Mededelingen 15 december

Nieuwtjes uit de parochie

De jongeren van de kerststalgroep hebben in het begin van de advent de kerststal weer neergezet. De eerste week was hij nog leeg. Kerst was nog ver weg, maar de eerste tekenen waren er al. Afgelopen week lag er hooi in de stal en stond er een eenzaam verloren schaap. Op het muurtje zagen we de herders en de andere schapen op zoek naar het verloren schaap. Ook zagen we in de verte Maria en Josef al op weg naar Bethlehem. Zouden de herders het schaap deze week gevonden hebben?

Misintenties

10 december jaargetijde Piet Hof

Komende vieringen:

Donderdag 19 december 19:15 verzoeningsviering

locatie: Vituskerk, Blaricum

Voorganger: pastor Andrea Geria

Deze viering nodigt kort en krachtig uit tot persoonlijke inkeer en tot verzoening met onze naaste. Na afloop is er voor wie dat wenst gelegenheid tot biechten.

Zondag 22 december 9:30 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: kaarsen. Wat is een kerk zonder kaarsen. Tijdens elke viering branden er naast de paaskaars, vier kaarsen bij het altaar. In de advent kijken we uit naar het licht en ontsteken we een voor een de kaarsen van de adventskrans. In deze collecte vragen we uw bijdrage voor de kaarsen die we in de vieringen gebruiken.

Activiteiten

Vanmiddag, zondag 15 december 19.30 uur Oecumenische Kerstzang

Voorgangers: dominee Richtsje Abma en Hanneke Henrichs

Locatie: de Goede Herderkerk

Muzicale begeleiding:  het kamerkoor Akkoord (Hilversum) o.l.v. Cees van der Poel

Deze Kerstzang is op initiatief van de Rooms Katholieke Parochie Huizen en de Protestantse Gemeente Huizen. Het koor laat fraaie kerstliederen horen, onder meer van de Deense componist Lauridsen. De koormuziek wordt afgewisseld met lezingen, een overdenking, en met het zingen van bekende kerstliederen. Weet dat u van harte welkom bent!

Net als het afgelopen jaar organiseren de gezamenlijke kerken tussen 30 november en 11 januari de Pop-up herberg. Iedereen kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 17:00 vrijblijvend binnenlopen in het oude postkantoor in het centrum van huizen voor een kopje koffie of thee en chocolademelk of wat fris voor de kinderen, voor een praatje, om een engeltje te hangen in de wensboom of om gewoon even te zitten in alle stilte. Kortom, je kunt er terecht als het nodig is maar ook voor de gezelligheid. Loop eens binnen tijdens het winkelen of boodschappen doen!

Bijzondere activiteiten in de komende week:

– woensdagochtend 18 december 10:00 -12:00: koffiecreatief

– woensdagmiddag 18 december 14:00 uur: workshop schilderen rondom advent door Grady van den Heuvel (vooraf opgeven)

– woensdagavond 18 december vanaf 17:30 uur: tafels van hoop. aanmelden via goedeburenhuizen@gmail.com. Meer informatie: Hanneke Henrichs

– vrijdagmiddag 20 december 15:00-17:00: Sing in door Annemiek Wijnja-Oudshoorn en Martijn Wolters

– zaterdag 21 december vanaf 12:00 uur: Gospelkoor Good News

Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten: http://www.popupherberg.nl

Op de tweede Kerstdag is iedereen van harte uitgenodigd om een gezellige Kerstmiddag en -avond met elkaar te beleven. Jong, ouder, alleen gaand, samen, met een gezin, (on)kerkelijk, inwoner van Huizen of daarbuiten, arm of rijk; Iedereen is welkom, u ook! Onze gastvrouwen en -heren ontvangen u graag en bieden een helpende hand waar nodig. Vanaf 14.30 uur bent u welkom om een kopje thee, koffie of iets anders te komen drinken. Rond 17.00 uur wordt u een heerlijke, goed Verzorgde maaltijd aangeboden en om ongeveer 20.00 uur wordt de Kerstinloop  afgesloten. Deze Kerstinloop wordt u geheel gratis aangeboden; een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs gesteld.

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 december bij

Dick Kruiswijk,

tel: 06-44 502 165 of email:kruiswijk.dick@gmail.com

Bij hem kunt u ook informatie vragen.

Bezinning

De derde zondag van de Advent wordt ook wel zondag Gaudete genoemd, wat vertaalt: ’verheugt u ‘betekend. Deze term ‘Gaudete’ is ontleend aan een vers uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin hij de gemeenschap oproept tot vreugde. Met het vooruitzicht van het kerstfeest worden ook wij opgeroepen om verheugd te zijn, vreugdevol vooruit te kijken naar de komst van Jezus in ons leven.

Zijn komst moet een omwenteling veroorzaken in ons leven. Niet enkel theoretisch, maar juist zichtbaar in ons leven van alle dag. Vreugde en vriendelijkheid, echte blijdschap en warme genegenheid voor onze medemens kan ons daarbij zeker helpen. Op deze zondag krijgen we, net als vorige week, weer concrete richtlijnen van Johannes de Doper.

Hij roept ons op tot bekering. Hij zegt ook dat er na hem iemand komt die groter is dan hij. Iemand had een droom: Vrede op aarde liefde en levensvreugde wereldwijd gedeeld. Zo droomde God wordt er verteld. Droom mee en bekeer je. Zo roept Johannes de Doper ons op. Denk anders – doe anders en deel anders en de wereld om je heen zal nieuw worden.

Tonny, Gerard en Ben

Mededelingen 1 december

Maandag 2 december houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. De avond begint op 20.00 uur.

Zondag 8 december kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. Hanneke Henrichs heeft een mooi verhaal geschreven dat vooruitblikt op Kerst. Esther Stikkelorum vertelt het verhaal van De Engel van deze nacht. Muzikale omlijsting is van Ron Overtoom op piano en Astrid Sparrenboom op dwarsfluit.

De Thomaskerk is om 15.30 uur open en het verhaal begint om 16.00 uur.

Na de viering staat de wereldwinkel met haar producten klaar in de hal. Heeft u zelf niets nodig, denk dan eens aan de voedselbank. Er staat altijd een bak voor de voedselbank klaar om de producten in ontvangst te nemen

De punten van Leo Fijen in het kort n.a.v. de parochie-bijeenkomst van 28 november 2019.

Stel jezelf het volgende voor:

 • Sta bij de deur en heet de mensen welkom! Iedereen heeft het verlangen om thuis te komen. Heb oprechte aandacht voor de komende en gaande mens
 • Er zijn 7 verlangens: goedheid, vertrouwen, hoop, liefde, perspectief, God en schoonheid. Over schoonheid: “Als je iets mooi vindt, ben je nooit alleen!”
 • Luister naar wat onder de mensen leeft.
 • Durf over GOD te spreken. Wij rooms-katholieken zijn dat niet zo gewend
 • Doe de deuren open in de lokale samenleving.
 • Hoe nabij ben je bij de mensen bij z.g. ‘scharniermomenten’. B.v. bij geboorte en sterven
 • Organiseer evenementen! Onze kleine bijdrage aanPop up Herberg is een voorbeeld. En wat denkt u van Verhaal Halen. Of de wandeling Langs kerk en Moskee. Zorg dat u er bij bent!
 • Toekomst is er alleen als er leiders zijn. Mensen die het voortouw durven en willen nemen. Vaak zijn dit leken
 • Wees en doe niet krampachtig tegenover jongeren. Het is de geest van de tijd; jongeren komen af op gemeenschap, mystiek en schoonheid. Heb geduld. Geef ze een duidelijke taak als ze er zijn. Of vraag ze voor projecten. Dat geldt trouwens voor meer parochianen, die wel iets willen doen, maar niet willen vastzitten aan een vaste taak
 • Wees af en toe stil … maak tijd voor jezelf, dan is er tijd voor een ander en voor God. Aandacht en tijd zijn essentieel.

Leo benadrukt “Er is toekomst van geloven”! Als je in vrede en vrijheid met jezelf bent, dan komen er vanzelf ‘plekken’… doe het met aandacht en liefde. Geef het leven door. Als je leeft voor de ander, dan wordt het leven je gegeven. Beminnen en bemind worden. Zoek elkaar op; zoek een plek om samen te komen. Dat hoeft niet per se een gebouw te zijn.

God is overal..!!

Mededelingen 24 november

Pater Wijnand van Wegen  is zover hersteld dat hij het ziekenhuis mag verlaten en naar huis is gekomen. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Donderdag 28 november is de volgende parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd om met ons over de toekomst na te denken. De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen.  U bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende avond.

Zondag 1 december is de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. Alle houdbare producten en non-food producten zijn welkom, net als een financiële bijdrage. Neemt u ook iets mee?

Maandag 2 december houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. De avond begint op 20.00 uur.

Mededelingen 17 november

Zondag 24 november 9:30 uur: Christus Koning, eucharistieviering

Voorganger: Pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Thomaskoor

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: bisdom. Ook het bisdom werkt aan de toekomst van onze kerk bijvoorbeeld door jongerenactiviteiten te organiseren. Zo zijn afgelopen augustus 12 jongeren begonnen aan the missionary school, een traject om jongeren op te leiden voor leiderschap en jongerenwerk in ons bisdom. U kunt hier meer over lezen in Samen kerk. Uw bijdrage voor deze en andere toekomstgerichte activiteiten van het bisdom is van harte welkom.

Zondag 1 december 9:30 uur: familieviering, eucharistieviering

Thema: Waarom hangt er in de advent … een krans… met vier kaarsen

Voorganger: Pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Cantores

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: In deze Adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus, willen we ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld. Zoals voor Venezolaanse kinderen die met hun ouders zijn gevlucht naar Peru. Veel kinderen zijn ondervoed en hebben last van
 •  traumatische ervaringen. De adventsactie ondersteunt de katholieke organisatie Warmi Huasi, die zich richt op het beschermen van kinderen. Het geld wordt besteed aan de ondersteuning van een groep van 100 ouders met jonge kinderen. Ook worden twee kindercentra opgezet waar vrijwilligers ouders ondersteunen in de zorg voor hun kinderen. Laten we ouders en kinderen hoop geven op een goede toekomst door te deel te nemen aan deze collecte!

Pater Wijnand van Wegen  is zover hersteld dat hij het ziekenhuis mag verlaten en huis mocht. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Parochiebijeenkomst

Donderdag 28 november is de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd voor deze avond. Hij is bekend van TV programma’s als Geloofsgesprek en Kloosterserie en van boeken als Het wonder van Maartensdijk en Geloven op zondagmorgen. We willen deze avond op een positieve en inspirerende wijze naar de toekomst kijken.  Hoe zorgen we er samen voor dat we een levendige en betrokken parochie blijven. Leo Feijen zal ons aan de hand van 10 punten inspireren om hiermee aan de slag te gaan. De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen

Voedselbank

Zondag 1 december houden we onze jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. Neemt u ook weer iets mee? De voedselbank kan alles gebruiken behalve versproducten (groente, fruit, melkproducten) en diepvries. Verder zijn alle houdbare producten en non-food producten welkom. Mocht u er op 1 december niet zijn en toch wat willen geven voor de voedselbank, dan staat er altijd een krat in de hal bij de ingang waar u producten voor de voedselbank kunt achterlaten. Deze wordt elke donderdag als de voedselbank uitdeling heeft in de kerk geleegd.

Wij willen u herinneren u aan de actie voor Missio.

Bij het laatste nummer van De Zaaijer trof u een acceptgiro aan om uw bijdrage aan deze actie te leveren. Mocht deze zijn zoekgeraakt dan kunt u uw bijdrage ook zelf overmaken op rekening nummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio 2019.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De Pop-up Herberg zoekt Herbergiers (m/v)

Heb je zin en gelegenheid om één of meer dagdelen in december de Pop-up open te stellen, meld je aan! De Pop-up Herberg komt van 30 november tot 11 januari 2020 op Kerkstraat 2 in het Oude Dorp. Het is een plek namens de gezamenlijke kerken waar  je binnen kunt lopen, iets warms kunt drinken en elkaar kunt ontmoeten.

 Een laagdrempelige, toegankelijke plek van licht en warmte, in het spoor van Jezus die het licht der wereld is.

Er worden geen (bijzondere) eisen gesteld aan de herbergiers. Het enige is rust en ruimte bieden, luisteren en kopje(s) koffie/thee schenken.

Tieners kunnen het laten meetellen  als maatschappelijke stage. Ook worden er mensen voor een schoonmaakploeg gezocht. Je kunt je opgeven via popupherberghuizen@gmail.com. Geef je even aan welke dagdelen je kunt? De Pop-up-Herberg is open van woensdag t/m zaterdag tussen 10 en 17 uur.

Mededelingen 10 november

Mededelingen:

Pater van Wegen ligt nog steeds in het ziekenhuis. Informatie over de afdeling waar de pater ligt kunt u bij het secretariaat vragen.

Alle parochianen ontvangen na de viering een uitnodiging voor het kerkwijdingsfeest en een lootje voor de loterij die er die ochtend is.

Vanmiddag kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. Saskia Turk vertelt die middag: Van wie ben je er een?

De muzikale begeleiding is in handen van Sander Loog en Theo Henrichs.

Op maandag 11 november is er een St Maarten optocht vanuit de Vituskerk in Blaricum. Het begint om 18:00 uur en duurt tot 19:00 uur. Meer informatie vindt u op de poster in de hal.

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic tot diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo

Zaterdag 16 november  is er een benefietconcert voor de Molukken in de Kruiskerk.  Ambon en de omliggende eilanden zijn op 26 september getroffen door een zware aardbeving. Naast eerste levensbehoeften, is ook medische hulp hard nodig.  Zeker 9 Molukse koren en 3 andere Huizense koren zullen op 16 november optreden om zo geld in te zamelen. De avond begint om 19 uur en duurt tot ongeveer 21 uur.

Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied, een lied speciaal voor onze kerk door oud-pastoor Jan Duin geschreven.

Pastoor Jan Duin zal samen met pastoor Carlos Fabril voorgaan in deze viering en ook de overweging houden. Tevens is dit de eerste viering van diaken Mikel Palic als diaken. Vamos zingt tijdens deze bijzondere viering. Na de viering hoort u een mooie legende over Thomas en is er muziek.

Parochiebijeenkomst

Donderdag 28 november is de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd voor deze avond. Hij is bekend van TV programma’s als Geloofsgesprek en Kloosterserie en van boeken als Het wonder van Maartensdijk en Geloven op zondagmorgen. We willen deze avond op een positieve en inspirerende wijze naar de toekomst kijken.  De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen

Mededelingen 3 november

Zondag 10 november 9:30 uur: eucharistieviering

Voorgangers: lekenvieringengroep

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes: 

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Friersdale: Afgelopen augustus zijn er 39 zonnepanelen geplaatst op de school die voorzien in het grootste gedeelte van de stroombehoefte van de school en het Koshuis  We collecteren nu om het zonne-energiesysteem te voorzien van accu’s zodat de opgewerkte stroom ook ’s avonds en ’s nachts kan worden gebruikt in het Koshuis. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
 • Deurcollecte: oecumene: Deze collecte is voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het thema van dit jaar is Uit liefde voor God. Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht van de kerken in deze tijd. Dankzij de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient gekoesterd te worden. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u cursussen, bijeenkomsten en andere activiteiten op het gebied van de oecumene. Hartelijk dank voor uw gave.

Zondag 17 november 9:30 uur: kerkinwijdingsfeest

Voorgangers: pastoor Carlos Fabril en pastoor Jan Duin

Muzikale begeleiding: Vamos

Collectes: 

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: onderhoud. Begin dit jaar is het verven van het klokkentorentje afgerond. Nu is ook de begane grond van de Thomaskerk toe aan een verfbeurt. In deze collecte vragen wij uw bijdrage voor dit onderhoud. Hartelijk dank voor uw gave.
 • Deurcollecte: Nationale jongeren: Deze collecte is voor landelijke jongerenprojecten en het jongerenwerk binnen ons bisdom. Hierbij kunt u denken aan tienerkampen en – bedevaarten, de voorbereidingen op de wereldjongerendagen, kloosterweekenden. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Pater Wijnand van Wegen  is helaas weer opgenomen in ziekenhuis Ter Gooi Hilversum. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Maandag 4 november houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk. De avond begint om 20.00 uur. Cuno nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Langs kerk en moskee

Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een wandeling langs kerk en moskee.Het idee is om elkaar, gelovig of niet gelovig, te ontmoeten. Dit jaar verdiepen we ons wat meer in elkaars verhalen. De wandeling begint zaterdag 9 november om 10:00 uur in de Marokkaanse Moskee An-Nasr, Gooierserf 250.We lopen met elkaar via de Protestantse Oosterlichtkerk en de Turkse Moskee Selemiya naar de Thomaskerk waar het programma rond 13:00 uur is afgelopen. Overal worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.

Zondag 10 november kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. Saskia Turk vertelt die middag: Van wie ben je er een?

De muzikale begeleiding is in handen van Sander Loog en Theo Henrichs. U bent vanaf 15:30 uur welkom. Om 16:00 begint het.

Diakenwijding

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic tot diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo (kapellaan 144, 1851 PE Heiloo)  Na afloop is er een samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd.

Zaterdag 16 november  is er een benefietconcert voor de Molukken in de Kruiskerk.

Ambon en de omliggende eilanden zijn op 26 september getroffen door een zware aardbeving. Naast eerste levensbehoeften, is ook medische hulp hard nodig.  Zeker 9 Molukse koren en 3 andere Huizense koren zullen op 16 november optreden om zo geld in te zamelen. De avond begint om 19 uur en duurt tot ongeveer 21 uur.

Kerkwijdingsfeest Thomas

Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied, een lied speciaal voor onze kerk door oud-pastoor Jan Duin geschreven. Pastoor Jan Duin zal samen met pastoor Carlos Fabril voorgaan in deze viering en ook de overweging houden. Vamos zingt tijdens deze bijzondere viering. Na de viering is er zoals bij een verjaardag hoort koffie/thee met iets lekkers. We luisteren naar een mooie legende over Thomas en er is muziek.

Tot slot nog een traktatie: een loterij. De loten krijgt u na de vieringen in de weken voor 17 november.  Het feest duurt tot ongeveer 12:30 uur.

Parochiebijeenkomst

Donderdag 28 november is de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd voor deze avond. Hij is bekend van TV programma’s als Geloofsgesprek en Kloosterserie en van boeken als Het wonder van Maartensdijk en Geloven op zondagmorgen. We willen deze avond op een positieve en inspirerende wijze naar de toekomst kijken.  De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen

Met de komst van gas, elektriciteit, tv en computer, is de kunst van verhalen vertellen langzamerhand verdwenen. Dat is jammer want verhalen prikkelen fantasie en verbeeldingskracht. Ze helpen mensen om te gaan met levensvragen, angsten en dilemma’s.

Verhalen houden een spiegel voor. Verhalen inspireren om stil te staan bij de zin van het leven.

Op zondag 10 november vertelt Saskia Turk: Van wie ben je er een?

Een verhaal over familie, over afkomst, over tradities waar je deel van uitmaakt of over de consequenties als je niet weet van wie je er een bent?
Of gaat het over iets heel anders? Als je het wilt weten, moet je komen luisteren…

De muziek wordt deze middag verzorgd door Sander Loog op saxofoon en Theo Henrichs op piano.

Zondag 8 december vertelt Esther Stikkelorum: ‘De engel van deze nacht’. De muziek wordt dan verzorgd door Ron Overtoom op piano en Astrid Sparreboom op dwarsfluit.

Aanvang         : 16.00 uur

Kosten            : € 3,50. Kinderen tot 12 jaar gratis

Vanaf 15.30 uur is de kerk open en is er koffie en thee. Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.

Hanneke Henrichs (RK) en Lenie van den Ende (PKN)

Voorbereiding eerste communie
In december begint voor de parochies van Huizen en Blaricum de voorbereiding voor kinderen die hun eerste communie willen doen. Op vrijdag 15 november om 20.15 uur is er een ouderbijeenkomst op de pastorie, Kerklaan 19 in Blaricum.  De eerste-communievoorbereiding is bedoeld voor kinderen van 7/8 jaar, die in groep 4 van de basisschool zitten. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Mocht uw kind geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel mee willen doen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Nieuws vanuit christelijke boekhandel de ECHO

DOEL:

Bent u ook zo blij met de ECHO, als christelijke boekhandel in Huizen?  Ons doel is het evangelie te verspreiden door de verkoop van boeken en cadeauartikelen. Dit willen we doen d.m.v. onze goed gesorteerde winkel waar je vriendelijk geholpen wordt en eigenlijk altijd slaagt voor een passend cadeau, een goed, boeiend of interessant boek om gewoon lekker te lezen, of om je juist te verdiepen in het geloof.

ZORGEN:

26 jaar ECHO heeft ons veel inzicht gegeven in wat u als klant zoekt maar laat anno 2019 tevens een veranderend en minder rooskleurig beeld zien. Zo worden er nu veel boeken gelezen op E-readers, bijbelgedeeltes online naast elkaar gelegd en niet te vergeten…….veel boeken besteld via internetwinkels. Deze lijken goedkoper te zijn (dat klopt niet) en kunnen snel leveren.  Ook de ECHO heeft een door u besteld artikel binnen een paar dagen in huis.

TOEKOMST:

We hebben uw hulp als klant hard nodig om onze doelstelling te kunnen voortzetten.  Het zou daarom mooi zijn als elk kerkelijk meelevend persoon 1 x per jaar, een extra boek of cadeau bij

ons zou kopen…! Denk eens aan De Echo als u een cadeau of boek gaat uitzoeken voor de komende feestmaanden en gun ons de verkoop.

Wij zien u daarom graag binnenkort in onze prachtige winkel, van harte welkom om gewoon eens langs te komen!

Bestuur en medewerkers de ECHO

www.boekhandelecho.nl

Mededelingen 27 oktober

Zondag 3 november 9:30 uur: familieviering

Voorgangers: pastoor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: cantores

Collectes: 

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: IPCI:

Huiskamergesprekken

Thema: Een goed verhaal…

Geweldig! Er hebben zich al meer dan 80 mensen aangemeld en sommige data zijn vol, maar er zijn ook nog enkele plaatsen over. Graag snel reageren…

Ochtend Ochtend Ochtend Middag Middag Middag Avond Avond Avond Avond
Di 29 okt Wo 30 okt Do 7 nov Ma 28 okt Do 14 nov Zo 17 nov Di 5 nov Do 7 nov Ma 11 nov Wo13 nov
10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 14-16 uur 14-16 uur 14-16 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur
VOL VOL Nog 5 plaatsen VOL Nog 3 plaatsen Nog 6 plaatsen Nog 5 plaatsen Nog 1 plaats VOL Nog 5 plaatsen

Waar kan ik me opgeven?

Via de mail groepspastoraatolk@gmail.com 

Graag voorkeur 1 en 2 aangeven. Wanneer mailen niet lukt kunt u zich ook telefonisch aanmelden: 06-37651888  (Roelie Loois) of 06-16445162 (Carla Schaap)

Ook kunt u zich zondag a.s. na de kerkdienst in de hal van de kerk opgeven bij Carla Schaap. Ook kunt u bij haar meer informatie krijgen over de huiskamergesprekken.

Nadat we alle meldingen binnen hebben hoort u van ons de exacte datum en het adres.

Wij hopen u heel graag te ontmoeten!

Namens beide kerken, Carla Schaap (Thomaskerk) en Roelie Loois (Oosterlichtkerk),

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote Hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Ook zouden we graag enkele plastic boodschappenkratten lenen op 2 november om de potten in te vervoeren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Allerzielen

De Allerzielen viering op zaterdag 2 november verloopt dit jaar anders dan andere jaren. U kunt het graf van uw dierbare op de nieuwe begraafplaats van Huizen dit jaar laten zegenen vóórafgaand aan de viering, om 18:30 uur. Daarna kunt u dan naar de Thomaskerk gaan waar om 19:30 uur de viering begint. Na de viering bent u welkom voor  een kopje koffie/thee met een plak cake. U bent van harte uitgenodigd.

Familieviering:  Hoe wordt een kerkgebouw huis van God?

Het thema van de familieviering van 3 november om 9:30 uur  is:  Hoe wordt een kerkgebouw een huis van God? Op 17 november zullen we in de Thomaskerk voor de eerste keer de verjaardag van ons kerkgebouw vieren. Op 21 november 1981 werd ‘de Thomas’ ingewijd door de bisschop van toen.  ‘Deze nieuwe kerk’, zei Mgr. Zwartkruis, ‘is meer het huis van gebed waar je je als mens thuis in voelt en waar geen kloof meer is tussen priester en parochiaan.’

We hebben er we lang over gedaan (38 jaar!) om de kerkwijding van onze Thomaskerk te gaan vieren. Nu zijn we van plan dit jaarlijks  in november te gaan doen, zo dicht mogelijk bij de

verjaardag zelf. Deze eerste keer gaan we ons er goed op voorbereiden en dat doen we in de familieviering van deze maand. Sinds de sluiting van de Vitus weten we allemaal heel goed hoe je je aan een kerkgebouw kunt hechten! Hoe gaat dat eigenlijk een kerkwijding? Hoe wordt een ‘stapel stenen’ een huis waar je samen kunt bidden en vieren, een huis van God?

Langs kerk en moskee

Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een wandeling langs kerk en moskee.Het idee is om elkaar, gelovig of niet gelovig, te ontmoeten. Dit jaar verdiepen we ons wat meer in elkaars verhalen. De wandeling begint zaterdag 9 november om 10:00 uur in de Marokkaanse Moskee An-Nasr, Gooierserf 250.We lopen met elkaar via de Protestantse Oosterlichtkerk en de Turkse Moskee Selemiya naar de Thomaskerk waar het programma rond 13:00 uur is afgelopen. Overal worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.

Diakenwijding

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo (kapellaan 144, 1851 PE Heiloo)  Na afloop is er een samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd.

Kerkwijdingsfeest Thomas

Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied, een lied speciaal voor onze kerk door oud-pastoor Jan Duin geschreven lied. Pastoor Jan Duin zal samen met pastoor Carlos Fabril voorgaan in deze viering en ook de overweging houden. Vamos zingt tijdens deze bijzondere viering. Na de viering is er zoals bij een verjaardag hoort koffie/thee met iets lekkers. We luisteren naar een mooie legende over Thomas en er is muziek. Tot slot nog een traktatie: een loterij. De loten krijgt u na de vieringen in de weken voor 17 november.  Het feest duurt tot ongeveer 12:30 uur.

Installatieviering pastoor Maciej: Zondag 3 november wordt‘onze’ pastor Maciej Sendecki geïnstalleerd in zijn nieuwe parochie.

De RK Parochies Wieringen-Wieringenmeer nodigen u van harte uit om bij de installatieviering aanwezig te zijn.

Tijdens deze feestelijke vieringen gaat hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks voor. Aanvang van de viering is: 10.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid om pastoor Maciej te feliciteren.

Mededelingen 20 oktober

Komende vieringen:

Zondag 20 oktober 9:30 uur:

Voorgangers: lekenvieringengroep

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: wereldmissiedag. Dit jaar staat wereldmissiemaand in het teken van NoordOost India, een gebied wat bekend staat om de assamthee. De omstandigheden voor de pluksters op de theeplantages zijn vaak heel slecht. Zij worden uitgebuit, krijgen een hongerloontje en worden vaak slachtoffer van mensenhandel. Daarom steunt Missio het werk van de zusters die strijden voor betere levens- en werkomstandigheden. Met uw bijdrage steunt u dit en andere projecten in deze regio. Hartelijk dank.

Zondag 27 oktober 9:00 uur: stille mis

Muzikale begeleiding: geen

Voorganger: pastor Andrea Gerea,

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Friersdale: We blijven voor Friersdale collecteren voor projecten rondom energiebesparing.  Naast zonneboilers, willen we ook de halogeenlampen van de nachtverlichting vervangen door  energiezuinige LED-lampen. Dank u wel voor uw bijdrage

Zondag 27 oktober 10:00 uur: Oecumenische viering

Muzikale begeleiding: projectkoor

Voorgangers: pastor Andrea Geria, dominee Richtsje Abma

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Friersdale: We blijven voor Friersdale collecteren voor projecten rondom energiebesparing.   Naast zonneboilers, willen we ook de halogeenlampen van de nachtverlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen. Dank u wel voor uw bijdrage
 • deurcollecte: OEC: Afgelopen zomer zijn de banden met onze zustergemeente in Roemenië opnieuw aangehaald tijdens hun bezoek aan Huizen. Hoewel het beter gaat in Roemenië en Polen hebben velen nog steeds moeite om rond te komen. Juist voor die mensen zorgen we met uw bijdrage aan deze collecte voor een extraatje met Kerstmis. Hartelijk dank.

Zondag 3 november 9:30 uur: familieviering

Voorgangers: pastoor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: cantores

Collectes: 

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: IPCI:

Huiskamergesprekken

Thema: Een goed verhaal…

Geweldig! Er hebben zich al meer dan 80 mensen aangemeld en sommige data zijn vol, maar er zijn ook nog enkele plaatsen over. Graag snel reageren…

Ochtend Ochtend Ochtend Middag Middag Middag Avond Avond Avond Avond
Di 29 okt Wo 30 okt Do 7 nov Ma 28 okt Do 14 nov Zo 17 nov Di 5 nov Do 7 nov Ma 11 nov Wo13 nov
10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur
VOL VOL Nog 5 plaatsen VOL Nog 3 plaatsen Nog 6 plaatsen Nog 5 plaatsen Nog 1 plaats VOL Nog 5 plaatsen

Waar kan ik me opgeven?

Via de mail groepspastoraatolk@gmail.com 

Graag voorkeur 1 en 2 aangeven. Wanneer mailen niet lukt kunt u zich ook telefonisch aanmelden: 06-37651888  (Roelie Loois) of 06-16445162 (Carla Schaap)
Ook kunt u zich zondag a.s. na de kerkdienst in de hal van de kerk opgeven bij Carla Schaap. Ook kunt u bij haar meer informatie krijgen over de huiskamergesprekken.

Nadat we alle meldingen binnen hebben hoort u van ons de exacte datum en het adres.

Wij hopen u heel graag te ontmoeten!

Namens beide kerken, Carla Schaap (Thomaskerk) en Roelie Loois (Oosterlichtkerk),

Oecumenische viering

Op zondag 27 oktober is de jaarlijkse oecumenische viering samen met de Oosterlichtkerk. Pastor Andrea Geria gaat samen met dominee Richtsje Abma voor in de viering om 10:00 uur in de Thomaskerk. Er is een groot projectkoor met mensen van Vamos en van het Thomaskoor aangevuld met zangers uit de beide kerken. Het belooft een mooie, sfeervolle viering te worden met als thema genade. Na afloop kan er gezellig worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. Voorafgaand aan de viering is er om 9:00 uur een korte stille mis voor iedereen die graag ook op deze zondag ter communie wil gaan. Andrea Geria gaat hierin voor.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent nog op vrijdag 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee?

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote Hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Ook zouden we graag enkele plastic boodschappenkratten lenen op 2 november om de potten in te vervoeren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Allerzielen

De Allerzielen viering op zaterdag 2 november verloopt dit jaar anders dan andere jaren. U kunt het graf van uw dierbare op de nieuwe begraafplaats van Huizen dit jaar laten zegenen vóórafgaand aan de viering, om 18:30 uur. Daarna kunt u dan naar de Thomaskerk gaan waar om 19:30 uur de viering begint. Na de viering bent u welkom voor  een kopje koffie/thee met een plak cake. U bent van harte uitgenodigd.

Familieviering:  Hoe wordt een kerkgebouw huis van God?

Het thema van de familieviering van 3 november om 9:30 uur  is:  Hoe wordt een kerkgebouw een huis van God? Op 17 november zullen we in de Thomaskerk voor de eerste keer de verjaardag van ons kerkgebouw vieren. Op 21 november 1981 werd ‘de Thomas’ ingewijd door de bisschop van toen.  ‘Deze nieuwe kerk’, zei Mgr. Zwartkruis, ‘is meer het huis van gebed waar je je als mens thuis in voelt en waar geen kloof meer is tussen priester en parochiaan.’

We hebben er we lang over gedaan (38 jaar!) om de kerkwijding van onze Thomaskerk te gaan vieren. Nu zijn we van plan dit jaarlijks  in november te gaan doen, zo dicht mogelijk bij de verjaardag zelf. Deze eerste keer gaan we ons er goed op voorbereiden en dat doen we in de familieviering van deze maand. Sinds de sluiting van de Vitus weten we allemaal heel goed hoe je je aan een kerkgebouw kunt hechten! Hoe gaat dat eigenlijk een kerkwijding? Hoe wordt een ‘stapel stenen’ een huis waar je samen kunt bidden en vieren, een huis van God?

Langs kerk en moskee

Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een wandeling langs kerk en moskee.Het idee is om elkaar, gelovig of niet gelovig, te ontmoeten. Dit jaar verdiepen we ons wat meer in elkaars verhalen. De wandeling begint zaterdag 9 november om 10:00 uur in de Marokkaanse Moskee An-Nasr, Gooierserf 250.We lopen met elkaar via de Protestantse Oosterlichtkerk en de Turkse Moskee Selemiya naar de Thomaskerk waar het programma rond 13:00 uur is afgelopen. Overal worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.

Diakenwijding

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo (kapellaan 144, 1851 PE Heiloo)  Na afloop is er een samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd.

Kerkwijdingsfeest Thomas

Kerkwijdingsfeest Thomas: Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied,. Een lied speciaal voor onze kerk geschreven door oud-pastoor Jan Duin.

Na de viering is er, zoals bij een verjaardag hoort, koffie/thee met iets lekker. We luisteren naar een mooie legende over Thomas en er is muziek. Tot slot nog een traktatie: een loterij. De loten krijgt u na de vieringen in de weken voor 17 november.

Installatieviering pastoor Maciej

Zondag 3 november wordt‘onze’ pastor Maciej Sendecki geïnstalleerd in zijn nieuwe parochie.

De RK Parochies Wieringen-Wieringenmeer nodigen u van harte uit om bij de installatieviering aanwezig te zijn.

Tijdens deze feestelijke vieringen gaat hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks voor. Aanvang van de viering is: 10.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid om pastoor Maciej te feliciteren.

Mededelingen 13 oktober

Afgelopen woensdag is pater Wijnand van Wegen opnieuw geopereerd aan zijn schouder en heeft hij een prothese heeft gekregen. De komende 5 á 6 weken verblijft de pater voor herstel en revalidatie in ‘Zuiderheide’ in Hilversum. Hij ontvangt graag bezoek. Via het secretariaat kunt u zijn telefoonnummer en details over Zuiderheide verkrijgen.

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamer-gesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Op zondag 27 oktober is de jaarlijkse oecumenische viering samen met de Oosterlichtkerk. Pastor Andrea Geria gaat samen met dominee Richtsje Abma voor in de viering om 10:00 uur in de Thomaskerk. Deze viering begint dus een half uur later dan de normale vieringen. Voorafgaand aan de oecumenische viering is er om 9:00 uur een kort eucharistisch gebed voor iedereen die graag ook op deze zondag ter communie wil gaan. Andrea Geria gaat hierin voor.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee? Ook als u er niet alle drie de repetities bij kunt zijn bent u van harte welkom.

Zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. Om 18:30 uur bent u uitgenodigd op de begraafplaats aan de Naarderstraat voor het zegenen van de graven. Aansluitend begint om 19:30  de allerzielenviering in de Thomaskerk. Na afloop is er een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd.

Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.

Mededelingen 6 oktober

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Projectkoor oecumenische viering

Na de positieve ervaringen bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, wordt er tijdens de oecumenische viering op 27 oktober hier in de Thomaskerk weer gezongen door een projectkoor van mensen uit de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk samen. Zingt u mee? We repeteren op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen, ook als u er niet alle repetities bij kunt zijn.

Collectes:

6 oktober: wereldmissiedag van de kinderen: Lange tijd mocht je als buitenlander niet in Noordoost-India komen. Vooral het gebied in de Himalaya dat grenst aan China was verboden.  Nu is dat anders. In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. De tweede collecte deze zondag is om het werk van de zusters en priesters in dit gebied te ondersteunen.

13 oktober: Friersdale: in ons project voor zonnepanelen voor Friersdale is weer een volgende stap gezet.  Afgelopen augustus zijn er 39 zonnepanelen geplaatst op de school die voorzien in het grootste gedeelte van de stroombehoefte van de school en het Koshuis Volgende stap Is het vervangen van de elektrische boilers door zonneboilers. Doet u weer mee. Dan u wel voor uw gave.

20 oktober: wereldmissiedag. Dit jaar staat wereldmissiemaand in het teken van NoordOost India, een gebied wat bekend staat om de assamthee. De omstandigheden voor de pluksters op de theeplantages zijn vaak heel slecht. Zij worden uitgebuit, krijgen een hongerloontje en worden vaak slachtoffer van mensenhandel. Daarom steunt Missio het werk van zusters die strijden voor betere levens- en werkomstandigheden. Met uw bijdrage steutn u dit an andere projecten in deze regio. Hartelijk dank.