MOV nieuwsbrief maart/april

NIEUWSBRIEF VAN MAART/APRIL 2019 VAN DE MOV GROEP R.K. PAROCHIE HUIZEN.

VASTENACTIE 2019: ‘WATER VERANDERT ALLES!’

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd.

De watercrisis in cijfers 

844 miljoen mensen hebben géén schoon drinkwater ter beschikking;

263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water;

2,3 miljard mensen beschikken niet over sanitaire basisvoorzieningen;

jaarlijks gaan 443 miljoen schooldagen verloren omdat kinderen ziek thuis blijven door het drinken van verontreinigd water; 

de helft van alle ziekenhuisbedden op de wereld wordt ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden; 

in ontwikkelingslanden wordt ongeveer 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water; 

en iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water.

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming ‘hongerdoek’ in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.

Praktische informatie

U kunt de tentoonstelling bezoeken van donderdag 7 maart t/m Goede Vrijdag 19 april 2019 in de Domkerk in Utrecht (Achter de Dom 1). De toegang is gratis.

Openingstijden Domkerk:

      • maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur

      • zaterdag van 11.00 – 15.30 uur

      • zondag van 13.30 – 16.00 uur

Uw bijdrage voor de vastenactie wort zeer op prijs gesteld.

Bent u de acceptgiro kwijt geraakt dank kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL 77 INGB 0003 9347 00. t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen onder vermelding van Vastenactie.

MOV nieuwsbrief oktober

NIEUWSBRIEF M.O.V.GROEP .R.K.GELOOFSGEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

.Jaarlijks houdt Missio tijdens de Wereldmissiemaand oktober een aktie, dit jaar voor Ethiopië.

“God is ons een toevlucht en een sterkte”

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Arm land met rijke cultuur

Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Als enige land in Afrika is Ethiopië nooit gekoloniseerd geweest (afgezien van een vijf jaar durende bezetting door Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen ontwikkelen. Maar liefst zeven plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Zoals Axum, de oudste stad en de rotskerken van Lalibela. 

Christelijk land

Het Ethiopisch-orthodoxe christendom met zijn
religieuze en culturele factor in Ethiopië. Heel bijzonder voor Sub-Sahara Afrika: ze is de enige nog bestaande kerk die niet door Europese missionarissen is gesticht, maar in de
4e eeuw door de uit Syrië afkomstige Frumentius. Elk orthodox kerkgebouw heeft een tabot, een kopie van de Ark van het Verbond. Hij wordt op speciale feestdagen in processie rond de kerk gedragen. Men gelooft dat de originele Ark zich in Axum bevindt.

Steun voor koffieboeren

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa in het vicariaat Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

Een toevlucht bieden

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op. Ongeveer 900.000 mensen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea vonden hier een toevlucht.

In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt.

Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. sommigen is Ethiopië de wieg van de mensheid. Hier werd in 1974 het skelet van de oudste bekende mens (“Lucy”) gevonden. De laatste keizer, Haile Selassie, werd in 1974 afgezet. Van 1974 tot 1991 was Ethiopië een communistische staat. Sindsdien is het een republiek.

Op zondag 7 oktober is er aandacht besteed in het kader van wereldmissiedag van de kinderen.

Op missiezondag 21 oktober wordt er wereldwijd aandacht besteed aan Ethiopië.

.U  kunt  uw bijdrage storten op rekening  NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

De collecte voor de Miva heeft op 26 augustus j.l. € 95,35 opgebracht.

MOV nieuwsbrief augustus/september

NIEUWSBRIEF  AUGUSTUS/SEPTEMBER M.O.V. GROEP R.K. GEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

Week Nederlandse Missionaris (Pinksteren) :

de opbrengst van de zondag collecte hiervoor was E 247,- waarvoor namens de missionarissen onze hartelijke dank !

MIVA-collecte in het weekend van 25 en 26 augustus 2018 :

Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor een project in één van de armste regio’s van Zimbabwe. Een gebied waar medische zorg voor de allerarmsten onbereikbaar is.

Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika, begrensd door Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Mozambique. Het land heeft ongeveer 16 miljoen inwoners. Er zijn 16 officiële talen met Engels, Shona en Ndebele als meest gebruikte.

De economie van Zimbabwe is sterk afhankelijk van de mijn- en landbouwsector. Naar schatting zijn er ruim 900.000 mensen met een handicap, waarvan 370.000 kinderen. Slechts 10% van deze kinderen gaat naar school.

Gelukkig zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. In deze arme regio bezoekt medisch personeel van het Silobela ziekenhuis de afgelegen dorpen om de meest kwetsbaren te helpen.

Kinderen en jongeren met een beperking worden opgespoord en krijgen de juiste zorg.

Hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. Sommige veldwerkers lopen uren naar de dorpen om gezinnen van medische hulpmiddelen te voorzien zoals een rolstoel of krukken.

MIVA wil deze veldwerkers helpen. Een auto maakt dan het verschil. Met de bijdrage uit de collecte willen we de teams van veldwerkers van een auto voorzien.

Samen met u helpen wij ze op weg om nog meer kinderen en jongeren te bereiken en hen de zorg te geven die zo hard nodig is.

Graag uw aandacht hiervoor;

 

Verder is van 15 – 23 september  weer de Vredesweek/Pax..

Ons gebed in deze vredesweek is zeer belangrijk.

Hieronder een beeldmeditatie

RECHT OP VREDE

Als een kind je aankijkt

Wat zeggen dan haar ogen:

Heb jij vandaag iets te eten voor mij

Of morgen misschien?

 

Als een kind je aankijkt

Wat fluisteren dan zij lippen:

Kan ik rustig slapen vannacht

Misschien wel in mijn eigen bed?

 

 

Als dit kind je aankijkt

Wat vertellen haar gebaren:

Moet ik aldoor bang zijn vandaag

Of kan ik ergens veilig spelen?

 

De ogen van een kind

Doen je beseffen

Dat hij, dat zij leeft,

In vrede leven moet en mag.

 

namens de M.O.V.-groep (Missie-Ontwikkelings en Vredesgroep) Huizen en Blaricum onze hartelijke dank !

 

MOV Nieuwsbrief april/mei

Nieuwsbrief R.K.Geloofsgemeenschap Huizen/Blaricum/Laren

BESTE MENSEN,

In de nieuwsbrief van de maand April/Mei wil ik het accent leggen op de Week Nederlandse Missionaris.

Wij, leden van de MOV-groep van onze parochie, proberen ook dit jaar u weer de nodige informatie te geven over dit project.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering voor hun werk dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun belangrijke missie.

De WNM draagt bij in de kosten van hun welverdiende verlof en van hoge ziektekosten. Ook wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen. Zo helpt de WNM het missiewerk voort te zetten.

De missionarissen en missionair werkers ervaren uw financiële steun als een uiting van solidariteit.
Geloven in de ander. Ieder mens telt mee : Steun de WNM Pinksteractie (12 t/m 20 mei 2018)
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig ! De steun vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. De campagne draait om missionaris pater Bert Hagendoorn o.f.m. en missionair werker Inge Kuiphuis.

Contact met thuis
Het contact met thuis. Dat is wat de Week Nederlandse Missionaris voor pater Bert Hagendoorn o.f.m. betekent. “Je weet dat je een thuis hebt. Dat er mensen zijn die achter je staan en daar steun je op. Ik heb dan weliswaar administratief een nieuwe nationaliteit (de Indonesische, red.) maar mijn wortels zijn daar waar ik geboren ben”. Pater Bert heeft 46 jaar geleden Nederland verlaten om als missionaris in Indonesië aan de slag te gaan in het land van de Papoea’s. Naast pastoraal werk, zet hij zich in Papoea in voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.

Missionair werker Inge Kuiphuis maakt zich in Guatemala sterk voor de rechten van de boeren en landarbeiders. Koffieplukkers zoals Imelda en haar gezin, die jarenlang keihard werkten op een koffieplantage. Plotseling kregen zij hun loon niet meer uitbetaald. Pas na een lange juridische strijd kregen zij hun geld. “Wij informeren arbeiders over hun rechten en werken samen met vakbonden en andere organisaties om voor betere arbeidsomstandigheden te vechten”.

Pinksteractie 12 t/m 20 mei
De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Uw steun is daarbij onmisbaar. Dat kunt u door aandacht te schenken aan de WNM tijdens de Pinkstercollecte.
Kijk ook op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

MOV nieuwsbrief februari maart 2018

NIEUWSBRIEF FEBR/MRT 2018 VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE RK. GELOOFSGEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

VASTENACTIE-CAMPAGNE 2018  ‘Gaan waar niemand gaat’

Voor het Vastenactie campagneproject 2018 gaan we naar Mbala in het uiterste noorden van Zambia aan de grens met Tanzania. Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld week-inkomen van 0 tot 6,90 Euro per huishouden.

Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: Zambia Compound. Er is geen schoon water, geen riolering en geen elektriciteit in grote delen van Zambia Compound. De wegen zijn er zo slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden. De meeste mensen in Zambia Compound werken als dagloner. De hiv/aids pandemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd : bijna 13% van de volwassenen is geïnfecteerd en veel mensen zijn te zwak om te werken. Veel kinderen krijgen thuis maar één maaltijd per dag en soms zelfs dat niet. Als er wat geld is, worden de jongens naar school gestuurd; van meisjes wordt verwacht dat ze jong trouwen. Naar schatting kan meer dan de helft van de vrouwen hier dan ook niet lezen of schrijven.

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zuster van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters op ‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’; dat is zelf het pad banen. En dat betekent risico’s nemen, jezelf in de waagschaal stellen, mogelijk jezelf verliezen. Het vraagt moed van de zusters maar ook van de deelnemers. Moed is geen angst hebben. Of misschien beter: je angst overwinnen. De zusters en hun medewerkers proberen verblindende angst bij anderen weg te nemen. Zowel de angst bij mensen die getroffen zijn door hiv om toch zo goed als mogelijk met hun lichaam om te gaan als ook de angst bij gezonde mensen, op de eerste plaats familieleden, om toch de relaties met hiv-geïnfecteerden aan te gaan en te handhaven en hen deel van de gemeenschap te laten zijn. De zusters proberen daarbij vooral ook hoop te bieden. Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren ’80 de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in Distress-programma, dat we dit jaar via Vastenactie steunen.

Tot u roepen wij:

Het is nog donker, bijna nacht nog, als een moeder aanklopt. Haar kinderen hebben het koud ’s nachts, op de vloer van hun hut, met slechts een oude plastic zak voor de warmte.

Dan volgt een man. Hij wacht stilletjes bij de voordeur tot iemand hem opmerkt, graatmager.  In vodden. Hij heeft honger. En dorst. Zij zullen vandaag niet de enigen zijn die aanbellen. Ook morgen zullen er mensen komen. En de dag daarna.

Voor iedereen is er een luisterend oor, een arm om de schouder en een helpende hand. Een deken, zeep, wat maїspap, medicijnen of een duwtje in de rug. Niemand wordt weggestuurd.

Wij doen wat niemand doet, zeggen de zusters van deze  congregatie.

Wij proberen ervoor te zorgen dat mensen steun vinden en weer opbloeien en op eigen benen kunnen staan

Wij komen waar niemand komt. En ik zie dat het waar is. (delen uit de poster van de Vastenactie van 2018

Campagneproject

Via de Vastenactiecampagne 2018 steunen we dit HID-programma. Onze bijdrage is voor 300 hiv-positieve mensen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben en die gemiddeld zo’n 6 tot 8 personen in hun huishouden tellen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden en krijgen vervolgens hulp in natura, bijvoorbeeld: zakken zaad of jonge vis, of een klein startkapitaal. Na 3 jaar hebben de deelnemers voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Ieder mens is waardevol

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen op deze wereld een goed leven kan leiden. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, sekse of afkomst.

Wilt u de mensen in Mbala helpen ? Gebruik dan svp de acceptgiro die u vindt bij De Zaaijer. Kunt u deze niet meer vinden dan kunt u uw bijdrage overmaken op naam van de Missionaire Werkgroep Huizen, rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00, o.v.v. Vastenactie. Meer informatie via www.vastenactie.nl

Opbrengst collecte tijdens de jubileumviering € 225,00 en van de Adventsactie € 746,13.

Wij hopen u graag te ontmoeten tijdens de sobere maaltijd op woensdag 14 februari a.s. om 18.00 uur in de Thomaskerk met in aansluiting om 19.30 uur de aswoensdagviering.

Namens de M.O.V. groep (Missie Ontwikkeling en Vrede) alvast een goede vastentijd toegewenst !

MOV nieuwsbrief december

NIEUWSBRIEF VAN DE MOV GROEP VAN DE R.K.GEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM VAN DECEMBER 2017.

Beste mensen,

Hierbij weer de nieuwsbrief , waarin wij u vertellen over de Adventsactie voor dit jaar.

Vorig jaar hebben wij ons gezamenlijk ingezet voor de ondersteuning van de straatkinderen van Rwanda. Ook dit jaar is dit ons project voor de R.K. Gemeenschap in Huizen van de M.O.V.groep.

STRAATKINDEREN TERUG NAAR HUIS IN RWANDA.

De organisatie Fidesco helpt al jarenlang straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Ze vangen de kinderen op., maar hun doel is dat de kinderen terug naar huis kunnen. Ze krijgen in het centrum kleding, medische zorg, gaan naar school en hebben contact met een psycholoog.

Wij, als MOV.groep, vragen u dan ook dit project mede te willen ondersteunen met uw bijdrage, welke u kan storten op NL77INGB00039347006 t.n.v. Missionaire Werkgroep  van Huizen.

Tevens is de 2e collecte in de diensten van de adventszondagen bestemd voor dit doel.

Verder kunt u meer informatie vinden op cmbr@knr.nl of www.knr.nl/solidariteit.

Het project van Missio heeft totaal € 1402,50 opgebracht en de Wereldmissiedag voor de kinderen  € 240,55. Pax  € 145,84 en Miva € 139,20 waarvoor wij u zeer dankbaar voor zijn.

Er zijn nog steeds adventskaarsen te koop na de diensten in de Thomaskerk.

Op 19 november  hebben wij ons veertig jarige jubileum gevierd in een heel mooie dienst waar Alie Cobelens in het zonnetje is gezet en pastor Vlooswijk voorging.

Bep Bloks

Foto’s MOV 40 jaar

Op 19 november was er een feestelijke viering vanwege het 40 jarige jubileum van de MOV groep. De foto’s zijn gemaakt door Bert de Bruin.

MOV nieuwsbrief oktober 2017

NIEUWSBRIEF VAN DE MOV.GROEP VAN DE R.K. PAROCHIE VAN HUIZEN/BLARICUM/LAREN.

Beste  mensen   

Hierbij weer het project waar wij ons dit jaar voor Missio gaan inzetten

Burkina Faso: dat is het land dat dit jaar centraal staat in de Wereldmissiemaand in oktober. Op de Missio Ontmoetingsdag op zaterdag 30 september zal Vincent Goulmy, vicaris voor Missiezaken van het bisdom Roermond een lezing geven over dit land. Vicaris Goulmy heeft veel rondgereisd in met name het oostelijke deel van Burkina Faso en hij kan er enthousiast over vertellen.

Missio zal vooral aandacht besteden aan de situatie van meisjes en vrouwen. Gedwongen huwelijken en beschuldigingen van hekserij zijn enkele van de problemen die zij ondervinden. Maar ook de situatie van kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw is zorgwekkend. De katholieke kerk biedt een helpende hand.

In de komende weken zal er meer informatie over de Wereldmissiemaand op onze website verschijnen. Met vriendelijke groet,

Marianne Baijens

Coördinator Bureau Missio


Het land van de oprechte mensen: Burkina Faso

 

Op 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Afrika en in het bijzonder op Burkina Faso. Het voormalige Opper-Volta veranderde in 1984 zijn naam in Burkina Faso. De naam van het land en zijn inwoners is samengesteld uit de talen van de drie grootste bevolkingsgroepen.

Lees verder 


De Witte Karavaan

 

In het Klooster Sint Agatha te Cuijk is een bijzondere expositie te zien over het missiewerk van de Witte Paters en Witte Zusters in Afrika. Voorwerpen, verhalen, archief- en beeldmateriaal illustreren het kleurrijke leven van deze missiegezelschappen. 

Lees verder  


Wereldwijde Roepingen

 

In de Westerse landen is het aantal roepingen tot het priesterschap, het diakenambt of het religieuze leven zeer gering. De gevolgen daarvan ervaren we in onze parochies en geloofsgemeenschappen. Maar elders in onze Wereldkerk zijn er juist veel roepingen, wat weer andere problemen met zich mee brengt.

Lees verder  

MOV Nieuwsbrief juni

NIEUWSBRIEF M.O.V.GROEP VAN DE R.K.PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM/BIJVBANCK  VAN JUNI 2017.

PINKSTERAKTIE: WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS VAN 27 MEI TOT 4 JUNI 2017.

GELOVEN IN DE ANDER.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het werk en het welzijn van Nederlandse missionarissen en missio9naire werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich met hart en ziel inspannen voor hun medemens.

Geїnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor arme en uitgesloten mensen. Zij leven samen met hen en weten vanuit hun ervaringen wat er nodig is. Zij hebben bij hun inzet wel behoefte aan een breed thuisfront van familie, vrienden, parochies, de WNM: zij hebben uw steun nodig! De steun vanuit Nederland is voor de missionarissen en missionair werkers ook een teken van solidariteit. Zij weten zich gesteund door veel betrokken mensen. De Week Nederlandse Missionaris staat dit jaar in het teken van: Geloven in de ander”. In de campagne staan dit keer Mill Hill missionaris Nol Verhoeven en missionair werker  Ellen Schouten in de schijnwerpers..

 

PASTORAAL WERK.

Father Nol Verhoeven m.h.m. is in 1969 als missionaris naar Kameroen gezonden. Hij deed daar veel pastoraal werk, bezocht zieken en gevangenen en werkte met jongeren. Zijn inzet gedurende zes jaar in een afgelegen gebied dat alleen via Nigeria, of per helikopter of per vliegtuigje bereikbaar was, heeft het meeste indruk op hem gemaakt (Dit kwam ook op de Inspiratiedag op 13 mei naar buiten). “Alles deden we te voet”, aldus father Nol. Begin jaren negentig maakt hij  in Kameroen een onrustige tijd mee  met protesten en demonstraties. Deze hebben toen wel geleid tot meer samenwerking tussen de verschillende christelijke groepen en de moslimgemeenschap in Kumba.

Missionair werker Ellen Schouten ging eind 1984 naar Venezuela. Van meet af aan heeft zij tussen en met arbeiders, armen en uitgesloten mensen geleefd.Zij zet zich al ruim dertig jaar in voor hun rechten. Zij vertelt hierover: “We vechten met z’n allen voor water en voor elektriciteit. En dat het vuilnis word opgehaald, dat de school opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg gratis wordt of blijft”. Ik heb beiden mogen ontmoeten tijdens de inspiratiedag en was zeer onder de indruk van hun uiteenzetting en hun enthousiasme. Ondanks veel tegenwerking blijven zij erin geloven.

 

PINKSTERACTIE VAN 27 MEI T/M 4 JUNI.

De Week Nederlandse Missionaris wil graag missionarissen en missionaire werkers blijven steunen in hun werk. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Allereerst door voldoende aandacht te schenken aan de WNM. tijdens de Pinkstercollecte.

Wilt u meer doen?

Dat kan via de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

U kunt ook bellen (0703136731, of mailen naar:

contact@weeknederlandsemissionaris.nl

Ik zelf had voor geen goud de inspiratiedag willen missen. Ruim 100 mensen hebben met elkaar geluisterd en gepraat over deze onderwerpen.

 

Bep Bloks.

MOV nieuwsbrief april 2017

NIEUWSBRIEF  VAN DE M.O.V.GROEP VAN DE R.K.PAROCHIE HUIZEN

VAN APRIL 2017.

Beste mensen,

Zoals beloofd geef ik u een indruk van de vastenactie voor het jaar 2017.

Wij hebben ons dit jaar aangesloten bij het landelijke project van de vastenactie en proberen deze tijd van de vasten te benutten om niet alleen iets voor onszelf te ontzeggen, maar ook een geldelijke bijdrage te leveren. Wij hopen dat u dit doel ook weer wil steunen.

EILANDEN VAN HOOP. . Opbouwwerk in Apopa en Mejicanos en  Popotlan

Dit jaar is ons campagneproject El Salvador Dit land ligt in Midden-Amerika en het heeft een prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben, proberen vaak wat groente of fruit te verbouwen. Toch heeft het land ook minder mooie aspecten.

Voor ons project bezochten we Popotlan, een wijk van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Het leven in een grote stad is voor kinderen best gevaarlijk. Er rijdt bijvoorbeeld veel verkeer en er zijn veel vrachtwagens en grote bussen. Die geven vieze uitlaatgassen, dus het stinkt hier en daar heel erg als je op drukke plekken bent. Niet zo goed voor je gezondheid dus. De chauffeurs houden zich ook niet altijd even netjes aan de verkeersregels zoals we dat in Nederland gewend zijn, dus je moet goed opletten op straat.

In sommige wijken moeten de mensen nog meer opletten: daar zijn drugsbendes actief. Die vechten vaak met elkaar, bijvoorbeeld over wie er de baas is in een bepaalde straat. In de wijk Popotlan is het zelfs erg ingewikkeld, omdat er drie bendes zijn. Die vechten regelmatig met elkaar én met de politie. Daarom moeten de kinderen in Popotlan extra voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun kinderen op straat spelen.

De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de zusters is en de kinderen kunnen hier dus veilig komen om te spelen en om lessen te volgen. Dat varieert van dansen en muziek tot sporten, maar de kinderen leren er ook hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten of te schelden.

Jongeren moeten vaak kiezen tussen geld verdienen en studeren. Vaak geven studenten hun studie op, omdat ze geen geld hebben voor vervoer, hun schoolspullen of eten. Velen gaan naar het buitenland om werk te zoeken. Of ze gaan bij een bende. Bendes rekruteren actief onder kinderen en jongeren en dreigen met geweld als ze niet meewerken.

 Door de jeugdcentra hopen de zusters het geweldspiraal te kunnen doorbreken.

Ook het jeugdcentrum ‘Casa de Juventud’, in de sloppenwijk Apopa is zo’n plaats van hoop. Hier geven zuster Conception en haar team kinderen en jongeren een veilige ontmoetingsplek. Een plek waar ze aandacht krijgen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Waar ze mogen lachen , spelen en ervaren hoe het is om even onbezorgd kind te zijn. Waar ze zicht krijgen op een geweldloze toekomst.

Meehelpen?

De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra activiteiten, maar daar is geld voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Wat vragen de zusters ons, namens de kinderen in Popotlan, Apopa en Mejicanos?  Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig kunnen spelen. De toestellen worden gemaakt van oude, gerecyclede materialen. Een moestuin, waar de kinderen groente en fruit leren verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe kennis dan ook overdragen aan hun ouders. Deze ‘stedelijke moestuin’ zal beplant worden met groenten en traditionele gewassen. Zo kunnen de kinderen ook een maaltijd krijgen in het jeughuis en met een gevulde maag naar huis gaan. Een tuinman komt de zusters en de kinderen vijf maanden helpen.

De orde Angel de la Guarda is actief in El Salvador, waar zuster Conception de Jesus Marroquin Nolasco lid van is.

Help hen door onze bijdrage om geweld, armoede en werkloosheid te bestrijden.

Indien u geen acceptgiro hebt ontvangen kunt u uw bijdrage storten op:

NL77INGB 0003934700 t.n.v. Missionaire werkgroep  Huizen. Onder vermelding Vastenactie 2017.