Mededelingen 22 juli

Vrijdag 3 augustus is er een Eerste Vrijdagviering. Pastor Cuno Lavaleije gaat voor in de woord en communie viering. Aanvang 10.15 uur in de Thomaskerk.

Het secretariaat is van donderdag 2 augustus t/m vrijdag 24 augustus gesloten.

Persbericht Sonrise Huizen                

Bijna zomervakantie? Zin om lekker te sporten met leeftijdsgenoten? In de week van maandag 23 t/m vrijdag 27 juli kunnen kinderen en tieners komen sporten op het veldje naast basisschool de Ark, kruising Salland/Waterland. Van 14u tot 16.30u kunnen kinderen voetballen, volleyballen, dansen of andere sporten doen. Voor de creatievelingen zijn er knutselwerkjes en voor de jongsten is er een springkussen! Van 19u tot 21u is het speciaal gericht op tieners en jongeren vanaf 13 jaar.

Sonrise Huizen wordt georganiseerd door verschillende kerken in Huizen samen. Een team van vier jonge sporters trekt de kar. Tussen de activiteiten door zijn er sketches en kun je kennismaken met elkaar en bewoners van de wijk. Op donderdagavond is er een BBQ voor de hele buurt voor slechts €2,50. Kom met je kind en met je bff! Of kom met je kleinkind. Meer informatie is te vinden via sonrisehuizen.nl of via Palko de Vink (06-42376765).

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Mededelingen 15 juli

Vamos, een enthousiast koor uit Huizen, is op zoek naar een nieuwe pianist(e). Per 1 september ben je bij ons welkom. Speel je al een aantal jaar piano en vind jij het leuk om een koor te begeleiden, neem dan contact op met ons via info@vamosweb.nl.

Mededelingen 8 juli

Zaterdag 14 juli wordt er in de Thomaskerk een doopviering gehouden.

5 kinderen ontvangen het sacrament van het heilig Doopsel.

Voorganger is kapelaan Andrea Geria.

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

 

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Mededelingen 24 juni

Vrijdag 6 juli gaat de 1e vrijdagviering gewoon door. Cuno Lavaleije gaat die ochtend voor. Aanvang: 10.15 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

 

Mededelingen 17 juni

Vandaag wordt in de St. Vituskerk de 1e communieviering gehouden. In deze viering gaan de kinderen uit onze parochie en die van Blaricum hun communie doen. Deze groep heeft gezamenlijk de voorbereiding voor de 1e communie gedaan. U bent van harte welkom om dit met hen te vieren. Aanvang van de viering is 11.00 uur.

 

Mededelingen 10 juni

Zaterdag 16 juni worden in de St. Vituskerk Blaricum de vormelingen van Blaricum, Laren en Huizen gevormd.

De aanvang van de viering is 17.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om deze speciale viering bij te wonen.

Zondag 17 juni doen de kinderen van de communiegroep van Huizen en Blaricum, die samen de voorbereiding hebben gedaan hun communie.

De viering wordt gehouden in de St. Vituskerk Blaricum.

Aanvang van de viering is 11.00 uur.

De viering van 09.30 uur in de Thomaskerk gaat gewoon door.

U bent van harte uitgenodigd om met dit samen met de communicantjes te komen vieren.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

 

 

 

Mededelingen 27 mei

Vrijdag 1 juni is er een Eucharistieviering in de Thomaskerk. Aanvang van de viering is 10.15 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Maandag 4 juni is de laatste Bijbel-lees-avond van dit seizoen.

Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aanvang van de avond is om 20.00 uur. Plaats: Thomaskerk.

 

Het is Amnesty weekend.

 

Mededelingen 20 mei

Aanstaande donderdag 24 mei wordt in de Thomaskerk de halfjaarlijkse Parochie Bijeenkomst gehouden. De avond begint om 20.00 uur. Deze avond wordt o.a. besproken wat de uitkomsten waren van de parochie bijeenkomst van november. Ook vertellen de pastores verhalen vanuit de praktijk met als rode draad de jongeren.

U wordt van harte uitgenodigd om donderdag avond aanwezig te zijn.

Vrijdag 1 juni: Is er een Eerste Vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang: 10.15 uur.

Maandag 4 juni houdt Cuno Lavaleije de laatste Bijbel-lees-avond van dit seizoen. De avond wordt in de Thomaskerk gehouden. Aanvang: 20.00 uur.

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.
Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

 

Uitgebreide informatie over de 2e collecte, voor de Missionarissen, op Eerste Pinksterdag (20 mei): 

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee : Steun de WNM Pinksteractie (12 t/m 20 mei 2018)

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig ! De steun

vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. 

Contact met thuis

Het contact met thuis. Dat is wat de Week Nederlandse Missionaris voor pater Bert Hagendoorn o.f.m. betekent. “Je weet dat je een thuis hebt. Dat er mensen zijn die achter je staan en daar steun je op. Ik heb dan weliswaar administratief een nieuwe nationaliteit (de Indonesische, red.) maar mijn wortels zijn daar waar ik geboren ben”. Pater Bert heeft 46 jaar geleden Nederland verlaten om als missionaris in Indonesië aan de slag te gaan in het land van de Papoea’s. Naast pastoraal werk, zet hij zich in Papoea in voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.

Missionair werker Inge Kuiphuis maakt zich in Guatemala sterk voor de rechten van de boeren en landarbeiders. Koffieplukkers zoals Imelda en haar gezin, die jarenlang keihard werkten op een koffieplantage. Plotseling kregen zij hun loon niet meer uitbetaald. Pas na een lange juridische strijd kregen zij hun geld. “Wij informeren arbeiders over hun rechten en werken samen met vakbonden en andere organisaties om voor betere arbeidsomstandigheden te vechten”. 

Pinksteractie 12 t/m 20 mei

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Uw steun is daarbij onmisbaar. Dat kunt u door aandacht te schenken aan de WNM tijdens de Pinkstercollecte.

Kijk ook op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

De tweede collecte tijdens de viering op Pinksteren is voor deze actie.

Mocht u verhinderd zijn dan is uw bijdrage ook van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire  Werkgroep Huizen o.v.v. WMN

Namens de Nederlandse missionarissen en werkers hartelijk dank.

Mededelingen 13 mei

Mededelingen:

Vrijdag 1 juni: Is er een Eerste Vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang: 10.15 uur.

Maandag 4 juni houdt Cuno Lavaleije de laatste Bijbel-lees-avond van dit seizoen. De avond wordt in de Thomaskerk gehouden. Aanvang: 20.00 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.
Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

Uitgebreide informatie over de 2e collecte, voor de Missionarissen, op Eerste Pinksterdag (20 mei):

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee : Steun de WNM Pinksteractie (12 t/m 20 mei 2018)

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig ! De steun

vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. 

Contact met thuis

Het contact met thuis. Dat is wat de Week Nederlandse Missionaris voor pater Bert Hagendoorn o.f.m. betekent. “Je weet dat je een thuis hebt. Dat er mensen zijn die achter je staan en daar steun je op. Ik heb dan weliswaar administratief een nieuwe nationaliteit (de Indonesische, red.) maar mijn wortels zijn daar waar ik geboren ben”. Pater Bert heeft 46 jaar geleden Nederland verlaten om als missionaris in Indonesië aan de slag te gaan in het land van de Papoea’s. Naast pastoraal werk, zet hij zich in Papoea in voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.

Missionair werker Inge Kuiphuis maakt zich in Guatemala sterk voor de rechten van de boeren en landarbeiders. Koffieplukkers zoals Imelda en haar gezin, die jarenlang keihard werkten op een koffieplantage. Plotseling kregen zij hun loon niet meer uitbetaald. Pas na een lange juridische strijd kregen zij hun geld. “Wij informeren arbeiders over hun rechten en werken samen met vakbonden en andere organisaties om voor betere arbeidsomstandigheden te vechten”. 

Pinksteractie 12 t/m 20 mei

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Uw steun is daarbij onmisbaar. Dat kunt u door aandacht te schenken aan de WNM tijdens de Pinkstercollecte.

Kijk ook op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

De tweede collecte tijdens de viering op Pinksteren is voor deze actie.

Mocht u verhinderd zijn dan is uw bijdrage ook van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire  Werkgroep Huizen o.v.v. WMN

Namens de Nederlandse missionarissen en werkers hartelijk dank.

 

Mededelingen 6 mei

Maandag 7 mei houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond is 20.00 uur.

Tuinfeest pastorietuin

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie van het klokkentorentje. U kunt een bestellijstje invullen en in de grote enveloppe op het prikbord in de hal doen

Wilt u bijdragen aan het klokkentorentje, maar geen wijn kopen, dan kunt u ook een bijdrage overmaken. Op ons mededelingenblad Kontaktpunten vindt u de details voor het overmaken.