Kontaktpunten 18 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 3, 13-15, 17-19, 1 Johannes 2, 1-5a, Lucas 24, 35-48
Pasen wordt zeven zondagen lang gevierd. Eén dag is niet genoeg om de betekenis van de opstanding van Jezus tot ons te laten doordringen. Elke zondag staan we stil bij een ander aspect van het geheim van de verrijzenis. Geloven in de verrijzenis kost tijd.
 
Elke zondag lezen we ook een lezing uit het boek Handelingen der apostelen. Ook deze lezingen staan in het teken van de verrijzenis. Petrus legt in de tekst van deze zondag de Joden uit hoe Jezus die zij hadden beschuldigd, veroordeeld en gedood, toch leeft, en dat in dit alles de Schrift in vervulling gaat. Hij roept op tot bekering.
Alvorens Jezus definitief terugkeert naar zijn hemelse Vader, laat hij deze boodschap van bekering en zondevergeving na voor alle mensen van alle eeuwen. Die boodschap herhaalt Petrus. Bekering is niet zomaar het aanvaarden van geloofswaarheden of lid zijn van een kerkgemeenschap. Bekeren betekent je tot God wenden, je leven op Hem oriënteren. En niet zomaar op een god, maar op de levende God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, op God, de Vader van Jezus Christus.
 
En vergeving van zonden is niet eenvoudigweg zand erover, zo snel mogelijk vergeten en opnieuw beginnen. Nee, in Bijbelse zin betekent vergeving van zonden: het herstel van de relatie en de vriendschap met God, en als gevolg daarvan het weer goed maken van de verstoorde verhouding met onze naaste. 
 
Na Jezus verkondigt ook Petrus een boodschap van vrede met God en van vrede met de medemens. Die boodschap is voor ons, 2000 jaar later, nog steeds een leidraad die ons leven op God oriënteert, en ons moed en troost schenkt op ons soms moeizame levenspad met Jezus als ons voorbeeld. 
 
Verder nadenken over aspecten van de verrijzenis? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar een van de livestreams.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 18 april 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger Diaken Ton Hekkenberg

Zondag 18 april 11:00 uur Vituskerk Blaricum gezamenlijke 1e Heilige Communie / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zaterdag 24 april 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 25 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 2 mei 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 18 april
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Kerk en Vluchteling
In de vluchtelingenkampen is tekort aan alles. Stelt u zich eens voor…en dan ook nog eens ziek en geen hulp. Draagt u uw steentje bij aan een oplossing voor de enorme nood van deze mensen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Kerk en vluchteling.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringendie komende week worden uitgezonden zijn:Zondag om 09.30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:30 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Vieringen in de kerk
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Er mag door bezoekers niet gezongen worden en we vragen u om een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
1e communie
Op zondag 18 april om 11:00 uur doen Hugo, Leonie, Lucas, Noa, Fenna en Sara uit de parochies van Huizen en Blaricum hun eerste heilige communie in de Vituskerk in Blaricum. U kunt de viering volgen via de livestream .
We wensen ze een hele mooie viering en een gezellige dag.
Sfeervolle zaterdagavondviering
Maandelijks is er op zaterdagavond een sfeervolle woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen de lezingen van de zondag. De volgende viering is op zaterdag 24 april om 19:00 uur. Dan lezen we over Jezus die zegt dat Hij de goede herder is en over Petrus die vervuld is van de Heilige Geest. Tijdens de viering denken we na over de betekenis van deze lezingen in deze tijd.
U bent van harte welkom.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ramadangroet
Afgelopen week bij het begin van de Ramadan is namens onze parochie en de PKN wijkgemeenten Goede Herder en Oosterlicht een Ramadangroet verstuurd naar Stichting Moskee An-Nasr Huizen en HDV Selimiye Camii Huizen. Deze groet is verwoord door Raad van Kerken in Nederland:
Aan de moslimgemeenschap in Nederland,
Samen met u staan we stil bij uw vastenmaand Ramadan. Net als vorig jaar is het vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus helaas niet mogelijk om de Ramadan met familie en vrienden te vieren. De wereld lijdt nog steeds onder de pandemie.

Maar er zijn tekenen van hoop. Gelukkig zijn er vaccins ontwikkeld en gelukkig blijven mensen naar elkaar omzien. Geloof en hoop stimuleren moslims en christenen solidair te zijn met hen die door het virus zijn getroffen én met degenen die hen bijstaan. Laten wij als gelovigen elkaar en anderen aansporen tot verbondenheid en solidariteit met allen die lijden onder de gevolgen van de pandemie, met respect voor elkaars tradities en overtuigingen en met hoop voor de toekomst.

Graag zetten we de goede contacten en de samenwerking tussen moslims en christenen voort. We zien uit naar het moment dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten.

Wij wensen u toe dat de vastentijd, ondanks de coronamaatregelen, verbondenheid en vreugde in uw gezinnen en gemeenschap mag brengen.
Gat
Vorige week ontdekte de tuingroep een flink gat bij een van de regenpijpen aan de zijkant van de Thomaskerk. De regenpijp die van boven kwam leek niet goed aan te sluiten op de pijp die horizontaal verder liep. Gelukkig kon het euvel al deze week verholpen worden zodat verdere schade is voorkomen. Er is een nieuw verbindingsstuk aangebracht tussen de twee regenpijpen en het gat is gedicht.
Koningsdagactie voor Friersdale
Omdat de gebruikelijke actie met Koningsdag niet door kan gaan, gaat de Stichting Friersdale Eemnes samen met Pax Kinderhulp Eemnes oranje tompouces, oliebollen en appelbeignets thuisbezorgen.  Door een Koningsdag SMUL-bestelling te plaatsen lever je een bijdrage aan de zo dringend nodige accu’s en extra zonnepanelen in Friersdale. Na realisatie hiervan kunnen ze in Friersdale de dagelijkse stroomonderbreking van 2 uur opvangen. U kunt tot en met 21 april een bestelling opgeven en vooruitbetalen via de site van Pax Kinderhulp Eemnes . U kunt 4 tompouces, 4 oliebollen of 2 grote appelbeignets bestellen voor € 4. De werkgroepen (Friersdale-Eemnes en Pax) doen hun uiterste best de bestellingen op Koningsdag vóór 10 uur bij u thuis te bezorgen. Voor andere informatie of grote bestellingen kun je contact opnemen met de penningmeester Sandra van Breen, tel: 06 38 191 282
Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk
Op vrijdag 23 april zal Paul Graas van 20:00 tot 21:30 uur een webinar houden over kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk en welke uitdagingen daarbij komen kijken. Hij zal hierop ingaan en handige tips geven voor ouders en opvoeders die kinderen in liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid willen begeleiden naar volwassenheid. Paul Graas is betrokken bij een internationaal platform gericht op opvoedings- en onderwijsvraagstukken omtrent de digitale wereld. Hij geeft workshops en lezingen voor jongeren, ouders, leraren en andere opvoeders. Paul Graas is auteur van het boek Voor de christen die mens wil worden geschreven. U kunt zich aanmelden voor dit gratis webinar via deze link. 
Palmtakjes
We hebben nog een aantal gezegende palmtakjes vanuit Naarden kunnen krijgen. Mocht u nog graag een palmtakje hebben dan kunt u die meenemen vanuit de kerk op zondag na de viering of tijdens openingstijden van het secretariaat.

Ter bemoediging
Gewoon helpen
 
Je moet je broeder helpen.
Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid.
Je moet het Gelaat van Christus in hem eren.
Achter al de verborgenheden van de grootsteedse nood,
achter al de wildheid van de grootsteedse decadentie,
achter al de waanzin van deze heidense steden staat,
het allerdiepste, toch het beeld van de Heer.
Lichtend, gebiedend, verhullend.
Kniel neer voor Gelaat van God in je broeder.
Ben ik de hoeder van mijn broeder?
Ik ken hem toch niet.
Ik heb geen contact met hem…
Ja, je bent de hoeder van je broeder.
Schep contact.
Niet vragen. Niet omzien.
Niet oordelen. Gewoon helpen.
(Titus Brandsma o.carm, Heldhaftigheid 1934)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 11 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 4, 32-35, 1 Johannes 5, 1-6, Johannes 20, 19-31
Net als de vorige week en de komende weken, komt de eerste lezing uit het boek Handelingen der apostelen. Vandaag lezen we dat de gemeenschap van de eerste Christenen één van hart en één van ziel is. Waarschijnlijk heeft de schrijver zich laten inspireren door de beschrijving van vriendschap in de Griekse literatuur. Daarin staat geschreven dat tussen vrienden alles gemeenschappelijk is. Aristoteles beschrijft een vriend als een ziel die woont in twee lichamen. De gemeenschap van de eerste Christenen wordt hier dus beschreven als een hechte vriendschapsrelatie. En bij echte vriendschap zorg je er voor dat de ander krijgt wat hij nodig heeft.
Is dit een mooie beschrijving van de ideale wereld of zouden die eerste Christenen ook werkelijk zo samenleven? Als we even verder lezen in Handelingen 4 en 5, lezen we van Josef, bijgenaamd Barnabas die een akker bezat, die verkocht en het geld naar de apostelen bracht. Schijnbaar was dat bijzonder genoeg om te noemen. Vlak daarna lezen we juist van Ananias en zijn vrouw Saffira die (vrijwillig) een stuk grond verkopen. Ze zeggen dat ze de hele opbrengst aan de apostelen geven,  maar houden een deel van het geld achter. Ook toen was de werkelijkheid blijkbaar weerbarstig.
 
Er wordt ons dus een droom voorgehouden. Een ideale wereld waar we met vallen en opstaan naar toe kunnen werken, een wereld waar je op hoopt. Is het niet onze opdracht om handen en voeten te geven aan deze droom? Houdt ons geloof in Jezus Christus niet in dat we de waarden van ons geloof met elkaar te delen, niet alleen op zondagochtend, maar juist ook in het leven van alledag? Geloven doe je immers samen, met God en met elkaar.
 
Is dát niet waarom het zo belangrijk is dat we deze droom blijven horen? Zodat we blijven streven naar een nieuwe wereld, een wereld één van hart en één van ziel, ook al lijkt hij soms nog zo ver weg.
 
Verder nadenken over geloven in een nieuw begin? Kom dan, als u hebt gereserveerd, zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar een van de livestreams.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 11 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Zondag 18 april 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger Diaken Ton Hekkenberg

Zondag 18 april 11:00 uur Vituskerk Blaricum gezamenlijke 1e Heilige Communie / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zaterdag 24 april 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 25 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 11 april
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Onderhoud Thomaskerk
Dit jaar willen we het metselwerk aan de buitenkant van de kerk opknappen. Op veel plekken zijn de voegen tussen stenen slecht en is reparatie hard nodig. Zo hopen we dat de Thomaskerk voor zijn 40-jarig bestaan er ook aan de buitenkant weer mooi bij staat.
U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Onderhoud.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringendie komende week worden uitgezonden zijn:Zondag om 09.30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:30 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Vieringen in de kerk
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Er mag door bezoekers niet gezongen worden en we vragen u om een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
1e communie
Op zondag 18 april om 11:00 uur doen Hugo, Leonie, Lucas, Noa, Fenna en Sara uit de parochies van Huizen en Blaricum hun eerste heilige communie in de Vituskerk in Blaricum. U kunt de viering volgen via de livestream . We wensen ze een hele mooie viering en een gezellige dag.
Gebedenboekje
Het gebedenboekje Van Maria Lichtmis tot Pinksteren is nu ook digitaal beschikbaar en kan worden gedownload via  vierpasen.nl. In het boekje vindt u korte teksten, gedichten en gebeden toegespitst op deze periode. De teksten in het boekje zijn geschreven door een grote aantal mensen variërend van bisschop Gerard de Korte en Manon Vanderkaa die jarenlang het gezicht was van KBO-NCOB tot Kris Gelaude die bekend is als schrijfster van zingevende teksten. Echt een boekje om zo af en toe even ter hand te nemen en een stukje in te lezen. Van harte aanbevolen.
Zondag van de Goddelijke barmhartigheid
Zondag van de Goddelijke barmhartigheid
Zondag is het de zondag van de Goddelijke barmhartigheid. Deze zondag bestaat sinds het jaar 2000. De naam Goddelijke barmhartigheid is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938). Christus heeft Zich aan haar bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid en gezegd dat de Tweede Paaszondag hieraan gewijdt moest worden. Tijdens haar visioen zag Zr. Faustina de verrezen Christus uit wiens hart twee stromen vloeien: een rode en een blauwe. De blauwe stroom staat voor water en de rode voor bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken door de Romeinse soldaat.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Koningsdagactie voor Friersdale
Omdat de gebruikelijke actie met Koningsdag niet door kan gaan, gaat de Stichting Friersdale Eemnes samen met Pax Kinderhulp Eemnes oranje tompouces, oliebollen en appelbeignets thuisbezorgen.  Door een Koningsdag SMUL-bestelling te plaatsen lever je een bijdrage aan de zo dringend nodige accu’s en extra zonnepanelen in Friersdale. Na realisatie hiervan kunnen ze in Friersdale de dagelijkse stroomonderbreking van 2 uur opvangen. U kunt tot en met 21 april een bestelling opgeven en vooruitbetalen via de site van Pax Kinderhulp Eemnes . U kunt 4 tompouces, 4 oliebollen of 2 grote appelbeignets bestellen voor € 4. De werkgroepen (Friersdale-Eemnes en Pax) doen hun uiterste best de bestellingen op Koningsdag vóór 10 uur bij u thuis te bezorgen. Voor andere informatie of grote bestellingen kun je contact opnemen met de penningmeester Sandra van Breen, tel: 06 38 191 282

Ter bemoediging
Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees ontvankelijk als de aarde
Wees aanstekelijk als het vuur
Wees verkwikkend als het water
Wees zachtmoedig als de wind


Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees een weg voor hen die dwalen
Wees een brug die samenbrengt
Wees een huis voor hen die vluchten
Wees een haard die warmte schenkt


Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees een mens die kan vergeven
Wees een mens die hoop kan geven
Wees een mens die wil ondersteunen
Wees een mens die steeds een Ander zoekt

(kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 4 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 10, 34a, 37-41, Kolossenzen 3, 1-4, Johannes 20, 1-9
 
De eerste lezing dit weekend is uit het boek Handelingen van de apostelen. Het boek hoort bij het Nieuwe Testament en volgt op de vier evangeliën. Het boek is waarschijnlijk geschreven aan het einde van de 1e eeuw door dezelfde schrijver als het evangelie van Lucas. Lucas was arts en begeleidde Paulus op een aantal van zijn reizen. Het boek is opgedragen aan Theofilus. Theofilus is een Griekse naam, die ‘door God geliefd’ betekent. Mogelijk was hij een welgestelde christen, die optrad als beschermheer.
Het boek Handelingen begint met de Hemelvaart van Jezus en vertelt vervolgens over het leven van de eerste Christenen. Het boek verhaalt vooral de geschiedenis van Petrus (eerste gedeelte) en Paulus (laatste gedeelte). Het beschrijft hoe er steeds meer volgers komen van Jezus, eerst in Jeruzalem en vervolgens in een steeds groter gebied, eerst onder de Joden, daarna ook onder de heidenen. Het is niet alleen maar een boek met allerlei feiten, het is bedoeld als voorbeeld voor de lezer. Hoe ziet een ideale gemeenschap eruit.

De lezing van vandaag is uit het eerste gedeelte van handelingen en is als het ware een geloofsbelijdenis van Petrus. Petrus getuigt van Jezus’ leven, sterven en verrijzenis. Maar hij eindigt met de vergeving van de zonden voor alle gelovigen. “Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”
 
Lukt het ons om dit voorbeeld te volgen? Kunnen wij elkaar vergeven? Zonder vergeving komen we terecht in een oneindige cirkel van wrok en pijn, een spiraal van onrecht en geweld, een wereld van duisternis. Pas als we elkaar vergeven vinden we rust en vreugde. Vergeving leidt naar vrede en vriendschap. Vergeven, niet één keer, niet 7×70 keer, maar eindeloos vaak, pas dan wordt het licht, pas dan ook kunnen we God weer recht in de ogen zien. Dan kunnen we opnieuw beginnen en wordt het echt Pasen.
 
Verder nadenken over het licht van Pasen? Kom dan als u hebt gereserveerd zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar een van de livestreams.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Zang: leden van Vamos

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Vrijdag 9 april 10:15 uur 1e vrijdagviering / eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Zondag 11 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Zondag 18 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Diaken Ton Hekkenberg

Zondag 18 april 11:00 uur Vituskerk Blaricum gezamenlijke 1e Heilige Communie / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zaterdag 3 april en zondag 4 april
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale (zaterdag):
De Stichting Friersdale-Eemnes heeft als doel om alles wat in Friersdale is opgebouwd, in stand te houden. Educatie is de troef bij de bestrijding van armoede. Waar de school en/of het Koshuis hulp nodig heeft, zal de stichting opkomen voor de belangen en rechten van de kinderen. Dit alles gebeurt in samenspraak tussen de mensen uit Friersdale en de Stichting Friersdale-Eemnes. Ze kunnen dit echter niet zonder uw hulp. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Vastenactie (zondag)
De Makonjemare basisschool in Kenia heeft sinds vijf jaar een schoolvoedselprogramma dat er voor zorgt dat de kinderen een aantal keren per week een maaltijd krijgen. 95% van de kinderen van de basisschool is voor maaltijden afhankelijk van dit programma. Het programma is echter te kostbaar en stopt. Een schoolboerderij om eigen groenten, eieren en melk en dergelijke te produceren moet het betaalbaar gaan maken om door het jaar heen de kinderen van maaltijden te blijven voorzien. Door de schoolboerderij leren de kinderen ook over duurzame landbouwmethoden. Die kennis kunnen zij in hun gemeenschap overbrengen. Het project komt rechtstreeks ten goede aan de 285 kinderen en tien onderwijzers van de school.  Wilt u dit project steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer
NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanuit de Thomaskerk die komende week worden uitgezonden zijn:Zaterdag om 19.00 uur (Paaswake)Zondag om 09.30 uur (1e Paasdag)De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Vieringen in de kerk
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Er mag door bezoekers niet gezongen worden en we vragen u om een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
1e vrijdagviering
Pasen: een eeuwenoud feest. Het feest van de hoop op een ander en beter leven. In de Joodse traditie hét feest waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon en de tocht naar het Beloofde Land. God die zijn Verbond gestand doet: Ik zal er zijn voor u. Die zijn Zoon zond om ons leven te delen, ook het lijden. Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft. Die Boodschap is het waard gevierd te worden, een Vreugdevolle Boodschap van God en van Christenen aan alle mensen. Wees welkom bij de viering op vrijdag 9 april om 10.15 uur in de Thomaskerk om samen die vreugdevolle paasboodschap te vieren.
Uitzendingen livestream afgelopen weekend (Palmpasen)
Tijdens de viering afgelopen zaterdag is een van onze parochianen lelijk ten val gekomen en heeft de heup gebroken. Het gaat goed met de betrokkene en ze is aan het revalideren. Vanwege dit ongeval is de viering halverwege afgebroken en is de viering ook verwijderd van kerkdienstgemist.
 
Afgelopen zondag is er iets misgegaan met het afsluiten van de livestream. Daardoor was het korte tijd niet mogelijk om de viering terug te kijken. Gelukkig was dit probleem snel te verhelpen waardoor de viering al aan het einde van de ochtend wel weer terug te kijken was.
Palmpaasstokken maken – een terugblik
Zaterdagmiddag stond de hal van de Thomaskerk vol met tafels op gepaste afstand. Op elke tafel een of twee broodhaantjes, mandarijnen, zakjes met rozijntjes, een bakje met chocolade eitjes en een bak met knabbelzoutjes, crêpepapier, plakband en touwtjes.
 
Om drie uur stroomden snel achter elkaar kinderen uit Huizen en Blaricum met een begeleidende ouder binnen. Bij de ingang kregen de kinderen die nog geen kruis hadden een houten kruis. Iedere groep kreeg een eigen tafel en al snel werd er volop geknutseld. Na een uurtje hard werken waren er 15 mooie palmpaasstokken gemaakt en ging iedereen vrolijk huiswaarts.
Palmpasenviering
Afgelopen zondag was het een vrolijke bedoeling tijdens de Palmpasenviering. Aan het begin van de viering liepen de kinderen met hun palmpaasstokken een rondje door de kerk waarna de stokken tegen de achterwand op het altaar werden gezet. Samen met de palmpaastakjes werden de palmpaasstokken gezegend. Na de zegening kreeg iedereen in de kerk een palmtakje dat tijdens de viering ook twee keer gebruikt werd om net als bij de intocht van Jezus in Jeruzalem mee te zwaaien. Een mooi begin van de Goede week.
De peuterviering op palmzondag
Wat heb ik als oma genoten van de peuterviering. Pastor Mikel en jongerenwerker Maurice verzorgden deze peuterviering en heetten iedereen van harte welkom. Mikel vertelde over het kruisteken aan het begin van het gebed en oefende met de kinderen het slaan van een kruisje. Dat was zo mooi om te zien, zeker wanneer je zelf gedachteloos een kruisteken slaat. Vervolgens mocht  een van de kinderen de kaars aansteken. Best spannend.
Daarna vertelden Mikel en Maurice over Palmpasen, over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een koning die op een ezel de stad inreed waar mensen stonden die wuifden met palmtakken. Dat vonden de kinderen wel gek, een koning die op een ezel reed! Dat hadden ze nog nooit gezien. De kinderen kregen ook allemaal een palmtakje en ze liepen in optocht naar het Maria altaar, palmtakje natuurlijk mee en lekker zwaaien. Daar vertelde Mikel over Maria en iedereen mocht een kaarsje aansteken.
 
Tot slot een kinderliedje en toen mocht een van de kleinsten de kaars weer uitblazen.  Zo makkelijk was dat niet, want als je klein bent, dan blaas je tegen de kaars aan en doof je de vlam niet. Gelukkig hielpen de grotere kinderen en werd de vlam toch nog gedoofd. Het was fijn om de allerkleinste(n) zo in de kerk te zien, enthousiast,  nieuwsgierig en spontaan. Hopelijk komt er gauw weer een peuterviering.
Carla Schaap
Interessante video’s over de Paastijd
Deze week zetten de bisschoppen acht korte video’s online op vierpasen.nl . In deze serie filmpjes geven de bisschoppen op een persoonlijke manier uitleg bij onderdelen en elementen uit de Paastijd, steeds aan de hand van vier vragen. In het eerste filmpje vertelt onze bisschop Jan Hendriks over de betekenis van Palmzondag. Hij gaat onder meer in op het gebruik en de betekenis van palmtakjes, typerend voor Palmpasen. De laatste video wordt 2e Paasdag online gezet. Bisschop Hans van den Hende vertelt hierin over het Paasoctaaf, de eerste acht dagen vanaf Paaszondag en hij blikt vooruit naar Pinksteren, waarmee de Paastijd na vijftig dagen eindigt.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Pasen
Het zal zijn als het ontwaken uit een winterslaap,
de frisheid van een dauwtrip,
de ochtendzon tegemoet.
Het zal zijn als kiemen in de donkere aarde
barsten uit de knop,
ontvouwen van nieuw groen na ijs en dorre koude.
Het zal zijn als een ontwapenende glimlach
twee vragende ogen
hoop in woord
warme nabijheid die je doen opstaan uit wat je verpletterend verlamde.
Zo is verrijzen:
Christus gaat ons voor in een leven uit de dood.
 
Pasen:
nooit te vroeg,
nooit te laat.
(Katleen Boedt)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 28 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Marcus 11, 1-10, Jesaja 50, 4-7, Filippenzen 2, 6-11,            Marcus 14, 1–15, 47
Dit jaar lezen we uit Marcus. Het evangelie van Marcus is het tweede van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Het is het kortste evangelie en ook het oudste. Waarschijnlijk is het evangelie van Marcus geschreven rond het jaar 70. Het is geschreven in het Grieks met vermoedelijk heidense (niet-Joodse) Christenen als doelgroep. Veel Joodse gebruiken worden uitgelegd en er zijn weinig referenties naar het Oude Testament wat de Joden natuurlijk goed kenden.
In het evangelie wordt nergens de naam van de schrijver genoemd, maar aangenomen wordt dat met Marcus, Johannes Marcus een neef van Barnabas wordt bedoeld die samenwerkte met Paulus. Marcus zou geïnspireerd zijn door de verhalen van Petrus over Jezus. In de kunst wordt Marcus voorgesteld met een leeuw in zijn nabijheid omdat zijn evangelie begint met het optreden van Johannes de Doper in de woestijn, de plek van de wilde dieren.

Bij de intocht in de lezing van vandaag worden mantels op de ezel gelegd voordat Jezus erop gaat zitten en worden mantels op de grond gelegd. Wat is de symbolische betekenis van deze mantels? Welke mantels trekt Jezus aan?
 
De koningsmantel: Jezus wordt toegejuicht als een koning. Maar hij is wel een heel bijzondere koning. Welke koning rijdt er nu op een ezel? Jezus is niet een koning van macht maar een koning die dient.
De profetenmantel, zoals Johannes de Doper er een droeg: Jezus onderwijst en leert ons hoe God wil dat wij met elkaar omgaan.
De leidersmantel, de legeraanvoerder waarvoor in die tijd bij zijn benoeming mantels op de weg werden gelegd als teken van erkenning als leider: Jezus leidt ons in de strijd tegen onrecht en onrechtvaardigheid.
De priestermantel: Jezus voelt zich thuis in de tempel. Ook aan het einde van de lezing van vandaag gaat Jezus naar de tempel. Hij vertrouwt op God en laat zich door hem leiden.
Mantels als voorbeeld. Mantels die een levenshouding representeren. Mantels om aan te trekken. Ook voor ons. Welke mantel trek jij aan?
 
Verder nadenken over de intocht in Jeruzalem? Kom dan als u hebt gereserveerd zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur of 11:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar een van de livestreams.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 27 maart 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 28 maart 9:30 uur Palmzondag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić. Denkt u aan de zomertijd!

Zondag 28 maart 11:30 uur Palmzondag / peuterviering. Voorganger Maurice Lagemaat en pastor Mikel Palić. Denkt u aan de zomertijd!

Donderdag 1 april 19:00 uur Witte Donderdag / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 2 april 15:00 uur Goede Vrijdag / Kruisweg / gebedsviering. Voorgangers leken

Vrijdag 2 april 19:00 uur Goede Vrijdag / Kruisverering / woord- en communieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Zang: leden van Vamos

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Vrijdag 9 april 10:50 uur 1e vrijdagviering / eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Zondag 11 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 28 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Het bisdom organiseert en coördineert activiteiten voor ons allemaal. Zo zijn er cursussen en conferenties, bijeenkomsten voor jongeren, gezinnen, bedevaarten, maar bijvoorbeeld ook een website met informatie over Pasen: www.vierpasen.nl. Maandelijks dragen we bij aan de kosten voor het bisdom. Wilt ons hierbij steunen?  U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanuit de Thomaskerk die komende week worden uitgezonden zijn:

Zaterdag om 19:00 uur (Palmpasen)

Zondag om 9:30 uur (Palmpasen)

Donderdag om 19:00 uur (Witte Donderdag)

Vrijdag om 15:00 uur (Kruisweg)

Vrijdag om 19:00 uur (Kruisverering)
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Er mag door bezoekers niet gezongen worden en we vragen u om een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Feest?
Met Palmpasen vieren we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Feestelijk? Zou Jezus het ook zo hebben ervaren? Zaterdagavond tijdens de viering om 19:00 uur duiken we dieper in de tekst van Marcus om een antwoord te vinden op deze vragen. U bent van harte welkom in deze meditatieve maar ook interactieve viering
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Paaseieren zoeken in Blaricum
Op 28 maart om 12:00 uur kunnen de kinderen buiten in de tuin van de pastorie (naast de Vituskerk) eieren zoeken
1e vrijdagviering
Pasen: een eeuwenoud feest. Het feest van de hoop op een ander en beter leven. In de Joodse traditie hét feest waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon en de tocht naar het Beloofde Land. God die zijn Verbond gestand doet: Ik zal er zijn voor u. Die zijn Zoon zond om ons leven te delen, ook het lijden. Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft. Die Boodschap is het waard gevierd te worden, een Vreugdevolle Boodschap van God en van Christenen aan alle mensen. Wees welkom bij de viering op vrijdag 9 april om 10.15 uur in de Thomaskerk om samen die vreugdevolle paasboodschap te vieren.
Kaartenactie
Komende week is de laatste week van de kaartenactie. Laten we samen proberen om ook al onze parochianen in de Marke voor Pasen nog te verblijden met een kaartje. Daarvoor hebben we nog 7 kaartjes nodig.
Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen.
Doet u mee? Zo zorgen we samen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. 
Palmpaasstokken maken
Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via 5240201. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
De Goede week
Alle avondvieringen in de Goede week zijn verschoven naar 19:00 uur, ook de Kruisverering op Goede Vrijdag. De vieringen in de Goede week zijn ook allemaal te zien via de livestream op kerkdienstgemist.nl. Alle vieringen behalve de viering op Goede Vrijdag om 19:00 uur zijn rechtstreeks te volgen, dus op het tijdstip dat de viering plaatsvindt. De kruisverering op Goede Vrijdag wordt zo snel mogelijk na afloop van de viering op kerkdienstgemist gezet.
Sommige vieringen zijn iets anders dan u gewend bent. De kerkgangers mogen dit jaar niet besprenkeld worden met water. Daarom zullen met Palmpasen de palmtakjes eerst tijdens de viering gezamenlijk worden gezegend en daarna pas worden uitgedeeld. Bent u niet in de Palmpasenviering aanwezig, dan kunt u de week erna palmtakjes meenemen vanuit de kerk. Ook tijdens de Paasvieringen is er geen besprenkeling met water. Tijdens de Paaswake wordt het vuur niet verspreid onder de bezoekers.
 
Wat gelukkig niet veranderd is, is de bloemenhulde tijdens de Goede Vrijdagvieringen. Zowel ’s middags  om 15:00 uur tijdens de kruisweg als ’s avonds om 19:00 uur tijdens de kruisverering kunt u tijdens de viering bloemen bij het kruis leggen. Wel wordt aan u gevraagd daarbij niet het kruis aan te raken. De bloemen worden door de bloemengroep verwerkt in mooie bloemstukken die tijdens de Paasvieringen te zien zijn.
Vastenactie
Een van de projecten van de vastenactie is in Brazilië. De zorg voor ouderen is daar slecht georganiseerd. Ouderen zijn afhankelijk van hun familie, de lokale overheid of giften. Het tehuis Lar Vincentino is opgericht om ouderen en ouderen met een beperking een goede, veilige woon- en leefomgeving te bieden. In het opvanghuis is plek voor zestig ouderen. Er is veel achterstallig onderhoud in het tehuis. Dit levert gezondheidsrisico’s op voor de bewoners. Het project van de vastenactie omvat de renovatie van de keuken. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Stabat Mater als start van de Goede Week
Het Stabat mater is een gedicht dat gaat over de moeder van Jezus die treurt aan de voet van het kruis. Een van de beroemdste toonzettingen van dit gedicht is van de Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). In het begin van de Goede Week, op zondag 28 maart om 13.30 uur wordt dit werk ten gehore gebracht in de Vituskerk in Blaricum door Elma van den Dool, sopraan, Liesbeth van der Loop, alt en Bas Groenwoud, orgel .
In tegenstelling tot wat in de Zaaijer is opgenomen is het concert niet toegankelijk voor publiek, maar alleen via de livestream te volgen of later terug te kijken. Stelt u dit initiatief op prijs? Eventueel kunt u bijdragen in de onkosten door een bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Stabat Mater
Thomaswijn
De Thomaswijn is nog steeds verkrijgbaar. Heerlijke rode en witte wijn met het logo van de Thomaskerk erop. Lekker voor bij het Paasdiner of als aperitiefje op een zonnige dag buiten. En u steunt er ook nog eens onze parochie mee. De flessen kosten Euro 7,50 per stuk. Hebt u interesse, neem dan contact op met het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069) om uw bestelling door te geven en een afspraak te maken om de wijn op te halen. Proost!
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Kracht uit putten
Een boer had op zijn erf een put liggen die hij nog niet had dichtgemaakt. Op een dag viel de ezel in de put. De boer vroeg zich af wat te doen. De ezel was toch al oud en de put moest dicht.
 
Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel erin. Ze pakten allen een schop en gooiden zand in de put. De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat het op een gegeven moment stil werd…
 
Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de ezel elke schep zand die op zijn rug kwam, van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand staan. Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te staan. Totdat de ezel zelf uit de put kon stappen.
(Mark Verhees)
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 21 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Jeremia 31, 31-34, Hebreeën 5, 7-9, Johannes 12, 20-33
Deze week komt de eerste lezing uit het boek Jeremia. Jeremia wordt gerekend tot de grote profeten van het oude testament. Hij leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C. en kwam uit een familie van priesters. Het boek Jeremia is een verzameling van profetieën van de profeet en verhalen over de profeet in de tijd rondom de val van Juda en Jerusalem. Jeremia is vooral bekend als onheilsprofeet. Vandaar ook het Nederlandse  woord jeremiëren, jammeren. De lezing van vandaag is echter juist een heel hoopgevend verhaal geschreven voor de Joden die in ballingschap naar Babylonië vertrekken.
We lezen over een nieuw verbond dat God zal sluiten. Een verbond in ons binnenste, in ons hart. Een verbond waarbij God niet meer denkt aan onze zonden en onze misstanden vergeeft. Wat een mooi toekomstbeeld, maar wat is nu het nieuwe in dit verbond? Het gaat niet meer om wetten en regels die ons van buitenaf worden opgelegd, zoals bij Mozes met de tien geboden. Dit verbond staat geschreven in ons hart. Het is iets van ons innerlijk, het reist met ons mee.
 
Het gaat misschien niet om regels die in je hart geschreven staan, maar om de intentie, om de geest. God is niet zichtbaar in regels, maar in de geest ervan. Hij wordt zichtbaar in de geest die mensen bevrijdt, die blinden ziend maakt, verlamden doet lopen, doden doet opstaan. In die geest sluit hij een nieuw verbond.
 
Jezus leefde voor hoe zo’n leven met God in je hart is. En dat betekent óók offers brengen. Ook dat heeft Jezus ons voorgeleefd. Zijn offerdood is de consequentie van een leven in overgave, van een leven dat luistert naar het hart, een leven dat mensen ziet in het gelaat, dat mensen doet opstaan. Net als Jezus wordt elke mens gered door deze weg van de liefde te gaan. Wat de toekomst ook brengt. Je kunt in vreselijke tijden terecht komen en vergeten dat het verbond werkzaam is in de harten van de mensen. Maar het blijft er werken en het komt weer tevoorschijn. Dat is de weg van de vasten naar Pasen. De weg van het hart. Het nieuwe verbond.
 
Verder nadenken over het nieuwe verbond? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 21 maart 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Donderdag 25 maart 19:00 uur verzoeningsviering / gebedsviering. Voorganger Andrea Geria

Zaterdag 27 maart 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 28 maart 9:30 uur Palmzondag / familieviering /  eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 28 maart 11:30 uur Palmzondag / peuterviering. Voorganger Maurice Lagemaat en pastor Mikel Palić

Donderdag 1 april 19:00 uur Witte Donderdag / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 2 april 15:00 uur Goede Vrijdag / Kruisweg / gebedsviering. Voorgangers leken

Vrijdag 2 april 19:00 uur Goede Vrijdag / Kruisverering / woord- en communieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 21 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
Het ‘koshuis’ voorziet in kost en inwoning voor kinderen die te ver van de school in Friersdale wonen om dagelijks op en neer te reizen. Gedurende het schooljaar biedt de school aan 50 kinderen een thuis. Het ‘koshuis’ wordt gerund door een echtpaar dat naast de verzorging van de kinderen bijvoorbeeld ook toezicht houdt op het maken van het huiswerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder. We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk.  Daarom vragen we u om ook in de kerk een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen. Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Verzoeningsviering
De verzoeningsviering in de Thomaskerk op donderdag 25 maart is een half uur vervroegd naar 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Hij komt ons tegemoet in alle sacramenten, maar vooral in dit sacrament van verzoening waarin hij tot ons spreekt en ons moed geeft om verder te gaan. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 5 kaarten binnengekomen. Komende week gaan we verder met kaarten voor de Marke. Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Palmpaasstok maken
Wil je óók een Palmpaasstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Paaseieren zoeken in Blaricum
Op 28 maart om 12:00 uur kunnen de kinderen buiten in de tuin van de pastorie (naast de Vituskerk) eieren zoeken
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
De Goede week
Alle avondvieringen in de Goede week zijn verschoven naar 19:00 uur. De vieringen in de Goede week zijn ook allemaal te zien via de livestream op kerkdienstgemist.nl. Alle vieringen behalve de viering op Goede Vrijdag om 19:00 uur zijn rechtstreeks te volgen, dus op het tijdstip dat de viering plaatsvindt. Op Goede Vrijdag zal de avondviering om 19:15 vanuit Blaricum rechtstreeks te volgen zijn. Alle vieringen zijn op een later tijdstip terug te kijken. Dat geldt ook voor de Kruisverering in de Thomaskerk op Goede Vrijdag om 19:00 uur. Deze viering wordt zo snel mogelijk na afloop van de viering op kerkdienstgemist gezet.
Sommige vieringen zijn iets anders dan u gewend bent. De kerkgangers mogen dit jaar niet besprenkeld worden met water. Daarom zullen met Palmpasen de palmtakjes eerst tijdens de viering gezamenlijk worden gezegend en daarna pas worden uitgedeeld. Bent u niet in de Palmpasenviering aanwezig, dan kunt u de week erna palmtakjes meenemen vanuit de kerk. Ook tijdens de Paasvieringen is er geen besprenkeling met water. Tijdens de Paaswake wordt het vuur niet verspreid onder de bezoekers.
 
Wat gelukkig niet veranderd is, is de bloemenhulde tijdens de Goede Vrijdagvieringen. Zowel ’s middags tijdens de kruisweg als ’s avonds tijdens de kruisverering kunt u tijdens de viering bloemen bij het kruis leggen. Wel wordt aan u gevraagd daarbij niet het kruis aan te raken. De bloemen worden door de bloemengroep verwerkt in mooie bloemstukken die tijdens de Paasvieringen te zien zijn.
Vastenactie
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. De R.K. Lideta Mariam School is een middelbare school, met ruimte voor 300 leerlingen, die een belangrijke functie vervult in de regio Tigray, in Noordoost-Ethiopië. Om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de school te vergroten is het belangrijk dat de school de beschikking krijgt over een goede sanitaire en afvalwatervoorziening, daarvoor is een septische put nodig. Met dit project ondersteunt Vastenactie haar lokale partner, het bisdom Ardigrat, met het bouwen en aansluiten van een septische put. Een deel van het geld wordt ook gebruik om het inmiddels gebouwde laboratorium verder in te richten.  U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Stabat Mater als start van de Goede Week
Het Stabat mater is een gedicht dat gaat over de moeder van Jezus die treurt aan de voet van het kruis. Een van de beroemdste toonzettingen van dit gedicht is van de Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). In het begin van de Goede Week, op zondag 28 maart om 13.30 uur wordt dit werk ten gehore gebracht in de Vituskerk in Blaricum door Elma van den Dool, sopraan, Liesbeth van der Loop, alt en Bas Groenwoud, orgel .

In tegenstelling tot wat in de Zaaijer is opgenomen is het concert niet toegankelijk voor publiek, maar alleen via de livestream te volgen of later terug te kijken. Stelt u dit initiatief op prijs? Eventueel kunt u bijdragen in de onkosten door een bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Stabat Mater
Corona en onze parochie
Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen hebben we als locatieraad het beleid rondom corona op papier gezet.  Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Hierin vindt u de regels waaraan wij als parochie ons willen houden om het risico op een corona-uitbraak binnen de parochie te minimaliseren. De regels vanuit het RIVM en het bisdom zijn het uitgangpunt, maar dit plan van aanpak geeft de invulling hiervan voor onze parochie. U vindt het document op onze website
Website Vier Pasen
De Nederlandse bisschoppen roepen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website vierpasen.nl. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren. U vindt daar boekjes die u kunt gebruiken als u thuis wilt bidden, maar ook de brief van de Paus over de Veertigdagentijd en doorverwijzingen naar de websites van parochies en bisdommen.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging

Paus Franciscus riep voor 2021 een Jozefjaar uit voor de Kerk. Het Jozefjaar duurt van 8 december 2020 t/m 8 december 2021. Op vrijdag 19 maart vierden we het hoogfeest van de Heilige Jozef, een feest waarvoor we zelfs het vasten onderbraken. Daarom hieronder een gebed tot Sint Josef.
Gebed tot Josef

De Allerhoogste heeft u veel gunsten bewezen.
De engel van de Heer verscheen in uw dromen
terwijl u sliep, om u te waarschuwen
en te begeleiden in uw zorg om de Heilige Familie.
 
Goede Sint Jozef, rustend in de Heer,
vol vertrouwen op zijn almacht en goedheid:
zie naar mij om.
Neem mijn noden op in uw hart, in uw dromen
en leg ze voor aan uw Zoon.
 
Help mij, goede Jozef,
om de stem van God goed te horen
om op te staan en vol liefde te leven.
Ik loof en prijs God met vreugde
samen met u, mijn geliefde Jozef.
Amen.
(bisdomhaarlem-amsterdam.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 14 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen 2 Kronieken 36, 14-16,19-23, Efeziërs 2, 4-10, Johannes 3, 14-21
Deze week komt de eerste lezing uit het boek 2 Kronieken. Oorspronkelijk waren de boeken 1 Kronieken en 2 Kronieken één boek en wel het laatste boek van de Tenach, de Hebreeuwse bijbel. Het boek Kronieken beschrijft dezelfde periode als de boeken Samuel en Koningen namelijk de tijd tot de Babylonische ballingschap. Door die overlap lijken de boeken dezelfde inhoud te hebben, maar de benadering is heel verschillend. Samuel en Koningen verhalen de geschiedenis van het Joodse volk, de positieve en de negatieve gebeurtenissen. Deze boeken zijn vlak na de gebeurtenissen geschreven. Kronieken is van latere datum, kijkt als het ware terug op de geschiedenis en gebruikt dit om een visie duidelijk te maken. Kronieken bevat veel informatie over de godsdienstige geschiedenis en de eredienst in de tempel.
De lezing van dit weekend eindigt met de laatste zin van het boek Kronieken. De Joden hebben er een zootje van gemaakt. Gruweldaden tegenover anderen, ontheiliging van de tempel. God heeft profeten gestuurd om het tij te keren, maar dat helpt niet. Zo roept het volk het onheil over zich af. De tempel wordt verwoest en de Joden worden voor een groot deel in ballingschap weggevoerd. Maar uiteindelijk, na 70 jaar keren de Joden terug naar Jeruzalem en wordt de tempel herbouwd.
 
Wat moeten wij met zo’n verhaal? Ook bij ons gaat lang niet alles zoals God het wenst. En wat is onze reactie daarop? Zijn wij ontvankelijk voor opmerkingen over ons gedrag? Of proberen we het zo snel mogelijk te vergeten en door te gaan met ons leven van alledag? Durven wij ons eigen handelen in het licht van God te zetten? Of blijven we liever in het duister dwalen?
 
Fouten erkennen kan een pijnlijk en langdurig proces zijn, maar het geeft wel de kans tot omkeer. Pas als we toegeven dat we verkeerd zijn geweest kan er vergeving zijn. Pas dan kunnen we onszelf vergeven. Pas wanneer je zelf wilt zien wat verkeerd is gegaan, is er ruimte om het weg te kunnen leggen, ruimte om opnieuw te beginnen. Wat voor jezelf geldt, geldt ook voor de ander: Wanneer daden aan het licht komen, is er kans op omkering, vergeving en een nieuw begin.
 
Verder nadenken over licht en duisternis? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 14 maart 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 21 maart 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Donderdag 25 maart 19:00 uur verzoeningsviering / gebedsviering. Voorganger Andrea Geria

Zaterdag 27 maart 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 28 maart 9:30 uur Palmzondag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 28 maart 11:30 uur Palmzondag / peuterviering. Voorganger Maurice Lagemaat en pastor Mikel Palić

Donderdag 1 april 19:00 uur Witte Donderdag / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 2 april 15:00 uur Goede Vrijdag / Kruisweg / gebedsviering. Voorgangers leken

Vrijdag 2 april 19:00 uur Goede Vrijdag / Kruisverering / woord- en communieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 14 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Vastenactie:
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Op het eiland Flores in Indonesië worden 24 tuinbouwgroepen opgezet van elk ongeveer 21 huishoudens. Deze huishoudens krijgen verschillende soorten groentezaden om hun eigen moestuin te beginnen. De dorpelingen krijgen een training waarin ze leren hoe ze organisch kunnen bemesten, hoe ze compost kunnen maken, hoe ze groente voor de markt kunnen verpakken en hoe ze een visvijver kunnen aanleggen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.
Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Verzoeningsviering
De verzoeningsviering in de Thomaskerk op donderdag 25 maart is een half uur vervroegd naar 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Hij komt ons tegemoet in alle sacramenten, maar vooral in dit sacrament van verzoening waarin hij tot ons spreekt en ons moed geeft om verder te gaan. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 10 kaarten binnengekomen die we samen met de kaarten van vorige week naar de Bolder gaan brengen. Daarnaast hebben we 6 mooi versierde kaarsenhouders met een (elektrisch) kaarsje gekregen. Die gaan naar de huiskamers in de Bolder. Komende week gaan we verder voor de Marke.
 
Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Palmpaasstokken maken
Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
De Goede week
Alle avondvieringen in de Goede week zijn verschoven naar 19:00 uur. De vieringen in de Goede week zijn ook allemaal te zien via de livestream op kerkdienstgemist.nl. Alle vieringen behalve de viering op Goede Vrijdag om 19:00 uur zijn rechtstreeks te volgen, dus op het tijdstip dat de viering plaatsvindt. Op Goede Vrijdag zal de avondviering om 19:15 vanuit Blaricum rechtstreeks te volgen zijn. Alle vieringen zijn op een later tijdstip terug te kijken. Dat geldt ook voor de Kruisverering in de Thomaskerk op Goede Vrijdag om 19:00 uur. Deze viering wordt zo snel mogelijk na afloop van de viering op kerkdienstgemist gezet.
Livestream uitzendingen
Begin dit jaar hebben we besloten om ons abonnement op kerkdienstgemist te verhogen. Waar we begin vorig jaar voldoende hadden aan een abonnement voor 300 kijkers per maand, bleek eind vorig jaar, maar ook de eerste maanden van dit jaar dat we dit aantal ruim overschrijden. Enorm fijn dat we zoveel mensen maandelijks bereiken op deze manier.
 
We willen dan ook zeker doorgaan met het uitzenden van de vieringen en andere activiteiten. Ook straks in de Goede Week en met Pasen zullen alle vieringen te zien zijn. Maar deze verhoging van het abonnement zorgt wel weer voor een extra maandelijkse uitgave. Mocht u hiervoor een extra bijdrage willen doen, dan is die van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Stille Omgang digitaal
De Stille Omgang ter herinnering aan het eucharistisch wonder in de Amsterdamse Kalverstraat uit 1345 wordt gehouden in de nacht van 20 op 21 maart. Een bijzondere editie dit jaar: geen touringcars uit het hele land met duizenden pelgrims maar een digitale Stille Omgang, thuis via de computer, IPad of smartphone. Zaterdagavond 20 maart is er om 22.00 uur een speciale, online, eucharistieviering vanuit Amsterdam. Aansluitend wordt de route van de ommegang digitaal uitgezonden. Meer informatie vindt u hier 
Stille Omgang jongeren
Ook het jongerenprogramma van de Stille Omgang voor jongeren van 16 tot en met 35 jaar is digitaal. Pater Jan Stuyt sj. zal het thema ‘Luisteren, maar dan echt’ verdiepen met voorbeelden uit het leven van pater Frans van der Lugt, die in 2014 werd vermoord in Homs (Syrië). Na enkele workshops over ‘Het liefhebben van je vijanden’ en ‘De christen die verlangt te luisteren’ wordt het jongerenprogramma afgesloten met eucharistische aanbidding. Doe mee: vanaf 20.30 uur. Klik hier voor meer info.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:
“Hoe kun je het moment bepalen waarop de nacht ten einde is en de dag begint?”
“Is het het moment waarop je vanuit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden ?”,
vroeg een van de leerlingen.
“Neen” zei de rabbi.
“Is het wanneer je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden ?”,
vroeg een andere leerling.
“Neen” zei de rabbi.
“Maar wanneer is het dan?”, vroegen de leerlingen.
De rabbi antwoordde: “Het is als je in het gezicht van ieder ander mens kunt kijken, en je daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot op dat moment is de nacht nog bij ons …”
(bron)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 7 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Exodus 20, 1-17, 1 Korintiërs 1, 22-25, Johannes 2, 13-25
Deze week komt de eerste lezing uit het boek Exodus, het tweede boek uit het oude testament. Het Griekse woord exodus betekent uittocht en beschrijft goed de inhoud van het boek. Exodus beschrijft waarom de farao van Egypte de Israëlieten uiteindelijk liet gaan en wat er gebeurde na hun bevrijding tijdens de tocht  door de woestijn. De lezing van dit weekend gaat over de tien woorden die Mozes ontvangt op de berg Sinaï.
 
Voor de derde keer in de vastentijd lezen we over een verbond tussen God en mensen. De eerste week van de veertigdagentijd lazen we over het verbond met Noach waarbij God een boog aan de hemel plaatste. Vorige week lazen we over het verbond dat God sloot met Abraham en over Izaäk die niet geofferd hoefde te worden. Vandaag sluit God een verbond met Mozes met de tien woorden.
De tien woorden of tien geboden zoals wij ze vaak noemen zijn niet bedoeld als geboden, al klinkt het op het eerste gezicht misschien wel zo. Het zijn richtingwijzers die ons helpen om vrij te zijn. Ze geven ons een kader waarbinnen we vrijheid ervaren, maar waarbinnen we ook vrijheid aan de ander bieden.
 
Ze zorgen ervoor dat we niet alle ruimte voor onszelf opeisen, dat we ruimte geven aan de ander. Pleeg geen moord zorgt ervoor dat we de ander niet doodzwijgen, dat we de ander niet zwart maken. Steel niet zorgt ervoor dat we de ander een eerlijke kans geven, dat we de ander niets tekort doen. Zo bieden we de ander vrijheid.
 
Aan de andere kant helpen deze tien richtlijnen ook bij onze eigen vrijheid. Verlang niet naar wat van een ander is voorkomt dat we verteerd worden door jaloezie, of ons leven vullen met dingen van anderen in plaats van met wat echt van waarde is. Houdt de Sabbat in ere geeft ons de ruimte en de vrijheid om even niet te denken aan de dagelijkse verplichtingen zoals werk, school of verplichtingen tegenover anderen. Eén dag in de week mogen we tot rust komen. Tijd voor onszelf, tijd voor gebed waardoor er weer ruimte ontstaat voor onszelf en voor de ander. Zo zijn deze tien woorden, deze richtingwijzers, ook nu voor ons nog actueel.
 
Verder nadenken over de tien woorden? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 7 maart 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: de tien geboden, hoe vinden wij het juiste spoor?

Zondag 14 maart om 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 21 maart 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Donderdag 25 maart 19:00 uur verzoeningsviering / gebedsviering. Voorganger Andrea Geria
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 7 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Kaarsen:
Over enkele weken ontsteken we de nieuwe Paaskaars en zal ook de nieuwe catechesekaars die we aansteken bij alle jongerenactiviteiten in de kerk worden gezegend. In de collecte van deze week vragen we uw bijdrage voor de kosten van deze kaarsen, maar ook de kaarsen die elke zondag op het altaar branden. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Kaarsen.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.
Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Hoe vinden wij het juiste spoor?
Op zondag 7 maart om 9:30 uur is de volgende familieviering. De eerste lezing die zondag gaat over de tien geboden. Toen de Joden bevrijd waren uit Egypte en  door de woestijn trokken bleek het nog niet zo makkelijk te zijn op het juiste spoor te blijven. Daarom heeft Mozes deze regels van God ontvangen. Hoe vinden wij het juiste spoor? Helpen deze regels ons ook? Als u de viering via de livestream volgt vindt u het boekje op de website als u bij de agenda op de viering klikt.
Verzoeningsviering
De verzoeningsviering in de Thomaskerk op donderdag 25 maart is een half uur vervroegd naar 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Hij komt ons tegemoet in alle sacramenten, maar vooral in dit sacrament van verzoening waarin hij tot ons spreekt en ons moed geeft om verder te gaan. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 6 kaarten binnengekomen die we naar de Bolder gaan brengen, maar we kunnen nog meer kaarten gebruiken. Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Palmpaasstokken maken
Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
Vastenactie:
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. In Sierra Leone volgen vijftig mensen met een beperking en tien ouders met een gehandicapt kind een beroepsopleiding en worden getraind in het opzetten en leiden van een bedrijfje. Deelnemers aan het project krijgen de mogelijkheid te onderzoeken wat voor soort bedrijf kansen biedt in hun gemeenschap en ze maken een ondernemingsplan. Ook krijgen ze ondersteuning van een mentor en worden ze gekoppeld aan succesvolle zakenmensen.  U kunt uw bijdrage voor de vastenactie overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Online congres “Als God renoveert”
Op 11 t/m 13 maart is er een online congres om parochies en parochianen in de huidige parochie-situaties te helpen meer missionair te worden in de geest van het evangelie met toepassing van de principes die James Mallon aangeeft in zijn boek Als God renoveert. Het thema van dit congres is dan ook ‘Als God ons renoveert.’ Met daarbij de vraag: Hoe verandert God onszelf, zodat daardoor ook andere mensen meer van God ontvangen?
 
Het congres bestaat uit zes interactieve webinars, met momenten van gebed, lofprijzing, sprekers, reacties van deelnemers en gesprek in kleine groepen. Het congres is open voor alle betrokken parochianen en is gratis te volgen. U bent dus van harte welkom om deel te nemen. Meer informatie vindt u op hier.
SamenKerk
In de nieuwe SamenKerk gaan we op weg naar Pasen. Zo kunt u er meer vinden over de geschiedenis van de kruiswegstaties en over de kunstenaar Frans Loots, specialist in het maken van kruiswegstaties, maar bijvoorbeeld ook  waarom ons hele lichaam actief is tijdens de viering: staan, zitten, knielen, luisteren, spreken, ruiken, proeven. Alles doet mee. U kunt de SamenKerk meenemen vanuit de kerk of digitaal lezen.
Corona en onze parochie
Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen hebben we als locatieraad het beleid rondom corona op papier gezet.  Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Hierin vindt u de regels waaraan wij als parochie ons willen houden om het risico op een corona-uitbraak binnen de parochie te minimaliseren. De regels vanuit het RIVM en het bisdom zijn het uitgangpunt, maar dit plan van aanpak geeft de invulling hiervan voor onze parochie. Het document is een levend document en zal worden aangepast als de regels veranderen. U vindt het document op onze website
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
10 geboden op rijm
 
Het is God die ons redt,
luister daarom goed naar Zijn wet.
Dit is gebod nummer één:
vereer de Here alleen.

Daarna komt het tweede gebod:
maak geen beeld van God
Over hem moet je ook eerbiedig praten
en op de rustdag moet je je werk proberen los te laten.
 
Je ouders moet je gehoorzamen, allebei.
Pleeg geen moord, begin geen scheldpartij.
Getrouwde mensen: heb elkaar lief.
Neem niet wat van een ander is, wees geen dief.
 
Spreek de waarheid, roddel niet
en bedenk dat God ook je gedachten ziet.
wees niet jaloers op wat een ander heeft,
wie God kent heeft het meest!
 
Uiteindelijk komt het hierop neer:
kies voor de liefde, keer op keer.
 
(https://www.janboersma.nl/docs/liturgie/10_geboden_op_rijm.pdf)
(https://www.hhgkruiningen.nl/uploads/126/Creche_4/tien_geboden.pdf)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 28 februari

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Genesis 22, 1-9a.10-13.15-18, Romeinen 8, 31b-34,
Marcus 9, 2-10
Net als vorige week is de eerste lezing uit het eerste boek van het oude testament Genesis. Dit keer lezen we dat God Abraham op de proef stelt door hem te vragen zijn enige zoon Isaäk als brandoffer op te dragen. Een verhaal wat voor ons vaak moeilijk te begrijpen is. Hoe kun je nu iemand vragen zijn zoon te offeren? Waarom wordt Abraham überhaupt op de proef gesteld? Hij heeft toch al laten blijken trouw aan God te zijn.
 
En inderdaad. Abraham vertrouwde God toen hij zijn hele hebben en houwen oppakte om op weg te gaan. Hij vertrouwde God toen Hij het land Kanaän beloofde aan Abrahams nageslacht. Abraham vertrouwde God toen deze hem een zoon beloofde ondanks dat zijn vrouw Sara al te oud was om kinderen te krijgen. Waarom hem dan nogmaals op de proef stellen?
 
Op de momenten voor deze lezing waar Abraham op God vertrouwde was Abraham nog niet helemaal gelukkig. Hij verlangde naar een zoon. In zo’n situatie lijkt het makkelijker om je tot God te wenden. Ook voor ons. Een kaarsje opsteken voor een geliefde zieke, een schietgebedje vlak voor een examen. Als we het zwaar hebben, als we in moeilijkheden zijn bidden we tot God. We wenden ons tot Hem met onze wensen en verlangens.  We vragen op zulke momenten om Zijn hulp. We stellen onze hoop en ons vertrouwen op God.
 
Met de geboorte van Isaäk was Abrahams belangrijkste wens in vervulling gegaan. God had zijn belofte vervuld. Abraham had een thuis, bezittingen en landerijen, een mooie, liefhebbende vrouw, een zoon die voor nageslacht zou zorgen. Hij had  niets meer te wensen over. Maar hij bleef zijn vertrouwen in God stellen, onvoorwaardelijk. Misschien is dat wel waarover dit verhaal ons wil laten nadenken. Hoe staan wij tegenover God. Keren wij ons alleen tot God als wij in nood zijn? Vertrouwen we alleen op God als we wensen hebben, als we het moeilijk hebben? Of keren we ons ook tot God als onze verwachtingen zijn uitgekomen, als we gelukkig zijn? Stellen we ook dan ons leven in Zijn handen?
 
Verder nadenken over vertrouwen op God? Kom dan als u hebt gereserveerd zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 27 februari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken.

Zondag 28 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić.

Vrijdag 5 maart 10:15 uur 1e vrijdagviering / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen. Thema: Blijven geloven, ondanks alonze vragen en twijfels.

Zondag 7 maart 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: de tien geboden, hoe vinden wij het juiste spoor?

Zondag 14 maart om 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 28 februari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Solidariteitsfonds:
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies  kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Solidariteitsfonds.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zaterdagavond om 19:00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.
Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Sfeervolle zaterdagavondviering
Maandelijks is er een sfeervolle woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen de lezingen van de zondag. De volgende viering is op zaterdag 27 februari om 19:00 uur. Dan lezen we twee mooie verhalen: over Abraham die de opdracht krijgt zijn zoon Isaäk te offeren en over Jezus die boven op de berg van gedaante verandert. Tijdens de viering denken we na over de betekenis die deze lezingen in deze tijd. U bent van harte welkom bij deze intieme viering. Volgt u de viering via de livestream dan vindt u het boekje via deze pagina
Blijven geloven, ondanks al onze vragen en twijfels
Wees welkom bij de eerste vrijdagviering op 5 maart om 10:15 uur waarin we stil staan bij de rol van Sint Jozef in de maand die van oudsher de Jozefmaand wordt genoemd.
Begin december 2020 kondigde paus Franciscus een Jozefjaar af om de devotie tot Sint Jozef te bevorderen. Sint Jozef, de bruidegom van de heilige Maagd Maria, voedstervader van Jezus, werkman, patroon van de universele kerk, van de huisvaders, gezinnen, kinderen, jongeren. Het Jozefjaar duurt nog tot 8 december 2021. Blijven geloven, ondanks al onze vragen en twijfels, dat willen we als thema gebruiken als we in deze maand Sint Jozef als voorbeeld stellen in de aanloop naar zijn feestdag op 19 maart.
Hoe vinden wij het juiste spoor?
Op zondag 7 maart om 9:30 uur is de volgende familieviering. De eerste lezing die zondag gaat over de tien geboden. Toen de Joden bevrijd waren uit Egypte en door de woestijn trokken bleek het nog niet zo makkelijk te zijn op het juiste spoor te blijven. Daarom heeft Mozes deze regels van God ontvangen. Hoe vinden wij het juiste spoor? Helpen deze regels ons ook?
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 15 kaarten naar Voor Anker  gegaan. Deze week gaan we door met onze kaartenactie en is een ander verzorgingstehuis aan de beurt. Wat moet u hiervoor doen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
Vastenactie:
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. De organisatie biedt een (technische) beroepsopleiding aan (zoals die voor elektricien, automonteur of bakker) met lessen die op locatie gegeven worden en met stages dichtbij huis. Het project heeft een directe impact op bijna 600 mensen. Geef deze kwetsbare groepen een kans op een opleiding en betaalde werk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Vastenactie van onze jongeren
Hebben jullie zin om met z’n allen een spelletje te doen na het eten, klinkt uit de mond van mijn zoon. Even later komt de verklaring. Ik moet vandaag nog een uur iets met of voor een ander doen. Waarom? Vanuit de vormsel- en navormselgroep doen mijn kinderen mee aan de vasten. Elke week een andere dagelijkse uitdaging: op tijd naar bed, op tijd opstaan, iets doen voor een ander, bijbellezen,…  En ja, natuurlijk hebben we na het eten gezellig spelletjes gedaan.
Vastenboodschap Paus Franciscus
In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden. “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus”. Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. De hele in het Nederlands vertaalde tekst van de boodschap van de paus vindt u hier 
Website Vier Pasen
Pasen is op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.
40 verhalen
Zeven Nederlandse vertellers bundelen hun krachten en presenteren tijdens de veertigdagentijd elke dag op video een  kort verhaal (zo’n 5 minuten), met op zondag een kookvideo. Elke week heeft een eigen thema, dat past binnen een overkoepelend thema: pelgrimage. De ene keer gaan de verhalen over vertrekken, ontdekken of schuilen, de andere keer over vallen en opstaan, uitzien of thuiskomen. De gekozen aanpak is breed, met korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze tradities. U vindt deze inspirerende verhalen hier.
Keileuke kei
Buurten met Buren Huizen heeft een leuk initiatief genomen deze maand. Ben je creatief? Laat dan een zelfbeschilderde steen als een zwerfkei achter in je buurt. Je maakt iemand die hem vindt blij met deze kei en draagt zo bij aan een positief gevoel. Vind je een steen? Maak een foto van de kei en plaats deze op de website van het initiatief. Je mag de steen (of je eigen steen) opnieuw laten zwerven. Je vindt de facebook pagina als je zoekt op keileuke kei Huizen Blaricum.
Corona en onze parochie
Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen hebben we als locatieraad het beleid rondom corona op papier gezet.  Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Hierin vindt u de regels waaraan wij als parochie ons willen houden om het risico op een corona-uitbraak binnen de parochie te minimaliseren. De regels vanuit het RIVM en het bisdom zijn het uitgangpunt, maar dit plan van aanpak geeft de invulling hiervan voor onze parochie. Het document is een levend document en zal worden aangepast als de regels veranderen. U vindt het document op onze website
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Het verhaal gaat verder

Achter de gesloten deur ligt het land van belofte,
de wereld waar wensen waarheid worden,
de speelplaats waar mensen kinderen zijn.

Achter de gesloten deur
staan de huizen met open ramen
aan wegen van verlangen.

Achter de gesloten deur
liggen stenen als de letters
van een onuitgesproken gedicht.

Achter de gesloten deur
liggen dromen en visioenen
klaar om geleefd te worden
gereed om waar te maken

Achter de gesloten deur
branden duizenden kaarsen
en bloeien bloemen in het zachte gras.

Achter de gesloten deur
wijzen mensen elkaar de weg
en worden beherderd door kinderen.

Voor de gesloten deur
sta ik met de sleutel in de hand.
(Ype Kingma)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 14 februari

VieringenDe lezingen dit weekend zijn Leviticus 13,1-2.45-46, 1 Korintiërs 10,31-11, 1, Marcus 1,40-45
Leviticus is het derde boek uit het Oude Testament en is genoemd naar één van de twaalf zonen van Jakob, Levi, wiens nakomelingen door God werden aangewezen om op te treden als priester. Leviticus behandelt voornamelijk wetten die God vanuit het heiligdom aan Mozes meedeelt. In de eerste zestien hoofdstukken, staan vooral wetten voor priesters: hoe ze offers moeten brengen, welke dieren ze mogen eten, wat ze moeten doen met mensen met een huidziekte. In de laatste elf hoofdstukken staan wetten voor de gewone Israëlieten, over hoe ze met elkaar moeten omgaan.
De eerste lezing geeft aan hoe om te gaan met mensen met een huidziekte. En dat is niet mis. Iemand die iets heeft dat lijkt op een huidziekte moet dit aan de priester tonen. Waarom de priester? Omdat deze in die tijd ook de rol van arts vervulde en dus moest beoordelen of het echt om een huidziekte ging. Als dat het geval was waren de gevolgen enorm. De zieke moest apart wonen buiten het kamp en terwijl hij rondliep roepen dat hij onrein was.
 
De tekst deed me denken aan mensen met corona. Zij moeten ook in isolatie, moeten iedereen die ze gezien hebben waarschuwen en contact met ze wordt vermeden. De reden is ook dezelfde, een heel besmettelijke ziekte. En in beide gevallen heeft het enorme gevolgen.
 
Daar tegenover staat de evangelielezing waarin een melaatse Jezus aanspreekt. Jezus hoort zijn noodkreet, spreekt hem toe en raakt hem aan. De melaatse gaat tegen de regels in, maar belangrijker is dat Jezus daarin meegaat. Jezus wil een teken stellen namens Zijn Vader. Door in te gaan op de behoefte aan contact van de melaatse en hem te genezen, laat Jezus zien wie God werkelijk is: een barmhartige, bevrijdende en vergevingsgezinde Vader die contact met ons zoekt en ons isolement doorbreekt.
 
We kunnen hieruit hoop putten als we zelf ziek, moe of terneergeslagen zijn en er de overtuiging aan ontlenen dat God ook die situatie weer ten goede zal keren. Maar als we ons realiseren dat luisteren, isolement doorbreken en contact zoeken met de ander de wetten zijn van het Rijk dat Jezus is komen vestigen, dan zullen we begrijpen dat Jezus’ optreden ook het onze kan worden.
 
Verder nadenken over het mooie in de ander? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 14 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Woensdag 17 februari 19:00 uur Aswoensdag / eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zondag 21 februari 09:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg, met zang door leden van Vamos

Zaterdag 27 februari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken.

Zondag 28 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić.
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 14 februari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.
Collectes woensdag 17 februari (Aswoensdag)
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Vastenactie:
Net als vorig jaar is het thema van de vastenactie: Werken aan je toekomst! Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Voor vele jonge mensen zijn scholen waar ze een vak kunnen leren te ver weg. Terwijl onderwijs zo belangrijk is, want 1 jaar extra scholing levert tot 10% meer inkomen op. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden geen werk op het platteland waar ze wonen. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk

Zondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum

Woensdag om 19:00 uur vanuit de Thomaskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Aswoensdag
De sobere maaltijd voor de Aswoensdagviering kan dit jaar helaas niet doorgaan. De viering op Aswoensdag, 17 februari, is vervroegd naar 19:00 uur. Dit om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd thuis is. Ook verder zal de viering iets anders zijn dan u gewend bent. In plaats van een askruisje op uw voorhoofd wordt er as op uw hoofd gestrooid.
 
In de christelijke traditie kreeg de asoplegging op Aswoensdag allereerst een plaats in de publieke boete. Toen deze publieke boete in de middeleeuwen in onbruik raakte, bleef toch het gebruik bestaan om bij het begin van de vasten bestrooid te worden met as. Dit gebruik was  toen niet meer enkel voor publieke zondaars en boetelingen, maar voor alle gelovigen. Clerici en mannelijke leken werd as op het hoofd gestrooid, vrouwen ontvingen een askruisje op het voorhoofd. Later werd het onderscheid doorgevoerd voor enerzijds clerici, anderzijds leken.

U kunt tot en met dinsdag reserveren voor de Aswoensdagviering. U kunt de viering ook volgens via de livestream.
Voorstellen 1e communicantjes
Afgelopen zondag werden de zes 1e communicantjes tijdens de viering voorgesteld. Ondanks de sneeuwstorm waren vijf communicantjes met hun familie in de viering. Na het thema- verhaal stelden Hugo, Leonie, Lucas, Noa en Fenna zich voor. Ze vertelden waar ze woonden, over hun broertjes en zusjes en over hun hobby’s. Sanne (die er niet bij kon zijn) werd ook geïntroduceerd en er was ook een foto van haar.
Zo was ze toch een beetje aanwezig. Na de introductie staken de communicantjes samen met pastor Andrea bij de Maria-icoon een kaarsje aan vanwege Maria Lichtmis. Nadat pastor Andrea gelezen had over het voorstellen van Jezus in de tempel (Lucas 2) en zijn overweging over voorstellen in de kerk, zowel van Jezus als van de communicantjes, kwamen de communicantjes nog een keer naar voren voor de voorbede. Het was ondanks de kou buiten een warme, vrolijke viering.
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
Transport naar Roemenië
Op zondag 28 januari werd na de dienst in de Thomaskerk
4 m3 aan dozen neergezet in “de Goede Zaal” bestemd voor Kajanto Maria kindertehuis, het Homecare project en de kerk in Elesd. Het was de Roemeniëgroep (ROG) die in de loop der tijd zoveel spullen had gekregen dat het nodig eens op transport naar Roemenië moest.
 
Sommige kerkgangers dachten al een actie gemist te hebben maar het ging hier om een spontane actie. Wel denken wij erover om hier een gerichte actie van te gaan maken maar dan moet er wel een specifiekere vraag vanuit Roemenië komen. Via een goede doelenactie uit Sassenheim kregen wij de gegevens van de transporteur “Mission and Relief” Deze heeft ons zeer goed en adequaat geholpen.
Op dinsdag 11.00 kwam een transportbusje van het bedrijf de spullen ophalen die met dank aan Jan van Netten, Bert Hauptmeijer en Annemiek Wijnja werden ingeladen. De verwachting was dat donderdag het transport richting Roemenië zou gaan zodat ze vrijdagmiddag of zaterdagochtend aan zouden komen. Op vrijdag kreeg ik bericht van de directeur van het kindertehuis dat de truck om 04.00 ’s nachts was gearriveerd en dat alle 40 dozen inmiddels veilig binnen stonden.

Liebe Martijn, der LkW Transport ist in der Nacht schon um 4 Uhr angekommen. Ich und Sándor haben wir es abgeladen, alles ist in Ordnung. Vielen vielen Dank


Wat fijn dat we met elkaar dit zo snel voor elkaar hebben gekregen en dan ook nog eens in deze Coronatijd. Dank aan eenieder. Dit smaakt naar meer, wordt vervolgd,
 
Martijn Wolters
Voorzitter ROG
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille januarimaand behoefte anderen te ontmoeten. Juist nu echter zitten we weer in een lock-down waardoor dit extra moeilijk is. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we samen met mensen van de Brug op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
Wereldziekendag
Donderdag 11 februari vierde de R.K. Kerk Wereldziekendag, een dag waarop de zieken en hun verzorgers centraal staan. Paus Franciscus schrijft over de vertrouwensrelatie tussen zieken en verzorgers en neemt daarbij als uitgangspunt een tekst uit het Evangelie van Mattheus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (Mat. 23, 8).
Het gebod van de liefde, dat Jezus zijn leerlingen heeft nagelaten, kan zo concreet tot uitdrukking komen in de relatie tussen verzorgers en zieken. ‘Laten wij dit nastreven en ervoor zorgen dat niemand alleen blijft, dat niemand zich buitengesloten en in de steek gelaten voelt’, zegt paus Franciscus.
 
Hij vertrouwt alle zieken, werkers in de gezondheidszorg en hen die zich geheel inzetten aan de zijde van de lijdenden, toe aan Maria, Moeder van barmhartigheid en Heil van de zieken. U kunt de hele tekst van de Paus downloaden 
Valentijnsdag
Zondag is het Valentijnsdag. Op valentijnsdag vieren we het feest van Valentinus van Rome. Over hem gaat de volgende legende: Valentinus zou priester zijn geweest ten tijde van keizer Claudius II. Hij stond bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen en stond in hoog aanzien bij zijn medechristenen, maar ook bij de heidenen.  Toen Valentinus, nadat hij door de keizer was uitgeleverd, voor Asterius de rechter stond, bad hij hardop tot God om het verstand van alle aanwezigen te verlichten. Asterius vroeg aan Valentinus om iets van dat licht aan zijn blinde dochtertje te geven. Weer bad Valentinus en het meisje kreeg het licht in haar ogen terug. Daarop lieten Asterius en veertig anderen zich dopen. Toen de keizer dit ter ore kwam, liet hij ze allemaal in de gevangenis werpen. Valentinus werd gefolterd en onthoofd.
Sinds halverwege de vierde eeuw stond er in Rome op de plek van zijn terechtstelling een Valentinuskerk. In diezelfde tijd is zijn feestdag geplaatst op 14 februari. Zo werd deze dag voor de geloofsgemeenschap Valentijnsdag. Vóór de verspreiding van het christendom vierde men rond deze tijd van het jaar een vruchtbaarheidsfeest. Men geloofde namelijk dat half februari de vogeltjes voor het eerst met elkaar paarden. Daaruit ontwikkelde zich de gewoonte op Valentijnsdag om aan iemand die je graag mag, een aardigheidje te geven.
 
Misschien een mooie dag voor een bemoedigend gebaar naar een ander. Stuur een kaart of breng een klein cadeautje langs en laat je verrassen door de ontmoeting.

Ter bemoediging
Indien ik je dragen kon

Over de diepe grachten
Van je gesukkel en je angsten heen, dan droeg ik je
Uren en dagen lang.
 
Indien ik de woorden kende
Om antwoord te geven op je duizend vragen
Over leven, over jezelf,
Over liefhebben en gelukkig worden,
Dan praatte ik me je
Uren en dagen lang.
 
Indien ik vrede in je hart kon planten
Door geduldig te wachten en te hopen,
Tot het zaad van vrede in je openbrak,
Dan wachtte ik,
Uren en dagen lang.
 
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
Aan onmacht, ontevredenheid
En onverwerkt verdriet ,
Dan bleef ik naast je staan,
Uren en dagen lang..
 
Maar ik ben niet groter,
Niet sterker dan jij
En ik weet niet alles
En ik kan niet zoveel…
Ik ben maar een vriend op je weg,
Al uren en dagen lang.
 
En ik kan alleen maar hopen
Dat je dit weet :
Je hoeft niet alleen te vechten
Of te huilen
Als je een vriend hebt
Voor uren en dagen lang.
(Marcel Weemaes)
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 7 februari

Vieringen
De lezingen van Maria Lichtmis zijn Maleachi 3, 1-4, Hebreeën  2, 14-18, Lucas 2, 22-32(-40)
Maleachi is het laatste boek van de twaalf kleine profeten en het laatste boek van het oude testament. De naam kleine profeten heeft niets te maken met hoe belangrijk of hoe groot de profeten waren, maar met de dikte van de boeken. De kleine profeten zijn boeken die korter zijn dan de boeken van de drie grote profeten. Maleachi bijvoorbeeld heeft maar drie hoofdstukken.
De naam van het bijbelboek Maleachi is ook interessant. Het is maar de vraag of de profeet die dit boek geschreven heeft ook daadwerkelijk Maleachi heette. Maleachi komt uit het Hebreeuws en betekent bode, gezant of engel. Er wordt vermoed dat de naam van het boek komt door het gebruik van Maleachi in de eerste zin van deze lezing: ‘Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen.’
 
Het boek Maleachi heeft een verrassende vorm. Het is geschreven in een soort dialoog. Het boek is een wisselwerking van vragen van het volk en antwoorden van God. De vraag waarop de lezing antwoord geeft staat aan het einde van hoofdstuk 2: en dan vragen jullie: ‘Hoezo vallen wij hem lastig?’ Door te zeggen: ‘Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen hem.’ Of: ‘Waar is nu de God die rechtspreekt?’
 
In het antwoord lezen we dat er een gezant, een bode komt om de weg van de Heer te banen en dat de Heer dan aanstonds komt. Maar, aldus Maleachi, als de Heer dan komt, wie durft hem dan nog tegemoet te treden? Wie blijft staande? Maleachi stelt dus aan zijn toehoorders / zijn lezers een tegenvraag. Als de Heer komt, zegt Maleachi, dan zal hij de mens smelten en zuiveren als zilver en goud, bleken als wol zodat de Heer weer op de juiste wijze wordt geëerd. Een nieuw begin.
 
Is deze tekst met dit vooruitzicht niet juist heel hoopvol, heel troostend als we onzeker zijn over onszelf en de toekomst? Wij hoeven onszelf niet opnieuw uit te vinden. Het zit in ons. Zilver zijn we, goud. Kostbaar in Gods ogen. En laten we niet vergeten om ook zo naar elkaar te kijken: als iemand in wie het beste, het mooiste verborgen zit. Wij kunnen dat in elkaar naar boven roepen. Als wij ook die ander steeds weer een nieuw begin gunnen.
 
Verder nadenken over het mooie in de ander? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 7 februari 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: Wie zijn jullie? Wij zijn benieuwd!

Zondag 14 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Woensdag 17 februari 19:00 uur Aswoensdag / eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zondag 21 februari 09:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg, met zang door leden van Vamos
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 7 februari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
Met het lopende project “duurzaam” voor Friersdale willen we het “Koshuis” voorzien van zonnepanelen met accu’s om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening door hun nationale energiemaatschappij Eskom. De afgelopen jaren is er vaak (bijna dagelijks) vanuit Eskom een power-shutdown van de elektra. Probeer eens te bedenken wat het betekent als je elke dag zomaar twee uur geen elektra hebt?  U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream

Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Voorstellen 1e communicantjes
Tijdens de familieviering van 7 februari om 9:30 uur worden de eerste communicantjes van dit jaar voorgesteld. De 6 communicantjes zijn volop bezig met de voorbereidingen op de eerste communie. Aan de hand van bekende bijbelverhalen, creatieve activiteiten en leuke opdrachten leren ze ons geloof en onze tradities beter kennen. Op 18 april hopen ze hun eerste communie te kunnen doen.
 
Op 7 februari lezen we de evangelielezing van Maria Lichtmis waarin Jezus wordt voorgesteld in de tempel. Het thema van de viering sluit hierbij aan, maar ook bij het voorstellen van de eerste communicantjes. Het thema is: ‘Wie zijn jullie? Wij zijn benieuwd!’ In de viering horen we over de historische achtergrond van dit voorstellen in de kerk. En natuurlijk vergeten we ook Maria niet in de viering.
 
Omdat er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is tijdens een viering vragen we u om, als u de mogelijkheid hebt, de viering van 7 februari via de livestream te volgen in plaats van in de kerk. Door de aanwezigheid van de eerste communicantjes en hun ouders is er niet veel plek meer over voor ander parochianen.
Aswoensdag
De sobere maaltijd voor de Aswoensdagviering kan dit jaar helaas niet doorgaan. De viering op Aswoensdag, 17 februari, is vervroegd naar 19:00 uur. Dit om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd thuis is. Ook verder zal de viering iets anders zijn dan u gewend bent. In plaats van een askruisje op uw voorhoofd wordt er as op uw hoofd gestrooid.
 
In de christelijke traditie kreeg de asoplegging op Aswoensdag allereerst een plaats in de publieke boete. Toen deze publieke boete in de middeleeuwen in onbruik raakte, bleef toch het gebruik bestaan om bij het begin van de vasten bestrooid te worden met as. Dit gebruik was  toen niet meer enkel voor publieke zondaars en boetelingen, maar voor alle gelovigen. Clerici en mannelijke leken werd as op het hoofd gestrooid, vrouwen ontvingen een askruisje op het voorhoofd. Later werd het onderscheid doorgevoerd voor enerzijds clerici, anderzijds leken.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille januarimaand behoefte anderen te ontmoeten. Juist nu echter zitten we weer in een lock-down waardoor dit extra moeilijk is. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we samen met mensen van de Brug op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
Digitale 40-dagenretraite
Het licht van uw gelaat is dit jaar de titel van de online 40-dagenretraite van de Jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
 
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via deze link. 

Ter bemoediging
Lied van de ouderdom
 
Ouderdom,
winter van het leven,
winter,
koud,
diep in de aarde verwachten,
niet zien en toch weten.
 
Oud,
niet verlaten.
Het is goed
in jezelf.
Niet meer doen, maar
zijn is zinvol
Winter in het leven,
wintergevoel
in het binnenste,
in het verborgene,
in het ‘Geheim’
stroomt leven, verwachting, hoop.
 
Op de weg van het verlangen
is eenzaamheid.
In de eenzaamheid komen we thuis
bij ons zelf.
In de stroom van oud worden kan
leven worden herschapen.
 
Weten van hoop en belofte
geloof en vertrouwen,
leven met verwondering.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.