Mededelingen 20 oktober

Komende vieringen:

Zondag 20 oktober 9:30 uur:

Voorgangers: lekenvieringengroep

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: wereldmissiedag. Dit jaar staat wereldmissiemaand in het teken van NoordOost India, een gebied wat bekend staat om de assamthee. De omstandigheden voor de pluksters op de theeplantages zijn vaak heel slecht. Zij worden uitgebuit, krijgen een hongerloontje en worden vaak slachtoffer van mensenhandel. Daarom steunt Missio het werk van de zusters die strijden voor betere levens- en werkomstandigheden. Met uw bijdrage steunt u dit en andere projecten in deze regio. Hartelijk dank.

Zondag 27 oktober 9:00 uur: stille mis

Muzikale begeleiding: geen

Voorganger: pastor Andrea Gerea,

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: Friersdale: We blijven voor Friersdale collecteren voor projecten rondom energiebesparing.  Naast zonneboilers, willen we ook de halogeenlampen van de nachtverlichting vervangen door  energiezuinige LED-lampen. Dank u wel voor uw bijdrage

Zondag 27 oktober 10:00 uur: Oecumenische viering

Muzikale begeleiding: projectkoor

Voorgangers: pastor Andrea Geria, dominee Richtsje Abma

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: Friersdale: We blijven voor Friersdale collecteren voor projecten rondom energiebesparing.   Naast zonneboilers, willen we ook de halogeenlampen van de nachtverlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen. Dank u wel voor uw bijdrage
  • deurcollecte: OEC: Afgelopen zomer zijn de banden met onze zustergemeente in Roemenië opnieuw aangehaald tijdens hun bezoek aan Huizen. Hoewel het beter gaat in Roemenië en Polen hebben velen nog steeds moeite om rond te komen. Juist voor die mensen zorgen we met uw bijdrage aan deze collecte voor een extraatje met Kerstmis. Hartelijk dank.

Zondag 3 november 9:30 uur: familieviering

Voorgangers: pastoor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: cantores

Collectes: 

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: IPCI:

Huiskamergesprekken

Thema: Een goed verhaal…

Geweldig! Er hebben zich al meer dan 80 mensen aangemeld en sommige data zijn vol, maar er zijn ook nog enkele plaatsen over. Graag snel reageren…

Ochtend Ochtend Ochtend Middag Middag Middag Avond Avond Avond Avond
Di 29 okt Wo 30 okt Do 7 nov Ma 28 okt Do 14 nov Zo 17 nov Di 5 nov Do 7 nov Ma 11 nov Wo13 nov
10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur
VOL VOL Nog 5 plaatsen VOL Nog 3 plaatsen Nog 6 plaatsen Nog 5 plaatsen Nog 1 plaats VOL Nog 5 plaatsen

Waar kan ik me opgeven?

Via de mail groepspastoraatolk@gmail.com 

Graag voorkeur 1 en 2 aangeven. Wanneer mailen niet lukt kunt u zich ook telefonisch aanmelden: 06-37651888  (Roelie Loois) of 06-16445162 (Carla Schaap)
Ook kunt u zich zondag a.s. na de kerkdienst in de hal van de kerk opgeven bij Carla Schaap. Ook kunt u bij haar meer informatie krijgen over de huiskamergesprekken.

Nadat we alle meldingen binnen hebben hoort u van ons de exacte datum en het adres.

Wij hopen u heel graag te ontmoeten!

Namens beide kerken, Carla Schaap (Thomaskerk) en Roelie Loois (Oosterlichtkerk),

Oecumenische viering

Op zondag 27 oktober is de jaarlijkse oecumenische viering samen met de Oosterlichtkerk. Pastor Andrea Geria gaat samen met dominee Richtsje Abma voor in de viering om 10:00 uur in de Thomaskerk. Er is een groot projectkoor met mensen van Vamos en van het Thomaskoor aangevuld met zangers uit de beide kerken. Het belooft een mooie, sfeervolle viering te worden met als thema genade. Na afloop kan er gezellig worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. Voorafgaand aan de viering is er om 9:00 uur een korte stille mis voor iedereen die graag ook op deze zondag ter communie wil gaan. Andrea Geria gaat hierin voor.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent nog op vrijdag 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee?

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote Hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Ook zouden we graag enkele plastic boodschappenkratten lenen op 2 november om de potten in te vervoeren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Allerzielen

De Allerzielen viering op zaterdag 2 november verloopt dit jaar anders dan andere jaren. U kunt het graf van uw dierbare op de nieuwe begraafplaats van Huizen dit jaar laten zegenen vóórafgaand aan de viering, om 18:30 uur. Daarna kunt u dan naar de Thomaskerk gaan waar om 19:30 uur de viering begint. Na de viering bent u welkom voor  een kopje koffie/thee met een plak cake. U bent van harte uitgenodigd.

Familieviering:  Hoe wordt een kerkgebouw huis van God?

Het thema van de familieviering van 3 november om 9:30 uur  is:  Hoe wordt een kerkgebouw een huis van God? Op 17 november zullen we in de Thomaskerk voor de eerste keer de verjaardag van ons kerkgebouw vieren. Op 21 november 1981 werd ‘de Thomas’ ingewijd door de bisschop van toen.  ‘Deze nieuwe kerk’, zei Mgr. Zwartkruis, ‘is meer het huis van gebed waar je je als mens thuis in voelt en waar geen kloof meer is tussen priester en parochiaan.’

We hebben er we lang over gedaan (38 jaar!) om de kerkwijding van onze Thomaskerk te gaan vieren. Nu zijn we van plan dit jaarlijks  in november te gaan doen, zo dicht mogelijk bij de verjaardag zelf. Deze eerste keer gaan we ons er goed op voorbereiden en dat doen we in de familieviering van deze maand. Sinds de sluiting van de Vitus weten we allemaal heel goed hoe je je aan een kerkgebouw kunt hechten! Hoe gaat dat eigenlijk een kerkwijding? Hoe wordt een ‘stapel stenen’ een huis waar je samen kunt bidden en vieren, een huis van God?

Langs kerk en moskee

Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een wandeling langs kerk en moskee.Het idee is om elkaar, gelovig of niet gelovig, te ontmoeten. Dit jaar verdiepen we ons wat meer in elkaars verhalen. De wandeling begint zaterdag 9 november om 10:00 uur in de Marokkaanse Moskee An-Nasr, Gooierserf 250.We lopen met elkaar via de Protestantse Oosterlichtkerk en de Turkse Moskee Selemiya naar de Thomaskerk waar het programma rond 13:00 uur is afgelopen. Overal worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.

Diakenwijding

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo (kapellaan 144, 1851 PE Heiloo)  Na afloop is er een samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd.

Kerkwijdingsfeest Thomas

Kerkwijdingsfeest Thomas: Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied,. Een lied speciaal voor onze kerk geschreven door oud-pastoor Jan Duin.

Na de viering is er, zoals bij een verjaardag hoort, koffie/thee met iets lekker. We luisteren naar een mooie legende over Thomas en er is muziek. Tot slot nog een traktatie: een loterij. De loten krijgt u na de vieringen in de weken voor 17 november.

Installatieviering pastoor Maciej

Zondag 3 november wordt‘onze’ pastor Maciej Sendecki geïnstalleerd in zijn nieuwe parochie.

De RK Parochies Wieringen-Wieringenmeer nodigen u van harte uit om bij de installatieviering aanwezig te zijn.

Tijdens deze feestelijke vieringen gaat hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks voor. Aanvang van de viering is: 10.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid om pastoor Maciej te feliciteren.

Mededelingen 13 oktober

Afgelopen woensdag is pater Wijnand van Wegen opnieuw geopereerd aan zijn schouder en heeft hij een prothese heeft gekregen. De komende 5 á 6 weken verblijft de pater voor herstel en revalidatie in ‘Zuiderheide’ in Hilversum. Hij ontvangt graag bezoek. Via het secretariaat kunt u zijn telefoonnummer en details over Zuiderheide verkrijgen.

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamer-gesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Op zondag 27 oktober is de jaarlijkse oecumenische viering samen met de Oosterlichtkerk. Pastor Andrea Geria gaat samen met dominee Richtsje Abma voor in de viering om 10:00 uur in de Thomaskerk. Deze viering begint dus een half uur later dan de normale vieringen. Voorafgaand aan de oecumenische viering is er om 9:00 uur een kort eucharistisch gebed voor iedereen die graag ook op deze zondag ter communie wil gaan. Andrea Geria gaat hierin voor.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee? Ook als u er niet alle drie de repetities bij kunt zijn bent u van harte welkom.

Zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. Om 18:30 uur bent u uitgenodigd op de begraafplaats aan de Naarderstraat voor het zegenen van de graven. Aansluitend begint om 19:30  de allerzielenviering in de Thomaskerk. Na afloop is er een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd.

Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.

Mededelingen 6 oktober

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Projectkoor oecumenische viering

Na de positieve ervaringen bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, wordt er tijdens de oecumenische viering op 27 oktober hier in de Thomaskerk weer gezongen door een projectkoor van mensen uit de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk samen. Zingt u mee? We repeteren op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen, ook als u er niet alle repetities bij kunt zijn.

Collectes:

6 oktober: wereldmissiedag van de kinderen: Lange tijd mocht je als buitenlander niet in Noordoost-India komen. Vooral het gebied in de Himalaya dat grenst aan China was verboden.  Nu is dat anders. In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. De tweede collecte deze zondag is om het werk van de zusters en priesters in dit gebied te ondersteunen.

13 oktober: Friersdale: in ons project voor zonnepanelen voor Friersdale is weer een volgende stap gezet.  Afgelopen augustus zijn er 39 zonnepanelen geplaatst op de school die voorzien in het grootste gedeelte van de stroombehoefte van de school en het Koshuis Volgende stap Is het vervangen van de elektrische boilers door zonneboilers. Doet u weer mee. Dan u wel voor uw gave.

20 oktober: wereldmissiedag. Dit jaar staat wereldmissiemaand in het teken van NoordOost India, een gebied wat bekend staat om de assamthee. De omstandigheden voor de pluksters op de theeplantages zijn vaak heel slecht. Zij worden uitgebuit, krijgen een hongerloontje en worden vaak slachtoffer van mensenhandel. Daarom steunt Missio het werk van zusters die strijden voor betere levens- en werkomstandigheden. Met uw bijdrage steutn u dit an andere projecten in deze regio. Hartelijk dank.

Mededelingen 29 september

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Om de twee jaar starten we samen met Blaricum en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. In oktober gaat een nieuw vormseltraject van start voor het vormsel in juni 2020. Op donderdag 26 september is er een informatieavond voor kinderen en ouders over het vormsel en de weg er naar toe. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De avond is om 19:30 in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum.

Maandag 30 september houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond is 20.00 uur. Meer informatie over deze avonden kunt u vinden op het mededelingenbord bij het secretariaat.

Cuno nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 20:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee? Ook als u er niet alle drie de repetities bij kunt zijn bent u van harte welkom.

Inschrijven kan hier

Sponsordiner-Spaghettiefeest voor jongerenreis

Op zaterdag 05 oktober in de Thomaskerk in Huizen aanvang om 18:30 uur.

Meer informatie en voor het aanmelden voor het spaghettifeest kan via de intekenlijsten in de hal van de kerk.

Mededelingen 22 september

Mededelingen:

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Vormselvoorbereiding:

Om de twee jaar starten de gezamenlijke parochies Blaricum, Huizen en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Aanstaande oktober gaan we weer met een nieuwe groep op weg richting het toedienen van het Vormsel in juni 2020.

Je voorbereiden op het vormsel  is samen met andere tieners op ontdekkingstocht gaan. Geloof ontdekken en zien dat het bijzonder is en helemaal niet saai hoeft te zijn. In de vormselvoorbereiding gaan we samen ontdekken wat geloof allemaal kan betekenen. Zo is er een kennismakingsavond, discussieavonden, excursies en gaan we activiteiten ondernemen. Kortom, het is een afwisselende en actieve voorbereidingstijd van één jaar.

Op donderdag 26 september geven we eerst informatie over het Vormsel en de weg daarnaar toe en worden vragen van alle belangstellende en nieuwgierige kinderen en ouders beantwoord. Alle kinderen tussen 12 en 14 jaar die nog niet eerder zijn uitgenodigd krijgen een uitnodigingsbrief. Mocht die brief niet bij jullie op de mat belanden, beschouw deze mededeling dan  als uitnodiging. De informatieavond start om 19:30 uur en wordt gehouden in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum. Mocht je in de tussentijd contact willen dan zijn onze pastores natuurlijk beschikbaar.

Pastor Andrea Geria, Maurice Lagemaat & Cécile de Jong

Kerkproeverij

De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst.

Dit jaar is dat op zondag 29 september voor onze viering om 9:30 uur.

Eén zondag in het jaar, waarop parochianen en gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen een keer met hen mee te gaan. Op zondag 15 september worden na de dienst uitnodigingen uitgedeeld die uw persoonlijke uitnodigingen voor de Kerkproeverij kunnen ondersteunen

Maandag 30 september houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond is 20.00 uur. Meer informatie over deze avonden kunt u vinden op het mededelingenbord bij het secretariaat.

Cuno nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

Projectkoor oecumenische viering

Na de positieve ervaringen bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, wordt we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober hier in de Thomaskerk weer gezongen door een projectkoor van mensen uit de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk samen. Zingt u mee? We repeteren op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 20:00 uur hier in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen, ook als u er niet alle repetities bij kunt zijn.

Opgeven kan hier

Nationaal Katholiek Thuisfront

Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront zet zich in voor steun en verbondenheid met militairen en hun ‘thuisfront’ en met veteranen. Al sinds jaren wordt in het tweede weekend van de vredesweek aandacht gevraagd voor het werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront wil solidair zijn met onze militairen en veteranen en een open oog houden voor de omstandigheden waarin militairen hun werk moeten doen. Het NKT geeft hier gestalte aan in nauwe samenwerking met de Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Deze samenwerking komt onder andere tot uitdrukking bij de jaarlijkse Requiemviering voor overleden defensiepersoneel te Best en de veteranenkruisweg te Roermond. Daarnaast ondersteunt het NKT individuele militairen en diverse projecten.

Wilt u het NKT helpen de solidariteit met onze militairen, hun thuisfront en de veteranen vanuit kerk en samenleving handen en voeten te geven? U kunt uw gift overmaken op:

Bankrekeningnummer: 7033 ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront te Zeist.

IBAN rekeningnummer: NL90 INGB 0000 007033, BIC Code: INGBNL2A. Of kijk op de website www.katholiekthuisfront.nl. Heel hartelijk dank voor uw steun.   

Collectes:

22 september bloemen: Elke zondag verzorgt  de bloemengroep verschillende bloemstukken in de kerk, niet  alleen op het altaar maar ook bij de kruisjes en de beelden. Vandaag vragen we uw bijdrage voor de bloemen die hiervoor nodig zijn.

29 september: bisdom Het bisdom ondersteunt de parochies in het bisdom op allerlei manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen en studiedagen voor pastores, maar ook voor vrijwilligers binnen parochies.   Uw bijdrage deze zondag wordt gevraagd om onder andere dit soort activiteiten van het bisdom financieel te ondersteunen.

6 oktober: wereldmissiedag van de kinderen: Lange tijd mocht je als buitenlander niet in Noordoost-India komen. Vooral het gebied in de Himalaya dat grenst aan China was verboden.  Nu is dat anders. In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. De tweede collecte deze zondag is om het werk van de zusters en priesters in dit gebied te ondersteunen.

Mededelingen 15 september

Mededelingen:

Om de twee jaar starten we samen met Blaricum en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. In oktober gaat een nieuw vormseltraject van start voor het vormstel in juni 2020. Op donderdag 26 september is er een informatie-avond voor kinderen en ouders over het vormsel en de weg er naar toe. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De avond is om 19:30 in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum.

Sponsordiner-Spaghettiefeest voor jongerenreis

In de herfstvakantie gaan er vanuit de parochies van Huizen en Blaricum zeven jongeren mee met een jongerenreis naar Rome. Deze reis wordt gezamenlijk georganiseerd met de regio Hilversum. Om de reis betaalbaar te houden worden er sponsoracties georganiseerd. Zo worden er binnenkort flessen wijn verkocht na een zondagse viering. Ook zal er een diner georganiseerd worden. Jongeren koken een Italiaans vijf gangendiner voor 25 euro p.p.

Het sponsordiner vindt plaats op:

Op zaterdag 21 september in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum aanvang om 18:30 uur.

Op zaterdag 05 oktober in de Thomaskerk in Huizen aanvang om 18:30 uur.

Meer informatie en voor het aanmelden voor één van beide spaghettifeesten of allebei kan via de intekenlijsten in de hal van de kerk.

Zondag 29 september is de jaarlijkse kerkproeverij. Dit is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst. Eén zondag in het jaar, waarop parochianen en gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen een keer met hen mee te gaan. Op zondag 15 september worden na de dienst uitnodigingen uitgedeeld die uw persoonlijke uitnodigingen voor de Kerkproeverij kunnen ondersteunen. Meer hierover leest u in kontaktpunten.

Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.

Mededelingen 8 september

Benoeming pastor Maciej Sendecki

In navolging op onze eerdere berichtgeving nog wat nadere informatie op basis van de ontvangen benoemingsbrief van de Bisschop. Maciej Sendecki is per 1 september benoemd tot pastoor/moderator van de samenwerkende parochies Wieringermeer en Wieringen/H.Hippolytus en pastoor in het samenwerkingsverband van de parochies in Schagen, Tuitjenhorn en De Vijfhoek ( Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp en Waarland). In dit geheel zal hij nauw gaan samenwerken met de pastoors Moltzer en Tilma. Hij gaat wonen in de pastorie in Nibbixwoud. Kortom, een nieuwe pastorale uitdaging in een groot samenwerkingsverband in West Friesland. Wij wensen hem veel inspiratie en voldoening toe.

Met vriendelijke groet, Florent F.L.Vlak.

Kerkproeverij

De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst.
Dit jaar is dat op zondag 29 september voor onze viering om 9:30 uur.
Eén zondag in het jaar, waarop parochianen en gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen een keer met hen mee te gaan. Op zondag 15 september worden na de dienst uitnodigingen uitgedeeld die uw persoonlijke uitnodigingen voor de Kerkproeverij kunnen ondersteunen

Vormselvoorbereiding

Om de twee jaar starten de gezamenlijke parochies Blaricum, Huizen en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Aanstaande oktober gaan we weer met een nieuwe groep op weg richting het toedienen van het Vormsel in juni 2020.

Je voorbereiden op het vormsel is samen met andere tieners op ontdekkingstocht gaan. Geloof ontdekken en zien dat het bijzonder is en helemaal niet saai hoeft te zijn. In de vormselvoorbereiding gaan we samen ontdekken wat geloof allemaal kan betekenen. Zo is er een kennismakingsavond, discussieavonden, excursies en gaan we activiteiten ondernemen. Kortom, het is een afwisselende en actieve voorbereidingstijd van één jaar.

Op donderdag 26 september geven we eerst informatie over het Vormsel en de weg daarnaar toe en worden vragen van alle belangstellende en nieuwgierige kinderen en ouders beantwoord. Alle kinderen tussen 12 en 14 jaar die nog niet eerder zijn uitgenodigd krijgen een uitnodigingsbrief. Mocht die brief niet bij jullie op de mat belanden, beschouw deze mededeling dan als uitnodiging. De informatieavond start om 19:30 uur en wordt gehouden in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum. Mocht je in de tussentijd contact willen dan zijn onze pastores natuurlijk beschikbaar.

Pastor Maciej Sendecki, pastor Andrea Geria, Maurice Lagemaat & Cécile de Jong

Collectes

8 september ziekenbezoekgroep. Wekelijks bezoeken vrijwilligers en pastores zieken in onze parochie. Ze zorgen vaak voor een lichtpuntje in de week voor mensen die het moeilijk hebben. Rond Kerstmis en Pasen brengen we vanuit de parochie een kleine attentie. Op ziekenzondag vragen wij naast uw extra gebed en aandacht voor onze zieken, ook een financiële bijdrage voor de activiteiten van de ziekenbezoekgroep.

15 september Friersdale: Pater van Wegen is na zijn bezoek aan Friersdale weer terug in Nederland en is herstellende van zijn armbreuk. Samen met hem willen we ons blijven inzetten voor Friersdale. Uw bijdrage in deze collecte is voor zonnepanelen voor de school in Friersdale.

22 september bloemen: Elke zondag verzorgt de bloemengroep verschillende bloemstukken in de kerk, niet alleen op het altaar maar ook bij de kruisjes en de beelden. Vandaag vragen we uw bijdrage voor de bloemen die hiervoor nodig zijn.

Mededelingen 1 september

25 augustus is het Amnesty weekend

Afscheid pastor Maciej Sendecki

Op zondag 15 september nemen we afscheid van pastor Maciej Sendecki, die gaat werken in de r.k. parochie Wieringermeer en Wieringen. Pastor Sendecki zal deze zondag voorgaan in de eucharistieviering om 09.30 uur in onze Thomaskerk. Na afloop is er de gelegenheid om afscheid van hem te nemen. De viering in Blaricum begint daarom een halfuur later,  om 11.30 uur. Vanaf 13.00 uur is er in de pastorie en tuin in Blaricum een openbare receptie waarvoor ook alle parochianen uit Huizen en Blaricum zijn uitgenodigd. We willen hem tijdens dit gezellige samenzijn ook een afscheidscadeau aanbieden. Als cadeau voor pastor Sendecki willen we geld inzamelen voor een reis die hij wil maken naar familie in Amerika. In de hal vindt u een bus waarin u uw bijdrage kunt doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer: NL31 RABO 0308 4589 15 t.n.v. r.k. parochiebestuur St. Vitus, o.v.v. bijdrage cadeau M. Sendecki.

We zijn nog op zoek naar enkele mensen die na de viering in de Thomaskerk in Blaricum willen helpen bij de voorbereidingen van de receptie. Helpt u mee? Neem dan contact op met Ellewies Claushuis: ellewies.claushuis@outlook,com of 06-20458500

Kerkproeverij

De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst.

Dit jaar is dat op zondag 29 september voor onze viering om 9:30 uur.

Eén zondag in het jaar, waarop parochianen en gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen een keer met hen mee te gaan. Op zondag 15 september worden na de dienst uitnodigingen uitgedeeld die uw persoonlijke uitnodigingen voor de Kerkproeverij kunnenondersteunen

Collectes:

25 augustus solidariteitsfonds. In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies  kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. Graag vragen we hiervoor uw bijdrage. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

25 augustus deurcollecte MIVA Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Met deze auto worden verafgelegen gezinnen en gemeenschappen bereikt en krijgen ze ondersteuning en onderwijs. MIVA wil dit jaar nog 6 auto’s financieren in Kameroen. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan.

1 september bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van liturgie tot jongeren, van MOV tot financiën. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen. Zo helpen ze ons om beter te functioneren. Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom

8 september ziekenbezoekgroep. Wekelijks bezoeken vrijwilligers en pastores zieken in onze parochie. Ze zorgen vaak voor een lichtpuntje in de week voor mensen die het moeilijk hebben. Rond Kerstmis en Pasen brengen we vanuit de parochie een kleine attentie. Op ziekenzondag vragen wij naast uw extra gebed en aandacht voor onze zieken, ook een financiële bijdrage voor de activiteiten van de ziekenbezoekgroep.

Mededelingen 11 augustus

Zondag 11 augustus: Terwijl Pater van Wegen geniet van een welverdiende vakantie in Friersdale gaan wij door met geld inzamelen voor zonnepanelen voor op de school. Zo kunnen ze in Friersdale vanaf volgend jaar hopelijk zonder uitval van computers en andere apparatuur lesgeven. Hartelijk dank voor uw gave.

18 augustus: Hoewel onze parochie voor een groot deel op vrijwilligers draait, zijn er ook een klein aantal betaalde krachten. Allereerst natuurlijk de pastores, maar ook onze jongerenwerker, het secretariaat, de dirigent en sommige organisten krijgen betaald. Vandaag vragen we in de tweede collecte uw bijdrage in deze kosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

25 augustus bisdom. In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies  kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. Graag vragen we hiervoor uw bijdrage. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

25 augustus deurcollecte MIVA Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Met deze auto worden verafgelegen gezinnen en gemeenschappen bereikt en krijgen ze ondersteuning en onderwijs. MIVA wil dit jaar nog 6 auto’s financieren in Kameroen. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan.

Mededelingen 4 augustus

Zondag 18 augustus is er een interkerkelijke viering samen met de bezoekers uit Elesd in Roemenie. Er wordt daarvoor een groot gelegenheidskoor gevormd waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. U kunt mee oefenen op vrijdagavond 9 en 16 augustus 19.00 u – 20.30 uur in de Oosterlichtkerk. Ook voor de viering zelf bent u van harte uitgenodigd. Die is op 18 augustus om 10 uur in de Oosterlichtkerk.