Vertelcafé op zondagmiddag

Met de komst van gas, elektriciteit, tv en computer, is de kunst van verhalen vertellen langzamerhand verdwenen. Dat is jammer want verhalen prikkelen fantasie en verbeeldingskracht. Ze helpen mensen om te gaan met levensvragen, angsten en dilemma’s. Verhalen houden een spiegel voor. Verhalen inspireren om stil te staan bij de zin van het leven.

Op zondag 10 november vertelt Saskia Turk:

Van wie ben je er een?

Een verhaal over familie, over afkomst, over tradities waar je deel van uitmaakt of over de consequenties als je niet weet van wie je er een bent?
Of gaat het over iets heel anders?
Als je het wilt weten, moet je komen luisteren…

De muziek wordt deze middag verzorgd door Sander Loog op saxofoon en Theo Henrichs op piano.

Zondag 8 december vertelt Esther Stikkelorum: ‘De engel van deze nacht’. De muziek wordt dan verzorgd door Ron Overtoom op piano en Astrid Sparreboom op dwarsfluit.

aanvang          : 16.00 uur

plaats              : Thomaskerk, Huizermaatweg 61

kosten             : € 3,50. Kinderen tot 12 jaar gratis

Vanaf 15.30 uur is de kerk open en is er koffie en thee. Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.

Hanneke Henrichs (RK)

Lenie van den Ende (PKN)

KBO bulletin oktober

Het KBO is een actief bezig voor ouderen. In het KBO bulletin van oktober kan u lezen over activiteiten.

Wellicht nodigen de activiteiten van de KBO u uit om lid te worden van de plaatselijke vereniging. In de colofon vindt u de contactmogelijkheden.

Kledinginzameling Albanië Comité verhuisd

Kledinginzameling verhuisd

Het vaste inzameldepot van kleding en hulpgoederen van de Stichting Albanië Comité was sinds jaar en dag Garage Lubbers aan de Ambachtsweg 1. Daar is verandering in gekomen. De inzamel- en opslagruimte is half september verhuisd naar de Fabrieksweg 2, naast het oude pand van de Ireneshop.

Iedere maandagavond staan vrijwilligers van 19.30 tot 20.30 uur klaar om goederen en kleding in ontvangst te nemen.

Opgeven Cantorij Oecumenische viering

Dag allemaal

Zoals jullie misschien nog weten is er op 27 oktober een gezamenlijke dienst in de Thomaskerk. 

We willen daar weer aan meedoen, met een samengestelde cantorij van het Thomaskoor, leden van Vamos en Oosterlichtzangers.

Net zoals bij de Roemenië dienst. Eric Bakker zal weer onze dirigent zijn en Willem Boersma de pianist. 

Als je kunt zingen en je wilt graag mee doen voor deze gelegenheid: geef je dan op bij Joke Brink – ten Hove via onderstaand formulier: 

Je krijgt dan zo snel mogelijk de bladmuziek via de mail om uit te printen en de Mp3tjes om te oefenen.

Weten jullie soms ook nog een paar heren – bassen ?? zou leuk zijn.

  • De repetities zijn waarschijnlijk in de Thomaskerk, dat wordt volgende week bekend. 
  • Het te zingen programma wordt volgende week bekend. 
  • Oefenavonden zijn:
    • vrijdag 4 oktober (vanaf 20:00 uur)
    • vrijdag 11 oktober (vanaf 19:00 uur)
    • Vrijdag 25 oktober (vanaf 19:00 uur)

Tot vrijdag 4 oktober,                  Eric Bakker en Joke Brink

Nuusbrief sept 2019

Al het nieuws uit Freiersdale is hieronder te vinden:

Nieuwsbrief MOV oktober

Oktobermaand = Missiemaand

Gedoopt en Gezonden is het thema voor deze buitengewone missiemaand    uitgeroepen door paus Franciscus.

Het thema gaat dit jaar over Noordoost-India.

Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop en gericht is op allen die gedoopt zijn. Missie is “een gezonden zijn”, die leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie. 
De buitenlandse Birgittinessen die in Weert hun missie zien en de deuren van hun klooster open zetten voor gasten.
Solidaridad dat zich al 50 jaar inzet voor een meer rechtvaardige wereld voor eerlijke prijzen voor producenten en arbeiders in onder meer koffie,- cacao- en kledingindustrie. 
En ook wij parochianen hebben een missie volgens Samuel Goyvaert. 
Hij laat in een artikel zien dat missie niet een losstaand iets is, maar dat liturgie en missie met elkaar verbonden zijn. Dat wij samen hierover moeten discussiëren.

Het project is dit jaar: Noordoost-India. Het gebied in het noordoosten van India bestaat uit zeven deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ worden genoemd.
Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. 

Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officiёel erkende talen Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. In de deelstaat Arunachai Pradesh in de Himalaya zijn afscheidingsbewegingen actief. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in eigen land. Missio besteed aandacht aan de katholieke gelovigen in Noordoost-India.

Een kopje thee

India is na China de grootste theeproducent ter wereld. Assam is de productiefste regio in het land. Daar wordt de helft van de Indiase thee geproduceerd. 
Ook wij, als M.O.V.groep willen mede namens u ons  hiervoor blijven inzetten en zien uw bijdrage voor dit project graag tegemoet. Voor dit doel is in De Zaaijer een acceptgiro bijgesloten die u hiervoor kunt gebruiken.

Op de eerste en derde zondag in oktober wordt hier speciaal aandacht aan gegeven.
Wilt u meer lezen over lezen over de Seven Sisters gaat u dan naar deze link

De opbrengst van de collectes in de afgelopen maanden: Week Nederlandse Missionarissen  € 288,95,  O.E.C. € 106,34, Roepingenzondag € 80,65 en MIVA € 135,00

Afscheid Maciej Sendecki

Op 15-09-2019 was er een feestelijke bijeenkomst voor het Afscheid van Maciej Sendecki.

Nieuws van het Albanië Comité

Verhuizing inzameldepot:

Zoals ieder jaar hebben Herman en Anne-Lise Lubbers de zomerweken doorgebracht in het gebied waar het Albanië Comité hulpverleningswerk verricht. Naast het begeleiden van het binnengekomen transport, zijn gezinnen bezocht, is voedsel uitgedeeld, zijn klusprojecten verricht en heeft de Albanese jeugd kunnen genieten van de Kinderbijbelweek, die ook dit keer weer was voorbereid door een groep Huizer jongeren. De kerkjeugd bracht daarnaast bezoekjes aan de families in de bergdorpjes en stak de handen uit de mouwen bij de renovatie van het huisje van Skender in het bergdorp Zali. Een uitgebreid verslag hierover valt te lezen in de Nieuwsbrief van het Abanië Comité.

Verhuizing kledinginzameling

Na een zomerstop is de inzameling van kleding en goederen ten behoeve van het Albanië Comité weer van start gegaan. Iedere maandagavond staan vrijwilligers van 19.30 tot 20.30 uur klaar om goederen en kleding in ontvangst te nemen. Het vaste inzameldepot is sinds jaar en dag Garage Lubbers aan de Ambachtsweg 1. Daar komt dit najaar verandering in. De inzamel- en opslagruimte gaat verhuizen naar de Fabrieksweg 2, naast het oude pand van de Ireneshop. De verwachting is, dat er vanaf oktober op dit nieuwe adres ingeleverd kan worden. Op de website www.albaniecomite.nl en via Facebook zal de exacte datum bekend gemaakt worden.

Schoenendozen- en voedselpakkettenactie

In oktober start de jaarlijkse voedselpakkettenactie om de allerarmsten in de bergdorpen de winter door te helpen. Ook de schoenendozenactie is weer begonnen, waarbij de dozen worden gevuld en versierd om vlak voor kerst uitgedeeld te worden aan de kindertehuis-, straat- en KANS-kinderen. Behalve scholen en kerken kunnen ook verenigingen, bedrijven of particulieren mee doen. Vul een versierde schoenendoos of cadeautasje met kleine spulletjes, zoals toiletgerei, kleine kledingstukken, knutselspulletjes of speelgoed e.d. en lever de doos of het tasje in op de maandagavond bij het inzameldepot of na een telefoontje met de familie Lubbers (tel. 035-5263249/e-mail famlubbers@albaniecomite.nl) of Margreet Visser (tel: 035-2000103/e-mail voorzitter@albaniecomite.nl) op een ander tijdstip/locatie.

Vrijwilligerstekort

Vrijwilligers zijn al jarenlang de kurk waar het Albanië Comité op drijft. De stichting prijst zich gelukkig met ‘de oude garde’, maar om het hulpverleningswerk voort te kunnen blijven zetten is verjonging absoluut noodzakelijk. Daarom is de stichting dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers op allerlei gebied, zoals o.a. een secretaris, een coördinator voor het organiseren van de verkopen op markten en braderieën, fondsenwervers en extra handen die helpen het nieuwe magazijn aan de Fabrieksweg in te richten met stellingen en de inventaris van het huidige depot te verhuizen naar de nieuwe plek. Bel of mail voor meer informatie met Margreet Visser of de familie Lubbers.

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes en een uitgebreid verslag willen lezen van de jongerenreis naar Albanië, kunnen contact

opnemen met de familie Lubbers of Margreet Visser (contactgegevens zie bovenstaand) voor de (digitale) Nieuwsbrief van het Albanië Comité, die ook op de website en via Facebook te lezen is.

Creativiteit tijdens de Kinderbijbelweek.

Spaghettifeest Blaricum en Huizen

In de herfstvakantie (21-25 oktober 2019) gaan er vanuit de parochies van Huizen en Blaricum zeven jongeren mee met een jongerenreis naar Rome. Deze reis wordt gezamenlijk georganiseerd met de regio Hilversum. Om deze reis te bekostigen hebben de deelnemende jongeren de afgelopen maanden verschillende sponsoracties georganiseerd. En binnenkort kunt u genieten van een heerlijk Italiaans 5 gangen diner. Dit sponsordiner zal naast lekker eten ook erg gezellig worden, vandaar dat het de naam heeft gekregen: “Spaghettifeest”.

Het spaghettifeest is eten zoals in een restaurant. De jongeren koken zelf en zorgen voor de bediening. Op het menu staat een 5 gangen diner met bekende Italiaanse gerechten en kost 25 euro inclusief één drankje. De overige drankjes kosten 1,50 per glas. Het gehele bedrag komt ten goede aan de reis naar Rome. Na de maaltijd kunt u het bedrag ter plekke contant afrekenen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier achter in de kerk. Vooraf inschrijven/ reserveren is nodig in verband met de inkoop. Er zijn 2 momenten waarop u kunt komen dineren:

Op zaterdag 21 september in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum aanvang om 18:30 uur.

Op zaterdag 5 oktober in de Thomaskerk in Huizen aanvang om 18:30 uur. Aanmelden voor één van beide spaghettifeesten of allebei kan via de intekenlijsten achterin de kerk.

Vamos start zangseizoen

Vamos gaat weer aan een nieuw zang-seizoen beginnen! We nodigen je van harte uit om bij de start aan te sluiten. We zijn op zoek naar zangers en zangeressen. Als je piano kan spelen, ben je helemaal welkom!De eerste repetitie is op dinsdag 3 september 2019 in de Thomaskerk (Huizermaatweg 61 Huizen). De repetitie start om 20:00 uur, maar om 19:45 uur staan koffie en thee al paraat. Kom gezellig langs of neem contact met ons op via info@vamosweb.nl. Tot dan!