Nieuwsbrief MOV maart

NIEUWSBRIEF MAART/APRIL 2021 van de M.O.V. GROEP 

VAN DE R.K. PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK

Vastenactiethema 2020 en 2021
Nieuw ‘Werken aan je toekomst’

Het belang van doorleren  

In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. 

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.  

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! 

 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs

250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven

Als u de acceptgiro bij de laatste uitgave van De Zaaijer gemist hebt en u wilt een bijdrage leveren, dan kunt u dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 934700 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie 2021

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

MOV nieuwsbrief okt 2020

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 VAN DE M.O.V. groep  R.K.Huizen/Blaricum-Bijvanck

OKTOBERMAAND  –  MISSIEMAAND.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. In Nigeria is de terreurgroep Boko Haram nog altijd actief. In maart doodden de Moslimfundamentalisten in Nigeria en in het naburige Tsjaad meer dan honderd soldaten.

In Niger lijden mensen al lange tijd onder armoede, droogte en islamitische terreur. Zuster Marie Catherine Kingbo heeft zich met haar kleine gemeenschap van zusters gewijd aan het ondersteunen van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. De zusters strijden tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De coronapandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen. Hongersnoden leiden tot sociale onrust en een ineenstorting van veel structuren. Omdat de grenzen gesloten zijn, komen er geen goederen het land meer in. De prijzen exploderen en er is geen werk meer.

Vrouwen blijven achter De mannen proberen meestal via illegale wegen het land te verlaten om ergens anders werk te vinden. De vrouwen blijven achter en doen hun best om voor de kinderen te zorgen. Omdat het niet voldoende zal zijn alleen het risico op infectie in te dammen, heeft zuster Marie Catherine een project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van zeep verbindt met levenshulp. Hun kleine gemeenschap werkt met vrouwengroepen uit 125 dorpen. Elke groep bestaat uit 40 vrouwen. Op deze manier doen in totaal 5.000 vrouwen mee aan het project.

“Onze opdracht is de dienst aan de armen. Zelfs wanneer het moeilijk wordt, zijn wij bereid om voorop te gaan.” aldus zuster Marie Catherine Kingbo

De vrouwen leren hoe ze zelf zeep moeten maken. Daarnaast leren ze hoe ze tropenziektes zoals malaria kunnen vermijden. Omdat de basisgezondheidszorg in elkaar gestort is, vrezen de vrouwen een dramatische toename van andere ziektes door de coronacrisis.

Voor een betere voedselvoorziening, die vóór de pandemie al in gevaar was vanwege de slechte oogsten door de droogte, kopen de zusters maïs op. Omdat de maïs verdeeld kan worden via de structuur van de vrouwengroepen, is er de zekerheid dat die ook de gezinnen bereikt.

Help mee aan de verbetering van de levens van vrouwen en meisjes in Maradi

In het laatste nummer van De Zaaijer stond aan het einde van het artikel over Missio dat een acceptgiro was bijgevoegd voor uw bijdrage. Echter door technische omstandigheden is dit niet het geval geweest. Wij verzoeken u daarom, als u een bijdrage wilt leveren dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

MOV nieuwsbrief aug/sep

NIEUWSBRIEF VAN DE M.O.V.GROEP VAN DE R.K.PAROCHIE IN HUIZEN VAN AUGUSTUS/SEPTEMBER.

MIVA-COLLECTE 2020

MEDISCHE ZORG IN BANGLADESH VOOR ROHINGYA VLUCHTELINGEN.

In het weekend van 29 en 20 augustus vindt de Miva-collecte plaats in de kerken.

Gezien de huidige toestand vindt de collecte plaats in de mandjes die achter in de kerk staan.

U kunt ook uw brfage per bank overmaken. Voor details zie onderaan het bericht.

Juist in deze tijd zijn wij ons bewust van de situatie in de wereld dichtbij maar ook verder weg. Over de hele wereld worden MIVA ambulances ingezet om Corona te bestrijden. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden.

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Bangladesh. En dan voornamelijk voor de miljoen vluchtelingen op de grens van Myanmar en Bangladesh. Centraal staat het werk van pionier Anwar, die zijn leven in het teken zet van het welzijn van deze mensen.

Samen helpen we Anwar zijn bestemming te bereiken voor medische zorg in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld.

Miva medewerkers Inge Op ten berg en Daphne Op den Kamp reisden eind 2019 naar Bangladesh om daar een bezoek te brengen aan het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Bijna 1 miljoen mensen vluchtten van Myanmar naar Bangladesh. Dit jaar staat de MIVA-collecte voor het werk van pionier Anwar daarom centraal op de agenda.

Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh. Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen die tijdens het conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg beschikbaar maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal vluchtelingen.

Toen zij verdreven werden uit Myanmar, zijn veel mannen vermoord, veel vrouwen verkracht, hun huizen platgebrand.

Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. 

Hun kleine huis in het kamp is gemaakt van rieten schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil.

Er is geen meubilair, de mensen slapen op de grond, kinderen krijgen beperkt onderwijs.

In het begin was er nauwelijks iets in het Rohingya-kamp.. De mensen hadden geen voedsel, geen onderdak, geen medische zorg.

Nu hebben de internationale hulporganisaties hier een aantal klinieken gebouwd, echter nog veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen en zonder vervoer niet bereikbaar voor deze mensen.

Dankzij de donateurs kon MIVA Anwar afgelopen jaar al helpen met één ambulance die de mensen uit het kamp naar deze kleine klinieken brengt, hier krijgen zij eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd.

Als de kleine klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden worden de mensen naar de ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. Maar zonder vervoer kunnen zij niet de goede hulp bieden.

De MOV-groep ontvangt graag uw donatie via rekening  NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen.

MOV Nieuwsbrief mei/juni

Wat we doen – Ieder mens telt mee


Nieuwsbrief mei/juni 2020 van de M.O.V. groep R.K. Huizen/Blaricum-Bijvanck

PINKSTEREN: Week Nederlandse Missionaris 2020.

Werken aan een rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar!

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. 

Ieder mens telt mee

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missiewerkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen, oftewel onze missionarissen 2.0.

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op hun AOW-premie. Missiewerkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining.

Pinksteractie

De steun van donateurs is daarbij onmisbaar. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2020. 

Dit jaar staan broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije, en Colinda Janssen, missionair werker in Liberia centraal. Broeder Jan zet zich in voor vluchtelingen die in Algerije zijn gestrand. Zo zorgt hij ervoor dat de kinderen naar school kunnen. Colinda steunt moeders met jonge kinderen, die vaak ondervoed zijn of andere gezondheidsproblemen hebben. 

Volgend jaar in april vertellen deze twee bevlogen mensen graag over hun missie.

Ook al is alles stil gelegd en kunnen wij als M.O.V. groep niets ondernemen, toch willen wij u vragen dit project ook dit jaar te willen steunen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. WNM

MOV nieuwsbrief april

NIEUWSBRIEF  VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP VOOR APRIL 2020 .

KERKEN MOETEN BRUGGEN BOUWEN.

Op 12 juni 2019 werd in Amsterdsam-Zuidoost een symposium gehouden over missie. Er was een gevarieerd gezelschap aanwezig van binnen- en buitenlandse religieuzen, Missionarissen, vertegenwoordigers van missionaire organisaties en andere belangstellenden. Prof.dr. Stefan Paas was uitgenodigd te spreken over zijn visie op de missie van nu. Stefan Paas is een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Voor de helft van zijn tijd werkt hij sinds 2010 als bijzonder hoogleraar kerkplanning en kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit. De andere helft van de week is hij hoogleraar missiologie in Kampen, met bijzondere aandacht voor het geseculariseerde Westen. Hij doceert niet alleen over missie en zending, hij brengt dit ook in praktijk, zoals in 2006 met de stichting van een kerkelijke gemeente, via Nova in Amsterdam. Deze beweging omschrijft zichzelf als een “Beweging van mensen, (gelovig of niet), met Jezus als basis en oriёntatiepunt.” Via Nova kwam eerst in een oude kerk bijeen, later ineen oud schoolgebouw en deelt nu een locatie met een bioscoop annex restaurant.

NEDERLAND EEN SECULIER EILANDJE?

Sinds 2018 werd Stefan Paas verkozen tot Theoloog des Vaderlands door een jury en dit was een extra stimulans voor hem om als “ambassadeur van de theologie” te wijzen op het belang van geloof en kerkelijke gemeenschap in de samenleving. De theologie kan helpen het maatschappelijke gesprek te voeden met intelligente verhalen, met mooie beelden, met ervaringen van vroeger en wereldwijd. Nederland is een seculier eilandje in de wereld.

Je kunt je afvragen: missen we misschien iets, zouden we niet moeten proberen die andere mensen en ook ons eigencultuurgoed, te begrijpen?” De oorzaak van de onverschilligheid ligt volgens Paas in de voorheen dominante positie van de kerken. Maar, we kunnen volgens hem niet zonder zending. Als je door de boodschap diep aangesproken wordt door de boodschap  en integer leeft, dan wil je ook anderen daarvoor uitnodigen. Dat lijkt me inherent aan geloof, je bent intellectueel en moreel niet consistent als je anderen niet wil bereiken.

IEDEREEN IS BEZIG MET MISSIE.

Missie betekent in de klassieke zin van het woord anderen uitnodigen om christen te worden. Als je ergens in gelooft, of iets moois hebt ontdekt, probeer je anderen te overtuigen van de juistheid van je standpunt, daar is niets mis mee. Je bent al snel aan het zenden. Zo zitten mensen gewoon in elkaar; het is een cement van ons sociale leven. Ook mensen die humanisme prediken of voor een politiek ideaal staan zijn bezig meet missie.

VIJF KENMERKEN VAN MISSIE.

Paas predikt verzoening van verschillen ook al staan mensen soms recht tegenover elkaar.

Hij vindt de vijf aspecten  van missie ook voor ons nu nog zeer bruikbaar.

1:  Verkondiging van het goede nieuws.

2:  Discipelschap (gebed en vorming)

3:  Armoedebestrijding.

4: Werken aan gerechtigheid.

5: Zorgen voor heelheid van de schepping.

Deze elementen vormen één geheel. Ieder kan op eigen manier werken aan missie. “We moeten de gaven van de Geest zoeken in ieder van ons en daarmee werken.” Die gaven van de Geest zijn in de katholieke kerk tegenwoordig bij uitstek te vinden in de migrantengemeenschappen. Paas wees erop dat nogal wat christelijke, niet westerse migranten zich helemaal niet zien als gelukzoekers, zoals migranten vaak worden afgeschilderd, maar als geluksbrengers.

De vraag voor allochtone christenen is:

Hoe kunnen we in onze gemeenten en parochies recht doen aan hun gaven en enthousiasme?

Paas wees op de multicurele wijk waarin de deelnemers aan het symposium bijeen kwamen. Toen de Bijlmer werd gebouwd was er niet één kerk gepland, want het christendom was achterhaald, dacht men toen. Nu is dat het meest christelijke stukje van Amsterdam. De komst van migranten heeft een enorme impuls gegeven. Veel parochies die op sterven na dood waren, bruisen weer door migranten uit Polen, Afrikaanse en Aziatische landen.

Uit de Missionaire Agenda nr. 4  2019  door Gerard Moorman.

Vastenactie De vastentijd is alweer bijna voorbij. Daarom vragen we nog een laatste keer uw aandacht voor de vastenactie die dit jaar in het teken staat van onderwijs. De meeste kinderen in ontwikkelingslanden krijgen tegenwoordig wel basisonderwijs, maar geen vervolg daarop. En alleen basisonderwijs is niet genoeg om aan de armoede te ontkomen. De Vastenactie ondersteunt daarom projecten om het voortgezet onderwijs in ontwikkelingslanden beter toegankelijk te maken en projecten om mensen te helpen een onderneming op te starten. Nu de collectes voor de vastenactie niet doorgaan hopen we dat u uw (extra) bijdrage wilt storten op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie. Dank u wel.

Nieuwsbrief MOV feb/mrt/apr

NIEUWSBRIEF VAN DE M.O.V.GROEP VAN DE R.K.GELOOFSGEMEENSCHAOP HUIZEN FEBRUARI/MAART/APRIL

VASTENTIJD/VASTENACTIE:

Hongerdoek van 2019/2020 ‘Mens, waar bent u ?’ door Uwe Appold, veelzijdig kunstenaar, geboren in 1942, Wilhelmshaven.

Op dit hongerdoek zijn geen afbeeldingen van mensen te zien. Dat leidt meteen tot de vraag: “Mens waar ben je ?”. De vraag die God ook stelt in het scheppingsverhaal wanneer Adam en Eva zich verborgen houden voor God. De vraag daagt ons uit na te denken over waar en waarvoor we zelf staan, wie we zijn. Naar wie ik mijn oor te luister leg en of ik (te) snel een oordeel vel.

De vraag “Mens waar ben je?” doelt op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel. De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je heen ?, Wat is onze gezamenlijke toekomst ?

In het midden van de hongerdoek is van boven naar beneden aarde uit Getsemane verwerkt. Op deze aarde rust een gouden cirkel, symbool van God. In het midden staat het gemeenschappelijke huis dat nog niet af is en waaraan mensen in gezamenlijkheid kunnen bouwen. De cirkel ligt een beetje links van het midden, geloven staat niet meer in het centrum in de westerse samenleving. Het kleine rode kruis, symbool voor het lijden van Jezus staat helemaal aan de rand. Jezus’ boodschap was en is immers bij voorkeur bestemd voor de mensen aan de rafelranden van de maatschappij.

Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de Vastentijd (40 dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen, als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de Vastentijd en het daarmee gepaard gaande hongergevoel, kwam de benaming HONGERDOEK  in zwang.

De nieuwe hongerdoeken leggen een verbinding tussen de traditie van het vasten en hedendaagse wereldwijde problemen als honger en armoede. Elke 2 jaar nodigt Misereor een schilder uit Afrika, Latijns Amerika of Azië uit om een schilderij te maken. Van het schilderij worden hongerdoeken gemaakt die gebruikt worden voor bezinningsmomenten tijdens de 40-dagentijd.

 VASTENACTIE : Werken aan je toekomst – Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne van Vastenactie in de 40-dagentijd 2020 – van 26 februari t/m 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen n.l. beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Tegenwoordig gaat ruim 90 % van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 %. Vooral vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken.

Wat doet Vastenactie ?

In 2020 zet Vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunt Vastenactie mensen bij het opzetten van een eigen onderneming. Dankzij deze hulp verdienen al deze mensen straks genoeg om zichzelf en hun gezin te onderhouden. Ook zijn ze dan beter in staat om bij te dragen aan hun gemeenschap.

U kunt uw bijdrage storten op: NL77 INGB 0003 934700 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen.

Huizermaatweg 61, 1273 NL Huizen.

Namens de M.O.V. (Missie – Ontwikkeling- en Vredesgroep) Huizen – Blaricum-Bijvanck, alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage !

Nieuwsbrief MOV december


NIEUWSBRIEF VAN DE MOV GROEP VAN DE R.K. PAROCHIE HUIZEN VOOR DECEMBER


ONS ADVENTSPROJECT VOOR DIT JAAR IS

Hulp aan 2 miljoen Venezolanen in Peru

Wat is er aan de hand?

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen.

Daarom steunt Adventsactie projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doen we dat?

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Wij als M.O.V. (Missie Ontwikkeling- en Vredesgroep) willen mede namens u ons inzetten voor bovengenoemd project in Peru.

De kaars van de hoop mag niet doven

Er zitten zeven arme families bij elkaar. Het Kerstfeest nadert.

Wanneer het donker wordt, worden 3 kaarsen aangestoken. Een kind steekt de eerste kaars aan en zegt: “Kerst is het feest van de vreugde”. Daarop snauwt een van de oudere familieleden: “We hebben honger en we zijn werkloos. Waar vind je vreugde ? Doof snel die kaars”.

Het kind bij de tweede kaars zegt aarzelend: “Kerstmis brengt het licht van de vrede”. Uit meerdere monden klinkt het: “Vrede ? Waar vind je die vandaag nog ? We hebben niet eens vrede met onszelf en met onze naasten nog minder”. Weg met dat licht ! Er is geen vrede op aarde”.

Een klein meisje houdt haar hand als een schild om het licht van de laatste kaars. De aanwezigen durven nauwelijks te ademen. In de stilte klinkt de stem van het meisje, zacht maar zeker: Ik draag het licht van de hoop !”Niemand spreekt haar tegen.

Niemand vraagt haar het licht te doven. Allen staren naar dat ene vlammetje, dat de duisternis doorbreekt. Als ook dit licht uitgaat, wordt alles donker. Iedereen heeft slechts één gedachte: “Het licht van de hoop mag niet doven”.

MOV nieuwsbrief oktober

Oktobermaand = Missiemaand

Gedoopt en Gezonden is het thema voor deze buitengewone missiemaand    uitgeroepen door paus Franciscus. Het thema gaat dit jaar over Noordoost-India. Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop en gericht is op allen die gedoopt zijn.

Missie is “een gezonden zijn”, die leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie. De buitenlandse Birgittinessen die in Weert hun missie zien en de deuren van hun klooster open zetten voor gasten.

Solidaridad dat zich al 50 jaar inzet voor een meer rechtvaardige wereld voor eerlijke prijzen voor producenten en arbeiders in onder meer koffie,- cacao- en kledingindustrie. En ook wij parochianen hebben een missie volgens Samuel Goyvaert. Hij laat in een artikel zien dat missie niet een losstaand iets is, maar dat liturgie en missie met elkaar verbonden zijn. Dat wij samen hierover moeten discussiëren. Het project is dit jaar: Noordoost-India. Het gebied in het noordoosten van India bestaat uit zeven deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ worden genoemd.

Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. 

Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officiёel erkende talen Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. In de deelstaat Arunachai Pradesh in de Himalaya zijn afscheidingsbewegingen actief. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in eigen land. Missio besteed aandacht aan de katholieke gelovigen in Noordoost-India.

Ook wij, als M.O.V.groep willen mede namens u ons  hiervoor blijven inzetten en zien uw bijdrage voor dit project graag tegemoet. Voor dit doel is in De Zaaijer een acceptgiro bijgesloten die u hiervoor kunt gebruiken. Ook kunt u een bijdrage storten op rekening NL77INGB0003934700 ten name van Missionaire

Werkgroep Huizen.

Op de eerste en derde zondag in oktober wordt hier speciaal aandacht aan gegeven Wilt u meer lezen over lezen over de Seven Sisters gaat u dan naar deze link

De opbrengst van de collectes in de afgelopen maanden: Week Nederlandse Missionarissen  € 288,95,  O.E.C. € 106,34, Roepingenzondag € 80,65 en MIVA € 135,00

 Gebed van Paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand.

Hemelse Vader

Toen Uw enige  Zoon Jezus Christus opstond uit de doden zond Hij zijn leerlingen uit
Om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel .
Wij delen allemaal in de missie van de kerk.
Sterk ons met de gaven van de Geest, zodat wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie.

Zo kan de Kerk haar opdracht, die nog lang niet voltooid is, nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.
Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus, die met U leeft en heerst, in eenheid met
de heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen

Nieuwsbrief MOV oktober

Oktobermaand = Missiemaand

Gedoopt en Gezonden is het thema voor deze buitengewone missiemaand    uitgeroepen door paus Franciscus.

Het thema gaat dit jaar over Noordoost-India.

Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop en gericht is op allen die gedoopt zijn. Missie is “een gezonden zijn”, die leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie. 
De buitenlandse Birgittinessen die in Weert hun missie zien en de deuren van hun klooster open zetten voor gasten.
Solidaridad dat zich al 50 jaar inzet voor een meer rechtvaardige wereld voor eerlijke prijzen voor producenten en arbeiders in onder meer koffie,- cacao- en kledingindustrie. 
En ook wij parochianen hebben een missie volgens Samuel Goyvaert. 
Hij laat in een artikel zien dat missie niet een losstaand iets is, maar dat liturgie en missie met elkaar verbonden zijn. Dat wij samen hierover moeten discussiëren.

Het project is dit jaar: Noordoost-India. Het gebied in het noordoosten van India bestaat uit zeven deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ worden genoemd.
Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. 

Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officiёel erkende talen Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. In de deelstaat Arunachai Pradesh in de Himalaya zijn afscheidingsbewegingen actief. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in eigen land. Missio besteed aandacht aan de katholieke gelovigen in Noordoost-India.

Een kopje thee

India is na China de grootste theeproducent ter wereld. Assam is de productiefste regio in het land. Daar wordt de helft van de Indiase thee geproduceerd. 
Ook wij, als M.O.V.groep willen mede namens u ons  hiervoor blijven inzetten en zien uw bijdrage voor dit project graag tegemoet. Voor dit doel is in De Zaaijer een acceptgiro bijgesloten die u hiervoor kunt gebruiken.

Op de eerste en derde zondag in oktober wordt hier speciaal aandacht aan gegeven.
Wilt u meer lezen over lezen over de Seven Sisters gaat u dan naar deze link

De opbrengst van de collectes in de afgelopen maanden: Week Nederlandse Missionarissen  € 288,95,  O.E.C. € 106,34, Roepingenzondag € 80,65 en MIVA € 135,00

MOV nieuwsbrief juni 2019

NIEUWSSBRIEF VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE RK.PAROCHIE IN HUIZEN VAN JUNI  2019

WNM (Week Nederlandse Missionaris) – Pinksteractie 2019

Geloven in de ander – een wereldwijde missie

Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. De week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt deze bevlogen mannen en vrouwen financieel, zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen blijven inzetten voor hun medemens. Gesterkt en geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Bij hun werk hebben zij ook uw steun nodig!

“We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen”. “Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s, ”vertelt Jet Nauta (48). Met steun van de week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij uitgezonden als missionair werker in Mexico. Het land waaraan zij haar hart verloor. Geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Maya- bevolking leefde -en nog steeds leeft- besloot Jet zich voor hen in te zetten. ”Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden”, weet de van oorsprong Amsterdamse. Daarom werkt Jet bij de Vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt kwetsbare groepen, stuurt waarnemers naar de gebieden zodat de Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten die er liggen. De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord. Jet: “We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het geweld escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij zoeken ook mensen op in de inheemse dorpen die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen onder een zeiltje bivakkeren”. En dat brengen Jet en haar collega’s internationaal onder de aandacht.

Zuster Willy is nu een vluchteling met een tas. Ze moest in oktober Kameroen uit vluchten waar ze op dat moment alweer 15 jaar werkte: zuster Willy van Mer (72). Toen de Missiezuster Catechisten van het Heilig Hart hoorde dat opstandelingen haar wilden ontvoeren en losgeld wilden vragen voor haar vrijlating, besloot ze met haar medezusters voor enkele maanden naar huis te gaan. Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na bijna 40 jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling een vluchteling met een reistas. Het is vooral sinds 2016 onrustig in Kameroen. Het Engelstalige deel wil zich afsplitsen van het Franstalige. Dat gaat steeds vaker gepaard met geweld. “We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan”, vertelt zuster Willy. Zij had in Baba een huis vol zwangere vrouwen die bijna uitgerekend waren. Zij moesten met hun dikke buiken onder de bedden schuilen. In korte tijd zijn een seminarist, een jonge Mill Hill-missionaris en een Amerikaanse Baptistenpastor vermoord. Zuster Willy heeft een dubbele roeping: zij is religieus en verpleegkundige.

Pinksteractie 1 t/m 9 juni 2019

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun wereldwijde missie. Ook in 2019 kunt u met uw bijdrage het verschil voor hen maken. Uw steun voor de Pinkstercollecte is daarbij onmisbaar.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op naam van de Missionaire Werkgroep Huizen, rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00,  o.v.vv. Week Nederlandse MissonarisDe WNM hoopt van harte op uw betrokkenheid.

Verder is de opbrengst van de Vastenactie in onze parochie in totaal €.  2734,00.