Mededelingen 17 juni

Vandaag wordt in de St. Vituskerk de 1e communieviering gehouden. In deze viering gaan de kinderen uit onze parochie en die van Blaricum hun communie doen. Deze groep heeft gezamenlijk de voorbereiding voor de 1e communie gedaan. U bent van harte welkom om dit met hen te vieren. Aanvang van de viering is 11.00 uur.

 

Mededelingen 10 juni

Zaterdag 16 juni worden in de St. Vituskerk Blaricum de vormelingen van Blaricum, Laren en Huizen gevormd.

De aanvang van de viering is 17.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om deze speciale viering bij te wonen.

Zondag 17 juni doen de kinderen van de communiegroep van Huizen en Blaricum, die samen de voorbereiding hebben gedaan hun communie.

De viering wordt gehouden in de St. Vituskerk Blaricum.

Aanvang van de viering is 11.00 uur.

De viering van 09.30 uur in de Thomaskerk gaat gewoon door.

U bent van harte uitgenodigd om met dit samen met de communicantjes te komen vieren.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

 

 

 

Mededelingen 27 mei

Vrijdag 1 juni is er een Eucharistieviering in de Thomaskerk. Aanvang van de viering is 10.15 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Maandag 4 juni is de laatste Bijbel-lees-avond van dit seizoen.

Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aanvang van de avond is om 20.00 uur. Plaats: Thomaskerk.

 

Het is Amnesty weekend.

 

Mededelingen 20 mei

Aanstaande donderdag 24 mei wordt in de Thomaskerk de halfjaarlijkse Parochie Bijeenkomst gehouden. De avond begint om 20.00 uur. Deze avond wordt o.a. besproken wat de uitkomsten waren van de parochie bijeenkomst van november. Ook vertellen de pastores verhalen vanuit de praktijk met als rode draad de jongeren.

U wordt van harte uitgenodigd om donderdag avond aanwezig te zijn.

Vrijdag 1 juni: Is er een Eerste Vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang: 10.15 uur.

Maandag 4 juni houdt Cuno Lavaleije de laatste Bijbel-lees-avond van dit seizoen. De avond wordt in de Thomaskerk gehouden. Aanvang: 20.00 uur.

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.
Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

 

Uitgebreide informatie over de 2e collecte, voor de Missionarissen, op Eerste Pinksterdag (20 mei): 

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee : Steun de WNM Pinksteractie (12 t/m 20 mei 2018)

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig ! De steun

vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. 

Contact met thuis

Het contact met thuis. Dat is wat de Week Nederlandse Missionaris voor pater Bert Hagendoorn o.f.m. betekent. “Je weet dat je een thuis hebt. Dat er mensen zijn die achter je staan en daar steun je op. Ik heb dan weliswaar administratief een nieuwe nationaliteit (de Indonesische, red.) maar mijn wortels zijn daar waar ik geboren ben”. Pater Bert heeft 46 jaar geleden Nederland verlaten om als missionaris in Indonesië aan de slag te gaan in het land van de Papoea’s. Naast pastoraal werk, zet hij zich in Papoea in voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.

Missionair werker Inge Kuiphuis maakt zich in Guatemala sterk voor de rechten van de boeren en landarbeiders. Koffieplukkers zoals Imelda en haar gezin, die jarenlang keihard werkten op een koffieplantage. Plotseling kregen zij hun loon niet meer uitbetaald. Pas na een lange juridische strijd kregen zij hun geld. “Wij informeren arbeiders over hun rechten en werken samen met vakbonden en andere organisaties om voor betere arbeidsomstandigheden te vechten”. 

Pinksteractie 12 t/m 20 mei

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Uw steun is daarbij onmisbaar. Dat kunt u door aandacht te schenken aan de WNM tijdens de Pinkstercollecte.

Kijk ook op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

De tweede collecte tijdens de viering op Pinksteren is voor deze actie.

Mocht u verhinderd zijn dan is uw bijdrage ook van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire  Werkgroep Huizen o.v.v. WMN

Namens de Nederlandse missionarissen en werkers hartelijk dank.

Mededelingen 13 mei

Mededelingen:

Vrijdag 1 juni: Is er een Eerste Vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang: 10.15 uur.

Maandag 4 juni houdt Cuno Lavaleije de laatste Bijbel-lees-avond van dit seizoen. De avond wordt in de Thomaskerk gehouden. Aanvang: 20.00 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.
Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

Uitgebreide informatie over de 2e collecte, voor de Missionarissen, op Eerste Pinksterdag (20 mei):

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee : Steun de WNM Pinksteractie (12 t/m 20 mei 2018)

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig ! De steun

vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. 

Contact met thuis

Het contact met thuis. Dat is wat de Week Nederlandse Missionaris voor pater Bert Hagendoorn o.f.m. betekent. “Je weet dat je een thuis hebt. Dat er mensen zijn die achter je staan en daar steun je op. Ik heb dan weliswaar administratief een nieuwe nationaliteit (de Indonesische, red.) maar mijn wortels zijn daar waar ik geboren ben”. Pater Bert heeft 46 jaar geleden Nederland verlaten om als missionaris in Indonesië aan de slag te gaan in het land van de Papoea’s. Naast pastoraal werk, zet hij zich in Papoea in voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.

Missionair werker Inge Kuiphuis maakt zich in Guatemala sterk voor de rechten van de boeren en landarbeiders. Koffieplukkers zoals Imelda en haar gezin, die jarenlang keihard werkten op een koffieplantage. Plotseling kregen zij hun loon niet meer uitbetaald. Pas na een lange juridische strijd kregen zij hun geld. “Wij informeren arbeiders over hun rechten en werken samen met vakbonden en andere organisaties om voor betere arbeidsomstandigheden te vechten”. 

Pinksteractie 12 t/m 20 mei

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Uw steun is daarbij onmisbaar. Dat kunt u door aandacht te schenken aan de WNM tijdens de Pinkstercollecte.

Kijk ook op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

De tweede collecte tijdens de viering op Pinksteren is voor deze actie.

Mocht u verhinderd zijn dan is uw bijdrage ook van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire  Werkgroep Huizen o.v.v. WMN

Namens de Nederlandse missionarissen en werkers hartelijk dank.

 

Mededelingen 6 mei

Maandag 7 mei houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond is 20.00 uur.

Tuinfeest pastorietuin

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie van het klokkentorentje. U kunt een bestellijstje invullen en in de grote enveloppe op het prikbord in de hal doen

Wilt u bijdragen aan het klokkentorentje, maar geen wijn kopen, dan kunt u ook een bijdrage overmaken. Op ons mededelingenblad Kontaktpunten vindt u de details voor het overmaken.

 

Mededelingen 29 april

Vrijdag 4 mei is er een 1e vrijdag viering in de Thomaskerk. Aanvang van de viering is 10.15 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

Maandag 7 mei houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffie kamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

Mededelingen 23 april

Donderdag 26 april organiseert kerkcafe Blaricum een avond waarop Jacobine Geel in gesprek gaat met Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. In het gesprek  zullen naast Bots talrijke ervaringen in de politiek zeker ook zijn persoonlijke overtuigingen en inzichten aan de orde komen. Dat we met deze gast een boeiende avond tegemoet gaan is niet teveel gezegd! De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum. Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

Vrijdag 4 mei is er een 1e vrijdag viering in de Thomaskerk. Aanvang van de viering is 10.15 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

Maandag 7 mei houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffie kamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Mededelingen 8 april

Zondag 8 april wordt in Eemnes de jaarlijkse polderloop georganiseerd, t.b.v. Friersdale voor de vervanging van de defecte watermachine.

U kunt meedoen aan de prestatie of recreatieloop. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5, 10 of 15 km.

Inschrijven kan van 12.00 tot 12.45 uur bij De Deel, Wakkeredijk 162 te Eemnes.

Het startschot zal om 13.00 uur gegeven worden.

Maandag 9 april houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk. Aanvang is om 20.00 uur.

Op Zaterdag 21 april organiseert buurparochie, de St. Vitus Blaricum, een uitje naar het Kloostermuseum in Ter Apel. Als u mee wil, kan u zich opgeven door middel van het inschrijfformulier dat bij het prikbord in de hal ligt.

Donderdag 26 april organiseert kerkcafe Blaricum een avond waarop Jacobine Geel in gesprek gaat met Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. In het gesprek  zullen naast Bots talrijke ervaringen in de politiek zeker ook zijn persoonlijke overtuigingen en inzichten aan de orde komen. Dat we met deze gast een boeiende avond tegemoet gaan is niet teveel gezegd! De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum. Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Mededelingen 25 maart

Vastenactie 2018  Herinnering

Via de Vastenactiecampagne 2018 steunen we het project in Mbala in Zambia. Onze bijdrage is voor 300 hiv-positieve mensen die weduwe of weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben en die gemiddeld zo’n 6 tot 8 personen in hun huishouden tellen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden en krijgen vervolgens hulp in natura, bijvoorbeeld: zakken zaad of jonge vis, of een klein startkapitaal. Na 3 jaar hebben de deelnemers voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen op deze wereld een goed leven kan leiden. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, sekse of afkomst.

Heeft u al gebruik gemaakt van de acceptgiro ? Mocht u dit kwijt zijn, wilt u dit dan overmaken t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie

op NL77 INGB 0003 9347 00.

Zondag 8 april wordt in Eemnes de jaarlijkse polderloop georganiseerd, t.b.v. Friersdale voor de vervanging van de defecte watermachine.

U kunt meedoen aan de prestatie of recreatieloop. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5, 10 of 15 km.

Inschrijven kan van 12.00 tot 12.45 uur bij De Deel, Wakkeredijk 162 te Eemnes.

Het startschot zal om 13.00 uur gegeven worden.

Vrijdag 6 april is de Eerste Vrijdagviering om 10.15 uur in de Thomaskerk. Voorganger is pater Wijnand van Wegen.

Maandag 9 april houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk. Aanvang is om 20.00 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de bus/doos worden gedaan.

Op Zaterdag 21 april organiseert buurt parochie, de St. Vitus Blaricum, een uitje naar het Klooster museum in Ter Apel. Als u mee wil, kan u zich opgeven door middel van het inschrijfformulier dat bij het prikbord in de hal ligt.