Uitnodiging Parochieavond

Donderdag 16 mei wordt de halfjaarlijkse Parochie avond gehouden.

De avond start om 20.00 uur.

Onderwerpen van die avond:

 • Financiën
 • Aankondiging Thomasviering eind november
 • Oecumene, wat doen we nu al allemaal oecumenisch.
 • Jongeren

De Locatie Raad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

Uitnodiging parochie bijeenkomst

PAROCHIE BIJEENKOMST

DONDERDAG 24 MEI 2018

THOMASKERK

AANVANG 20.00 UUR

De Locatie Raad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de parochie bijeenkomst die a.s. donderdag 24 mei gehouden wordt.

Hieronder vindt u de agenda:

20:00 Opening

20:05 Terugblik op de parochievergadering van 29 november 2017

                  – Wat heeft de Locatie Raad ermee gedaan?

                  – Wat kunnen parochianen doen?

20:45 Pauze

21:00 Verhalen van de pastores uit de praktijk.

                  –  Rode draad: Hoe verbind je jongeren aan het geloof?

21:55 Afsluiting

22:00 Napraten met een drankje

 

Agenda parochievergadering 23 maart

Uitnodiging Parochievergadering

 donderdag 23 maart 2017 van 20.00 u tot uiterlijk 22.00 u

Beste Parochianen,

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het deelnemen aan de Parochievergadering van komende week donderdagavond.

Hieronder staan de punten waarover het volgens ons moet gaan. We zullen elk onderwerp eerst toelichten. Direct daarna is er steeds per onderwerp gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Er is geen pauze! We willen om 21.30 u stoppen, zodat er tot 22.00 u nog even gelegenheid is iets te drinken te halen en na te praten.

Tot donderdag,

De locatieraad.

AGENDA Parochievergadering 23-03-2017

20.00 u Opening; gebed

 

 1. Parochie als organisatie

Afscheid en welkom in de locatieraad. Samenwerking met Blaricum en Laren. Communicatie.

 1. Financiële situatie: kerncijfers van 2016 en begroting 2017
 1. De Vituskerk: stand van zaken en gevolgen van de sluiting
 1. Parochie als kerk: lidmaatschap, deelname aan kerkbezoek, eerste communie, catechese, diaconie.
 1. Gespreksnotitie Bisdom ‘Kerk in een verander(en)de samenleving’: waar gaat dit over en wat gaan wij ermee doen.

21.30 u Sluiting vergadering; gebed. Napraten tot 22.00 u.

Parochievergadering 23 maart

PAROCHIEVERGADERING
DONDERDAG 23 MAART 2017
De Locatie Raad nodigt u van harte uit om bij de
Parochievergadering aanwezig te zijn.
NOTEERT U HET OOK IN UW AGENDA?
Aanvang 20.00 uur.

Thomaskerk in Huizen

Agenda 49ste parochievergadering

Agenda 49e parochievergadering op 15 mei 2014.

Parochievergadering op 24 november

Aan de leden van het Parochiebestuur, de parochiële werkgroepen en alle andere parochianen.

Hierbij nodig ik u uit voor de 44e Parochievergadering op donderdag 24 november 2011 om 20.00 uur in de Thomaskerk.

AGENDA:

 

 1. Opening.
 2. Verslag 42-e Parochievergadering.
 3. Mededelingen Bestuur.
 4. Begroting 2012 (bijgevoegd).

      Koffie-Pauze

      5.  Toekomst van onze parochie in de regio

      6.   Rondvraag.

      7.   Sluiting

 P. Rebel, secretaresse

Huizen,  11 november 2011


Uit de Kontakpunten

Enkele weken geleden stond er een stuk in de Gooi- en Eemlander over het kerkbezoek in regio Gooi – West (Bussum en omstreken). Het SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) kwam me tcijfers over ingeschreven Katholieken en kerkbezoekers, nu en in 2020. Slechts 10% van de ingeschreven Katholieken gaat naar de kerk. Gebaseerd op het verleden zouden er in 2020 weinig kerkbezoekers overblijven.

Al enige jaren worden we geconfronteerd met een teruglopend kerkbezoek. Van diverse kanten en om diverse redenen gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Het begint langzaam een zichzelf bevestigende voorspelling te worden.

Maar al te vaak zijn aangekondigde acties gebaseerd op deze voorspellingen.Enerzijds moet het bestuur (of een parochie) zich niet laten leiden door dit soort voorspellingen. Slechts 10% van de ingeschreven Katholieken gaat naar de kerk. Dus moet gewoon veel in het werk worden gesteld om deze mensen tot kerkbezoek te motiveren. Anderzijds is besturen ook vooruit kijken en zijn er ook andere feiten die vragen om een antwoord.

De problemen hieronder kort omschreven. Van de betalende parochianen is 40% boven de 75 jaar en 60% boven de 65 jaar. Dat gaat een begrotingsprobleem opleveren in de komende jaren. Daarbij zijn er minder priesters dan kerkgebouwen. Als een priester zich over te veel kerken moet verdelen, duurt het opbouwen van een band met de parochianen erg lang en dat bemoeilijkt de opbouw en uitbouw van het aantal kerkbezoekers. Steeds minder parochianen zijn bereid om vrijwilligerswerk en bestuurstaken op zich te nemen.

Het bisdom ziet de oplossing van veel problemen in een verdere samenwerking tussen buurparochies en de regio. Een beleid gebaseerd op maximaal resultaat uit de inzet van vrijwilligers, pastores en budget.

De komende parochievergadering willen we graag met u van gedachten wisselen over de toekomst van onze parochie en de regionale samenwerking. Ik nodig u van harte uit mee te komen praten op donderdag 24 november 2011.

42e Parochievergadering

Aan de leden van het Parochiebestuur, de parochiële werkgroepen en alle andere parochianen.

Hierbij nodig ik u uit voor de 42e Parochievergadering
op donderdag 27 mei 2010 om 20.00 uur in de Thomaskerk.

AGENDA:

Opening. Verslag 41-e Parochievergadering. Mededelingen Bestuur.

Koffie-Pauze

4. Recente perikelen in RK-Kerk.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

A.M. Dierick (secr.)
Huizen, 29 april 2010

Extra vergadering 26 januari 2010

Avond met mgr. van Burgsteden druk bezocht

Heel veel parochianen zijn ingegaan op de uitnodiging om op dinsdag 26 januari bij elkaar te komen om samen met de hulpbisschop van het bisdom Haarlem/Amsterdam te praten over de spanningen die de afgelopen tijd waargenomen werden in onze geloofsgemeenschap.
Onder het goede voorzitterschap van de heer Jos Verdier hebben velen hun grote bezorgdheid neer kunnen leggen bij de monseigneur. De monseigneur had een luisterend oor, maar hield vast aan de standpunten en visie vanuit de Paus en de bisschoppen opgelegd.
De monseigneur benadrukte dat de Rooms Katholieke Kerk een wereldinstituut is en aan regels gebonden. De Kerk wil graag dialoog met de gelovigen, maar wel binnen de gestelde kaders. Deze kaders zijn de laatste tijd weer strakker neergezet.
Na het 2e Vaticaans Concilie heeft men, volgens de monseigneur, net iets te veel vrijheid genomen om de vieringen naar eigen inzicht in te vullen. Die ruimte wordt nu nauwer. Velen van ons hebben daar grote moeite mee. Daarin zijn we niet nader tot elkaar gekomen. We kunnen wel constateren dat we in respect voor elkaar in openheid hebben kunnen spreken.
Ook hebben we kunnen ervaren dat we als geloofsgemeenschap een warme eenheid vormen met veel verscheidenheid.
We spreken de hoop uit dat we hierin onze kracht mogen kunnen blijven vinden…….
De monseigneur beloofde zijn ervaringen mee te nemen naar het bisschoppencollege.

Gebed voorgelezen door Gert Jan. gebed van het licht 20090128 .


Dinsdag 26 januari komt Mgr. J. van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem
voor een bijeenkomst met de parochianen naar onze parochie. Doel van deze
bijeenkomst is om met de bisschop van gedachten te wisselen over de gevoelens
van onrust, die er in onze parochie leven, na afkondiging van een aantal
maatregelen betreffende o.a. de eucharistieviering.

Aanvang 20.00 uur
Plaats: Thomaskerk

U bent van harte uitgenodigd uw stem te laten horen.

39ste parochievergadering

De parochievergadering wordt 20 november 2009 gehouden i.p.v. 27 november.

Aanvang is 20.00 uur in de Thomaskerk.

Er wordt dan gesproken over de begroting voor 2009 en over het beleidsplan met de toekomstvisie en de meerjarenbegroting. Achter in de kerk liggen de betreffende documenten voor u klaar. Een ieder is van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

De Tekst Cuno pv 2009 van Cuno die bij het verslag van de parochievergadering van november 2009 hoort.