Live streaming van vieringen

Andrea Geria en Mikel Palic verzorgen live streams van de vieringen. De vieringen zijn alleen live te zien om deze tijden:

Palmzondag op zaterdag 4 april om 17 uur
https://youtu.be/OlpUkn7fIqM

Donderdag in de Goede Week: Avondmis van Witte Donderdag op 9 april in de Thomaskerk te Huizen om 17 uur
https://youtu.be/9we3NIxdlco

Goede Vrijdag: Het lijden en sterven van de Heer, vrijdag 10 april in de pastorie van Blaricum om 17 uur
https://youtu.be/gAZKHn_S03E

Paaswake: Verrijzenis van de Heer, op zaterdag 11 april in de pastorie van Blaricum om 21.30
https://youtu.be/NiKYT-Tv96k

1 Paasdag: Dagmis, Verrijzenis van de Heer op 12 april in de Thomaskerk om 11 uur
https://youtu.be/l479uXq3mP4

De video’s van de vieringen worden daarna verwijderd! Onder de video’s zullen er ook twee linken verschenen, één in het Nederlands om de lezingen van de dag te volgen, dat is voor de slechte horenden.

Na de uitzending worden de video’s verwijderd.

maatregelen rond de vieringen en Paastriduum

Brief pastores

Gebed en zegen Urbi et Orbi van de Paus

Vandaag, vrijdag 27 maart, zal paus Franciscus bidden bij het heilig Sacrament en het Pestkruis dat tijdens de pestepidemie in de zestiende eeuw door Rome is gedragen. Daarna zal hij de zegen Urbi et Orbi geven. Dit wordt uitgezon­den door de KRO op NPO 2. Het programma begint om 17.55 uur. Voor meer informatie zie: https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/paus-geeft-vrijdag-extra-urbi-et-orbi

De Nederlandse vertaling is hier te vinden:

https://priorijthabor.blogspot.com/2020/03/waarom-ben-je-bang-heb-je-nog-geen.html?spref=fb&m=1

Bericht Wereldwinkel

Wereldwinkel tijdelijk gesloten

Het bestuur van de Wereldwinkel Huizen heeft besloten in verband met de coronacrisis de deuren te sluiten. De medewerkers zijn allemaal boven de 60 jaar en wij vinden het niet verantwoord om open te blijven. Dat betekent echter wel dat wij helemaal geen inkomsten meer hebben.

Kunt u ons helpen? Bij besteding van een bedrag van 15 euro bezorgen wij artikelen graag bij u thuis. Wij blijven op gepaste afstand en u kunt betalen door uw aankoop over te boeken op de bankrekening van de Wereldwinkel.

Wij hebben heerlijke paaseitjes voor € 3,49 en paasrepen voor € 3,30 en diverse paascadeautjes.

Ook hebben we heerlijke koffie in klein- en grootformaat en verschillende theesoorten.

Mocht u interesse hebben in onze artikelen, stuur dan even een mailtje naar: info@wereldwinkelhuizen.nl en wij overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zouden het echt enorm op prijs stellen als u op deze manier een aantal boodschappen bij ons wilt doen.

Heel, heel hartelijk dank.

Wereldwinkel Huizen
De winkel voor de medemens!

Mededelingen 22 maart

Nieuws uit de parochie

Deze ‘Corona’-periode is een bijzondere tijd die niemand van ons eerder op deze manier in Nederland heeft meegemaakt. Vele dingen moeten nu anders. Zodoende is dit de eerste Kontaktpunten die we digitaal versturen, omdat we alles in het werk willen stellen ook langs deze weg elkaar te bereiken. We hebben er al eens eerder over gedacht, maar grijpen deze tijd aan om dit medium in te gaan zetten. Hebt u deze kontaktpunten nog niet digitaal ontvangen maar wilt u dit wel graag, stuurt u dan uw email adres naar het secretariaat.

Ook via onze facebookpagina en website proberen we u op de hoogte te houden en met u in contact te blijven.

Geen zondagsvieringen tot en met Pasen, wel een uurtje Open Kerk op zondag

De bisschoppen hebben besloten dat de gewone zondagse vieringen tot en met Pasen niet doorgaan. Ook de 1e vrijdagviering van april kan helaas niet doorgaan. Wel zal elke zondag de kerk tussen 9:30 en 10:30 uur open zijn om in stilte (en op gepaste afstand van elkaar!) een kaarsje op te steken en voor persoonlijk gebed. Op tafel naast de ingang ligt het gewone boekje van de zondag dat u daarbij kunt gebruiken; daarnaast ligt apart een A4tje met een korte toelichting op de lezingen. Het zal een heel bijzondere Goede week en Pasen worden. We wensen u als locatieraad ondanks alles opgewekte dagen toe en vooral veel gezondheid. Zie ook https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/

Op de website van Mgr. Hendriks vindt u een overzicht van alle kerkelijke maatregelen betreffende corona, en dit artikel zal vanaf nu telkens worden bijgewerkt naar aanleiding van vragen die over de maatregelen gesteld worden. Het wordt dus aanbevolen dit artikel regelmatig op te roepen.

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2256&t=Hier+vindt+u+de+kerkelijke+Corona+updates

Boeken te geef in de Vastentijd 2020

Onlangs heeft de parochie een mooie stapel boeken gekregen. De meeste hebben te maken met religie en filosofie. Enkele willen we behouden. De andere zullen we (samen met nooit gebruikte boeken uit ons eigen bibliotheekje) neerleggen in de hal van de Thomaskerk. Vanaf Aswoensdag. U kunt de boeken naar uw keuze gewoon meenemen! Er staat ’s zondags wel een collectebus op tafel: daarin kunt u als dank wat geld kwijt voor de parochie. Wat na een week niet weg is, brengen we onverbiddelijk naar de Kringloop. Elke week ligt er dus een nieuwe voorraad tot …Palmzondag. Deze actie gaat gewoon door, dus loopt u als u op zondag langskomt vooral ook even langs de wand bij het secretariaat.

Palmpaastakjes

Hoewel er geen Palmpasen viering is, zullen er wel Palmpasen takjes gezegend worden en voor u klaarliggen om mee te nemen. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet. Dat leest u in de volgende kontaktpunten. Tot twee jaar geleden konden we de Palmpaastakjes altijd uit onze eigen parochietuin halen. Door de buskusmot was dat afgelopen jaar al niet meer mogelijk, maar toen had de mot nog niet toegeslagen in Blaricum en konden we in de tuin bij de Vituskerk alle Palmpaastakjes die we nodig hadden knippen. Helaas is dat dit jaar ook daar niet meer mogelijk. Daarom moeten we dit jaar voor het eerst Palmpaastakjes inkopen. Om de kosten hiervan iets te compenseren vragen we u een vrijwillige bijdrage van 0,20 Euro voor een Palmpaastakje.

Klokken van hoop

Ook onze kerkgebouwen hebben meegedaan afgelopen woensdag met klokken van hoop. Dit was een landelijk initiatief om in deze Corona-tijd iedereen vanuit de kerken te bemoedigen. Om 19 uur luidde zowel de Thomaskerk als de Vituskerk een kwartier hun klokken om ook in Huizen aan dat doel bij te dragen.  Zie ook www.klokkenvanhoop.nl/

Thomaswijn

Zoekt u nog een lekkere wijn voor Pasen. Bestel dan wat rode of witte wijn waarbij u ook nog eens een steentje bijdraagt voor de parochie. Bel of mail daarvoor met het secretariaat om een afspraak te maken om uw bestelling af te halen.

Vastenactie

Iedereen met kinderen of kleinkinderen in de schoolleeftijd ervaart in deze periode hoe belangrijk het is dat de kinderen onderwijs krijgen. In Nederland is dat heel gewoon. Zelfs in deze periode doen scholen er alles aan om door te gaan met lesgeven. De vastenactie heeft dit jaar als thema ‘Werken aan je toekomst’ en staat in het teken van onderwijs. De meeste kinderen in ontwikkelingslanden krijgen tegenwoordig wel basisonderwijs, maar geen vervolg daarop. En alleen basisonderwijs is niet genoeg om aan de armoede te ontkomen. De Vastenactie ondersteunt daarom projecten om het voortgezet onderwijs in ontwikkelingslanden beter toegankelijk te maken en projecten om mensen te helpen een onderneming op te starten. Nu de collectes voor de vastenactie niet doorgaan hopen we dat u uw (extra) bijdrage wilt storten op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gebed van de bisschoppen van Nederland

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.

Klokken luiden

Vanavond (18 maart) zullen de kerkklokken in Nederland luiden. van 19.00-19.15 uur. Volgende week woensdag en 1 april ook (geen grap).Klokken van Hoop om de mensen te laten weten, dat wij aan elkaar denken. Door de bizarre situatie waar we nu in verkeren en mensen geisoleerd zijn, kerken en moskeeën gesloten zijn, is er nóg meer behoefte aan solidariteit en plaatsen -ook digitaal- waar eendracht en hoop een thuis hebben.Klanken van hoop en vertrouwen. Als signaal dat we enorm respect hebben voor de mensen, die onder barre omstandigheden hun werk moeten blijven doen.Klanken om te melden, dat we het met elkaar het hoofd zullen moeten bieden.

“God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing (2 Timoteüs 1 vers 7)

Geen liturgische vieringen t.m. Pasen

Het Bisdom heeft een nieuw persbericht uitgedaan. De Liturgische vieringen tot en met Pasen worden afgelast.

Voorlopig houden we de kerk wel open op zondag 9:30-10:30 voor individueel gebed.

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4082&t=Geen+publieke+liturgische+vieringen+tm+Pasen

Wikkelkoekenactie Albanië Comité

Bestellen en afhalen:

Wikkelkoekenactie Albanië Comité

Ook deze zomer organiseert het Albanië Comité weer een Jongerenreis naar Albanië. De reis zal in het teken staan van ontmoetingen, de KinderBijbelweek, kluswerk en een bezoek aan het Roma-project in Tirana. Traditiegetrouw wordt met Pasen de Wikkelkoekenactie van Bakkerij Kruijmer gehouden. Van elke verkochte wikkelkoek gaat 25% naar de activiteiten die tijdens de Jongerenreis worden georganiseerd.

De jongeren zullen zelf hun reis- en verblijfskosten betalen. Voor het activiteitenprogramma en de projecten is het streven om minimaal € 10.000,- op te halen, zodat er veel gedaan kan worden voor de arme gezinnen in de bergdorpen en de Roma-gemeenschap in de hoofdstad Tirana.

Bestellen en afhalen

Wikkelkoeken kunnen besteld worden dooreen mail te sturen naar wikkelkoekalbanie@gmail.com onder vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en het aantal grote en/of kleine wikkelkoeken. Een grote wikkelkoek (1350 gram) kost € 14,50 per stuk en een kleine wikkelkoek (950 gram) € 11,25 per stuk. De bestelling dient uiterlijk donderdag 26 maart in het bezit van het Albanië Comité te zijn. De wikkelkoeken kunnen D.V. zaterdag 4 april tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald en betaald bij het magazijn van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg 2. Als u niet in staat bent om de wikkelkoeken op te halen, dan is het mogelijk ze thuis te laten bezorgen voor € 2,- extra in Huizen e.o. Financiële steun is ook mogelijk door een gift over te maken op NL97 RABO 0329 9600 08, onder vermelding van Jongerenreis 2020.

Geen zondagsvieringen tot eind maart

De bisschoppen hebben besloten dat de gewone zondagse vieringen tot eind maart niet doorgaan. Wel zal elke zondag de kerk tussen 9:30 en 10:30 uur open zijn voor persoonlijk gebed. U kun daarbij het boekje van de zondag gebruiken met een korte toelichting op de lezingen.