Mededelingen 9 december

Verhaal halen. Vanmiddag 9 december kunt u weer

Een mooi verhaal halen in de Thomaskerk.

Aanvang 16.00 uur. De kerk is om 15.30 uur open.

Oproep:

HOI (Huizen ontmoet interkerkelijk) hijst ook dit jaar Kerst in Huizen” weer in de lucht. Op deze website kunt u alle feestelijkheden in de adventstijd en met Kerst vinden, zodat u ook eens in de kerk in de buurt kunt gaan kijken.

Voor 8 december zijn we op zoek naar mensen die voor dit project zouden willen flyeren.

Vanaf 10 uur tot een uur of 16.00 flyeren we in het Oude Dorp. Hoe meer mensen zich melden, hoe minder tijd u hoeft te besteden. Gaat u toch naar de markt? Misschien kunt u een uurtje??

Vanuit de OLK is het initiatief gekomen om een pop-up herberg te realiseren in de adventstijd. Dat is gelukt. De ruimte van voormalig DA-drogisterij in het oude dorp is ter beschikking gesteld door de eigenaar. De gezamenlijke kerken leveren hierin een bijdrage. Hoe mooi zou het zijn als wij ook present zijn als parochie. 

Er gaat van alles gebeuren, in ieder geval is het een plaats van ontmoeting. Mooi dus!   In een volgende Kontaktpunten en De Zaaijer kunt u meer lezen over de openingstijden en wat U wellicht zou kunnen bijdragen.

Opgeven om te flyeren en eventueel mee te werken aan de Popupherberg: diaconie@rkhuizen.nl 

Voor de Pop-up herberg

Kerklaan 5

Huizen.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

 

Mededelingen 2 december

Zondag 2 december is de jaarlijkse voedselbank actie. U kunt die dag levensmiddelen inleveren of een bijdrage in de melkbus doen. Op de tafel in de hal ligt een flyer van de voedselbank met levensmiddelen waar ze op dit moment erg veel behoefte aan hebben.

De wereld winkel is vandaag na afloop van de viering aanwezig in de hal.

Vrijdag 7 december is er een 1e Vrijdagviering in de Thomaskerk. Aanvang is 10.15 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

Maandag 3 december houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum.

Aanvang: 20.00 uur.

Zondag 9 december kunt u weer een mooi verhaal komen halen in de Thomaskerk. Aanvang 16.00 uur. De kerk is om 15.30 open.

In de maand december is er een initiatief dat ‘Pop-up Herberg’ heet. Vanuit Christelijk Huizen en met behulp van de gemeente is er in december van woensdag t/m zaterdag een pop-up herberg open waar iedereen terecht kan.

Natuurlijk zijn er vele handen nodig om dit vrijwilligerswerk te doen. Meer informatie vindt u op de achterkant van ons kontaktblad Kontaktpunten wat ook op de tafel in de hal ligt.

WWW.KERSTINHUIZEN.NL

Hoi (Huizen ontmoet interkerkelijk) organiseert ook dit jaar weer Kerst-in-Huizen. Er worden in de adventtijd van alles georganiseerd, waaronder de eerder genoemde Pop-up Herberg. Voor zaterdag 8 december zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen met flyeren in het oude dorp. Doet u ook mee?

Mededelingen 25 november

Oproep:

HOI (Huizen ontmoet interkerkelijk) hijst ook dit jaar Kerst in Huizen” weer in de lucht. Op deze website kunt u alle feestelijkheden in de adventstijd en met Kerst vinden, zodat u ook eens in de kerk in de buurt kunt gaan kijken. Voor 8 december zijn we op zoek naar mensen die voor dit project zouden willen flyeren.

Vanaf 10 uur tot een uur of 16.00 flyeren we in het Oude Dorp. Hoe meer mensen zich melden, hoe minder tijd u hoeft te besteden. Gaat u toch naar de markt? Misschien kunt u een uurtje?

Vanuit de OLK is het initiatief gekomen om een pop-up herberg te realiseren in de adventstijd. Dat is gelukt. De ruimte van voormalig DA-drogisterij in het oude dorp is ter beschikking gesteld door de eigenaar. De gezamenlijke kerken leveren hierin een bijdrage. Hoe mooi zou het zijn als wij ook present zijn als parochie. 

Er gaat van alles gebeuren, in ieder geval is het een plaats van ontmoeting. Mooi dus!  In een volgende Kontaktpunten en De Zaaijer kunt u meer lezen over de openingstijden en wat U wellicht zou kunnen bijdragen.

Opgeven om te flyeren en eventueel mee te werken aan de Popupherberg: diaconie@rkhuizen.nl 

Zondag 2 december houden wij als R.K. Kerk de jaarlijkse voedselinzameling voor de voedselbank. De kratten staan in de hal klaar. U kunt dan voor de viering uw gave er vast indoen. Na de viering staan de kratten er ook nog. Wilt u niet in levensmiddelen sponsoren? U kunt ook een bijdrage in de melkbus doen, die speciaal die dag daar voor de voedselbank bestemd is. Helpt u ook mee?

Vrijdag 7 december is er een 1e Vrijdagviering. U bent van harte uitgenodigd om die morgen om 10.15 uur aanwezig te zijn in de Thomaskerk.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Mededelingen 18 november

IPCI collecte op Caritas zondag

De IPCI is de Inter Parochiële Caritas Instelling van de parochie Blaricum, Huizen en Laren. Deze Instelling beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden.

Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen.

Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk –  dus namens u hier bijeen – deze vorm van Caritas geeft.

U kunt u bijdrage aan het fonds geven in de collecte, zodat het fonds op peil blijft. Hartelijk dank

 

Donderdag 29 november staat er een parochiebijeenkomst gepland. We wilden er weer een bijzondere avond van te maken. We hebben de musici en verteller van het muzikaal verhaal “Welkom in jouw wereld” kunnen strikken om hun voorstelling bij ons te komen doen. Het verhaal heeft als thema: Barmhartigheid. De avond begint om 20:00 uur. U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur. Meer informatie.

 

Mededelingen 11 november

Vanmiddag kunt u een ‘verhaal komen halen’ in de Thomaskerk. Een verhaal met de titel: Een boot naar de vrijheid. Aanvang 16.00 uur.

Vanmiddag, 11 november, is het Sint Maarten. Zowel in Blaricum als in Laren kunnen de kinderen meedoen met de optocht. In Laren begint het om half 5 en lopen de kinderen vanaf de kerk een rondje waarbij ook het verhaal van Sint Maarten wordt verteld. In Blaricum begint het om 6 uur  en wordt er ook vanaf de kerk een rondje door de straten gelopen. Op beide plekken is er natuurlijk snoep voor de kinderen en Glühwein voor de volwassenen. U bent van harte welkom.

Aanbeveling IPCI collecte op Caritas zondag 18 november 2018

De IPCI is de Inter Parochiële Caritas Instelling van de parochie Blaricum, Huizen en Laren. Deze Instelling beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden.

 Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen.

Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk –  dus namens u hier bijeen – deze vorm van Caritas geeft.

U kunt u bijdrage aan het fonds geven in de collecte, zodat het fonds op peil blijft. Hartelijk dank

Vanuit de Oosterlichtkerk worden huiskamergesprekken georganiseerd. Dit zijn eenmalige bijeenkomsten van ongeveer 10 personen bij iemand thuis waarbij over het geloof wordt gesproken. Parochianen van onze kerk worden van harte uitgenodigd om hier ook aan deel te nemen. In het bijzonder op zondag 4 november. In de hal van de kerk vindt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze huiskamergesprekken..

Mededelingen 4 november

Maandag 5 november is er een Bijbel-lees-avonden. Cuno Lavaleije gaat samen met u verder lezen in het boek Jozua.

De avond begint om 20.00 uur. En deze eerste maandag start het seizoen in de Thomaskerk.

Zaterdag 10 november wordt een wandeling georganiseerd langs de Turkse moskee, de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk.

De start is om 10.30 uur bij de Thomaskerk. De route gaat dan naar de Oosterlichtkerk en eindigt in de Turkse moskee om 12.30 uur. In elk gebouw staat er een hapje of drankje klaar en overal is iets bijzonders te bekijken of te beluisteren. De burgemeester wandelt met ons mee. Een prachtige kans om bij de buren rond te kunnen kijken en elkaar te ontmoeten. Gaag even aanmelden bij het secretariaat.

Zondagmiddag 11 november, kunt u een ‘verhaal komen halen’ in de Thomaskerk.

Deze zondag is de titel van het verhaal: Een boot naar de vrijheid. Het verhaal wordt verteld door Hans Koster.

Aanvang is 16.00 uur. Kosten: € 3,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.

De kerk is vanaf 15.30 uur open.

Aanstaande zondag, 11 november, is het Sint Maarten. Zowel in Blaricum als in Laren kunnen de kinderen meedoen met de optocht. In Laren begint het om 16.30 uur en lopen de kinderen vanaf de kerk een rondje waarbij ook het verhaal van Sint Maarten wordt verteld. In Blaricum begint het om 18.00 uur  en wordt er ook vanaf de kerk een rondje door de straten gelopen. Op beide plekken is er natuurlijk snoep voor de kinderen en Glühwein voor de volwassenen. U bent van harte welkom.

Aanbeveling IPCI collecte op Caritas zondag 18 november 2018

De IPCI is de Inter Parochiële Caritas Instelling van de parochie Blaricum, Huizen en Laren. Deze Instelling beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden. Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen. Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling.

IPCI is een fonds dat namens de kerk –  dus namens u hier bijeen – deze vorm van Caritas geeft. U kunt u bijdrage aan het fonds geven in de collecte, zodat het fonds op peil blijft.

Hartelijk dank

Vanuit de Oosterlichtkerk worden huiskamergesprekken georganiseerd. Dit zijn eenmalige bijeenkomsten van ongeveer 10 personen bij iemand thuis waarbij over het geloof wordt gesproken. Parochianen van onze kerk worden van harte uitgenodigd om hier ook aan deel te nemen. In het bijzonder op zondag 4 november. In de hal van de kerk vindt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze huiskamergesprekken.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

mededelingen 21 oktober

Vrijdag 2 november is er een 1e vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang is 10.15 uur.

Vrijdag 2 november wordt de Allerzielen viering gehouden in de Thomaskerk.
Per abuis staan er 2 verschillende tijden in de Zaaijer.
De juiste aanvangstijd is 19.30 uur. Tijdens deze viering gaat pater W. van Wegen voor.
Na de viering worden de graven gezegend door Kapelaan Andrea Geria. Er is voldoende tijd om na de viering naar de begraafplaats te gaan om het zegenen van de graven bij te wonen.

Maandag 5 november is er een Bijbel-lees-avonden. Cuno Lavaleije gaat samen met u verder lezen in het boek Jozua.
De avond begint om 20.00 uur. En deze eerste maandag start het seizoen in de Thomaskerk.

Vanuit de Oosterlichtkerk worden huiskamergesprekken georganiseerd. Dit zijn eenmalige bijeenkomsten van ongeveer 10 personen bij iemand thuis waarbij over het geloof wordt gesproken. Parochianen van onze kerk worden van harte uitgenodigd om hier ook aan deel te nemen. In het bijzonder op zondag 4 november. In de hal van de kerk vindt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze huiskamergesprekken.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.
NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck
o.v.v klokkentorentje.

Mededelingen 14 oktober

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote hak groentepitten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Vanuit de Oosterlichtkerk worden huiskamergesprekken georganiseerd. Dit zijn eenmalige bijeenkomsten van ongeveer 10 personen bij iemand thuis waarbij over het geloof wordt gesproken. Parochianen van onze kerk worden van harte uitgenodigd om hier ook aan deel te nemen. In het bijzonder op zondag 4 november. In de hal van de kerk vindt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze huiskamergesprekken..

Vanmiddag begint verhaal halen weer. Om 15.30 is de kerk open en om 16.00 uur vertelt Esther stickelorum het verhaal. Komt u ook? Van harte welkom!

Mededelingen 7 oktober

Morgenavond, 8 oktober, is de start van een nieuw seizoen Bijbel-lees-avonden. Cuno Lavaleije gaat dit jaar samen met u verder lezen in het boek Jozua.

De avond begint om 20.00 uur. En deze eerste maandag start het seizoen in de koffiekamer in de St. Vituskerk in Blaricum.

Dinsdag 9 oktober wordt de ziekenzalving (viering) in de Thomaskerk gehouden.

Aanvang van deze viering is 10.30 uur.

De ziekenzalving is niet alleen voor mensen die niet meer beter kunnen worden, maar ook voor hen die op dit moment extra steun kunnen gebruiken.

Opgeven kan telefonisch via het secretariaat van Blaricum.

Of per e-mail naar secretariaat@rkhuizen.nl of via een briefje in de brievenbus.

 

Mededelingen 30 september

Vrijdag 5 oktober is er een 1e vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang is 10.15 uur.

Maandag 8 oktober is de start van een nieuw seizoen Bijbel-lees-avonden. Cuno Lavaleije gaat dit jaar samen met u verder lezen in het boek Jozua.

De avond begint om 20.00 uur. En deze eerste maandag start het seizoen in de koffiekamer in de St. Vituskerk in Blaricum.

Dinsdag 9 oktober wordt de ziekenzalving (viering) in de Thomaskerk gehouden.

Aanvang van deze viering is 10.30 uur.

De ziekenzalving is niet alleen voor mensen die niet meer beter kunnen worden, maar ook voor hen die op dit moment extra steun kunnen gebruiken.

Opgeven kan telefonisch via het secretariaat van Blaricum.

Of per e-mail naar secretariaat@rkhuizen.nl of via een briefje in de brievenbus.

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

 

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.