Vieringen afgezegd: Bericht Bisdom

Corona maatregelen aangescherpt

vrijdag, 13 maart 2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Lees hieronder verder:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mobiel/item.php?id=4073

KBO bulletin maart 2020

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 4 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via onderstaand formulier of bel tel.: 035-5240069. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 5 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Aantal kinderen

Ik heb al een palmpaasstok
JaNee

Opmerkingen

start rouwgroep

Samen met de Oosterlichtkerk is een rouwgroep opgestart.

Meer info:

KBO bulletin feb 2020

Wikkelkoekenactie en Jongerenreis Albanië

Ook deze zomer organiseert het Albanië Comité van 24 juli t/m 3 augustus weer een Jongerenreis naar Albanië. Na de informatieavond in het najaar van 2019 werd duidelijk dat 15 jongeren enthousiast zijn om zich in te zetten voor de kinderen in Mushqeta en hen een mooie tijd te geven. De jeugd ziet ernaar uit om de Albanese kinderen en hun families te ontmoeten en een indruk te krijgen van het leven in Albanië. Het is de zesde keer dat er een dergelijke reis voor jongeren wordt georganiseerd.

“We zijn dankbaar dat er elk jaar weer jonge mensen zijn die hun betrokkenheid laten zien en dat we hen mogen laten delen in het werk dat we in Albanië doen.De reis zal in het teken staan van ontmoetingen, de KinderBijbelweek, kluswerk en een bezoek aan het Roma-project in Tirana. De afgelopen jaren haalden we de Roma-kinderen op en organiseerden we de activiteiten op ons eigen terrein. Dit keer zullen we hen gaan bezoeken op hun woonplek, zodat we hun leefomgeving kunnen zien”, laat het Albanië Comité weten. 

Financiële steun

De jongeren zullen zelf hun reis- en verblijfskosten betalen. Voor het activiteitenprogramma en de projecten is het streven om minimaal € 10.000,- op te halen, zodat er veel gedaan kan worden voor de arme gezinnen in de bergdorpen en de Roma-gemeenschap in de hoofdstad Tirana. Financiële steun is mogelijk door een gift over te maken of mee te doen aan de diverse acties die georganiseerd gaan worden, bijvoorbeeld door een heerlijke wikkelkoek te bestellen. Doneren kan via NL97 RABO 0329 9600 08, onder vermelding van Jongerenreis 2020. Ook is het fijn als mensen de jongeren en de voorbereidingen mee willen nemen in hun gebed.

Wikkelkoekenactie

Traditiegetrouw wordt met Pasen de Wikkelkoekenactie van Bakkerij Kruijmer gehouden. Van elke verkochte wikkelkoek gaat 25% naar de activiteiten die tijdens de Jongerenreis worden georganiseerd. De bestelling dient uiterlijk donderdag 26 maart in het bezit van het Albanië Comité te zijn. De wikkelkoeken kunnen D.V. zaterdag 4 april tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald en betaald bij het inleverpunt van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg 2 (naast de vroegere Ireneshop). Als u niet in staat bent om de wikkelkoeken op te halen, dan is het mogelijk ze thuis te laten bezorgen voor € 2,- extra. Een grote wikkelkoek (1350 gram) kost € 14,50 per stuk en een kleine wikkelkoek (950 gram) € 11,25 per stuk. Er kan besteld worden dooreen mail te sturen naar wikkelkoekalbanie@gmail.com onder vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en het aantal grote en/of kleine wikkelkoeken.

Stichting Schuilplaats start in Huizen

Stichting Schuilplaats start een hulpverleningslocatie in Huizen. Na overleg met diverse betrokkenen heeft de burgerlijke gemeente de stichting een subsidie toegekend voor 8 uur per week om deze stap (pilot) mogelijk te maken. Schuilplaats kan daardoor inhoud geven aan psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing voor alle inwoners van Huizen.

Nadat het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris (CMW) eind vorig jaar gestopt is, wil Stichting Schuilplaats graag voorzien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en ondersteuning. De organisatie is dankbaar dit te mogen aanbieden aan mensen die deze hulp en ondersteuning nodig hebben. Als jij je instabiel voelt, eenzaam of onzeker, of je hebt bepaalde geheimen of ervaart problemen in je huwelijk of gezin. Soms red je het niet alleen. Een psychosociaal hulpverlener van Stichting Schuilplaats wil jou helpen weer vat op je leven te krijgen. Door inzicht te krijgen en te leren hoe met deze problemen om te gaan, werken we eraan weer balans in je leven te creëren. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde zetten wij onze vakkennis en deskundigheid hiervoor in. Heb je behoefte aan hulp of ondersteuning, neem dan gerust contact met ons op:

Landelijk spreekuur: 0318 – 547870

Locatie: Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen (dinsdag)

Website: www.stichtingschuilplaats.nl

Stichting Schuilplaats bestaat dit jaar 40 jaar en heeft zich ontwikkeld tot een interkerkelijke organisatie voor psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing. De stichting heeft inmiddels 12 hulpverleningslocaties in het land, zowel lokaal als regionaal georiënteerd. Het hulpaanbod bestaat uit laagdrempelige en toegankelijke psychosociale hulpverlening op maat. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere zorgaanbieders. De kracht van de organisatie zit hem in de verbinding tussen de formele professionele zorg en de informele zorg wat veelvuldig plaatsvindt binnen kerkelijke gemeenten. Waar mogelijk en wenselijk wordt deze verbinding ingezet ten behoeve van de hulpvrager.

Volgende week hoop de plaatselijke hulpverlener van Huizen, Henriëtte van der Linden, zich voor te stellen in dit kerkblad.

Albanië Comité bedankt alle gevers

Voedselpakketten en noodhulpactie – Nog steeds geld nodig:

Albanië Comité bedankt alle gevers

HUIZEN – Het bestuur van de Stichting Albanië Comité Huizen wil iedereen die een geldelijke bijdrage heeft geleverd aan de Voedselpakkettenactie en de  noodhulpactie na de aardbeving van eind november, heel hartelijk bedanken.  Er is meer dan voldoende binnengekomen om alle hulpbehoevende gezinnen van een voedselpakket te voorzien en ze de winter door te helpen. De beoogde

€ 36.000,- is ruimschoots gehaald. Bovendien kwam er extra geld binnen voor het getroffen aardbevingsgebied, waardoor een begin kon worden gemaakt met noodhulp.

Anders dan andere jaren kwam de Voedselpakkettenactie die half oktober van start ging, meteen goed op gang. Dankzij een bredere PR-campagne via de diverse media en kerkbladen in Huizen (en daarbuiten), Facebook, de Nieuwsbrief die o.a. in het Huizer Kerkblad werd gevouwen en de statiegeldactie bij de flessenautomaat van Albert Heijn Kerkstraat, waren meer mensen op de hoogte van de actie en doneerden geld voor het goede doel. Ook werd in meerdere kerken gecollecteerd voor de voedselpakketten. Daarnaast trok de spontaan opgezette noodhulpactie van het Albanië Comité niet alleen lokale, maar ook regionale en zelfs landelijke aandacht en bracht een verrassend bedrag op om direct praktische hulp te kunnen bieden in het getroffen gebied.

Duizenden keren bekeken

Vanaf oktober waren Herman en Anne-Lise Lubbers al in Albanië om o.a. het transport met hulpgoederen te coördineren. Ook werden enkele honderden gevulde  schoenendozen en tasjes getransporteerd, met nuttige artikelen en leuke cadeautjes om de Albanese kinderen mee te verrassen. Het filmpje op Facebook waarop te zien is hoe blij de kinderen zijn als de dozen en tasjes worden uitgedeeld, is duizenden keren bekeken.

De aardbeving overviel behalve Herman en Anne-Lise ook vele gezinnen waarmee het Huizer echtpaar al jaren contact heeft. Vooral de woonhuizen van de Roma-gemeenschap, waar het Albanië Comité o.a. een voedsel- en scholingsproject is gestart, liepen veel schade op. Complete flats stortten in elkaar en werden totaal onbewoonbaar door de beving en diverse naschokken. Er was (en is nog steeds) gebrek aan voedsel, kleding en dekens, die het echtpaar Lubbers meteen heeft kunnen uitdelen dankzij de binnengekomen giften.

Kleding, dekens en extra geld

Veel mensen reageerden op de berichtgeving van Herman en Anne-Lise, die meerdere keren werden geïnterviewd en uitgebreid via de sociale media verhaalden over hun wederwaardigheden in het rampgebied. Er was veel medeleven vanuit de achterban van het Albanië Comité en ook werd gevraagd op welke manier er hulp kon worden geboden.

Nu de aardbeving in Albanië en de schade die de mensen hebben geleden niet meer in het nieuws zijn, ligt het geven van donaties stil. Maar Herman en Anne-Lise hebben met eigen ogen gezien hoe de gezinnen eraan toe zijn en dat voor de opbouw nog veel geld nodig is. Ook kleding en vooral dekens zijn noodzakelijk, want woonhuizen zijn dusdanig beschadigd dat de mensen in tentjes wonen en slapen in winterse weersomstandigheden. Vandaar de oproep om dekens en warme kleding te komen brengen naar de inzamellocatie en heel graag extra geld over te maken, om de schouders te kunnen zetten onder de opbouw van de leefomstandigheden van de bewoners in het rampgebied. Binnenkort reizen Herman en Anne-Lise weer naar Albanië af om de handen ter plekke uit de mouwen te steken.

Goederen kunnen iedere maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur gebracht worden bij het depot aan de Fabrieksweg 2 te Huizen. Elke gift is welkom op NL97 RABO 0329 9600 08.

Verhaal halen 9 februari

Verhaal Halen in de Thomaskerk 9 februari 2020.

Jetze Jaarsma vertelt een Japans verhaal over de ondankbare mens en de dankbare dieren. Tijdens een overstroming in het voorjaar redt een beginnend arts een kuiper, een vos en een slang van de verdrinkingsdood. Ze beloven hem eeuwige dankbaarheid. Wie houdt zich aan deze belofte?

De muzikale omlijsting is in handen van Marjolein L’Herminez en Marion Schaap. Zij bespelen verschillende instrumenten.

Kerk open       15.30 uur

Begin              16.00

Entree 3,50, kinderen gratis

Foto’s Driekoningen 2019

Bert de Bruin heeft foto’s gemaakt van de nieuwe koning: