Nuusbrief april 2021

Nieuwsbrief MOV maart

NIEUWSBRIEF MAART/APRIL 2021 van de M.O.V. GROEP 

VAN DE R.K. PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK

Vastenactiethema 2020 en 2021
Nieuw ‘Werken aan je toekomst’

Het belang van doorleren  

In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. 

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.  

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! 

 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs

250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven

Als u de acceptgiro bij de laatste uitgave van De Zaaijer gemist hebt en u wilt een bijdrage leveren, dan kunt u dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 934700 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie 2021

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wereldwinkel online en op afspraak

Wereldwinkel Huizen open, online en op afspraak

De Wereldwinkel Huizen is een winkel die volledig draait op vrijwilligers. In deze lastige tijd probeert de Wereldwinkel via online (click en collect) en sinds 3 maart op afspraak fair trade producten (cadeaus en food) te verkopen. Corona raakt de producenten van de producten die in de Wereldwinkel worden verkocht nog veel harder dan hier in Nederland. Gevreesd wordt voor hongersnood in verschillende landen. De vrijwilligers van de Wereldwinkel zetten zich met hart en ziel in voor deze mensen. Dus voor een verrassend en eerlijk cadeau kunt u bij de Wereldwinkel terecht.

Producten bekijken: www.wereldwinkelhuizen.nl

Bestellen en online afspraak maken kan via: info@wereldwinkelhuizen.nl

Producten afhalen of op afspraak komen: Kerkstraat 66, 1271 RM  Huizen

Wikkelkoekenactie Albanië

25% van de opbrengst voor Kinderbijbelweek Albanië:

Wel Wikkelkoekenactie, geen jongerenreis

HUIZEN –“We hebben er erg naar uitgezien om in 2021 opnieuw met een groep jongeren naar Albanië te gaan. Het is elk jaar weer een mooie reis en een bijzondere ervaring om samen de projecten te bezoeken, de Kinderbijbelweek te organiseren en de schouders onder een klusproject te zetten. Helaas is het vanwege de huidige coronamaatregelen -en die zien we de komende tijd niet veranderen- niet mogelijk en niet verstandig om deze reis te maken. We gaan onze pijlen dus richten op 2022 en hopen en bidden dat we dan weer met een groep jongeren op pad kunnen gaan”, laat de Stichting Albanië Comité Huizen weten.

Wikkelkoekenactie Pasen

Ook al gaat de jongerenreis niet door, het Albanië Comité hoopt wel dat er in Albanië op kleinere schaal een Kinderbijbelweek georganiseerd kan worden. “Dat gaan we vanuit Nederland ondersteunen met ideeën en we willen deze week ook financieel mogelijk maken. Daarom organiseren we traditiegetrouw met Pasen de Wikkelkoekenactie. We hopen dat velen ook dit jaar weer meedoen en zo’n heerlijke wikkelkoek van bakkerij Kruijmer kopen. Van elke verkochte wikkelkoek gaat 25% naar de activiteiten die we deze zomer hopen te organiseren voor de kinderen in Albanië”.

Bestellen

Een grote wikkelkoek (1350 gram) kost € 14,50 per stuk en een kleine wikkelkoek (950 gram) € 11,25 per stuk. Er kan besteld worden door:

een mail te sturen naar wikkelkoekalbanie@gmail.com met vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en het aantal grote en/of kleine wikkelkoeken.

Bestellingen dienen uiterlijk vrijdag 19 maart in bezit te zijn van het Albanië Comité. De wikkelkoeken kunnen zaterdag 27 maart opgehaald worden. In de week hieraan voorafgaand wordt meer informatie gegeven over de wijze van ophalen. Als men niet in staat is om de wikkelkoeken zelf te komen halen, dan is het mogelijk ze thuis te laten bezorgen voor € 2,- extra per adres.

Nuusbrief feb 2021

Voorstellen communicantjes

In de familieviering werden de communicantjes van dit jaar voorgesteld.

Albanese winter overleven dankzij Huizer voedselpakketten

Streefbedrag gehaald – Wikkelkoekenactie met Pasen:

Albanese winter overleven dankzij Huizer voedselpakketten

Het was eind vorig jaar onzeker of de grenzen van Albanië vanwege corona opnieuw zouden sluiten. Daarom besloot het Albanië Comité het decembertransport met hulpgoederen dit keer al in november te laten vertrekken. In de vrachtwagen werden ook honderden kilo’s kaas en rijkelijk gevulde schoenendozen geladen. Deze zouden samen met de jaarlijkse voedselpakketten uitgedeeld worden aan de allerarmste bewoners in de bergdorpen. Deze pakketten met de allernoodzakelijkste voedingsmiddelen zijn ieder jaar weer van levensbelang om de barre Albanese winters door te komen.

Langzaam maar gestaag kwam de Voedselpakkettenactie 2020 op gang. Het streven was net als vorig jaar 900 voedselpakketten uit te kunnen delen aan de meest hulpbehoevende gezinnen. Daar was een bedrag van € 36.000,- voor nodig. Het was wederom een uitdaging om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Maar het is een en andermaal gelukt. Het bestuur is blij en dankbaar dat de families die het het hardst nodig hebben, aan voldoende voedsel geholpen konden worden. Er werd in totaal

€ 45.600 opgehaald, zodat het restantbedrag gereserveerd wordt om in te kunnen zetten voor extra voedsel in deze coronatijd. Iedereen die zijn financiële steentje heeft bijgedragen: heel hartelijk dank voor uw donatie. De Albanese bergbewoners kunnen dankzij u deze winter overleven.

Wikkelkoekenactie

Net zo’n traditie als de Voedselpakkettenactie rond de kerstdagen, is de Wikkelkoekenactie met Pasen. Ook dit jaar wordt hiervoor samenwerking gezocht met bakkerij Kruijmer. Hoe lekker de met kaneelspijs gevulde wikkelkoeken zijn, kun je niet beschrijven. Je moet ze proeven.

Voor de Wikkelkoekenactie van het Albanië Comité kunnen over een poosje wikkelkoeken besteld worden, waarvan 25% van de opbrengst ten goede komt aan het hulpverleningswerk van de stichting. Binnenkort volgt meer informatie over de bestelwijze op de website www.albaniecomite.nl en via de media en kerkbladen. 

Foto’s kerkfeest

Op 22 november was het 39ste kerkfeest. Bert de Bruin heeft hier foto’s van gemaakt:

Extra dec Nuusbrief

Mededelingen over de kerstvieringen

Vieringen met kerstmis
Geen publieke vieringen op Kerstavond 24 december 2020
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond 24 december geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Voor de parochies van Blaricum en Huizen houdt dit in dat er op kerstavond alleen vieringen via de livestream kunnen worden gevolgd.

De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

Alle nog beschikbare vieringen zijn terug te kijken via deze link.
Vieringen op 24 december via de livestream
De volgende vieringen worden uitgezonden via de livestream:

19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores

21.30 uur. Eucharistieviering.vanuit de Thomaskerk. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v leden van Vamos

23.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. leden van het Ceciliakoor

De vieringen van 17:00 uur en de viering om 19:15 uur in Blaricum komen helemaal te vervallen.
Openstelling kerk op 24 december
Op donderdag 24 december van 15.30 – 17.00 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. In de Thomaskerk zal Jef Scholten orgel spelen tijdens de openstelling.
Vieringen op 25 december
De vieringen op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en waarvoor reserveren verplicht is.

9.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor

11.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palic m.m.v. leden van het Ceciliakoor.

Beide vieringen worden ook via de livestream uitgezonden.
Kindje wiegen op 25 december vervalt
Op 25 december, eerste kerstdag vervalt het Kindje wiegen, zowel in Huizen als in Blaricum.
Openstelling kerk op 25 december
Op vrijdag 25 december van 15.30 – 16.30 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken.
Vieringen na 25 december
De vieringen na 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en ook reserveren verplicht is!
Reserveren
Wij vragen u zich uiterlijk maandag 21 december aan te melden voor de vieringen van 25 december t/m zondag 27 december.  Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt tussen 22 en 24 december een bericht of u kunt deelnemen.

In de week na Kerstmis zijn de secretariaten gesloten, maar uw reserveringen voor de vieringen van 28 december t/m driekoningen (3 januari) kunt u ook dan doorgeven, bij voorkeur via de mail en anders inspreken op het antwoordapparaat. Ook voor deze vieringen geldt: Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt een bericht of u kunt deelnemen.

Aanmelden voor de vieringen in de kersttijd kan op de volgende wijze:
Vieringen Huizen: secretariaat@rkhuizen.nl. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
Vieringen Blaricum: reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.