Kontaktpunten 24 mei

Vieringen 

Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed
In de eerste lezing zien we een biddende gemeenschap. De apostelen en de vrouwen volharden in gebed. Niet even 5 minuten of een uurtje, nee uren- en dagenlang. Voor dat gebed met lofprijzing, dankzegging, het luisteren naar de Geest en het bidden om de Geest maakten ze alles vrij.

Dat is iets waar de meesten van ons niet aan toekomen. Wanneer maakte u voor het laatst een periode van gebed mee, waarin niet het werk, niet de televisie of het internet, niet de sociale contacten of de sport de gedachten bepaalden, maar de aanwezigheid van God, de aanbidding en de dankzegging. Vaak is het al moeilijk om het uur tijdens de viering de dagelijkse beslommeringen buiten te houden.

En dat terwijl Gods rijk alleen gestalte kan krijgen onder Zijn leiding. Dat vraagt om een andere leefstijl, een manier van leven waarin het koninkrijk van God centraal staat. Dat is een leven waarin we Jezus en God kennen; niet alleen kennen met ons verstand, door kennis en inzicht, maar juist ook met onze zintuigen, met gevoel en in ons hart. Een leven waarin ons eeuwig leven is geschonken, een leven waarin we een relatie hebben met God.

Meer horen of verder nadenken over bidden of het eeuwige leven? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks opZondag om 11:00 uurWoensdag om 10:00 uurVrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Solidariteitsfonds:
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v solidariteitsfonds. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft onderzocht welke maatregelen per maandag 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Er is een protocol opgesteld, dat erin moet voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid. Over de uitwerking van dit protocol wordt op dit moment nagedacht door onder meer de pastores en de locatieraden in onze parochies. Zodra er meer duidelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld via Kontaktpunten en de website. Op de site van het bisdom kunt  hier alvast het een en ander lezen:
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1475 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Tuinhuisje
Deze week is in de tuin van de Thomaskerk een tuinhuisje door vrijwilligers in elkaar gezet. Vorige week was al een mooie gladde vloer met tegels gelegd en waren de uitgebreide installatie-instructies gekopieerd en ter lezing aan alle betrokkenen uitgedeeld. Op maandag kon er, goed voorbereid, begonnen worden met het in elkaar zetten van de wanden. De bouwbeschrijving werd opgehangen en stap voor stap verscheen er langzaam een tuinhuis. Dinsdag werd het project afgerond. In het huisje worden het tuingereedschap en andere materialen opgeslagendie tot nu toe in de verwarmingsruimtes lagendie tot nu toe in de verwarmingsruimtes lagen, zodat voldaan wordt aan de veiligheidseisen van de verwarming.
Vormel
Zoals veel activiteiten gaat het vormsel dit jaar ook niet door, maar dat wil niet zeggen dat de voorbereidingen ook gestopt zijn. De groep gaat gewoon door met de voorbereiding en hoopt volgend jaar extra goed voorbereid alsnog het vormsel te doen. Afgelopen week was er weer een voorbereidingsavond. De avond, die via Zoom werd gehouden, ging over mensen die belangrijk voor je zijn op je levensweg, over mensen die een voorbeeld voor je zijn in het geloof. Maar ook werd er in huis gezocht naar dingen die met geloof te maken hebben. Er werd druk gepraat, gewerkt, gezocht en aan het einde werd het even stil met een kaarsje erbij. Een mooie avond. Juist ook deze week heeft onze bisschop, bisschop Hendriks, een filmpje gemaakt speciaal voor de vormelingen. Dit filmpje staat hier.
Nieuwe kunst in de kerk
De familie van Jan van Duin heeft aan onze parochie een kunstwerk van Alphons van Leeuwen geschonken. De kruissymboliek, een Vere Dignum teken zoals ook in de wand achter het altaar is gekrast, stond op het graf van Jan van Duin Het graf werd geruimd en we zijn heel blij dat de familie aan onze parochie heeft gedacht als bestemming voor het kunstwerk. Afgelopen dinsdag is het kruis door de familie gebracht en afgelopen donderdag was Alphons van Leeuwen zelf in de kerk om te kijken naar de beste plek om het kunstwerk neer te zetten. Nadat het kruis opgepoetst was, kwam de oorspronkelijke kleur weer mooi naar voren. Op de foto ziet u het kruis geflankeerd door Alphons van Leeuwen en zijn vrouw.
Thomaswijn
Zoekt u nog een lekkere wijn voor Pinksteren? Bestel dan wat rode of witte wijn waarbij u ook nog eens een steentje bijdraagt voor de parochie. U betaalt slechts Є7,50 per fles. Bel of mail met het secretariaat om een afspraak te maken om uw bestelling af te halen.
‘Laudato si’ week 16-24 mei
Deze week is ingesteld naar aanleiding van de encycliek van de paus 5 jaar geleden. Het thema is ‘Alles is verbonden.’ De mondiale crisis die wij nu meemaken, raakt allen en kan alleen opgelost worden door samen te werken. Deze tijd laat zien dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en dat schepping, gezondheid, maar ook gerechtigheid en een nieuwe toekomst met elkaar samenhangen. Meer informatie vindt u op deze website.

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Het gebed dat hiervoor wordt gebruikt vindt u hier.
Afgelast
De parochiebijeenkomst van 28 mei gaat niet door. Hopelijk kunnen we in november wel weer bij elkaar komen. Wilt u voor die tijd iets over de parochie weten of hebt u ideeën of adviezen, mailt of belt u dan naar het secretariaat. Dan komt het vanzelf bij de juiste personen terecht.
Ter bemoediging
Moeder Maria
Moeder Maria,
eens hebt gij aan de wereld
Jezus gegeven als verlosser,
toon ons ook vandaag de weg naar Hem.

Schenk ons
iets van uw geloof
in donkere dagen,
iets van uw vreugde
om hetgeen God voor ons doet,
iets van uw luisterbereidheid
naar Jezus’ woord.

En help ons
Hem na te volgen
zoals gij het hebt gedaan
in eenvoud en dienstbaarheid.
Amen.

Kontaktpunten 17 mei

Vieringen 

De geest van de waarheid
Afgelopen week lazen we in de evangelielezing dat Jezus zegt: Ik ben de waarheid. Ook deze week staat er in de lezing iets over waarheid. De Vader zal ons een Helper geven: de Geest van de waarheid. Als we even verder in het Johannesevangelie lezen, komen we nog een derde uitspraak van Jezus tegen over de waarheid: “Uw woord is de waarheid” (Johannes 17, 17).

Hiermee geeft Jezus ons drie ijkpunten voor de waarheid: Jezus, het woord en de Heilige Geest. Drie criteria waartegen we onze besluiten kunnen leggen om te kijken of we het goede kiezen:Komt het overeen met het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft?Is het in lijn met wat er in de bijbel staat geschreven?Luisteren we naar de Heilige Geest, ons innerlijk, ons geweten?Kunnen we op al deze drie punten bevestigend antwoorden, dan handelen we naar de waarheid. De lezing van vandaag geeft ons ook het vertrouwen dat we de uitdagingen in ons leven aankunnen: “Dan zal mijn Vader u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven.”

Meer horen of verder nadenken over deze Helper die ons wordt gegeven? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website www.rkhuizen.nl. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
Aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, is er een viering om 11 uur.

De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.

Ook op Hemelvaartsdag is de kerk geopend van 9:30-10:30 uur. U bent van harte welkom.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Onderhoud:(17 mei)
Afgelopen jaar is het klokkentorentje opnieuw geschilderd waardoor de kerk er op een afstandje weer mooi uitziet. Nu is het schilderwerk op de begane grond aan de beurt, zodat ook de ingang, de ramen en de overkappingen er weer verzorgd uitzien. Wilt u bijdragen aan dit onderhoud, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v onderhoud. Heel hartelijk dank.

Week Nederlandse Missionaris (Hemelvaart)
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. Voorbeelden van ondersteuning door de WNM zijn: het betalen van de ziektekostenverzekering, het aanvullen van AOW-premie en het bijdragen aan een welverdiend verlof in Nederland. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Nederlandse missionaris. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є900 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Josef en Maria op transport
Afgelopen zaterdag zijn, na vier eerdere pogingen, het Maria- en het Josefbeeld toch nog op transport naar Slovenië gegaan. Dat had nog heel wat voeten in de aarde. Het Mariabeeld was vrij snel in de vrachtwagen, maar het Jozefbeeld, 50 kg. zwaarder, zakte door de pallet. Ter plekke werd een pallet op maat gemaakt. Pogingen om het beeld op de nieuwe pallet te krijgen leverden problemen op, omdat er geen bodem in de bekisting voor het beeld was gemaakt. Het beeld gleed gedeeltelijk uit de bekisting. Liggend is het beeld uiteindelijk vervoerd naar de vrachtwagen en op de nieuwe pallet gezet. Eind deze maand is er nog een laatste transport richting Slovenië gepland.
Wereldwinkel weer open
Sinds deze week is de wereldwinkel weer open. De openingstijden zijn als vanouds:Maandag: 13:30 – 17:00 uurDinsdag t/m vrijdag: 10:00 – 17:00 uurZaterdag: 10:00 – 17:00 uur
U kunt er heerlijke koffie in klein en groot formaat, verschillende theesoorten, chocolade, rijst en nog veel meer etenswaren kopen. Bent u op zoek naar een origineel cadeau met een goed verhaal dan bent u bij de wereldwinkel op het juiste adres. Een indruk van het assortiment krijgt u via de website.

Het originele en brede assortiment van de wereldwinkel is afkomstig uit Afrika, Azië en Latijns Amerika. Met uw aankoop in de Wereldwinkel bevordert u de eerlijke handel en steunt u de ontwikkeling van handwevers, zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren op het zuidelijk halfrond.

Hopelijk komt u snel (weer) eens kijken in de wereldwinkel, Kerkstraat 66 (naast Sportinstituut Rebel),1271 RM Huizen.
Ter bemoediging
Maria, wees onze moeder
Maria, wees onze moeder
en maak ons tot uw kinderen.

Maak dat wij onze roeping aanvaarden,
zoals gij bij de boodschap van de engel.

Dat wij graag een dienst bewijzen,
zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth.

Dat wij de soberheid dragen,
zoals gij bij de geboorte van uw Kind.

Dat wij de beproevingen kunnen dragen,
zoals gij op de vlucht naar Egypte.

Dat wij oog hebben voor de nood van een ander,
zoals gij op de bruiloft te Kana.

Dat wij bestand zijn tegen het lijden,
zoals gij aan de voet aan het kruis.

Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden,
zoals gij het met de apostelen deed.

Maria, leer ons leven zoals gij.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 10 mei

Vieringen  
Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Nadat we afgelopen week met “ik ben de deur van de schapen” al een van de 7 “Ik ben”- uitspraken van Jezus uit het evangelie van Johannes hebben gehoord, staat in de lezing van vandaag een twee en hele bekende uitspraak: ”Ik ben de weg,de waarheid en het leven”.

Het meest intrigerende onderdeel van deze uitspraak is misschien wel de waarheid. In het Hebreeuws is dit emet, dat geschreven wordt met drie letters: aleph, mem en tav. De aleph is de eerste letter in het alfabet, terwijl tav de laatste letter is van het alfabet. Jezus is dus het begin en het einde. De middelste letter, mem representeert het getal 40. Dit staat in de bijbel voor de volheid van de tijd. Het herinnert aan de 40 dagen regen bij Noach, de 40 jaar waarin het Joodse volk door de woestijn trok of de 40 dagen beproeving die Jezus doormaakte na zijn doop. De mem staat zo symbool voor Jezus die er altijd is. Emet, waarheid staat zo voor Jezus die er is, die er was en die er altijd zal zijn. Jezus is niet alleen in goede tijden bij ons, maar ook in moeilijke tijden. Ook nu in deze corona-tijd is hij ons nabij en kunnen we steun bij hem vinden.

Meer horen of verder nadenken over dit bekende verhaal? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur

De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Friersdale:
De Corona uitbraak heeft grote gevolgen voor de arme bevolking in Friersdale. De werkgevers van grote bedrijven hebben mensen naar huis gestuurd zonder salaris. Op school werd voor de kinderen gezorgd voor één maaltijd per dag. Dit ‘voorrecht’ zijn de leerlingen kwijt nu ook de scholen gesloten zijn. Leerlingen zitten nu thuis zonder een goede maaltijd te hebben. Voor het onderwijzend personeel is het moeilijk om met de leerlingen in contact te komen omdat veel leerlingen ook niet online bereikbaar zijn. Toch doen zij hun uiterste best om er voor de leerlingen te zijn. Daarom vragen we u juist in deze moeilijke tijden om financiële steun voor Friersdale. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Frierdale. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds vorige week wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. .
Deze aanpassingen kosten ongeveer Є3500. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є770 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Interreligieuze bijeenkomst
Omdat we van diverse kanten hoorden hoe bijzonder deze opname is, deze Kontaktpunten nogmaals aandacht voor dit inspirerende gezamenlijke gebed.

Een paar weken geleden kwam uit de vrouwengroep van de Turkse moskee de vraag naar voren of de voorgangers van de kerken en de moskeeën samen een gebedsdienst zouden kunnen houden in deze coronatijd. De contactgroep Kerk en Moskee is met die vraag aan de slag gegaan en op donderdagavond 30 april is er een gezamenlijke videoboodschap opgenomen in de Oosterlichtkerk.

De gebeden zijn uitgesproken door pastor Andrea Geria van de RK parochie, ds. Richtsje Abma, ds. Geertje de Vries, imam El Manssouri Abdellah van de Marokkaanse moskee, imam Ibrahim Hilmi Kuçur van de Turkse moskee en voorganger Amir Betsalel van de Joodse gemeente in Bussum. Wat prachtig om zo de verbondenheid tussen de verschillende religies tot uitdrukking te kunnen brengen. Het was een hartverwarmend moment. De video-opname van ongeveer 25 minuten is te bekijken via deze link.
Op zoek naar grazige weiden….
Op de schaapsboerderij van Blaricum zijn twee lammetjes geboren. De moeder is na twee weken omgekomen. De lammetjes worden nu door de stagiaire van de boerderij, thuis op de Hooghuizerweg, opgevoed met flessenmelk. Op zoek naar grazige weiden belandde de stagiaire met de lammetjes bij de Vituskerk. Daar genieten ze volop van het gras in de tuin. Hoe mooi kun je het hebben:
Een herder leidt zijn schapen naar grazige weiden en vindt die bij de Vituskerk….
Wereldwinkel tijdelijk gesloten
Het bestuur van de Wereldwinkel Huizen heeft besloten in verband met de Coronacrisis de deuren te sluiten. De medewerkers zijn allemaal boven de 60 jaar en wij vinden het niet verantwoord om open te blijven. Dat betekent echter wel dat wij helemaal geen inkomsten meer hebben.

Kunt u ons helpen? Bij besteding van een bedrag van 15 euro bezorgen wij artikelen graag bij u thuis. Wij blijven op gepaste afstand en u kunt betalen door uw aankoop over te boeken op de bankrekening van de Wereldwinkel.

Wij hebben heerlijke koffie in klein en groot formaat, verschillende theesoorten, chocolade, rijst en nog veel meer.

Mocht u interesse hebben in onze artikelen, stuur dan even een mailtje naar: info@wereldwinkelhuizen.nl en wij overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zouden het echt enorm op prijs stellen als u op deze manier een aantal boodschappen bij ons wilt doen.

Heel, heel hartelijk dank.

Wereldwinkel Huizen
De winkel voor de medemens!
Ter bemoediging

Geloven met Maria
Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 3 mei

Vieringen  
Ik ben de deur van de schapen
Jezus zegt in de evangelielezing van deze zondag: “Ik ben de deur van de schapen”. Om dit te begrijpen is het goed om te weten hoe een schaapskooi er in die tijd uitzag. Dat was geen mooi gebouw, maar meer zoiets als het bouwsel op de foto hiernaast. Een muur van op elkaar gestapelde stenen, waar mogelijk afgedekt met takken met doorns als een soort prikkeldraad. Daarin een kleine opening waar de schapen door naar binnen en buiten konden. Er zat geen deur voor deze opening. ’s Nachts sloot de herder de opening af door er voor te gaan staan of zitten.

Als Jezus dus zegt “Ik ben de deur van de schapen” dan vergelijkt hij zichzelf met een herder die zijn kudde behoedt voor dieven, rovers en roofdieren. Jezus zegt even later: “Als iemand door Mij binnenkomt zal Hij gered worden; hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.” Is dit niet een uitnodiging van Jezus aan ons allemaal? Geeft Jezus daarmee niet tegelijkertijd aan hoeveel vrijheid we hebben als we Hem volgen? Als we binnengaan in Zijn schaapskooi en naar Zijn stem luisteren vinden we weidegrond: voedsel en kracht voor op onze weg.

Meer horen of verder nadenken deze gelijkenis van Jezus? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klik op een deze link of kijk op de website voor de link van de vieringen.

De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend: 
Zondag 3 mei om 11:00 uur
Woensdag 6 mei om 10:00 uur
Donderdag 7 mei om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u via deze link.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Geef licht: Huizen helpt Alesd (Roemenië):
Al 30 jaar lang bestaan er hechte vriendschapsbanden tussen onze parochie (samen met de Protestantse Gemeente Huizen) en de gemeenschap in Alesd. Wie er ooit geweest is, zal de hartelijkheid van de Hongaarse Roemenen nooit vergeten.
In Alesd staat het kindertehuis Maria Kajanto. Hier worden 18 kinderen liefdevol verzorgd. Het huis heeft ook een grote sociale functie in het dorp. Het geeft werkgelegenheid aan 12 medewerkers, zorgt ervoor dat het Hongaarstalige onderwijs in het dorp kan blijven bestaan en het zorgt ervoor dat er meer jonge gezinnen in het dorp blijven wonen (waardoor ook ouderen voorzien zijn van mantelzorg).
Ook is in Alesd een aantal jaar geleden een start gemaakt met het geven van thuiszorg. Hierdoor worden vooral ouderen geholpen bij allerlei praktische en medische handelingen. Zo wordt ook sociaal isolement voorkomen. Hierbij is één zorgprofessional betrokken.

De subsidie vanuit de overheid voor beide projecten blijft ver achter bij de werkelijke kosten en daardoor dreigt de hulp aan de kinderen én aan ouderen te stoppen. De Roemeniëgroep heeft beloofd voor een vaste bijdrage garant te staan. Om dat bedrag bijeen te brengen is uw bijdrage aan deze collecte meer dan welkom. Na deze ‘Corona-tijd’ zal de Roemeniëgroep zeker meer acties op touw gaan zetten. Wilt u bijdragen aan deze collecte? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Alesd. Voor nu alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage aan deze collecte.
Deurcollecte roepingenzondag:
Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Er blijven mensen nodig die zich op een bijzondere wijze wijden aan het werk in de kerk, de verkondiging van het Woord Gods en de toediening van de sacramenten. Een priester of diaken is een steun en toeverlaat voor de mensen, juist ook in deze bijzondere tijd. Wij kunnen als kerk niet zonder, maar zij hebben ook onze steun nodig, financieel en met gebed. Met uw bijdrage aan de deurcollecte wordt de opleiding van priesters en diakens financieel ondersteund. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Roepingenzondag.
Nieuws uit de parochie 

Crowdfunding voor betere livestreamvieringen
Sinds vorige week zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie om de livestreamuitzendingen te verbeteren. Door het enthousiasme van de initiatiefnemers en een snelle respons vanuit de locatieraden en het bestuur is de benodigde apparatuur deze week al geïnstalleerd en kunt u vanaf nu genieten van een beter beeld via een vaste link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. Deze aanpassingen kosten ongeveer Є3500. Tot nu toe hebben we al Є250 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Grote klokken zeggen…..
Al een paar weken hebben we op woensdagavond vanaf 19.00 uur samen met alle kerken in Huizen en in Nederland de klokken geluid. Dit als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan. Als troost voor allen die rouwen en voor hen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
We luidden ze als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen. De mensen die zo hard voor ons allemaal aan het werk zijn. Wij hopen dat zij ons hoorden. Op de bus, in het ziekenhuis, in de auto, in de winkel.
Woensdag 29 april hebben we de klokken voor de laatste keer geluid voor dit doel. In de Vituskerk was er deze keer een heel jonge klokkenluider: Stan Poolman Simons twee jaar. Gelukkig werd hij goed begeleid door een geroutineerde luider: Bert Hauptmeijer. Ook Stan heeft natuurlijk een diploma ontvangen.
Op 5 mei zullen we om 12.00 uur de klokken nog een keer luiden, net als vele andere kerkklokken. We vieren dan het feest van 75 jaar leven in een van oorlog bevrijd Nederland in het vertrouwen dat het met de bevrijding van het virus ook de goede kant op gaat.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Gezamenlijk gebed
Het was een prachtig en ontroerend moment: afgelopen donderdag kwamen de voorgangers van de PKN kerken, de Goede Herderkerk en de Oosterlichtkerk, de RK parochie Huizen, de Joodse Gemeente in Bussum en de Turkse en Marokkaanse Moskee bij elkaar. Een initiatief vanuit de Turkse Moskee en verder uitgewerkt door de werkgroep Kerk en Moskee om de gelovigen van de Abrahamitische godsdiensten in deze tijd van Corona een hart onder de riem te steken.

Twee dominees, onze pastor, twee imams en de voorganger van de Joodse Gemeenschap. Zij aan zij – op gepaste afstand- en later één voor één op de kansel, deelden zij woorden van troost, van hoop, van bemoediging en vertrouwen in God en in onze samenleving. Ieder op zijn eigen manier, ieder in zijn en haar eigen woorden. Een belevenis om nooit te vergeten.

Een mooi en uniek gebaar in deze bijzondere tijd. U kunt de opname bekijken via deze link.
Extraatje voor cliënten voedselbank
Vanuit de 5-meicommissie is er hard gewerkt om sponsors en donateurs te zoeken om mensen, die op dit moment van de Voedselbank afhankelijk zijn, een extraatje te geven t.g.v. 75 jaar bevrijd Nederland. Ook onze IPCI heeft een kleine bijdrage kunnen leveren. Leveranciers uit ons dorp hebben een tasje gevuld met feestelijke dingen. Zo helpen we elkaar. Hoe mooi is dat.

De Inter-Parochiële Caritas Instelling (IPCI) van de parochies Blaricum, Huizen en Laren beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden. Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen. Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk – dus namens ons allemaal – deze vorm van Caritas geeft. U kunt een schriftelijke aanvraag doen via het secretariaat of direct bij de IPCI. U kunt ook financieel bijdragen aan de IPCI via NL40 RABO 03 08 4234 45 t.n.v. IPCI Blaricum Huizen Laren
Ter bemoediging

Bid voor ons Maria
Bid voor ons Maria
Wij die onderweg zijn,
met onze zorgen
met zwarte ogen
voor wat komen gaat.
Bid met ons
dat wij een eind met jou
kunnen meegaan,
om de weg van Jezus te volgen
Om God in ons zijn leven
te laten leiden,
dat wij van onze toekomst
meer feest,
meer écht leven kunnen maken
meer
dan dood en ellende,
oorlog en gevaar.
(J.van den Bergh)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 26 april

Vieringen  
Emmausgangers
Deze zondag lezen we het bekende verhaal van de Emmausgangers. Op het schilderij van Janet Brooks Gerloff  uit 1992 zien we de twee Emmausgangers op de rug. Zelfs van achteren is te zien dat ze teleurgesteld zijn, moedeloos misschien wel. Ze gaan weg van Jeruzalem, weg van alle nare gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Hun leven lijkt doelloos geworden nu hun Jezus gekruisigd is. De Emmausgangers hebben een donkere, zwarte kleur. Een onbekende loopt met hen mee. Hij is alleen maar een contourtekening, doorzichtig en licht. Hij zal pas volledig zichtbaar worden, straks, in het breken van het brood. 

Zou dat ook niet voor ons gelden? Dat als we gebukt gaan onder verdriet, twijfels of zorgen Jezus nabij is maar we dit vaak pas veel later herkennen? En is dit verhaal aan de andere kant niet ook een oproep om niet weg te kruipen, maar op pad te gaan? Door een ander toe te laten in je verdriet wordt langzaam een nieuw begin zichtbaar; eerst in vage contouren, maar als je je problemen durft te delen steeds helderder.

Meer horen of verder nadenken over dit bekende verhaal? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klik op een onderstaande link of kijk op de website voor de link van een viering. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend: 
Zondag 26 april om 11:00 uur
Woensdag 29 april om 10:00 uur
Donderdag 30 april om 10:00 uur
Zondag 3 mei om 11:00 uur
Woensdag 6 mei om 10:00 uur
Donderdag 7 mei om 10:00 uur
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Bisdom: 
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies in het bisdom maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. Daarnaast wordt geld gebruikt voor gezamenlijke inspanningen zoals bijvoorbeeld automatisering en ledenregistratie. Wilt u bijdragen aan deze collecte? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v bisdom. Heel hartelijk bedankt.
Nieuws uit de parochie 

Koninklijke onderscheiding
En dan heb je ineens de burgemeester aan de telefoon!
“Het heeft Zijne Majesteit behaagt…….
Wat een verrassing voor onze Harry Wellink. Wij wisten het natuurlijk al langer. Vorig jaar om deze tijd vroeg Alie Cobelens ons of we niet voor Harry een lintje wilden aanvragen Hij doet zoveel goed werk, in de parochie en in Theodotion, dat hij dat wel verdiend heeft! Alie was jammer genoeg zelf niet meer in staat om het administratieve werk te doen, dus wij hebben dat voor haar gedaan. Mensen gevraagd een motivatie te schrijven. Best moeilijk om dat te doen, dus we zijn blij dat dat gelukt is. En dan begint een spannende tijd van wachten. Want er moeten veel instanties goedkeuring geven. En dan eindelijk…..”Hij krijgt het!”.

Door de huidige situatie waren de festiviteiten niet op het gemeentehuis maar heeft de burgemeester Harrie gebeld. Op een later moment zal het lintje worden opgespeld. Vanuit de parochie zijn we vrijdagochtend langs geweest met bloemen en gebak en via videobellen hebben we met een groep parochianen Harrie van harte gefeliciteerd.

We zijn ontzettend blij en trots dat Harrie Wellink een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Harrie, van harte gefeliciteerd!
Crowdfunding voor betere livestream vieringen
Sinds twee weken worden er vieringen vanuit onze kerk uitgezonden. Dit gebeurt op dit moment met de camera van een laptop via internet en een steeds wisselende YouTube link. Dit willen we graag verbeteren. Dit kan door een camera en de benodigde onderdelen aan te schaffen en door een abonnement op “kerkuitzending gemist”. Dit zorgt er voor dat thuis op de tablet of computer het beeld goed en gevarieerd is en dat er een vaste plek is waar de vieringen te vinden zijn.
Dit kost echter ongeveer Є3500 (inclusief jaarabonnement op “kerkuitzending gemist”). Door het wegvallen van de vieringen en de collectes zijn er echter nauwelijks inkomsten waardoor de parochie nu geen mogelijkheid ziet zo’n systeem aan te schaffen. We zijn nu een crowdfunding actie begonnen, zodat we toch wekelijks een goede uitzending vanuit de Thomaskerk kunnen zien. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen deze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.

De vrijwilligers staan klaar om er mee te beginnen en ook de leverancier van de apparatuur wil graag meewerken. Doet u mee? We proberen u wekelijks een overzicht te geven van de giften.

Namens ons allen vriendelijk dank,
Gerard Gilissen
Grote schoonmaak
Veel activiteiten zijn gestopt in de afgelopen periode, maar sommige groepen gaan gewoon door zoals bijvoorbeeld de tuingroep die elke donderdag zorgt dat het er rondom de kerk verzorgd uit blijft zien. Of de bloemengroep die voor Pasen de kerk weer prachtig versierd had zoals u in de vorige Kontaktpunten kon zien. Anderen profiteren juist van de rust in de kerk. Op de foto kunt u zien hoe de vloer van de hal afgelopen maandag grondig werd schoongemaakt. Een zware klus! Komende week staat de vloer van de kerkzaal op het programma. Chapeau voor deze doorzetters .
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ramadangroet
Samen met de Oosterlichtkerk en de Goede Herderkerk hebben we een kaart naar de gemeenschappen van de Turkse en de Marokaanse moskee gestuurd om hen een gezegende ramadan toe te wensen. De kaart is ontworpen door de raad van kerken en bevat een mooie actuele tekst met verbondenheid en saamhorigheid als kern.

Met Pasen hebben wij ook van de beide moslimgemeenschappen de beste wensen voor een vrolijk en gezegend Pasen ontvangen.
Ter bemoediging

Emmaüsgangers van nu

Juist
als je verdrietig
bespreekt
Hij is voorbij

haalt Hij je in
en komt langszij.

(Coby Poelman-Duisterwinkel)

Kontaktpunten 19 april

Nieuws uit de parochie  
Beloken Pasen
Op Beloken Pasen sluiten we het octaaf van Pasen af. (Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken wat afsluiten betekent) Gedurende dit octaaf, deze acht dagen die begonnen zijn op 1e Paasdag vieren we de verrijzenis van Christus. We lezen op Beloken Pasen het bekendste verhaal van onze patroonheilige Thomas, het verhaal dat hem de naam “ongelovige Thomas” gaf. In de orthodoxe kerk heet deze zondag dan ook Thomaszondag. Sinds 2000 is dit ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid waarop we vieren dat God iedere zondaar die  berouw heeft zal vergeven. Niet zomaar een dag dus, deze eerste zondag na Pasen. Viert u het mee? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom even langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klik op een onderstaande link of kijk op de website voor de link van een viering. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend: Zondag 19 april om 11:00 uurWoensdag 22 april om 10:00 uurDonderdag 23 april om 10:00 uur
Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Heel hartelijk bedankt.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Kinderen zonder eten!
1e Paasdag belde Pater van Wegen op. Hij was zeer van slag. Omdat in Friersdale de school is gesloten vanwege het coronavirus, ontstaat daar een noodsituatie. Op school kregen de 45 kinderen van het kinderhuis minstens 1 goede maaltijd per dag. Maar nu…zitten ze thuis, in de Kalahariwoestijn. Hun ouders werkeloos. Het geld raakt op. Ze hebben haast geen eten meer. De kinderen lijden honger.

Pater van Wegen vindt dat het geld dat we ophalen nu gebruikt moet worden om die kinderen weer op te vangen en te eten te geven. Hoe dat moet gebeuren, weten we nog niet. Dát het moet gebeuren, weten we wel. Hoe nijpend de situatie is leest u  in de nieuwsbrief die u hier kunt downloaden.

De noodkreet van Pater van Wegen raakte ons. En daarom vragen we u nog een keer: Zou u misschien een extra bijdrage willen doen? Voor de kinderen van het kinderhuis in Friersdale?  NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Baie  baie dankie.
Priesterwijding Mikel Palic uitgesteld
Op zaterdag 6 juni 2020 stond de priesterwijding van diaken Mikel Palic gepland, samen met nog vier andere diakens. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen na 31 mei nog niet worden opgeheven. In een wijdingsplechtigheid kan men 1,5 meter afstand van elkaar niet waarmaken. Bovendien betekent het verbod om met een groep mensen samen te komen, dat er geen familie of parochianen aanwezig zou kunnen zijn bij de wijdingsviering. 
De bisschop heeft om deze redenen in overleg met de aanstaande priesters en hun rectors besloten de priesterwijding uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar men hoopt dat de wijding in het vierde kwartaal van 2020 alsnog kan plaatsvinden.

In de laatste Zaaijer heeft diaken Palic parochianen gevraagd of zij gastgezin willen zijn voor zijn gasten uit Kroatië. Een aantal parochianen heeft hier al positief op gereageerd. M. Palic is hier zeer dankbaar voor. Op dit moment kan er dus helaas geen gebruik van het aanbod worden gemaakt. Zodra de nieuwe wijdingsdatum bekend is zal hij de gastgezinnen persoonlijk benaderen om te zien of ze nog beschikbaar zijn.

Onze diaken Mikel vraagt u voor hem te bidden, zodat hij kan aanvaarden dat de wijding waarnaar hij zo had uitgekeken moet worden uitgesteld. 
De bijbelleesavonden gaan digitaal
Al jaren verzorgt Cuno Lavaleije bijbelleesavonden in onze parochie, afwisselend in Blaricum en Huizen. Door het coronavirus kunnen deze avonden niet meer doorgaan. Om toch contact te houden met de bijbelleesgroep stuurt Cuno nu per mail bijbellezingen met een korte uitleg/overweging toe aan de deelnemers van de bijbelleesgroep. Bent u ook geïnteresseerd? Geef uw mailadres door aan het secretariaat, dan zorgen wij dat Cuno u ook op de lijst van geïnteresseerden zet.
Wereldwinkel tijdelijk gesloten
Het bestuur van de Wereldwinkel Huizen heeft besloten in verband met de coronacrisis de deuren te sluiten. De medewerkers zijn allemaal boven de 60 jaar en wij vinden het niet verantwoord om open te blijven. Dat betekent echter wel dat wij helemaal geen inkomsten meer hebben.

Kunt u ons helpen? Bij besteding van een bedrag van 15 euro bezorgen wij artikelen graag bij u thuis. Wij blijven op gepaste afstand en u kunt betalen door uw aankoop over te boeken op de bankrekening van de Wereldwinkel.

Wij hebben heerlijke koffie in klein- en grootformaat, verschillende theesoorten, chocolade, rijst en nog veel meer.

Mocht u interesse hebben in onze artikelen, stuur dan even een mailtje naar: info@wereldwinkelhuizen.nl en wij overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zouden het echt enorm op prijs stellen als u op deze manier een aantal boodschappen bij ons wilt doen.

Heel, heel hartelijk dank.
 
Wereldwinkel Huizen
De winkel voor de medemens!
Ter bemoediging

Hier zijn wij, God,
mensen die leven met het onzichtbare,
al weer een week het feest voorbij,
met onze dromen en herinneringen,
met onze vragen en twijfels.

Hier zijn wij, God,
mensen die leven met het onzichtbare,
tussen geloof en ongeloof,
tussen soms-zien en niet-zien,
op zoek naar een teken van uw aanwezigheid.

Wij bidden U
bewaar ons in uw geheim,
kom ons ongeloof te hulp
en schenk ons dat geloof
dat de ogen opent én het hart.

God, wees aanwezig onder ons
in Jezus Christus uw Zoon.
opdat wij mogen leven in zijn naam.
(M. Doesburg)

Kontaktpunten 12 april

Nieuws uit de parochie

Pasen
 
Voor veel mensen is Pasen vooral de paashaas, eieren zoeken en een korte vakantie, een vrolijke tijd. Voor christenen is Pasen op de eerste plaats het vieren van het geloof dat het leven krachtiger is dan sterven en dood. In elke donkere nacht van dit bestaan ligt al een nieuw ochtendgloren geboren.

Woorden van hoop en bemoediging, daar hebben we behoefte aan, altijd, maar zeker nu in deze bizarre tijd van sociale onthouding, isolement, en onzekerheid over de duur en de intensiteit van de maatregelen rondom dit virus. We mogen ons laten bemoedigen en inspireren door al die mensen die verbinding zoeken met elkaar en met kwetsbaren. Zij openen ons de ogen. En misschien zijn wij soms ook van die mensen en helpen we mee dat anderen anders gaan kijken.

In deze bijzondere tijd oefenen we in een andere manier van kijken en handelen. We oefenen in vertrouwen, tegen alle dood en doodsheid in. Met het perspectief van leven en Verrijzenis, met het perspectief onze wereld voor altijd te kunnen veranderen. Zalig Pasen!
Woordje van de pastoor
“Indien God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn?” (Rm. 8,31)

Dierbare parochianen,

Het Paasmysterie van onze Heer Jezus Christus komt voor ons steeds dichterbij. En nu wij dit jaar voor het eerst geen Pasen kunnen vieren zoals wij gewend zijn, hoop ik met deze woorden u allen een beetje te mogen bemoedigen om met de Heer sterk te blijven in deze moeilijke tijd….

Lees de hele brief van pastoor Carlos Fabril op de website of neem een exemplaar mee uit de kerk.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Het is nog even wennen aan deze manier van samen vieren, maar hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klink op een onderstaande link of kijk op de website voor de link van een viering. De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend:Paaswake op zaterdag 11 april vanuit de pastorie in Blaricum om 21:30 uur1e Paasdag op zondag 12 april om 11:00 uur vanuit de Thomaskerk om 11:00 uur
Deze vieringen zullen nog een korte periode na de live uitzending beschikbaar zijn via youtube. Ook na Pasen gaan de livestream vieringen door. Kijk op de website voor de meest recente informatie.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De openingstijden in de komende periode zijn:Op Stille zaterdag is de kerk gesloten.1e Paasdag, zondag 12 april, van 09.30-10.30 uurBeloken Pasen, zondag 19 april van 09:30-10:30 uur
Met Pasen kunt u nog een palmtakje ophalen tijdens de openingstijden van de kerk. Een vrijwillige bijdrage in de kosten hiervan wordt op prijs gesteld. Bent u niet in staat langs te komen maar wilt u wel graag een palmtakje, neemt u dan contact op met het secretariaat..
Friersdale
Deze zomer hoopt Pater Wijnand van Wegen nog een laatste keer naar Friersdale te mogen gaan om het 90-jarig jubileum van de school mee te vieren. In dit jubileumjaar willen wij de school en het koshuis verder helpen met verduurzamen. Het aantal zonnepanelen kan nog verder worden uitgebreid en met accu’s erbij kan de zonne-energie ook ’s avonds en ’s nachts gebruikt worden. Naast een kostenbesparing zorgt dit ook voor een meer betrouwbare energievoorziening. Helpt u mee? Onder normale omstandigheden zouden we tijdens de Paaswake collecteren voor Friersdale. Daarom vragen we u nu uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 van de RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Dank u wel.
Wilt u een praatje maken
In deze bijzondere tijd heeft Corona ons een pas op de plaats laten maken. Het hele leven ligt onderste boven. Het grootste deel van de tijd zijn we thuis opgesloten. Misschien vindt u het wel fijn om een praatje te maken met de pastores of met iemand uit onze locatieraad. We geven u daarin hieronder diverse telefoonnummers. We kunnen waarschijnlijk niets voor u oplossen of voor u naar de supermarkt gaan, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.

U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Noodfonds van de paus
Paus Franciscus heeft bij Missio Pauselijke Missiewerken een noodfonds ingesteld vanwege de coronacrisis. Hij vraagt iedereen die de mogelijkheid heeft om te helpen, een bijdrage te storten via de Pauselijke Missiewerken in elk land. Ook in Nederland. U kunt uw bijdrage storten op rekening: NL93 INGB 0000 0087 25 t.n.v. Missio PMW met de omschrijving: Coronafonds. Meer informatie vindt u hier
Ter bemoediging

Pasen
Het zal zijn als het ontwaken uit een winterslaap,
de frisheid van een dauwtrip,
de ochtendzon tegemoet.
Het zal zijn als kiemen in de donkere aarde
barsten uit de knop,
ontvouwen van nieuw groen na ijs en dorre koude.
Het zal zijn als een ontwapenende glimlach
twee vragende ogen
hoop in woord
warme nabijheid die je doen opstaan uit wat je verpletterend verlamde.
Zo is verrijzen:
Christus gaat ons voor in een leven uit de dood.

Pasen:
nooit te vroeg,
nooit te laat.
(Katleen Boedt)

Kontaktpunten 5 april

Palmpasen

Palmpasen is voor veel kinderen en volwassenen elk jaar een feest met zijn vrolijke optocht van Palmpaasstokken. Helaas kunnen we dit feest dit jaar niet samen in de kerk vieren. Maar het feest gaat wel door! Om ons met elkaar verbonden te voelen willen we je vragen op thuis een palmpaasstok te maken. Hiervoor maak je een kruis van twee stokken, latjes of takken. Kleur het houten kruis met verf, crêpepapier of ander gekleurd papier en versier het daarna verder met gekleurde eieren, rozijntjes, een ketting van zoutjes of doppinda’s, mandarijntjes of sinaasappels en een broodhaantje. Zondagochtend kun je in de kerk dan een gezegend palmtakje komen halen om je palmpaasstok helemaal compleet te maken. De betekenis van alle onderdelen van je palmpaasstok kun je vinden op: https://lekkertafelen.nl/specials/palmpasen/
Als het mooi weer is kun je je palmpaasstok in de tuin zetten, of anders achter het raam. Zo herinner je iedereen die langsloopt aan dit mooie feest en vieren we toch samen Palmpasen. Maak ook een foto van je palmpaasstok en stuur die naar secretariaat@rkhuizen.nl dan plaatsen we hem in de volgende kontaktpunten.


Vieringen van onze pastores via de live stream

Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met  vieringen via een live stream. Het is nog even wennen aan deze manier van samen vieren, maar hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Op de website www.rkhuizen.nl vindt u de links naar de vieringen. De komende week zijn er de volgende vieringen:

 • Palmpasen viering op zaterdag 4 april om 17:00 uur
 • Witte Donderdag viering op donderdag 9 april vanuit de Thomaskerk om 17:00 uur
 • Goede Vrijdag viering op 10 april vanuit de pastorie in Blaricum om 17:00 uur
 • Paaswake op zaterdag 11 april vanuit de pastorie in Blaricum  om 21:30 uur
 • 1e Paasdag op zondag 12 april om 11:00 uur vanuit de Thomaskerk om 11:00 uur

Deze vieringen zullen nog een korte periode na de live uitzending beschikbaar zijn via youtube.

Openingstijden Thomaskerk

Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. In de Goede week is de kerk vaker open. De openingstijden in de komende periode zijn:

 • Palmzondag, zondag 5 april, van 09.30-10.30 uur
 • Witte donderdag, donderdag 9 april, van 19:30-20:30 uur
 • Goede Vrijdag, vrijdag 10 april, van 15:00-16:00 uur
 • Op Stille zaterdag is de kerk gesloten.
 • 1e Paasdag, zondag 12 april, van 09.30-10.30 uur

  Vanaf Palmpasen tot en met Pasen kunt u een palmtakje ophalen tijdens de openingstijden van de kerk. Een vrijwillige bijdrage in de kosten hiervan wordt op prijs gesteld. Bent u niet in staat langs te komen maar wilt u wel graag een palmtakje, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Als u naar de kerk komt, denk dan ook eens aan de Voedselbank. Juist in deze tijd kunnen zij uw hulp extra gebruiken. De krat waarin u uw spullen voor de voedselbank kunt achterlaten staat links om de hoek als u de hal binnenkomt.


Wilt u een praatje maken


In deze bijzondere tijd heeft Corona ons een pas op de plaats laten maken. Het hele leven ligt onderste boven. Het grootste deel van de tijd zijn we thuis opgesloten. Misschien vindt u het wel fijn om een praatje te maken met de pastores of met iemand uit onze locatieraad. We geven u daarin hieronder diverse telefoonnummers. We kunnen waarschijnlijk niets voor u oplossen of voor u naar de supermarkt gaan, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.

U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Zegenen palmtakjes en kaarsen voor ouderen en zieken

Ook dit jaar denken we met Pasen aan onze ouderen en zieken. Vrijdag werden hiervoor alvast een aantal palmtakjes en kaarsjes gewijd door Pater Wijnand van Wegen. De Paasstukjes met kaars en takje worden naar een aantal vaste bezoekers van 1e vrijdagvieringen en enkele zieken gebracht.

Vastenactie

De vastentijd is alweer bijna voorbij. Daarom vragen we nog een laatste keer uw aandacht voor de vastenactie die dit jaar in het teken staat van onderwijs. De meeste kinderen in ontwikkelingslanden krijgen tegenwoordig wel basisonderwijs, maar geen vervolg daarop. En alleen basisonderwijs is niet genoeg om aan de armoede te ontkomen. De Vastenactie ondersteunt daarom projecten om het voortgezet onderwijs in ontwikkelingslanden beter toegankelijk te maken en projecten om mensen te helpen een onderneming op te starten. Nu de collectes voor de vastenactie niet doorgaan hopen we dat u uw (extra) bijdrage wilt storten op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie. Dank u wel.

Grote klokken zeggen…

Ook afgelopen woensdag hebben we weer met alle kerken in Huizen en Nederland de klokken geluid. De actie is verlengd tot en met 29 april. Dus mocht u de klokken horen, denk dan weer even aan het onderstaande:

We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan. Als troost voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor hen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen. Als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen.

Bij het luiden van de klokken in de Vituskerk waar nog spierkracht nodig is om de klok te luiden, is zelfs een klokkenluiddiploma te verdienen. Niels de Bildt van de catechesegroep kreeg deze week als eerste het diploma  uitgereikt.

Thomaswijn

Zoekt u nog een lekkere wijn voor Pasen. Bestel dan wat rode of witte wijn waarbij u ook nog eens een steentje bijdraagt voor de parochie. Bel of mail daarvoor met het secretariaat om een afspraak te maken om uw bestelling af te halen.

IPCI

De Inter-Parochiële Caritas Instelling (IPCI) van de parochie Blaricum, Huizen en Laren beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden. Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen. Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk –  dus namens ons allemaal – deze vorm van Caritas geeft. Omdat juist in deze tijd mensen het soms ook financieel moeilijk hebben willen we graag uw aandacht vragen voor de IPCI zodat u ook anderen eventueel op deze mogelijkheid kunt wijzen.


Ter bemoediging


Wij zijn zowel allen tezamen Gods tempel als stuk voor stuk zijn afzonderlijke tempels; want Hij verwaardigt zich zowel te wonen in de eendrachtige vergadering van allen als in ieder afzonderlijk; en in allen is Hij niet groter dan in ieder, want Hij kan evenmin in omvang toenemen door uitbreiding als verkleind worden door deling.

Augustinus (354-430 na Chr)

Als u de kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar secretariaat@rkhuizen.nl of meldt u aan via de website http://www,rkhuizen.nl

Kontakpunten 27 maart

Nieuws uit de parochie

Van onze pastores
Blaricum, 27 maart 2020 

Beste medeparochianen van Blaricum en Huizen, 

Het zijn roerige tijden. Toen wij voor het eerst hoorden over het Coranavirus in China, hadden wij niet gedacht dat het in Europa zou komen. Het leek ver weg van ons, het scenario van miljoenen mensen die in quarantaine zitten en de straten en de steden van China helemaal leeg. We dachten dat we ons geen zorgen hoefden te maken.  

Het virus is echter in rap tempo verspreid, eerst in Noord-Italië en daarna in veel andere (Europese) landen, ook Nederland. Wat ver leek te zijn, is toch dichtbij ons gekomen. Zo dichtbij dat het virus ons dagelijks leven al vast bepaald heeft en veranderd.  

Hoe kunnen wij verder? Wij voelen ons machteloos tegenover dit virus. Het laat ons zien en voelen dat wij eigenlijk niet de baas zijn van ons leven, dat wij de werkelijkheid niet onder controle hebben en dat het menselijk leven kwetsbaar en fragiel is. Op dit moment zien wij in dat we niet zoveel kunnen en dat we ons eigenlijk alleen maar aan de regels kunnen houden om ons zelf en de kwetsbaren onder ons te beschermen.  

Wij begrijpen dat deze situatie veel angstgevoelens heeft veroorzaakt bij velen. Wij willen u zeggen dat wij u geestelijk nabij zijn en dat wij dagelijks voor u bidden en voor de door u opgegeven intenties voor uzelf en uw familie. Wij voelen pijn in ons hart dat wij u helaas niet kunnen zien, ontmoeten en spreken in de kerk. Echter, als u ons nodig hebt, zijn wij altijd telefonisch of per e-mail bereikbaar. ….

Lees de hele brief hier

Brief met meer informatie over het Paastridium

Wilt u een praatje maken
In deze bijzondere tijd heeft Corona ons een pas op de plaats laten maken. Het hele leven ligt onderste boven. Vele winkels hebben maatregelen genomen, kappers zijn dicht, de horeca moest de deuren sluiten en musici zitten allemaal thuis. Ook gelovigen kunnen niet meer samen komen in hun kerkgebouwen. De bisschoppen en PKN hebben hiertoe besloten. Net als de moskeebesturen. Het valt ons niet licht. Immers, de zondag is een dag om bij elkaar te komen en samen ons gezicht naar God te wenden.We missen elkaar nu al. De boodschap is helder: Blijf zoveel mogelijk thuis. Maar ook: let een beetje op elkaar.

Meer info vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Daar zit je dan in je eentje: de kinderen mogen niet meer langskomen, vrienden blijven thuis. De boodschappendienst zet de spullen voor de deur en heeft geen tijd voor een praatje. Wandelen in het park is ook niet leuk: je bent voortdurend bezig afstand te bewaren tot elkaar. Kortom het is er knap saai op geworden en dan hebben we het nog niet eens gehad over de zorgen en angsten die we hebben voor nu en voor de toekomst.

Gelukkig hebben we de telefoon. Als u geluk hebt, heeft u een telefoon waarmee u kunt beeldbellen. Dan zie je elkaar ook nog even. Klagen bij de kinderen en de vrienden heeft geen zin. Zij vinden het ook heel vervelend, maar kunnen er niets aan doen.
Misschien vindt u het wel fijn om een praatje te maken met de pastores of met iemand uit onze locatieraad. We geven u daarin hieronder diverse telefoonnummers.
We kunnen waarschijnlijk niets voor u oplossen of voor u naar de supermarkt gaan, maarvwe kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.

U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Luidt, klokken, luidt!
Al twee woensdagen achter elkaar luidden de kerkklokken in Huizen. Het is een landelijke actie van alle kerken, die een luidklok hebben. De actie wordt nu verlengd tot en met 29 april. Dus mocht u de klokken horen, denk dan weer even aan het onderstaande:

 • We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
 • We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
 • We luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners, die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

Meer info: http://www.klokkenvanhoop.nl

Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. In de Stille week is de kerk vaker open. De openingstijden in de komende periode zijn:
Zondag 28 maart van 09.30-10.30 uur. Let op de zomertijd gaat in.
Palmzondag, zondag 5 april, van 09.30-10.30 uur
Witte donderdag, donderdag 9 april, van 19:30-20:30 uur
Goede Vrijdag, vrijdag 10 april, van 15:00-16:00 uur
Op Stille zaterdag is de kerk gesloten. 
1e Paasdag, zondag 12 april, van 09.30-10.30 uur

Vanaf Palmpasen tot en met Pasen kunt u een palmtakje  ophalen tijdens de openingstijden van de kerk. Bent u niet in staat langs te komen maar wilt u wel graag een palmtakje,neemt u dan contact op met het secretariaat.

Wereldwinkel tijdelijk gesloten
Het bestuur van de Wereldwinkel Huizen heeft besloten in verband met de coronacrisis de deuren te sluiten. De medewerkers zijn allemaal boven de 60 jaar en wij vinden het niet verantwoord om open te blijven. Dat betekent echter wel dat wij helemaal geen inkomsten meer hebben.

Kunt u ons helpen? Bij besteding van een bedrag van 15 euro bezorgen wij artikelen graag bij u thuis. Wij blijven op gepaste afstand en u kunt betalen door uw aankoop over te boeken op de bankrekening van de Wereldwinkel.

Wij hebben heerlijke paaseitjes voor € 3,49 en paasrepen voor € 3,30 en diverse paascadeautjes. Ook hebben we heerlijke koffie in klein- en grootformaat en verschillende theesoorten.

Mocht u interesse hebben in onze artikelen, stuur dan even een mailtje naar:info@wereldwinkelhuizen.nl en wij overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zouden het echt enorm op prijs stellen als u op deze manier een aantal boodschappen bij ons wilt doen.

Heel, heel hartelijk dank.

Wereldwinkel Huizen
De winkel voor de medemens!

Ter bemoediging
Het Ál

Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen,
‘k ben onbeschrijfelijk, niet te meten noch te wegen.
Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder,
ik ben de kleine mens, maar wél het grote wonder.

Ik ben het water en de vruchten en het koren,
het leven dat uit álle leven wordt geboren.
Ik ben het allemaal – de wijze en de zot
en in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God
Toon Hermans

Mededelingen 15 maart

Geen zondagsvieringen tot eind maart.

De bisschoppen hebben besloten dat de gewone zondagse vieringen tot eind maart niet doorgaan. Wel zal elke zondag de kerk tussen 9:30 en 10:30 uur open zijn voor persoonlijk gebed. U kun daarbij het boekje van de zondag gebruiken met een korte toelichting op de lezingen.

Geluidsinstallatie in de Thomaskerk

Namens de groep Geluid, willen wij u vragen om de speakers die in de kerkzaal hangen niet te verdraaien, omdat u er last van heeft of omdat u geen goed geluid heeft.

De speakers in de kerkzaal heeft de firma die het geluid heeft geplaatst zo opgehangen, dat er in de gehele kerkzaal een goed geluid is. Wanneer er aan de speakers wordt gedraaid wordt de totale ontvangst ontregeld.

Hoe komen wij hier nu aan. Onlangs werd ik aangesproken dat een speaker niet werkt. Na een uitgebreid onderzoek werd ontdekt dat drie speakers niet meer werkten omdat de aansluitdraden los waren gekomen.

Helpt u ons om onnodige kosten voor reparaties te voorkomen door niet aan de speakers te draaien en eventueel ongemak te melden aan de koster. Dan wordt de klacht nagekeken en direct verholpen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het geluid goed blijft zonder onnodige kosten

Boeken te geef in de Vastentijd 2020

Onlangs heeft de parochie een mooie stapel boeken gekregen. De meeste hebben te maken met religie en filosofie. Enkele willen we behouden. De andere zullen we (samen met nooit gebruikte boeken uit ons eigen bibliotheekje) op tafel leggen in de hal van de Thomaskerk. Vanaf Aswoensdag. U kunt de boeken naar uw keuze gewoon meenemen! Er staat ’s zondags wel een collectebus op tafel: daarin kunt u als dank wat geld kwijt voor de parochie. Wat na

een week niet weg is, brengen we onverbiddelijk naar de Kringloop. Elke week ligt er dus een nieuwe voorraad tot … Pasen.

Gedurende de hele vastentijd hangt er een hongerdoek voor het altaar. In het centrum van het doek zien ze een huis met een gat aan de rechterkant. Een huis dat niet af is. Dat geldt ook voor onze wereld. Er is veel onrechtvaardigheid en veel te weinig solidariteit.  De wereld is niet in evenwicht. Dit kunnen wij niet in ons eentje oplossen en veranderen, maar we kunnen wel ons steentje bijdrage. Zo kunnen we stapje voor stapje werken aan een betere wereld. Samen werken aan het voltooien van het huis.

Kruis van de begraafplaats

Het kruis op het katholieke deel van de begraafplaats had

 duidelijk geleden onder de weersomstandigheden. De

 afgelopen periode is het kruis opgeknapt. Hij was tijdelijk

 verplaatst naar de Vituskerk waar hij geschuurd, bijgewerkt

 en geverfd is zodat hij er nu weer pico bello uitziet.

 Donderdag 12 maart is hij teruggeplaatst op zijn oude plek

 op de begraafplaats.

Palmpaastakjes

Tot twee jaar geleden konden we de Palmpaastakjes altijd uit onze eigen parochietuin halen. Door de buskusmot was dat afgelopen jaar al niet meer mogelijk, maar toen had de mot nog niet toegeslagen in Blaricum en konden we in de tuin bij de Vituskerk alle Palmpaastakjes die we nodig hadden knippen. Helaas is dat dit jaar ook daar niet meer mogelijk. Daarom moeten we dit jaar voor het eerst Palmpaastakjes inkopen. Om de kosten hiervan iets te compenseren vragen we u op Palmzondag (5 april), net als bij de Paaswake, een iets hogere bijdrage van 0,50 Euro voor een boekje en een Palmpaastakje.

Komende vieringen

Donderdag 2 april 19:30 uur verzoeningsviering, gebedsviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Vrijdag 3 april 10:15 uur 1e vrijdagviering

Voorganger: pater Wijnand van Wegen

Muzikale begeleiding: orgel

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte:

Elke vrijdag gedurende de vastenperiode 15:00 uur Kruisweg, gebedsviering

Locatie: Blaricum

Voorgangers: pastor Andrea Geria, diaken Mikel Palic

Toelichting: Traditiegetrouw wordt in vele landen op de vrijdagen in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Omdat onze pastor en diaken deze traditie kennen vanuit Italië en Kroatië beginnen zij hiermee ook in Blaricum. In onze parochie wordt de kruisweg alleen op Goede Vrijdag gebeden. Wij gaan nu alle vrijdagen van de veertigdagentijd om 15.00 uur in de Vituskerk in Blaricum de kruisweg bidden. Zo kunnen wij het lijden van onze Heer Jezus gedenken en binnentreden in het mysterie van zijn lijden en dood, om dan een zin te geven aan het lijden dat wij vaak tegenkomen. U bent van harte uitgenodigd.

Vieringen in de Goede week

Zondag 5 april 9:30 uur Palmpasen, familieviering, eucharistieviering

Donderdag 9 april 19:30 uur Witte Donderdag, eucharistieviering

Vrijdag 10 april 15:00 uur Kruisweg, gebedsviering

Vrijdag 10 april 19:30 uur Kruisverering, eucharistieviering

Zaterdag 11 april 19:30 uur Paaswake, eucharistieviering

Zondag 12 april 9:30 uur 1e Paasdag, eucharistieviering

Maandag 6 april 19:30 uur Vesper, gebedsviering Oosterlichtkerk

Dinsdag 7 april 19:30 uur Vesper, gebedsviering Oosterlichtkerk

woensdag 8 april 19:30 uur Vesper, gebedsviering Oosterlichtkerk

In de Goede Week, de week die voorafgaat aan Pasen, zullen ook dit jaar weer avondvieringen worden gehouden die zijn voorbereid door leden van de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk.

Het thema in de vieringen is dit jaar ‘Tranen op de weg naar het kruis’.

Tijdens de gebedsvieringen ter voorbereiding op Pasen zijn er momenten van muziek, stilte en bezinning. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze vespers deel te nemen. Ze duren ongeveer een half uur. 

Activiteiten

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 4 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069 (Petra). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 5 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Bezinning

Als we nu eens ons leven zouden
vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.
Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil, de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:
de grote waarden
die ons werk en leven kracht en smaak geven.
Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid.
Men weet daar geen weg mee.
Nochtans is het precies vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.
Voor ons leven is het net dezelfde vraag:
wat is ons klokhuis?
Wat is de kern, de ziel van ons leven?
Vanwaar halen wij onze diepste kracht en inspiratie?

Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven