Foto’s kerkfeest

Op 22 november was het 39ste kerkfeest. Bert de Bruin heeft hier foto’s van gemaakt:

Extra dec Nuusbrief

Mededelingen over de kerstvieringen

Vieringen met kerstmis
Geen publieke vieringen op Kerstavond 24 december 2020
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond 24 december geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Voor de parochies van Blaricum en Huizen houdt dit in dat er op kerstavond alleen vieringen via de livestream kunnen worden gevolgd.

De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

Alle nog beschikbare vieringen zijn terug te kijken via deze link.
Vieringen op 24 december via de livestream
De volgende vieringen worden uitgezonden via de livestream:

19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores

21.30 uur. Eucharistieviering.vanuit de Thomaskerk. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v leden van Vamos

23.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. leden van het Ceciliakoor

De vieringen van 17:00 uur en de viering om 19:15 uur in Blaricum komen helemaal te vervallen.
Openstelling kerk op 24 december
Op donderdag 24 december van 15.30 – 17.00 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. In de Thomaskerk zal Jef Scholten orgel spelen tijdens de openstelling.
Vieringen op 25 december
De vieringen op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en waarvoor reserveren verplicht is.

9.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor

11.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palic m.m.v. leden van het Ceciliakoor.

Beide vieringen worden ook via de livestream uitgezonden.
Kindje wiegen op 25 december vervalt
Op 25 december, eerste kerstdag vervalt het Kindje wiegen, zowel in Huizen als in Blaricum.
Openstelling kerk op 25 december
Op vrijdag 25 december van 15.30 – 16.30 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken.
Vieringen na 25 december
De vieringen na 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en ook reserveren verplicht is!
Reserveren
Wij vragen u zich uiterlijk maandag 21 december aan te melden voor de vieringen van 25 december t/m zondag 27 december.  Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt tussen 22 en 24 december een bericht of u kunt deelnemen.

In de week na Kerstmis zijn de secretariaten gesloten, maar uw reserveringen voor de vieringen van 28 december t/m driekoningen (3 januari) kunt u ook dan doorgeven, bij voorkeur via de mail en anders inspreken op het antwoordapparaat. Ook voor deze vieringen geldt: Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt een bericht of u kunt deelnemen.

Aanmelden voor de vieringen in de kersttijd kan op de volgende wijze:
Vieringen Huizen: secretariaat@rkhuizen.nl. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
Vieringen Blaricum: reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Nuusbrief dec 2020

Hierbij de Nuusbrief van dec 2020.

Reserveren kerst-vieringen

Voor alle kerstvieringen gelden ook beperkingen in het aantal bezoekers.

De vieringen van 24 december zijn alleen te volgen via de livestream.

Zoals het er nu naar uit ziet is dat 30 personen. Als u wilt komen, kunt u zich aanmelden tot en met maandag 21 december bij het secretariaat (035-5240069). U hoort dan tussen 22 en 24 december of er plek is in de viering. Zonder reservering en zonder bevestiging dat er plek is, kunt u de viering niet bijwonen. U kunt de vieringen op kerstavond van 19:00 uur en 21:30 uur en de viering van 1e kerstdag om 9:30 uur ook volgen of terugkijken via de livestream. 

Cookie drive-in voor Friersdale

Ontmoeten

Hebt u ook zo’n zin om weer eens andere gemeenteleden en parochianen te ontmoeten?

Elkaars verhaal te horen en te laten weten dat we elkaar niet vergeten zijn. Dat kan!

In de week van 9-13 november zijn de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk op bepaalde tijden open. Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd in de ochtend, middag en/of avond van ongeveer een uur als alternatief voor de jaarlijkse huiskamergesprekken. Bij alle activiteiten zullen de coronamaatregelen in acht worden genomen en daar zal consequent op worden toegezien.

Activiteiten

 1. In een ruimte in de kerk in een groepje van max 7 deelnemers (inclusief de gespreksleider) met elkaar in gesprek gaan over ‘Het Goede Leven’. Wat vind je het mooie en moeilijke aan de fase waarin jij je nu bevindt? Lukt het jou om balans te vinden in je leven? Bij aanmelding graag 1e en 2e datum voorkeur aangeven.
  • Locatie Oosterlichtkerk
   • Maandagmiddag 9 november 14.00-15.15 uur
   • Woensdagmiddag 11 november 14.00-15.15 uur
   • Vrijdagochtend 13 november 10.30-11.45 uur
  • Locatie Thomaskerk:
   • Dinsdagochtend 10 november 10.30-11.45 uur
   • Donderdagmiddag 12 november 14.00-15.15 uur
 1. I.p.v. in de kerk kan bovenstaande activiteit ook bij iemand thuis plaats vinden (huiskamergesprek), maar dan in een groepje van max 4 mensen. Graag 1e en 2e datum voorkeur aangeven. Gastadres volgt na aanmelding.
  • Maandagmiddag 9 november 14.00-15.15 uur
  • Woensdagmiddag 11 november 14.00-15.15 uur
  • Donderdagmiddag 12 november 14.00-15.15 uur
 1. In een ruimte in de Oosterlichtkerk neemt Grady van den Bosch (kunstenares) u mee in een open gesprek over het goede leven n.a.v. een schilderij van Marc Chagall over Noach en zijn gezin in quarantaine, verlangend naar bevrijding. Is dat vergelijkbaar met de tijd van nu?
  1. Oosterlichtkerk:
   •  Dinsdagmiddag 10 november 14.00-15.00 uur
 1. In een ruimte in de Oosterlichtkerk gaan Eric Bakker en Willem Boersma (twee muziekkenners bij uitstek) met de deelnemers in gesprek n.a.v. de popsong “Land van hoop en dromen’ van Bruce Springsteen. Vanwaar kom je en waar hoop je op?
  1. Oosterlichtkerk:
   • Dinsdagavond 10 november 20.00-21.30 uur
   • Donderdagavond 12 november 20.00-21.30 uur
 2. Bij een Emmaüswandeling gaan mensen met z’n tweeën een uur wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde persoon. De route is van tevoren bepaald.
  1. Start Oosterlichtkerk:
   • Maandagochtend 9 november 10.30-11.30 uur
   • Dinsdagmiddag 10 november 15.15-16.15 uur
   • Woensdagochtend 11 november 10.30-11.30 uur

U kunt zich aanmelden voor één of meerdere activiteiten, graag voor 6 november.

Aanmelden per e-mail aan:

groepspastoraatolk@gmail.com tel 06 37651888 t.a.v. Roelie Loois, of secretariaat@rkhuizen.nl 035-5240069 t.a.v. Hanneke Henrichs of Carla Schaap

Richtlijnen Bisdom

In aansluiting bij het onderstaande bericht vraag ik opnieuw uw aandacht voor het bericht op de website van het bisdom, waar enige kleine aanpassingen hopelijk verduidelijking geven:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4365&t=Aanpassing+corona-maatregelen

Foto’s eerste Eucharistieviering pastor Mikel Palić

Schoenendozen en voedselpakketten voor Albanië

Op tijd beginnen met doneren en verzamelen, juist in deze coronatijd:

Het lijkt nog ver weg, maar het Albanië Comité is al druk bezig met de voorbereidingen voor de schoenendozen- en voedselpakkettenactie in december. Daar wil de stichting vroegtijdig mee beginnen, omdat onzeker is of vanwege corona de grenzen weer (gedeeltelijk) dicht gaan en het dan niet meer mogelijk is de pakketten op tijd in Albanië te krijgen. Traditiegetrouw worden de versierde dozen en pakketten met allereerste levensbehoeften rond de feestdagen uitgedeeld, om de allerarmsten de winter door te helpen. Zeker in deze coronatijd is dit nog harder nodig dan anders. Vandaar dat er nu al een start wordt gemaakt met beide hulpverleningsacties. Het streven is om net als vorig jaar 900 voedselpakketten à € 40,- uit te kunnen delen aan de meest hulpbehoevende gezinnen in de Albanese bergdorpen. Daarvoor is een totaalbedrag van € 36.000,- nodig. Het hulpgoederentransport hoopt D.V. 7 november te kunnen vertrekken.

Om alles op tijd in Albanië te krijgen, luidt de vriendelijke doch dringende oproep nu al geld te doneren voor de voedselpakketten op bankrekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08 t.n.v. Stichting Albanië Comité o.v.v. ‘voedselpakkettenactie 2020’.

Schoenendozen

De diverse basisscholen en kerken zijn inmiddels benaderd om versierde en gevulde schoenendozen aan te leveren. Maar ook particulieren worden van harte uitgenodigd een doos voor hun rekening te nemen. De KANS-, kindertehuis- en Romakinderen zijn ieder jaar weer blij verrast met een doos vol leuke, nuttige en lekkere spulletjes. Cadeautjes zijn voor deze kinderen normaliter niet weggelegd. Een dergelijke traktatie met Kerst is dan ook het hoogtepunt van het jaar.

Het is belangrijk normale schoenendozen te gebruiken. Geen dozen voor laarzen, want die passen niet in de transportdozen. Versier de doos en deksel of beplak ze met cadeaupapier. Er kunnen dozen aangeleverd worden in verschillende leeftijdscategorieën: 3-4 jaar, 5-7 jaar, 8-10 jaar en 11+, voor een jongen of een meisje. De doos kan gevuld worden met toiletartikelen, lekkere warme sokken, ondergoed, een pyjama, knutselspullen, klein speelgoed (balletje, autootje, puzzel, springtouw, Barbie, vergrootglas, etc), muts, handschoenen, sjaal en wat snoepjes. Voor iets oudere kinderen valt te denken aan een zaklamp met batterijen, volwassen kleurboek, pet of reisspellen zoals mikado, Jenga, mens-erger-je-niet of kubus. Gebruikte spullen (met uitzondering van toiletartikelen) mogen ook, indien compleet en schoon. De schoenendozen kunnen ingeleverd worden op maandagavond 26 oktober, dinsdagavond 27 oktober en maandagavond 2 november tussen 19.00 uur en 20.30 uur op de Fabrieksweg 2 in Huizen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Elske Lubbers via tel. 06-20820682 of Jasmijn Ruizendaal tel. 06-50521758.