Mededelingen 14 oktober

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote hak groentepitten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Vanuit de Oosterlichtkerk worden huiskamergesprekken georganiseerd. Dit zijn eenmalige bijeenkomsten van ongeveer 10 personen bij iemand thuis waarbij over het geloof wordt gesproken. Parochianen van onze kerk worden van harte uitgenodigd om hier ook aan deel te nemen. In het bijzonder op zondag 4 november. In de hal van de kerk vindt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze huiskamergesprekken..

Vanmiddag begint verhaal halen weer. Om 15.30 is de kerk open en om 16.00 uur vertelt Esther stickelorum het verhaal. Komt u ook? Van harte welkom!

Mededelingen 30 september

Vrijdag 5 oktober is er een 1e vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang is 10.15 uur.

Maandag 8 oktober is de start van een nieuw seizoen Bijbel-lees-avonden. Cuno Lavaleije gaat dit jaar samen met u verder lezen in het boek Jozua.

De avond begint om 20.00 uur. En deze eerste maandag start het seizoen in de koffiekamer in de St. Vituskerk in Blaricum.

Dinsdag 9 oktober wordt de ziekenzalving (viering) in de Thomaskerk gehouden.

Aanvang van deze viering is 10.30 uur.

De ziekenzalving is niet alleen voor mensen die niet meer beter kunnen worden, maar ook voor hen die op dit moment extra steun kunnen gebruiken.

Opgeven kan telefonisch via het secretariaat van Blaricum.

Of per e-mail naar secretariaat@rkhuizen.nl of via een briefje in de brievenbus.

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

 

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

 

Mededelingen 16 september

Vandaag is de start de vredesweek.

Omdat De Zaaijer pas in oktober uitkomt ligt er volgende week zondag een extra uitgave van het mededelingenblad Kontaktpunten in de hal van de kerk.

Daarop vind u informatie over de vredesweek.

Oecumenische viering

Zondag 23 september gaan dominee Richtsje Abma en kapelaan Andrea Geria samen voor in een oecumenische viering. Deze viering wordt in de Oosterlichtkerk gehouden.

De aanvangstijd is: 10.00 uur.

Zij nodigen u van harte uit om bij de viering aanwezig te zijn.

Die zondag, 23 september, is de Thomaskerk gesloten.

 

Mededelingen 9 sept

Dit jaar herdenken we – 50 jaar na zijn dood in 1968 – de kolossale strijd van Martin Luther King Jr. en de beweging voor gelijke rechten van zwarte Amerikanen. Maar ook denk ik aan de generaties voor ons, die massaal demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam en tegen de waanzin van de kernwapen- wedloop. Allemaal mannen en vrouwen die de vredesbeweging gestalte gaven door innerlijke strijd, geloof en verzet aan elkaar te verbinden. Zij dragen ons.

Op onze beurt moeten wij en de generaties na ons opnieuw richting geven aan de vredesbeweging. Hoe gaan we verder? Wat dragen wij bij? Ook hier zie ik van alles gebeuren. Eind 2017 ontving Setsuko Thurlow, overlevende van Hiroshima samen met Beatrice Fihn de Nobelprijs voor de Vrede. Samen met jonge collega’s van PAX en anderen werken zij aan de afschaffing van kernwapens. Veel partners van PAX delen een tomeloze inzet voor waarheid, vrijheid en recht. Jong en oud in Irak en Syrië, in Colombia, Zuid-Soedan, in Bosnië, ieder op zijn manier. Allemaal willen ze leven in een samenleving waar er zorg is voor elkaar. Ze voelen verantwoordelijkheid voor de generaties die na hen komen.

Theoloog Erik Borgman zag een schilderij dat hem enorm trof. Hij beschrijft wat deze eigentijdse Onze Lieve Vrouw van de Middellandse Zee met hem doet.
Op het schilderij staat een zwarte vrouw met haar kind, gewikkeld in isolerend folie om hen warm te houden zoals dat met drenkelingen gebeurt. Zij staan voor de zee met daarboven een wolkenlucht. Een vluchteling met haar kind, zeker, maar ondanks het hyperrealisme – of beter: dankzij – heeft het schilderij de uitwerking van een icoon. Je wordt aangekeken, zowel door het kind als door de vrouw. Indringend, maar neutraal. Geen angst, maar ook geen opluchting of dankbaarheid. Geen appèl ook in de oppervlakkige zin. Zij zijn er gewoon en veranderen de wereld en het wordt aan de kijker overgelaten hoe deze daarop wil reageren. Hoe reageer ik op het gegeven dat zij zijn?
Als je goed oplet zie je dat de vrouw net langs jou als toeschouwer heen kijkt. Niet heel bot, maar toch wel: ze plaatst je in een wijder blikveld. Zij ziet je wel, maar je bent voor haar niet het centrum van de aandacht.

Je bent een vertegenwoordiger van de wereld die nu ook haar wereld is. Zij kijkt de toekomst in naar wat zich achter jouw rug aandient. Voeg jij je in de toekomst die haar verwacht, die haar ruimte biedt? Als zij de Madonna is en daarmee het beeld van de kerk, dan is de vraag niet of jij haar redt, maar of jij met haar bent om zo, net als zij, gered te worden. Jij hoeft de Messias niet te zijn – wij hoeven de Messias niet te zijn – want zij draagt de Messias.

Kun je hopen?

Kunnen wij haar en hem verwelkomen? Ook als ze ons niet direct hoop geven, maar wij ons voelen opgenomen in de hopeloosheid van hun situatie? Een situatie waarin ze mensen achter hebben moeten laten of onderweg zijn kwijtgeraakt. Kun je geloven dat alleen uit deze hopeloosheid de ware hoop geboren kan worden? Of kun je dat niet en heb je hen daarmee al opgegeven? Als er al hoop is, dan zeker niet voor hen? En als dat het alternatief is, kunnen wij dan wel voor de hoop kiezen?

Toekomst

Het kind op de arm van de Madonna kijkt strak naar jou, als toeschouwer. Niet met de smekende blik die wij kennen van de hedendaagse goede doelen-porno, maar met de blik waar jonge kinderen het patent op lijken te hebben: pure afwachtende, receptieve waarneming. De afwachting lijkt niet helemaal zonder spanning: de grote teen van het ene zichtbare blote voetje van het kind staat iets naar boven gestrekt. Hij belichaamt de toekomst die zijn moeder over jouw schouder, voor jou nog onzichtbaar, ziet opdoemen.
Onze taak is niet dit kind te redden, onze taak is onszelf te redden – door ons door dit kind tot gemeenschap ermee te laten aanspreken. Wij worden gered voor zover wij geloven dat wij door dit kind worden gered. Daarom zijn wij ontroostbaar om elk ongered kind, volwassene en bejaarde. Deze ontroostbaarheid is niet een gestalte van wanhoop, maar van de hoop die mateloos vervuld wordt in elk die wel wordt gered. We weten sinds Jezus’ gelijkenis van de negenennegentig schapen en het ene schaap dat God niet kan tellen.
Het wordt tijd dat ook wij het tellen afleren. Een reproductie van het schilderij hangt nu in onze woonkamer en we gaan het experiment aan of wij in de blik van de Madonna en haar Kind kunnen wonen.

◆Erik Borgman Theoloog aan de Universiteit van Tilburg

Mededelingen 2 september

Vrijdag 7 september is er een Eerste Vrijdagviering. Pater W. van Wegen gaat voor in deze Eucharistieviering. Aanvang 10.15 uur in de Thomaskerk.

Het weekend van 9 september is Ziekenzondag.

De meeste mensen zwijgen over hun ziekte, hun verlies, hun verdriet of hun malaise. Je loopt immers niet met je ellende te koop. Van de andere kant is er echter ook een grote behoefte aan meeleven, belangstelling. Zo zit iemand die een tegenslag overkomt een beetje gevangen tussen je niet laten kennen en gekend willen worden. Immers als je je smart kunt delen wordt dat halve smart. Iemand helpt je mee dragen. Ziekenzondag is bedoeld om een handreiking te geven aan mensen met verdriet. Je denkt misschien wel aan ze, maar nu kun je concreet laten zien dat je aan iemand denkt.

De kerk stelt een aantal bloemen ter beschikking die vanuit de viering naar iemand meegenomen kunnen worden. Je kunt ook zelf uit je tuin of langs de weg een bloemetje plukken om aan iemand te geven. En dat hoeft niet alleen beperkt te worden tot deze dag.

Kerkproeverij:

We gaan iets nieuws doen! En wel op zondag 16 september. Alle kerken samen. Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien al veel eerder hadden moeten. Namelijk, gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te ‘proeven’. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? 

Doe je, doet u mee? Durf jij, durft u iemand uit te nodigen om mee te gaan in dat weekeind? 

Naar de kerk? Zo maar? Om gewoon een keer mee te maken?

Oecumenische viering

Zondag 23 september gaan dominee Richtsje Abma en kapelaan Andrea Geria samen voor in een oecumenische viering. De viering wordt in de Oosterlichtkerk gehouden.

De aanvangstijd is: 10.00 uur.

Zij nodigen u van harte uit om bij de viering aanwezig te zijn.

Dinsdag 9 oktober wordt de ziekenzalving (viering) in de Thomaskerk gehouden.

Aanvang van deze viering is 10.30 uur.

De ziekenzalving is niet alleen voor mensen die niet meer beter kunnen worden, maar ook voor hen die op dit moment extra steun kunnen gebruiken.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters en pannenlappen kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Vakantiedata:

Maciej Sendecki: 27 augustus t/m 17 september

Mededelingen 22 juli

Vrijdag 3 augustus is er een Eerste Vrijdagviering. Pastor Cuno Lavaleije gaat voor in de woord en communie viering. Aanvang 10.15 uur in de Thomaskerk.

Het secretariaat is van donderdag 2 augustus t/m vrijdag 24 augustus gesloten.

Persbericht Sonrise Huizen                

Bijna zomervakantie? Zin om lekker te sporten met leeftijdsgenoten? In de week van maandag 23 t/m vrijdag 27 juli kunnen kinderen en tieners komen sporten op het veldje naast basisschool de Ark, kruising Salland/Waterland. Van 14u tot 16.30u kunnen kinderen voetballen, volleyballen, dansen of andere sporten doen. Voor de creatievelingen zijn er knutselwerkjes en voor de jongsten is er een springkussen! Van 19u tot 21u is het speciaal gericht op tieners en jongeren vanaf 13 jaar.

Sonrise Huizen wordt georganiseerd door verschillende kerken in Huizen samen. Een team van vier jonge sporters trekt de kar. Tussen de activiteiten door zijn er sketches en kun je kennismaken met elkaar en bewoners van de wijk. Op donderdagavond is er een BBQ voor de hele buurt voor slechts €2,50. Kom met je kind en met je bff! Of kom met je kleinkind. Meer informatie is te vinden via sonrisehuizen.nl of via Palko de Vink (06-42376765).

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Mededelingen 15 juli

Vamos, een enthousiast koor uit Huizen, is op zoek naar een nieuwe pianist(e). Per 1 september ben je bij ons welkom. Speel je al een aantal jaar piano en vind jij het leuk om een koor te begeleiden, neem dan contact op met ons via info@vamosweb.nl.

Mededelingen 8 juli

Zaterdag 14 juli wordt er in de Thomaskerk een doopviering gehouden.

5 kinderen ontvangen het sacrament van het heilig Doopsel.

Voorganger is kapelaan Andrea Geria.

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

 

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Mededelingen 24 juni

Vrijdag 6 juli gaat de 1e vrijdagviering gewoon door. Cuno Lavaleije gaat die ochtend voor. Aanvang: 10.15 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

 

Mededelingen 17 juni

Vandaag wordt in de St. Vituskerk de 1e communieviering gehouden. In deze viering gaan de kinderen uit onze parochie en die van Blaricum hun communie doen. Deze groep heeft gezamenlijk de voorbereiding voor de 1e communie gedaan. U bent van harte welkom om dit met hen te vieren. Aanvang van de viering is 11.00 uur.