KBO bulletin dec/jan

Kerstzang in de Goede Herderkerk

Op de Derde Adventszondag, 15 december, is er een Kerstzang in de Goede Herderkerk. Tijdens deze bijeenkomst kunt u luisteren naar het kamerkoor ‘Akkoord’ uit Hilversum. Zij laten fraaie kerstliederen horen, onder meer van de Deense componist Lauridsen. De koormuziek wordt afgewisseld met lezingen, een overdenking, en met het zingen van bekende kerstliederen. Voorgangers zijn dominee Richtsje Abma en mevrouw Hanneke Henrichs. De dienst begint om half acht. Er is koffie/thee na afloop. U bent van harte welkom !

Albanië Comité Huizen gaat noodhulp verlenen in getroffen aardbevingsgebied


Alsof ze in een achtbaan zat, zo schrok Anne-Lise in de vroege ochtend van 26 november wakker vanwege de aardbeving die op 25 kilometer van haar huis in Mushqeta in Tirana en Durrës de meeste schade aanrichtte. Herman en Anne-Lise Lubbers verblijven momenteel in Albanië om o.a. de jaarlijkse Voedselpakkettenactie van het Albanië Comité Huizen te coördineren. De beving om 04.00 uur had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter en heeft rond het epicentrum enorme schade en chaos aangericht. De hele dag waren er nog naschokken te voelen. Tientallen mensen kwamen om het leven en honderden raakten gewond. Op meerdere plekken stortten gebouwen in. Het lukte de hulpverleners om tientallen bewoners levend onder het puin vandaan te halen. “Gelukkig zijn wij ongedeerd, maar het is echt verschrikkelijk hier”, laten Herman en Anne-Lise via Facebook weten. “Bid voor Albanië”.

Vraag om hulp

In het getroffen gebied is dringend hulp nodig. Het Albanië Comité Huizen heeft direct besloten om noodhulp te gaan verlenen in het getroffen gebied. Er is behoefte aan voedsel en water, dat in overleg met de lokale autoriteiten uitgedeeld gaat worden.

In Tirana ondersteunt het Albanië Comité een project voor Roma gezinnen. Hier zijn 30 gezinnen bij betrokken, waarvan de kinderen naar school gaan en waarbij de families van eten worden voorzien via de gaarkeuken. Het gebouw is door de aardbeving flink beschadigd. De mensen zijn bang dat het pand in zal storten en leven daarom buiten. De kerk aldaar heeft de gaarkeuken opengezet om iedere dag maaltijden te koken voor de gezinnen. “Het is ons verlangen om dit mogelijk te maken en hen van voedsel te voorzien”, aldus het Albanië Comité.

Voor deze noodhulp is extra geld nodig naast de lopende actie voor de voedselpakketten en de andere projecten. Iedere gift hiervoor is meer dan welkom op rekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08 o.v.v. ‘noodhulp aardbeving’. Via de website en Facebookpagina van het Albanië Comité zal het laatste nieuws over de situatie na de aardbeving bekend gemaakt worden.

Activiteiten Kerst/Advent

Hieronder is meer informatie te vinden over de activiteiten rond Kerst en de Advent.

Nieuws voedselpakketten Albanië comité

Na vijf dagen en 4600 kilometer arriveren schoenendozen en tasjes in Albanië:

Voedselpakkettenactie heeft nog een flinke sprint nodig

Vanwege een defecte vrachtwagen, die de goedgevulde schoenendozen en tasjes  naar Albanië zou brengen, bleven er noodgedwongen 700 dozen en tasjes achter in het magazijn van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg. Het was voor Herman Lubbers geen optie om deze kerstattenties voor de Albanese kinderen pas met het volgende transport in februari mee te laten gaan. De kinderen verheugden zich er enorm op en hij wilde ze absoluut niet teleurstellen. 

Sinds half oktober zitten Herman en Anne-Lise Lubbers in Albanië om het transport en de Voedselpakkettenactie te begeleiden. Omdat hij toch heen en weer moest naar Huizen, vervoerde Herman op de terugreis de achtergebleven dozen en tasjes in een volgestouwde camper door sneeuwval in Oostenrijk en hevige regen met hagel en storm in Kroatië en Montenegro naar Albanië. Na in totaal zeven grenzen te zijn gepasseerd, kwam hij na vijf dagen en een rit van 4600 kilometer weer veilig in Mushqeta aan.

De schoenendozen en tasjes werden o.a. gevuld door diverse basisscholen in Huizen en Naarden, terwijl de Baptistengemeente ruim 100 tasjes voor haar rekening nam. Verder leverde meer dan de helft van de KANS-ouders een schoenendoos in voor hun adoptiekind. Het Albanië Comité is er blij mee: er zijn nog nooit zoveel schoenendozen en tasjes ingeleverd als dit jaar.

Nog niet zo’n vaart

Met de Voedselpakkettenactie die half oktober is gestart, loopt het helaas nog niet zo’n vaart. Er is tot nu toe zo’n €12.000,- binnengekomen. Een voedselpakket kost € 40,-. Het streven is net als andere jaren weer 900 voedselpakketten uit te kunnen delen. Daar is € 36.000,- voor nodig. In deze weken voor de feestdagen moet er dus nog een flinke sprint worden getrokken. Het Albanië Comité hoopt en verwacht ook dit jaar weer het benodigde geld bijeen te brengen om de allerarmste Albanese gezinnen de barre winter door te helpen. Bijdragen zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08 o.v.v. Voedselpakkettenactie 2019. Meer informatie is te vinden op www.albaniecomite.nl of op de Facebookpagina

Steeds meer hulpvragen

Herman en Anne-Lise zijn tijdens hun verblijf in Albanië al druk bezig geweest met het bezoeken van de KANS-kinderen en hun families. Verscheidene gezinnen zijn geholpen aan bedden, linnengoed en winterkleding. De hoop is dat er ook voldoende voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden. De lijsten met namen van de gezinnen die een pakket nodig hebben liggen klaar en ook de kinderen die een schoenendoos krijgen zijn in kaart gebracht. Verder is het echtpaar Lubbers flink in de weer om alles in orde te maken voor het Roma project in Tirana. Er zijn de laatste jaren steeds meer hulpvragen op hun pad gekomen en die nemen de nodige tijd en zorg in beslag. Ook zijn er contacten met andere Nederlanders, die net als het Albanië Comité met Woord en daad hulp bieden in de bergdorpen. Ondertussen zijn Herman en Anne-Lise ook vanuit Albanië betrokken bij het werk dat het thuisfront vanuit Huizen verricht. Belangstellenden kunnen op de hoogte blijven van hun belevenissen via Facebook (ook op de website te bekijken) en ‘Waar ben jij nu.nl’.    

INLEVERDATA FEESTDAGEN

De laatste dag waarop in 2019 kleding en hulpgoederen ingeleverd kunnen worden bij het depot aan de Fabrieksweg 2 is 9 december. Vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling is het magazijn daarna gesloten. Op maandag 6 januari 2020 staan de deuren weer elke maandagavond open vanaf 19.30 tot 20.30 uur.

Superblij met het voedsel van het Albanië Comité. Deze allernoodzakelijkste levensbehoeften helpen deze dorpsbewoner en alle andere arme Albanese gezinnen de winter door (Foto: Stichting Albanië Comité).

Foto’s Kerkwijdingsfeest 2019

Bert de Bruin heeft leuke foto’s gemaakt van het Kerwijdingsfeest van de Thomaskerk die op zondag 17 november werd gehouden.

De Popup-Herberg zoekt Herbergiers (m/v)

Heb je zin en gelegenheid om één of meer dagdelen in december de Popup open te stellen, meld je aan! De Popup-Herberg komt van 30 november tot 11 januari 2020 op Kerkstraat 2 in het Oude Dorp. Het is een plek namens de gezamenlijke kerken waar je binnen kunt lopen, iets warms kunt drinken en elkaar kunt ontmoeten.

Een laagdrempelige, toegankelijke plek van licht en warmte, in het spoor van Jezus die het licht der wereld is. Er worden geen (bijzondere) eisen gesteld aan de herbergiers. Het enige is rust en ruimte bieden, luisteren en kopje(s) koffie/thee schenken. Tieners kunnen het laten meetellen als maatschappelijke stage. Ook worden er mensen voor een schoonmaakploeg gezocht. Je kunt je opgeven via popupherberghuizen@gmail.com. Geef je even aan welke dagdelen je kunt? De Pop-up-Herberg is open van woensdag tm zaterdag tussen 10 en 17 uur.

Thomas Kerkwijdingsfeest

Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied, een lied speciaal voor onze kerk door oud-pastoor Jan Duin geschreven.

Pastoor Jan Duin zal samen met pastoor Carlos Fabril voorgaan in deze viering en ook de overweging houden. Tevens is dit de eerste viering van diaken Mikel Palic als diaken. Vamos zingt tijdens deze bijzondere viering. Na de viering hoort u een mooie legende over Thomas en is er muziek.

KBO Bulletin november

Hier het Bulletin van het KBO van november:

Langs kerk en moskee

We gaan weer wandelen op 9 november 2019

Aan elkaar verbonden door o.a. de Huizermaatweg.

Vorig jaar bleek een succes en daarom organiseren wij weer met elkaar een wandeling langs kerk en moskee. Onze leidraad is om elkaar als Huizers, gelovig of niet gelovig te ontmoeten en dit jaar verdiepen we ons wat meer in elkaars verhalen. Maar natuurlijk zijn ook onze parochianen uit Blaricum en Laren welkom.

  • De wandeling begint om 10.00 uur in de Marokkaanse Moskee An-Nasr. Gooierserf 250.
  • Dan lopen we met elkaar naar de Protestante Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298 en zullen daar rond 10.40 uur zijn. Vandaar uit lopen we naar de Turkse Moskee Selemiya, Gooierserf 390.
  • We hopen daar aan te komen om 11.30. Dan wandelen we naar de Thomaskerk, Huizermaatweg 61, waar we om 12.10 zullen aankomen.
  • Rond 13.00 uur zal het weer afgelopen zijn.

In alle gebedshuizen wordt u ontvangen met koffie en iets lekkers. 

We vinden het fijn als u zich opgeeft, (langskerkenmoskee@rkhuizen.nl), maar als u op het laatste moment besluit mee te lopen, dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Hanneke Henrichs Kerkstra, namens de organisatie.