Kledinginzameling Albanië Comité weer van star

Kledinginzameling weer van start

HUIZEN – De inzameling van kleding en andere hulpgoederen ten behoeve van de allerarmsten in Albanië is weer begonnen. Vanwege corona, een overvolle opslagloods en de afgelopen vakantieperiode werd de inzameling een aantal maanden stopgezet. Maar het magazijn van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg 2 staat weer als vanouds iedere maandagavond tussen 19.00 en 20.30 uur open om spullen af te leveren. Overtollige kleding en kleine huisraad -mits schoon en heel- kunnen worden afgegeven. Ook staat de welbekende melkbus weer op z’n plek, om een financiële bijdrage in te deponeren als tegemoetkoming in de transportkosten.

Met de inzameling wordt een tweede leven gegeven aan kleding en huisraad. De armoede in het werkgebied van het Albanië Comité is zo extreem, dat het de meeste Albanezen aan fatsoenlijke kleding en schoenen voor volwassenen en kinderen ontbreekt. Ook speelgoed, baby-uitzetten, huishoudlinnen en klein huishoudelijk materiaal zijn zeer welkom. 

Schoenendozen en voedsel

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet zit de ‘r’ weer in de maand. Dat betekent dat de diverse najaarsacties weer van start gaan. Het Albanië Comité wil hier graag ruim op tijd mee beginnen, omdat het vanwege corona onzeker is hoe het dit jaar verder gaat lopen met hulpgoederentransporten naar Albanië. Er zijn namelijk in de bergdorpen rondom het kindertehuis in Mushqeta weer volop nieuwe coronagevallen vastgesteld. Daarom moet er binnenkort al een begin gemaakt worden met de schoenendozenactie en zal de voedselpakkettenactie D.V. half oktober van start gaan. Het zekere moet zoveel mogelijk voor het onzekere genomen worden, om alles op tijd in Albanië te krijgen voordat er mogelijk weer grenzen gesloten gaan worden.

Elke gift is welkom op NL97 RABO 0329 9600 08 t.n.v. Stichting Albanië Comité. Meer informatie op www.albaniecomite.nl

Rouwbegeleidingsgroep start weer

Op 13 oktober start de Rouwbegeleidingsgroep weer.

Meer informatie is hier te vinden:

Wisseling van de wacht

Graag vraag ik uw aandacht voor het artikel dat vandaag op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is gepubliceerd, en waarin de “wisseling van de wacht” van onze bisschoppen op Tweede Pinksterdag wordt aangekondigd:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4224&t=Wisseling+van+de+wacht

Aangezien het door de omstandigheden niet lang tevoren kon worden aangekondigd en het niet mogelijk is dat velen daarbij aanwezig kunnen zijn, verzoeken we u indien mogelijk dit bericht te verspreiden binnen uw parochies en een verwijzing hiernaar op te nemen op de website van de parochie.

Dan kunnen toch zoveel mogelijk mensen dit bijzondere moment meebeleven via de livestream van KathedraalTV.​

Willen we die dag samen verenigd zijn in gebed voor onze beide bisschoppen!

Met vriendelijke groet,

Bart Putter
dr. B.J. Putter, kanselier


Bisdom Haarlem-Amsterdam

KBO bulletin juni 2020

Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Het bisdom Haarlem heeft een nieuw protocol voor publieke vieringen gemaakt. Het protocol is hier te vinden:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4203&t=Protocol+voor+publieke+katholieke+vieringen+vanaf+1+juni

Diensten via kerkdienstgemist.nl

Goed nieuws! De kerkdiensten zijn vanaf nu te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op de pagina http://www.rkhuizen.nl/?page_id=5395 kunt u de Livestreams bekijken.

Alle nog beschikbare vieringen zijn te vinden via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum

Geef kinderen een KANS op vrijheid

Stichting Albanië Comité Huizen:

Geef kinderen een KANS op vrijheid

Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven en dat we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid door te geven. Vrijheid is in onze tijd een van de belangrijkste maatschappelijke waarden. Het betekent dat je als mens de mogelijkheid hebt om zelf te kiezen en dat de overheid ervoor zorgt dat je deel kunt nemen aan het maatschappelijke, economische en politieke leven.

Voor ons in Nederland is dat heel vanzelfsprekend. Maar in Albanië is dat niet het geval. Door hun erbarmelijke leefomstandigheden hebben de Albanese dorpsbewoners in de bergen allerminst een keuze. De overheid laat hen letterlijk en figuurlijk in de kou staan, waardoor ze niet in vrijheid kunnen leven zoals wij.

De Stichting Albanië Comité Huizen wil samen met u vrijheid doorgeven. Daarom is het KANS-project opgezet, een financieel adoptieplan dat staat voor Kinderen Albanië Naar School. Door een vaste financiële bijdrage krijgen kinderen de mogelijkheid hun lagere en middelbare school af te ronden, terwijl tevens gezorgd wordt voor voedsel, kleding, medicijnen en andere hulpmiddelen om een gezin te ondersteunen. Op deze manier krijgen ook deze kinderen een KANS op vrijheid, zodat ze zelf keuzes kunnen maken voor een betere toekomst.

Er zijn drie mogelijkheden om een KANS-kind in vrijheid te laten leven:

  • individueel met een maandelijkse bijdrage van € 22,-
  • gezamenlijk als gezin, schoolklas, bedrijf, sportclub, catechesegroep etc.
  • met een eenmalige gift naar rekeningnummer NL24 RABO 0166 9658 20 ten name van de Stichting Albanië Comité o.v.v. KANS.

Meer informatie op www.albaniecomite.nl of neem contact op met de familie Lubbers via famlubbers@albaniecomite.nl of tel. 035-5263249. U kunt ook bijgaande antwoordstrook invullen en per post versturen of in de brievenbus doen bij de genoemde adressen.

JONGERENREIS GAAT NIET DOOR

Vanwege de situatie die ontstaan is door het coronavirus, kan de geplande jongereneis deze zomer helaas niet doorgaan. Het bestuur van het Albanië Comité en ook de jongeren zelf vinden het heel erg jammer dat ze niet de handen uit de mouwen kunnen steken voor het hulpverleningswerk in de Albanese bergdorpen. Hopelijk kan er volgend jaar in de zomervakantie weer een jongerenreis georganiseerd worden. 

———————————————————————————————-

KANS Albanië Comité

Ja, ik wil kinderen een KANS geven op vrijheid en scholing en meer informatie hebben over het KANS-project van de Stichting Albanië Comité Huizen.

Naam: ………………………………….………………………………….

Adres: ………………………………….………………………………….

Postcode en woonplaats: ……………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………..

(U kunt deze antwoordstrook per post versturen of in de brievenbus doen bij

Laurens Rebel, De Ruyterstraat 15, 1271 SR Huizen of Margreet Visser, Droogdok 16, 1274 NP Huizen of Herman & Anne-Lise Lubbers, Hoeveweg 2, 1276 EZ Huizen).

Bericht Albanië Comité

Albanië Comité blijft werken onder de allerarmsten ondanks corona:

“Kosten blijven doorgaan, maar geldkraan van giften is aan het opdrogen”

In deze coronatijd hebben we allemaal zo onze eigen besognes. Het is hollen of stilstaan. Sommigen van ons hebben een beroep waarbij ze de benen uit hun lijf lopen. In de zorg, in winkels of in bestuurlijke functies is het alle hens aan dek. Anderen zitten thuis omdat hun werkzaamheden zijn stilgelegd, omdat ze tot een kwetsbare doelgroep behoren of omdat ze ziek zijn. Met de beperkte lockdown maatregelen zijn sociale contacten tot het minimum beperkt, houden we afstand van elkaar en zijn de meeste activiteiten totaal stilgelegd. Dat heeft een grote impact op ons maatschappelijke en sociale leven, om nog maar niet te spreken over de financiële consequenties die sommigen van ons nu al ervaren. Zo heeft een ieder in min of meerdere mate last van de maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat de consequenties van het coronavirus beperkt blijven.

De Stichting Albanië Comité Huizen kan erover meepraten. Er kunnen geen hulpgoederentransporten gereden worden, want de grenzen zijn dicht. Bovendien zou het niet verantwoord zijn om goederen in de vrachtwagen te laden, omdat anderhalve meter afstand van elkaar houden onbegonnen werk is. Datzelfde geldt voor het sorteren van de kleding, waardoor ook de kledinginzameling op de maandagavonden is gestopt. Bovendien staan het magazijn en de opslagcontainers al vol, omdat er niet gereden kan worden. Er kan geen vuilniszak of doos meer bij.

Ook al ligt het werk vanuit Huizen stil, dat betekent niet dat het werk in Albanië niet gewoon doorgaat. Nog steeds worden er voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten, wordt medische hulp verstrekt en krijgen de KANS-kinderen en hun families op alle terreinen ondersteuning. De kosten blijven onveranderd doorlopen, ook al is het kindertehuis in Mushqeta momenteel gesloten. Het Albanië Comité merkt echter dat vanwege de coronacrisis en alle maatregelen en omstandigheden die dat met zich meebrengt, de geldstroom stagneert. En dat is een zorgelijke ontwikkeling.

De kosten blijven doorgaan

“Een paar weken geleden hebben we nog voedsel uitgedeeld  aan de bewoners in de omliggende bergdorpen”, vertelt Herman Lubbers. “Het werk moet doorgaan, maar de donaties blijven helaas achter. In Albanië gaan alle activiteiten door en dat kost geld. Als het zo blijft dat we minder inkomsten binnen krijgen, moeten we er noodgedwongen over nadenken om het kindertehuis op een laag pitje te zetten. Er is momenteel geen transport mogelijk, er is geen kledinginzameling, maar de opslagloods ligt vol en de kosten van € 1000,- per maand gaan gewoon door. Goede doelen organisaties hebben het zwaar momenteel en wij dus ook. Het kindertehuis is dicht, maar de kosten -zoals die van het personeel- blijven doorgaan. We hebben bijvoorbeeld een project met 100 kippen. De eieren werden gebruikt voor het kindertehuis. Er zijn nu geen kinderen op school, maar de kippen moeten wel te eten hebben. De eieren die ze leggen zetten we nu maar in rekjes aan de straat, zodat de mensen die het nodig hebben ze mee kunnen nemen.

Al zijn er geen kinderen in het kindertehuis, het KANS-project blijft actief. De bedoeling is het aantal KANS-kinderen uit te breiden, zodat de kinderen en hun gezinnen toch ondersteund kunnen worden als het kindertehuis op een laag pitje komt te staan. Dan kunnen we zicht op ze blijven houden. Daar hebben we wel meer donateurs voor nodig. Daar is onze hoop nu op gericht. We willen zorgen dat deze kinderen naar school kunnen blijven gaan, te eten krijgen, van kleding worden voorzien en medische hulp krijgen als dat nodig is. De hele gemeenschap steunt op ons als stichting. De arme gezinnen in de bergen hebben geen geld om boodschappen te doen. Wij hebben toestemming om bij één winkel voedsel te kopen, die we bij de gezinnen thuisbrengen. Ook ons Roma-project gaat door. We zijn dankbaar voor onze vaste sponsoren, waardoor sommige projecten nog verder kunnen. Maar we merken heel erg dat de geldkraan van giften aan het opdrogen is. Dat is een grote zorg. Voor

€ 22,- per maand kan een kind meedoen aan het KANS-project. Onze hoop is dat mensen er op die manier aan willen bijdragen dat het werk in Albanië doorgang kan blijven vinden”.

Als de nood het hoogst is…

In het verleden waren er meerdere momenten dat de nood hoog was voor het Albanië Comité. Maar de redding bleek steeds nabij. Artikelen in de Huizer Courant verhalen over uitreddingen uit grote nood. Zo kwam de gemeente Huizen in 1999 over de brug tijdens de Kosovo-crisis met een gift van FL. 20.000,-. De garage en zolder van Herman Lubbers lagen torenhoog opgestapeld met kleding, dekens, matrassen en hulpgoederen die met grote spoed naar het vluchtelingenkamp in Tirana moesten worden gebracht. Maar er was geen geld voor een transport. Plotsklaps was daar de gemeentelijke gift, zodat de vrachtwagen toch kon rijden. Een jaar eerder was de opening van het schooltje in Mushqeta een enorme bemoediging. Er kwam

FL. 15.000,- binnen om het gebouw een complete metamorfose te geven en te voorzien van schoolmateriaal. De Huizer samenleving trok de beurs en diverse basisscholen stelden meubeltjes en materiaal beschikbaar. Maar ook projecten als het Oude Mannenhuis kwamen uitgebreid in de pers, waarbij ontroerende verhalen te lezen vielen over bijvoorbeeld meneer Servet, die uitgeput, verdwaasd en met een natte broek door Herman en Anne-Lise op straat werd gevonden. Na een frisse douchebeurt werd hij in de kleren gestoken met een T-shirt waarop de tekst ‘Huizen, de gezelligste markt van Nederland’ prijkte. Hij kreeg onderdak en onderhoud, zoals zovelen die het Albanië Comité de afgelopen jaren uit de goot heeft gered.

Herman en Anne-Lise Lubbers willen samen met het bestuur en alle vrijwilligers handen en voeten blijven geven aan hun overtuiging dat geloof, hoop en liefde ook nodig zijn voor de mensen in Albanië. In de Bijbel staat dat de meeste van deze drie de liefde is. Die liefde kan heel praktisch zichtbaar gemaakt worden. Zoals William Booth, de oprichter van het Leger des Heils al opmerkte: “Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie”. Hij kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten. Daarom begon hij samen met anderen behalve een goede boodschap, ook brood bij de mensen te brengen. Helpt u mee?

SUCCESVOLLE WIKKELKOEKENACTIE

Meer dan 600 wikkelkoeken zijn er verkocht tijdens de Wikkelkoekenactie die het Albanië Comité in samenwerking met Bakkerij Kruijmer heeft georganiseerd. Het ophalen van de bestelde wikkelkoeken op zaterdag 4 april verliep dankzij een goede logistiek prima, zodat er met Pasen lekker te genieten viel van deze Huizer specialiteit en de opgehaalde gelden besteed kunnen worden aan het hulpverleningswerk in Albanië. Het stichtingsbestuur wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de aanschaf van een wikkelkoek, waarmee het goede doel weer een steuntje in de rug heeft gekregen. 

Voor meer informatie of aanmelding voor het KANS-project of donateurschap kan contact worden opgenomen met Herman en Anne-Lise Lubbers via tel.

035-5263249 of e-mail famlubbers@albaniecomite.nl

Elke gift is welkom op NL97 RABO 0329 9600 08 of NL24 RABO 0166 9658 20 (KANS-project) t.n.v. Stichting Albanië Comité. Of maak gebruik van de doneerknop op de website www.albaniecomite.nl om het extra makkelijk voor u te maken.

Woordje van de pastoor

“Indien God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn?” (Rm. 8,31)

Dierbaren parochianen,

Het Paasmysterie van onze Heer Jezus Christus komt voor ons steeds dichterbij. En nu wij dit jaar voor het eerst geen Pasen kunnen vieren zoals wij gewend zijn, hoop ik met deze woorden u allen een beetje te mogen bemoedigen om met de Heer sterk te blijven in deze moeilijke tijd. Persoonlijk kan ik nog niet wennen aan de situatie die door het Coronavirus wereldwijd ontstaan is. De stilte in onze nog steeds gesloten kerken, waarin we geen vieringen mogen houden, raakt mij diep! En voor hoelang nog? Dit weet alleen God! En Hij is met name degene die ons allen in deze tijd nabij wil zijn. Hij en Zijn Zoon Jezus Christus die geofferd werd voor de redding van iedere mens; Hij en onze hemelse Moeder Maria, die nu vanuit de hemel voor ons ten beste spreekt en smeekt trouw te blijven in het geloof dat ons in Haar Zoon Jezus Christus gegeven is. Hopelijk bent u allemaal in de afgelopen tijd door het gebed diep verbonden geweest met De Drie-Ene God en heeft u ook de genade van hun nabijheid gevoeld! De intimiteit te zoeken met de Heer is mijn eigen ervaring van deze afgelopen tijd. Samen met mijn moeder, die nu bij mij is, hetgeen ik als een groot geschenk van God ervaar, vier ik elke dag de Heilige Mis waarin wij voor jullie allen, voor de zieken, de overledenen en voor de heling van de situatie van nu bidden. Op deze wijze ben ik de Gave van de Eucharistie heel intens aan het ervaren wat ik u allen nu ook toewens voor deze komende Pasen middels het ontvangen van de Geestelijke Communie. Dit is een tijd van genade. DE TIJD waarin wij God door middel van het bijwonen van de Heilige Eucharistie, via de televisie  en alle andere mogelijkheden die ons door de moderne media worden aangeboden, nabij voelen. De WEG die ons wordt aangewezen om de Kracht en de Genade van dit wonderbaarlijke Sacrament te mogen ervaren door middel van de Geestelijke Communie die God ons wil schenken. Waar hijzelf ons in Jezus Christus tegemoet komt om ons christenen hierdoor met elkaar en met de hele Universele Kerk over de hele wereld verbonden te houden. En tevens door tijdens de Paasdagen binnen te treden in de vrede en vreugde van de Verrijzenis; door te getuigen van de overwinning van Jezus Christus over de dood. Dit is mijn diepe wens voor u allen. Laten we nu in deze Goede Week en in de Paastijd vasten aan onnodige televisieprogramma’s en dit gebruiken als een instrument dat ons deze tijd helpt om nader tot God te geraken.

Van harte Zalig Pasen,

Pastoor Carlos Fabril

Samen kerk digitaal te lezen

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen  op je smartphone, ipad, tablet of computer op

www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

  • een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt
  • Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
  • Paaseieren horen bij Pasen
  • een crypto om te puzzelen
  • en nog veel meer…