Mededelingen 7 januari

Na de viering is de nieuwjaarsreceptie. De Locatie Raad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

Maandag 8 januari houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk in Blaricum. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 14 januari is er verhaal halen in de Thomaskerk. Aanvang 16.00 uur.

 

Mededelingen 25 december

Zondag 31 december Oudjaar

09.30 uur: Eucharistieviering met pastor Andrea Geria

19.30 uur: Oudejaarsviering

Maandag 1 januari Nieuwjaar

09.30 uur: Eucharistieviering met pastor Maciej Sendecki

Donderdag 4 januari:

10.30 uur: Eucharistieviering in de Bolder met pastor Maciej Sendecki

Vrijdag 5 januari

10.15 uur: 1e vrijdagviering in de Thomaskerk met pater Wijnand van Wegen

10.30 uur: Eucharistie viering in De Marke met pastor Maciej Sendecki

Zondag 7 januari Drie Koningen

09.30 uur: Gezinsviering met pastor Maciej Sendecki en aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats.

Mededelingen:

Maandag 8 januari houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond. Deze keer is het in de koffiekamer van de St. Vituskerk in Blaricum. Aanvang 20.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd.

 

Zondag 14 januari is er verhaal halen in de Thomaskerk.

Die zondagmiddag Esther Stikkelorum over ‘De droom van Eisik’. Een Joods verhaal over het najagen van dromen. Het verhaal wordt omlijst met Jiddische muziek door Ruud Wagemakers en Theo Henrichs op viool en piano.

De kerk is vanaf 15.30 uur open. Ook na afloop kunt u nog wat napraten en een glas blijven drinken.

Kosten: € 3,00. Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Mededelingen 17 december

Huizen ontmoet Interkerkelijk”, afgekort HOI, is een samenwerkingsverband van diverse (alle) kerken in Huizen. Zij willen een positieve verandering brengen in de manier van PR voeren tijdens dit PR-moment van het jaar. Daarom willen zij gezamenlijk hun vieringen te publiceren.
Daarvoor starten zij de website www.kerstinhuizen.nl. Daar kan een ieder rustig rond kijken naar wat er aan vieringen wordt aangeboden en wat bij hen past. Uitgebreidere informatie ligt in de hal van de kerk.

U kunt na de viering weer wijn kopen of bestellen voor het opknappen van het klokkentorentje. Als u bij het uitgaan van de kerk naar boven kijkt kunt u zien hoe hard het nodig is. Van elke verkochte fles wijn gaat 1 Euro naar het klokkentorentje.

In de hal vindt u een verslag van de parochiebijeenkomst van 30 november.

Bij de uitgangen ligt het kerstnummer van SamenKerk, het bisdomblad. In dit nummer een exclusief interview met prins Jaime de Bourbon de Parme, onze ‘man in het Vaticaan’, over Kerstmis en Paus Franciscus. Verder een mooi overzicht om diverse tentoonstellingen van kerstgroepen en kerststalletjes te bezoeken. Neemt u een exemplaar mee.

Mededelingen 10 december

U kunt na de viering weer wijn kopen of bestellen voor het opknappen van het klokkentorentje. Als u bij het uitgaan van de kerk naar boven kijkt kunt u zien hoe hard het nodig is. Van elke verkochte fles wijn gaat 1 Euro naar het klokkentorentje.

In de hal vindt u een verslag van de parochiebijeenkomst van 30 november.

 “Verkoop van kleurig beschilderde glazen schalen ten bate van de kinderen in Rwanda:

 Vanochtend na de viering, zal Charlotte Verberne-Eshleman, kunstenares, geboren in Tanzania als dochter van Amerikaans medische zendelingen, in de hal van de Thomaskerk haar artistieke schalen tentoonstellen,  waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan onze Adventsactie: straatkinderen van Rwanda !!

 De schalen brengen sfeer in uw woonkamer door er bijv. waxinelichtjes in te zetten met bloemen en natuurlijke (Kerst-) materialen, stenen of schelpen.

Hier zullen voorbeelden van te zien zijn en ook Charlotte is hierbij aanwezig.”

“Huizen ontmoet Interkerkelijk”, afgekort HOI,  is een samenwerkingsverband van diverse (alle) kerken in Huizen.  Zij willen een positieve verandering brengen in de manier van PR voeren tijdens dit PR-moment van het jaar. Daarom willen zij gezamenlijk hun vieringen te publiceren.

Daarvoor starten zij de website www.kerstinhuizen.nl. Daar kan een ieder rustig rond kijken naar wat er aan vieringen wordt aangeboden en wat bij hen past.

Vast voor in uw agenda:

–    De vieringen rond Kerst en Oud en Nieuw.

Zondag 24 december

09.30 uur: deze viering komt te vervallen

18.00 uur: Kerstviering voor de aller kleinste in de parochie (peuter en kleuter)

19.00 uur: Een Kerst gezinsviering

21.00 uur: Kerstnachtviering met pater Wijnand van Wegen en Vamos

Maandag 25 december Eerste Kerstdag

09.30 uur: Kerstviering met pastor Maciej Sendecki en het Thomaskoor

15.30 uur: Kindje Wiegen met pastor Andrea Geria

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag

Geen viering in de Thomaskerk.

U bent van harte uitgenodigd om de Eucharistieviering in de St. Vituskerk in Blaricum bij te wonen. Aanvang van de viering is 10.00 uur. Voorganger is pastor J. Willems.

Zondag 31 december Oudjaar

09.30 uur: Eucharistieviering met pastor Andrea Geria

19.30 uur: Oudejaarsviering

Maandag 1 januari Nieuwjaar

09.30 uur: Eucharistieviering met pastor Maciej Sendecki

Donderdag 4 januari:

10.30 uur: Eucharistieviering in de Bolder met pastor Maciej Sendecki

Vrijdag 5 januari

10.15 uur: 1e vrijdagviering in de Thomaskerk met pater Wijnand van Wegen

10.30 uur: Eucharistie viering in De Marke met pastor Maciej Sendecki

Zondag 7 januari Drie Koningen

09.30 uur: Gezinsviering met pastor Maciej Sendecki en aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats.

Mededelingen 3 december

Vandaag 3 december is er weer een actie voor de voedselbank. U kunt uw  producten in kratten doen, die de voedselbank beschikbaar heeft gesteld.. Wilt u liever geldelijke steun geven, dan kunt u dat in de melkbus deponeren.

Maandag 6 december: Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk.

Zondag 10 december: Start ‘Verhaal-halen’ weer in de Thomaskerk

“Huizen ontmoet Interkerkelijk”, afgekort HOI,  is een samenwerkingsverband van diverse (alle) kerken in Huizen.  Zij willen een positieve verandering brengen in de manier van PR voeren tijdens dit PR-moment van het jaar. Daarom willen zij gezamenlijk hun vieringen te publiceren.

Daarvoor starten zij de website www.kerstinhuizen.nl. Daar kan een ieder rustig rond kijken naar wat er aan vieringen wordt aangeboden en wat bij hen past.

Uitgebreidere informatie ligt in de hal van de kerk.

Mededelingen 26 november

Aanstaande donderdag 30 november is de half jaarlijkse Parochie bijeenkomst/ vergadering. We willen dan met u nadenken over de vitaliteitspunten uit de beleidsnota van het bisdom. Hoe kunnen we deze ideeën in onze parochie toepassen om onze vitaliteit te vergroten en beter voorbereid te zijn op de toekomst. Denkt u met ons mee! Aan het einde van de avond is er dan ook nog een wijnproeverij waarbij u de wijnen kunt proeven die we verkopen om het klokkentorentje te kunnen opknappen.

De agenda en de beleidsnota van het Bisdom voor de bijeenkomst vindt u in de hal. U bent van harte welkom deze avond.

 

De bijdragen van de tweede collecte op zondag 26 november is bestemd voor onze parochianen die rond de kerstdagen worden bezocht, omdat zij niet meer in staat zijn naar de vieringen te komen. De mensen van de ziekenbezoek groep nemen, namens de parochie, een attentie mee, zodat ze verbondenheid voelen met onze parochie.

Vrijdag 1 december is de 1e Vrijdag viering. In deze Eucharistie viering zal pater W. van Wegen voorgaan. Aanvang van de viering is 10.15 uur.

Vast voor in uw agenda:

–    Zondag 3 december: jaarlijkse voedselbankactie in de Thomaskerk

–    Maandag 6 december: Bijbelleesavond in de Thomaskerk in Huizen

–    Zondag 10 december: Verhaal halen nieuwe stijl. Aanvang is een half uurtje eerder dan voorgaande jaren.

Mededelingen 19 november

Informatieavond: Goede buren

Op woensdag 22 november wordt in de Thomaskerk een informatieavond gehouden over het project Goede Buren.

In dit project, een initiatief van de werkgroep Kerk en Vluchtelingen, trekken Huizer inwoners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning samen met elkaar op. Als goede buren, want je leeft samen in hetzelfde dorp en bouwt samen aan de samenleving.

Inmiddels hebben we al ruim 40 koppels gevormd en de ervaringen zijn positief.

Nu zoeken we voor het komend jaar weer nieuwe mensen die een poosje een goede buur willen zijn voor nieuwkomers in ons dorp.

Vandaar deze informatieavond. Er zal voorlichting worden gegeven over de situatie van statushouders, over de regelgeving en de praktische uitvoering in onze gemeente. Ook zal er informatie zijn over het project, en zullen ervaringsverhalen klinken. 

Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van harte welkom dus, op woensdag 22 november, om 20.00 uur in de Thomaskerk, Huizermaatweg 61 te Huizen.

Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar goedeburenhuizen@gmail.com.

We hopen velen van u te ontmoeten.

met een hartelijke groet, de werkgroep Kerk en Vluchtelingen

Vast voor in uw agenda:

–    Vrijdag 24 november is de laatste dag dat u kopij voor de Zaaijer kunt inleveren bij de redactie van de Zaaijer of op het secretariaat. Dit mag ook per e-mail.

–    Donderdag 30 november: Parochie bijeenkomst (voorheen Parochie Vergadering) vanaf volgende week zondag ligt de agenda voor de parochie bijeenkomst in de hal van de kerk voor u klaar.

–    Vrijdag 1 december: 1e Vrijdag viering.

–    Zondag 3 december: jaarlijkse voedselbankactie in de Thomaskerk

Mededelingen 12 november

Zondag 19 november is de viering speciaal gewijd aan het 40-jarig gestaan van de M.O.V. groep. Pastor Wim Vlooswijk gaat mee voor in de viering. Na de viering wordt er een receptie gehouden.

U bent van harte uitgenodigd om bij de viering en de receptie aanwezig te zijn.

Vast voor in uw agenda:

–    Donderdag 30 november: Parochie bijeenkomst (voorheen Parochie Vergadering)

–    Vrijdag 1 december: 1e Vrijdag viering.

–    Zondag 3 december: jaarlijkse voedselbankactie in de Thomaskerk

Mededelingen 5 november

De Gemeente en de Rotary van Huizen zijn in beweging gekomen om de medeNederlanders op Sint Maarten te helpen bij de opbouw van hun door de orkaan verwoeste eiland. Voor meer info zie facebook Huizen voor Sint Maarten

RK Huizen kan niet achterblijven. Ook al heeft u misschien al gedoneerd om de eerste noden te helpen oplossen: nu moet er geld komen voor de heropbouw.

Voor dit doel staat er een bak klaar (bekend van de Voedselbankactie) waar u uw bijdrage in kunt deponeren tot 11 november. Daarna storten wij de opbrengst in de kas van het project van de gemeente.

Uw bijdrage wordt van harte gevraagd!

De lokatieraad.

Zondag 5 november is er een themaviering die georganiseerd wordt door de gezins- vieringen groep. Het thema van deze zondag is: de heilige Sint Martinus.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Ook uw kinderen of kleinkinderen zijn van harte welkom, want deze viering is voor het hele gezin bedoeld

 

Maandag 6 november houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffie kamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang is 20.00 uur.

Vast voor in uw agenda:

–    Zondag 19 november is een bijzondere viering. In die viering wordt herdacht dat 40 jaar geleden het MOV (Missionaire werkgroep Huizen) is opgericht.

–    Donderdag 30 november: Parochie bijeenkomst (voorheen Parochie Vergadering)

–    Vrijdag 1 december: 1e Vrijdag viering.

–    Zondag 3 december: jaarlijkse voedselbankactie in de Thomaskerk

De andere Vitus-voorwerpen

Enkele Vitusvoorwerpen hebben op dezelfde dag een plek gekregen. In de garderobe hangt nu een aquarel uit de sacristie van de Vitus. Daarop staat links van het kruis de naam van de bisschop (‘nomen antistitis’), ‘Joannes’; dit was Johannes P. Huibers, bisschop van Haarlem van 1935-1960. Rechts van het kruis staat de naam van de patroonheilige van de kerk, S(int) Vitus. Priesters ‘van buiten’ die de mis kwamen lezen konden zodoende in de sacristie de namen zien die ze moesten noemen in de Latijnse canongebeden. Deze ingelijste aquarel moet aan de binnenkant nog worden nagezien door een lijstenmaker.

In de lezingen tijdens onze vieringen komen voortdurend allerlei vreemde namen voor van Bijbelse volkeren, streken, rivieren e.d. In beginsel kunnen we een behoorlijk aantal namen nu op een landkaart terugvinden. Want in De Goede Zaal is een kleurige landkaart van Palestina ten tijde van Oude en Nieuwe Testament opgehangen. Links onderaan staat de naam Ans van Zeijst (1906-1988), een internationaal bekend grafisch ontwerpster van affiches voor Philips t/m Daklozenfonds: haar fraaie stijl is ook op deze landkaart herkenbaar (zie Google). Verder ontwierp ze o.a. edelsmeedkunst. In 1952 trad ze in het (nu opgeheven) klooster van de Monialen van St. Augustinus te Werkhoven (Bunnik) waar ze als ‘zuster Theofoor’ met veel succes doorging met ontwerpen voor liturgische en architectonische doeleinden. 

De landkaart behoort bij een vroegere Bijbelse leergang ‘De weg naar en met Christus’ van de hand van frater Bellarminus Mol (kloosternaam voor F.K.B. Weultjes, 1890-2001) die bekend is van de verzamelingen ‘Bellarminus Bijbelplaten’, die overigens door anderen zijn getekend en geschilderd. Zowel landkaart als Bijbelleergang waren van de uitgeverij van de Fraters van Utrecht, het Sint Gregoriushuis. Deze uitgaven dateren uit de jaren ’50 en ’60 en zijn gebruikt in de lagere school, de Antoniusschool, die vroeger tegenover de Vitus stond.

Tenslotte is in De Goede Zaal een krijttekening opgehangen van de Emmausgangers; de herkomst en maker hiervan zijn nog onduidelijk.

Binnenkort zal de bel uit de Vituskerk waarmee zo vele kosters het begin van een viering inluidden worden bevestigd in de entréezaal aan de muur tussen secretariaat en de keuken. Hij kan bijvoorbeeld dienst doen bij vergaderingen. Het geluid van de Vitus blijft zodoende in ons gehoor liggen.

Een klein houten tabernakeltje uit de Vitus is als rustaltaar al in gebruik geweest tijdens de Stille Week en huist in de sacristie.

Er zijn nog andere voorwerpen die op bestemming wachten: een fraai Maria-reliëf (Italiaanse stijl), een ingelijst gebed tot Maria van altijddurende bijstand, de altaarsteen van het hoofdaltaar en een kleinere voor vieringen met jeugdgroepen (met een verhaal!). Ook nog een maquette van de omgeving van de Vitus anno 1950, en twee grote mappen (75 bij 50 cm) met gedrukte en handgeschreven Gregoriaanse muziek. Hierover later meer, zodra de locatieraad daarover beslissingen heeft genomen.

Mededelingen 29 oktober

Mededelingen:

De Gemeente en de Rotary van Huizen zijn in beweging gekomen om de medeNederlanders op Sint Maarten te helpen bij de opbouw van hun door de orkaan verwoeste eiland. Voor meer info zie facebook Huizen voor Sint Maarten

RK Huizen kan niet achterblijven. Ook al heeft u misschien al gedoneerd om de eerste noden te helpen oplossen: nu moet er geld komen voor de heropbouw.

Voor dit doel staat er een bak klaar (bekend van de Voedselbankactie) waar u uw bijdrage in kunt deponeren tot 11 november. Daarna storten wij de opbrengst in de kas van het project van de gemeente.

Uw bijdrage wordt van harte gevraagd!

De lokatieraad.

Donderdag 2 november, Allerzielen viering in de Thomaskerk. Aanvang 19.30 uur   

Vrijdag 3 november 1e Vrijdagviering in de Thomaskerk.

Zondag 5 november is er een themaviering die georganiseerd wordt door de gezins- vieringen groep. Het thema van deze zondag is: de heilige Sint Martinus.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Ook uw kinderen of kleinkinderen zijn van harte welkom, want deze viering is voor het hele gezin bedoeld

Maandag 6 november houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffie kamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang is 20.00 uur.

Vast voor in uw agenda:

–    Zondag 12 en zondag 19 november staat er op/bij de bar een collecte bus voor de slachtoffers van de orkaan … op Sint Maarten.

–    Zondag 19 november is een bijzondere viering. In die viering wordt herdacht dat 40 jaar geleden het MOV (Missionaire werkgroep Huizen) is opgericht.

–    Donderdag 30 november: Parochie bijeenkomst (voorheen Parochie Vergadering)

–    Zondag 3 december: jaarlijkse voedselbankactie in de Thomaskerk

De andere Vitus-voorwerpen

Enkele Vitusvoorwerpen hebben op dezelfde dag een plek gekregen. In de garderobe hangt nu een aquarel uit de sacristie van de Vitus. Daarop staat links van het kruis de naam van de bisschop (‘nomen antistitis’), ‘Joannes’; dit was Johannes P. Huibers, bisschop van Haarlem van 1935-1960. Rechts van het kruis staat de naam van de patroonheilige van de kerk, S(int) Vitus. Priesters ‘van buiten’ die de mis kwamen lezen konden zodoende in de sacristie de namen zien die ze moesten noemen in de Latijnse canongebeden. Deze ingelijste aquarel moet aan de binnenkant nog worden nagezien door een lijstenmaker.

In de lezingen tijdens onze vieringen komen voortdurend allerlei vreemde namen voor van Bijbelse volkeren, streken, rivieren e.d. In beginsel kunnen we een behoorlijk aantal namen nu op een landkaart terugvinden. Want in De Goede Zaal is een kleurige landkaart van Palestina ten tijde van Oude en Nieuwe Testament opgehangen. Links onderaan staat de naam Ans van Zeijst (1906-1988), een internationaal bekend grafisch ontwerpster van affiches voor Philips t/m Daklozenfonds: haar fraaie stijl is ook op deze landkaart herkenbaar (zie Google). Verder ontwierp ze o.a. edelsmeedkunst. In 1952 trad ze in het (nu opgeheven) klooster van de Monialen van St. Augustinus te Werkhoven (Bunnik) waar ze als ‘zuster Theofoor’ met veel succes doorging met ontwerpen voor liturgische en architectonische doeleinden. 

De landkaart behoort bij een vroegere Bijbelse leergang ‘De weg naar en met Christus’ van de hand van frater Bellarminus Mol (kloosternaam voor F.K.B. Weultjes, 1890-2001) die bekend is van de verzamelingen ‘Bellarminus Bijbelplaten’, die overigens door anderen zijn getekend en geschilderd. Zowel landkaart als Bijbelleergang waren van de uitgeverij van de Fraters van Utrecht, het Sint Gregoriushuis. Deze uitgaven dateren uit de jaren ’50 en ’60 en zijn gebruikt in de lagere school, de Antoniusschool, die vroeger tegenover de Vitus stond.

Tenslotte is in De Goede Zaal een krijttekening opgehangen van de Emmausgangers; de herkomst en maker hiervan zijn nog onduidelijk.

Binnenkort zal de bel uit de Vituskerk waarmee zo vele kosters het begin van een viering inluidden worden bevestigd in de entréezaal aan de muur tussen secretariaat en de keuken. Hij kan bijvoorbeeld dienst doen bij vergaderingen. Het geluid van de Vitus blijft zodoende in ons gehoor liggen.

Een klein houten tabernakeltje uit de Vitus is als rustaltaar al in gebruik geweest tijdens de Stille Week en huist in de sacristie.

Er zijn nog andere voorwerpen die op bestemming wachten: een fraai Maria-reliëf (Italiaanse stijl), een ingelijst gebed tot Maria van altijddurende bijstand, de altaarsteen van het hoofdaltaar en een kleinere voor vieringen met jeugdgroepen (met een verhaal!). Ook nog een maquette van de omgeving van de Vitus anno 1950, en twee grote mappen (75 bij 50 cm) met gedrukte en handgeschreven Gregoriaanse muziek. Hierover later meer, zodra de locatieraad daarover beslissingen heeft genomen.