Kontaktpunten 2 augustus

Vieringen  
Paulus
Bij katholieken is de apostel Paulus niet zo populair. We vinden hem moeilijk, een denker. Hij  schrijft ingewikkelde zinnen met vage begrippen. Jezus vertelt in zijn parabels herkenbare verhalen van boeren op het land of vissers op zee. Dit soort teksten zul je bij Paulus niet zo gauw vinden. Paulus was een internationale reiziger; Jezus bleef altijd in Palestina. Paulus richtte overal parochies op, Jezus niet één. Paulus schreef en hoeveel! Jezus schreef geen woord, anderen schreven over hém. Maar … beiden zijn ze joods. Wat wij het ‘Oude’ Testament noemen was voor alletwee denkraam en gevoelswereld inéén, de lucht die ze ademden, de zee waarin ze zwommen: het Oude Testament was hun wereld, hun actualiteit.
Paulus’ invloed op onze kijk op Jezus is gigantisch. In de evangeliën noemt Jezus zich vaak op een oud-testamentische manier ‘Mensenzoon’; nergens zegt hij klip en klaar over zichzelf: ‘Ik ben God’.  Paulus noemt hem onbevangen en direct: ‘God zelf’. En deze zienswijze werkt hij in zijn brieven uit. Zo werd Jezus toegankelijk voor de internationale wereld van toen, die alleen in goden (en dan nog véél goden) kon denken. Vooral Paulus’ brief aan de wereldwijze en mondaine Romeinen is beroemd. In deze weken lezen we elke zondag uit die brief. 

Wat blijkt, óók in deze brief? Paulus is niet alleen een denker, hij is ook dichter! We kennen allemaal zijn hooglied over de liefde, het beroemde ‘1 Corinthe 13’. In het gedicht van vandaag (Romeinen 8,38-39) noemt hij Jezus ‘de liefde Gods’. 
‘… noch de dood noch het leven,
noch engelen noch boze machten,
noch wat is noch wat zijn zal,
geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
kan ons scheiden van de liefde Gods
die is in Christus Jezus.’
 
Zo’n gedicht is een treffend onderschrift bij deze Hubble ruimte-telescoop-foto van de ‘Paardenkop-nevel’ in het heelal.
Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 2 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel PalicZondag 9 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenZondag 16 augustus 09.30 uur, voorganger Ton Hekkenberg
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 26 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
De school in Frierdale is weer aan het opstarten. De examenleerlingen gaan alweer sinds juni naar school en de andere leerlingen kunnen nu ook weer naar school Een hele opgave want ook in Zuid-Afrika en Friersdale gelden daarvoor strikte voorwaarden (zie plaatje). Naast onderwijs zorgt de school er ook voor dat de kinderen in ieder geval één goede maaltijd per dag krijgen. Juist in deze moeilijke tijden kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken. U kunt uw bijdrage   overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Heel hartelijk dank.

Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Nieuws uit de parochie 
Wereldwinkel
Morgen, zondag, 2 augustus, kunt u na afloop van de viering weer originele cadeaus en heerlijke en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De Wereldwinkel helpt de producenten, leveranciers en kunstenaars er een rechtvaardige prijs voor te krijgen, zodat een menswaardig bestaan opgebouwd kan worden. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank kan altijd spullen gebruiken!
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2245 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Schuldhulpmaatje
Huizen heeft een groot aantal huishoudens met schulden. Een kwart van de huishoudens in Huizen loopt financieel op het randje en bijna net zoveel huishoudens hebben problematische schulden. Het werk van Schuldhulp Huizen is al een aantal jaren gaande. De organisatie is een initiatief van de Hervormde Gemeente Huizen en de Protestantse Gemeente Huizen en werd twee jaar geleden nieuw leven ingeblazen. De recente ondertekening van het contract waarmee de plaatselijke stichting zich verbind aan de landelijke vereniging vormde het sluitstuk van de verdere professionalisering.
Bij schuldhulpverlening wordt de hulpvrager gekoppeld aan een maatje van de stichting. Deze maatjes hebben altijd een opleiding gevolgd en zijn gecertificeerd voor dit werk. Het zijn vrijwilligers die mensen met schulden belangeloos bijstaan met raad en daad. Uiteraard gebeurt dit in nauwe samenwerking met de gemeente Huizen. Meer informatie over de Stichting SchuldhulpMaatje vind u op de website https://schuldhulpmaatje.nl/ en onder locaties vindt u bij Huizen hoe u de Schuldhulp Huizen kunt bereiken  U kunt ook een email sturen naar schuldhulphuizen@gmail.com
Vakantie pastor
Pastor Andrea Geria is met vakantie t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
Graan dat in goede aarde valt voedsel voor velen
woorden als brood waarop je kunt kauwen
en waar je je soms op stukbijt,
woorden van leven
woorden om te delen
woorden, om te vermeerderen
zaaigoed van het Koninkrijk
heilig gestamel over Hem
die zichzelf geeft en niet verloren laat gaan
maar verzamelt en bijeenbrengt in het Vaderhuis
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 19 juli

Vieringen 
Parabels: onkruid, mosterdzaadje, gist
Deze zondag lezen we niet één, maar zelfs drie parabels uit het evangelie van Mattheus. Deze evangelist hield ervan soortgelijke teksten bij elkaar te zetten. Denk maar aan de Bergrede: ook een verzameling van allerlei spreuken van Jezus zelf. Jezus had een voorliefde voor parabels, net zoals zijn Joodse volksgenoten. De Christenen, wij dus, zijn daar niet zo goed in: wij houden ons liever bezig met de juiste leer, met wat waar is en niet waar, met gelijk hebben en gelijk krijgen. Waarom vertellen Joodse rabbi’s zo graag verhalen? Hierover vertelt de joodse verteller Jacob Kranz (18e eeuw) dit …. verhaal(!):
 
‘Waarheid en Verhaal zwierven door de wereld. Verhaal ging schitterend gekleed en werd overal met gejuich begroet. Waarheid daarentegen was naakt en als de mensen hem zagen wendden ze zich af. Toen vroeg Waarheid aan Verhaal: “Hoe komt het toch dat jij overal gastvrij wordt onthaald terwijl ik een dichte deur vind?” Verhaal antwoordde: “Mensen houden niet van jou. Jouw naaktheid komt onaangenaam over. Mijn warme kleren met mooie kleuren vinden ze veel aantrekkelijker. Maar ik weet het goed gemaakt: trek jij mijn kleren aan”. En vanaf die tijd dient de Waarheid zich gekleed in het verhaal aan en laten de mensen de Waarheid met plezier binnen.’
Het schilderijfragment toont de verdrijving van de eerste mensen uit het paradijs; het is van de beroemde Joodse schilder Chagall. Na het eten van de boom van goed en kwaad beseften Eva en Adam dat ze naakt waren. En dat verdroegen ze niet. Sindsdien moeten wij het dus altijd doen met vijgenbladen, met verhulling, met …. verhalen! De waarheid openbaart zich, als je jezelf in verhalen plaatst en je plek herkent.
Wie ben jij bijvoorbeeld in de parabel van het onkruid en de tarwe? Eh, ik? Ja, jij!!
    
Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
•       Zondag 19 juli 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
•       Zondag 26 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
•       Vrijdag 31 juli 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen,
        thema: Ignatius van Loyola
•       Zondag 2 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palic

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 19 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Muziek:
Gelukkig kunnen we tijdens de vieringen steeds luisteren naar een organist en een cantor. De koren mogen weer repeteren en in kleine groepen zingen tijdens de vieringen. Hopelijk kunnen we daar na de vakantie ook weer van genieten. Daarvoor is het onderhoud van de piano’s en het orgel wel belangrijk. Hiervoor en voor onze bijdrage in de kosten van de koren vragen we deze week uw bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Muziek. Heel hartelijk dank.

Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
1e vrijdagviering augustus verschoven
Omdat de eerste vrijdag van augustus alle kosters afwezig zijn is de eerste vrijdagviering een week naar voren verschoven. De viering is nu op vrijdag 31 juli om 10:15 uur. Het thema van de viering is Ignatius van Loyola. Hij is oprichter van de Jezuïetenorde en 31 juli is zijn sterfdag. Tijdens herstel van de verwonding in de strijd, kwam Ignatius tot inkeer. Hij is de patroonheilige van de bezinningshuizen. “Als er niets te zien is, zijn de woorden ook niet waar. De waarheid ontstaat uit de praktijk van het leven. Pas wanneer er in onze Christelijke gemeenschappen iets te beleven valt, zal De Waarheid van het Christendom waar zijn. Woorden alleen wekken geen volgelingen, daar horen daden bij.” Net als Ignatius, kunnen we het laten zien, als we echt willen….. U bent van harte welkom.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2235 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
1e viering de Brug in de Vituskerk
Op 12 juli was de eerste viering van de Brug in de Vituskerk. We waren met een aantal parochianen aanwezig in een drukke viering. We werden hartelijk welkom geheten in een gezellig ingerichte Vituskerk met een bonte verzameling van stoelen en banken, tafeltjes met een kaarsje en bloemetje.
 
Marion Brouwers werd gevraagd om de kaars die altijd aan het begin van de viering wordt aangestoken dit keer aan te steken. In het begin van de overweging was er aandacht voor het nieuwe gebouw en ook voor de heilige Vitus. Bij de gebeden was er veel aandacht voor lief en leed dichtbij en ver weg, maar werd ook voor onze parochie in Huizen gebeden. De bloemen van deze viering gingen naar Bert Hauptmeijer die zich enorm heeft ingezet om er een succes van te maken en heeft geholpen met het bekend maken met alle eigenaardigheden van de Vituskerk.
 
Een mooie viering om mee te mogen beleven.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Vakantie pastor
Pastor Andrea Geria is met vakantie t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
De boer staat voor zijn roggeveld
En krabt zich brommend achter de oren.
‘Dat had ik me anders voorgesteld;
Ik zaaide het allerbeste koren,
En nu – kijk eens dat ontuig aan!
Wis heeft de duivel dat gedaan.’
 
Daar komt zijn jongske, heel verrukt,
Met bonte bloemen rijk beladen,
Die hij op d’akker heeft geplukt,
Wit, blauw en purperrood van bladen.
‘Kijk, vader,’ juicht hij, ‘wat een pracht!
Wat heeft God d’akker rijk bedacht!
(J.J.A. Gouverneur)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 12 juli

Vieringen 
Parabel: De Zaaier
Hierbij ziet u een prentje uit onze parochiegeschiedenis,- vijftien (15!) jaar geleden. Pastoor Jan Duin was net weg, en wat nu? Het parochiebestuur schreef op de achterkant van deze tekening: ‘Aan ieder die bij onze parochie wil horen. Dit seizoen, 2005-2006, zijn we op zoek: hoe kunnen we als parochie verder? Jong en oud; kerkgangers, lezers van Kontaktpunten, deelnemers aan Kerkbalans; alle vrijwilligers: op uw creatieve ideeën en actieve steun rekenen we. Daarmee kunnen we verder bij onze keuzes. Dit alles in vertrouwen dat de Zaaier in onze parochie goede grond vindt. Voor een meervoudige opbrengst.’

In het evangelie van deze zondag gaat het over de opbrengst van wat ons bestuur vroeg. Kwam die opbrengst van ‘creatieve ideeën en actieve steun terecht op de weg, de rotsen, distelgrond of aarde? De mooie tekening van Joan Schuit beeldt die kansen trefzeker uit. De parabel is bekend. Je kunt op de prent zíen hoe het gaat. Per kans kunnen we nagaan hoe het met onze parochie gelopen is: waar gingen anderen mee vandoor, wat léék heel wat maar duurde kort, wat werd weggedrukt en tenslotte: wat bleek echt de moeite waard en … groeit?! Ieder kan dit voor zichzelf overdenken met alle gevoelens erbij.

Je kunt denken: dat is wel een heel slordige zaaier! Hij strooit maar raak!! Ja, aan succes gaan meestal veel mislukkingen vooraf. Neem het wereldwijd gezoek naar een vaccin tegen corona. Hoe vaak zal een bepaald middel niet verworpen moeten worden voordat er succes komt? Laten we hopen dat het lukt, maar dan zo dat iedereen ervan kan profiteren en niet alleen de rijken (wij?). Want ‘niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen’ is precies de leidraad die Jezus voorstond. De uitkomst hiervan voor hem stond vast: alleen díe leidraad zal echt slagen. Zelfs meervoudig: 30, 60, wie weet zelfs 100 maal!

Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 12 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 19 juli 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zondag 26 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 12 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
De school in Frierdale is weer aan het opstarten. De examenleerlingen gaan alweer een maand naar school en de andere leerlingen kunnen deze of de komende maand weer naar school Een hele opgave want ook in Zuid-Afrika en Friersdale gelden daarvoor strikte voorwaarden (zie plaatje). Naast onderwijs zorgt de school er ook voor dat de kinderen in ieder geval één goede maaltijd per dag krijgen. Juist in deze moeilijke tijden kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken.U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Heel hartelijk dank.

Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Rouwbegeleidingsgroep start weer
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies. Daarom start 13 oktober, bij voldoende aanmeldingen, een ‘rouwgroep’. Een folder met meer informatie vindt u in de kerk en op de website.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2085 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Opnames Open Poort in de Thomaskerk
Afgelopen woensdag kwamen ze voor het eerst: de mensen van De Open Poort. De Open Poort is de geloofsgemeenschap van de Amerpoort, een organisatie in Baarn die zorg, wonen en werk biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Normaal gesproken is er wekelijks een oecumenische viering voor de bewoners. In deze coronaperiode wordt er elke week een viering opgenomen en op zondag door de bewoners bekeken. Meer informatie over de Open Poort vindt u hier.

In juli en augustus wordt het Cultureel Centrum van de Amerpoort verbouwd en kan de Open Poort daar niet terecht voor de opnames. Omdat ze onze kerk zo mooi vonden hebben ze gevraagd of ze gedurende die periode de opnames in onze kerk konden maken. Ze kennen onze kerk van de uitvoering van “Welkom in jouw wereld” ruim anderhalf jaar geleden. Misschien herinnert u zich dit inspirerende muzikale verhaal nog.
Annemieke, de voorganger, Jacques de pianist of Jacco, de gitarist en Chris, de opnameman komen in de maanden juli en augustus iedere woensdag van 9-13 uur opnames maken voor de viering van de zondag daarop. Best een lange tijd voor een viering van ruim 3 kwartier, maar het wordt dan ook zeer professioneel aangepakt. Eerst de hele viering, daarna de handelingen apart (de 7 kaarsen aansteken, de Bijbel openen en sluiten, de bel luiden, etc.). Als dat is opgenomen, wordt nog een keer apart de muzikale begeleiding opgenomen. Alles wordt dan later bij elkaar geknipt en geplakt. We zijn blij dat we ze op deze manier kunnen helpen.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Een zaaier ging uit om te zaaien….
Mattheus 13

Zaad van hele grote waarde
Valt het op de stenen van jouw hardheid
of tussen het onkruid van je zondigheid
Laat je de vogels het wegnemen?

Laat het vallen in de aarde
bij het water van de Geest
en veel vruchten dragen
Laat het groeien tot reusachtige bomen
met wijde takken die dienen in Zijn koninkrijk.
(Leo Heuvelman)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 5 juli

Vieringen 
Koppige deemoed
‘Uw koning rijdt op een ezel’! zegt de profeet Zacharia in de eerste lezing. Die ezel zet hij tegenover het paard, de ‘tank’ van de oudheid. Het paard hoort bij oorlog en macht, de ezel is het toonbeeld van koppige deemoed. Jezus rijdt op Palmzondag niet toevallig op een ezel Jerusalem binnen: die kwam al uit het Oude Testament aanstappen, hij hoefde er maar op te gaan zitten om duidelijk te maken wie hij is en wat hij wil.
‘Neem mijn juk op je schouders en leer van mij: ik ben zachtmoedig en nederig van hart’. En dan leer je dit: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’! Deze tekst komt alleen bij de evangelist Mattheus voor (niet bij de andere drie). Jezus citeert hier uit het Boek van de Wijsheid en spreekt als de Wijsheid zelf. Zo kwam het dat de ‘Haya Sophia’ in Istanbul (6e eeuw) aan de ‘Heilige Wijsheid’ is gewijd, aan Jezus de Christus. En dankzij de Messiah van Händel is de tekst van Mattheus wereldwijd bekend en geliefd geworden.

Allemaal dragen we lasten. Ons lichaam kan een last zijn. Franciscus van Assisi noemde het … ‘broeder Ezel’. Ook onszelf kunnen we tot last zijn. De grote vraag is hóe we lasten leren dragen. We kunnen dat afkijken van voorbeelden: ‘Leer van mij’. Jezus uitte zijn zachtmoedigheid door bijvoorbeeld op de man af vragen stellen (‘Waarom sla je mij?’) en heel practisch te zijn (‘De sabbat is er voor de mensen, en niet andersom’)! Een zware last tors je niet door krachtpatserij, maar door een kantelpunt te zoeken of (zoals een juk doet) de last te verdelen. Dit is óók wijsheid en het leert je koppige deemoed: vasthoudend blijven zoeken naar de juiste weg en tegelijkertijd weten dat je niet alles kunt, zeker niet alleen. Deze houding geeft rust,– aan je ziel.

Hier verder over nadenken? Kom naar de viering of luister naar de livestream zondag om 9:30 uur.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 5 juli 9:30 uur, voorgangers pastor Andrea Geria en diaken Ton Hekkenberg
Zondag 12 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 19 juli 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 5 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Pakistan:
In de jaren “90 hebben Alie Cobelens, Joop Wijfjes en Ronald van Dijk als lid van de MOV groep een bezoek gebracht aan Pakistan. Daar hebben ze Tasawar Gill ontmoet, die tegenwoordig via de stichting STAR, kinderen onderwijs aanbiedt op zomerkamp en daarnaast allerlei activiteiten ontplooit om de verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren. Elk jaar geeft de parochie een bijdrage aan deze activiteiten.U kunt uw bijdrage voor de projecten van STAR overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Pakistan. Heel hartelijk dank.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen open voor de viering.

Wel kunt u doordeweeks een kaarsje komen opsteken of langskomen voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zullen er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster zijn. Ook de 1e vrijdagvieringen starten weer op. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier. Hoewel we verwachten dat er dan voldoende plaats in de kerk is voor iedereen, is het nog steeds nodig om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ‘s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Lintje voor Harry Wellink
In april kreeg Harry Wellink een koninklijke onderscheiding. De feestelijke overhandiging werd echter uitgesteld vanwege corona. Afgelopen vrijdag was het uiteindelijk toch zover dat Harry, samen met twee andere gedecoreerden, feestelijk onthaald werd op het gemeentehuis. Alle drie zijn ze nu lid in de orde van Oranje-Nassau.

Hoewel er maar 10 gasten per gedecoreerde bij aanwezig konden zijn, was onze parochie goed vertegenwoordigd. Iedereen werd op gepaste afstand verdeeld over de raadzaal. De burgemeester vertelde over alle drie een mooi verhaal over hun verdiensten voor de samenleving.

Bij Harrie prees hij vooral zijn langdurige betrokkenheid bij de parochie en bij Theodotion. Hij beschreef Harry als gedreven en sociaal en gaf aan dat hij trots was op zo’n betrokken inwoner in ons mooie Huizen. Daarna las de burgemeester de tekst van de Koning op de oorkonde voor en kreeg Harry de onderscheiding en een mooie bos bloemen overhandigd. Na het Wilhelmus, door Harry mooi meegezongen, en een toast kreeg hij door zijn dochter het kruis opgespeld.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2060 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Een week vol sport en spel online!
Een week vol sport en spel online!Maak je klaar voor day-challenges, sporten in je eigen tuin én de beste start van je zomervakantie. Sonrise gaat dit jaar namelijk online! Houd vanaf 6 juli de social pagina’s goed in de gaten en doe mee! Ook aan de jongere kids wordt gedacht met leuke knutsels, speurtochten en spellen voor buiten. Anders dan anders, maar nét zo gaaf.

Sonrise is een interkerkelijk sport- en evangelisatie-evenement voor kinderen en tieners in Huizen. Het event vindt altijd plaats in de eerste week van de basisschoolvakantie. Dit jaar dus van 6 t/m 10 juni.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er een programma via facebook met bijvoorbeeld een legofilmpje van een bijbelverhaal, een fotospeurtocht door Huizen of een proefje wat je thuis kunt doen. Voor jongeren van 13 tot 18 jaar zijn de activiteiten via Instagram en kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een dans-, judo of tekenworkshop. Het programma is hier te vinden.
Aktie vakantietasje
Lieve mensen, allemaal, die hielpen de vakantietasjes samen te stellen, we begrepen van de PGH-kerken, de Thomaskerk en beide Moskeeën. Een paar weken geleden vroeg Coby Wouda of de kinderen van ons schooltje het leuk zouden vinden om een ‘vakantietasje’ te krijgen. Toen ik begreep wat ermee wordt bedoeld, dacht ik dat ‘ze het wel leuk’ zouden vinden. Dat blijkt niet zo te zijn, want ze vinden het superleuk!! Vandaag, woensdag 1 juli zijn de tasjes uitgedeeld aan de jongste kinderen en gisteren aan de oudsten (veel kinderen waren op bezoek bij hun nieuwe school). Namens alle kinderen Intensieve TaalSchool (ITS) de Globe, heel hartelijk bedankt. “Meester, nu kunnen we thuis ook leuke dingen doen’, is één van de reacties. Mooie groet en nogmaals hartelijk dank, ook namens de collega’s
Hans Koster, Locatieleider ITS de Globe, (per 3 juli 2020 gesloten en opgeheven)
Vakantie pastor en diaken
Diaken Mikel Palic is met vakantie t/m 11 juli. Pastor Andrea Geria is met vakantie van 14 juli t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
Uw wil geschiede
Als ik ’Uw wil geschiede’ bid,
dan weet ik dat ik zeg,
dat ik mijn levenslot geheel
in trouwe handen leg.

Dat wat mij overkomen zal,
geen eeuwige dood kan zijn.
Als ik ‘Uw wil geschiede’ bid,
dan breekt mijn levenslijn
nooit af, dan hecht ik mij steeds meer,
aan Uw beloften vast.
Dan breekt Uw juk mijn schouders niet,
verlicht U zelf mijn last.

Dan ga ik door de diepte heen,
niet torsend aan mijn plicht.
Als ik ‘Uw wil geschiede’ bid,
maakt Liefde ‘t donker licht
(Co ’t Hart, Heimwee naar Later)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 28 juni

Vieringen 
Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen.
Krasse taal horen we vandaag in het evangelie. Wanneer je Christen wil zijn, moet je je vader en moeder, je zoon en dochter links laten liggen. Wil je Christen zijn, dan moet Christus en het Rijk Gods je meer waard zijn dan je eigen leven. Dat is nogal wat. Jezus vraagt toch wel zeer veel van wie hem willen volgen. Te veel? Met vader en moeder, broer of zus gaat het over het kleine wereldje waarin we leven. Dat mag nooit het belangrijkste zijn in je leven. Jezus roept op om verder te kijken. We worden uitgedaagd onze eigen kleine wereld te verlaten, onze horizon te verruimen, te kijken naar de noden van anderen.
Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen.” Wanneer we ons afzonderen van de buitenwereld, als we ons leven alleen voor onszelf willen houden, dan worden we eenzaam, dan wordt het stil rondom ons, dan gaan we dood. Jezus vraagt ons bereid te zijn te delen met de anderen, open te staan voor iedereen en niet alleen voor onze eigen kring. Hoe kunnen we er zijn voor elkaar? Dat kunnen we doen in kleine dingen. “Wie één van deze kleinen al was het maar een beker water te drinken geeft, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.” Zo’n kleine blijk van zorg is een teken van liefde, het is zeggen aan de ander: “je mag er zijn zoals je bent en je wordt bemind.”

Maar Jezus spreekt niet voor niets van ‘het leven verliezen’ en ‘je kruis opnemen’. Als we de weg van Jezus willen gaan, zullen ook wij risico’s en offers moeten brengen. Wat gebeurt er niet met mensen die zich openlijk verzetten tegen onrecht of verdrukking en zich inzetten voor God? Zo moeten Christenen ook in onze tijd bereid zijn hun kruis op te nemen. Wat betekent dat voor ons: je leven verliezen? Durven we consequent Christen te zijn, zelfs als dat pijn doet?

Hier verder over nadenken? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Komende vieingen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkVrijdag 3 juli 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen, thema: ThomasZondag 5 juli 9:30 uur, voorgangers pastor Andrea Geria en diaken Ton HekkenbergZondag 12 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 28 juni
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Onderhoud:
Het kerkgebouw is de plek waar we ‘samen kerk’ zijn. We vieren samen en ontmoeten elkaar. Om dat te kunnen blijven doen moet dat gebouw wel worden onderhouden: schilderwerk, goten schoonmaken, plafonds vervangen, alarmsysteem controleren…., noem het maar op. Al deze onderhoudswerkzaamheden kosten geld. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van ons kerkgebouw? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v onderhoud. Heel hartelijk dank.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag 28 juni is de Thomaskerk geopend van 9:30 tot 10:30 om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De zondagen daarna is de Thomaskerk op zondag alleen open voor de vieringen.

Wel kunt u doordeweeks een kaarsje komen opsteken of langskomen voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdag- of woensdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zullen er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster zijn. Ook de 1e vrijdagvieringen starten weer op. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier. Hoewel we verwachten dat er dan voldoende plaats in de kerk is voor iedereen, is het nog steeds nodig om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in een keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen.

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ‘s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 9:15 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Verhuur Vituskerk
Vanaf 1 juli is de Vituskerk op zondag verhuurd. Vanaf 11 juli zal pioniersplek De Brug, onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen, op zondagochtend vieringen gaan houden in de Vituskerk. Al deze week zijn ze begonnen met het opknappen en weer inrichten van de Vituskerk. We zijn blij dat de Vituskerk weer een kerkelijke functie krijgt en dat we mede-Christenen de mogelijkheid bieden om in deze Corona-periode toch vieringen te gaan houden. Voor onze parochie is het natuurlijk financieel ook een prettige meevaller dat de Vituskerk niet alleen maar geld kost maar waarschijnlijk zelfs iets opbrengt. Afgelopen weekend is het contract getekend en maandagavond droeg Hans Meulenkamp de sleutel symbolisch over aan Loek Alta van de Brug.
 
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1950 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Actie vakantietas
Gisteravond zijn 58 rugzakjes gevuld voor de actie vakantietas van Kerk in Actie. De rugzakjes gaan naar kinderen die deze zomer niet op vakantie kunnen en weinig speelgoed hebben. We deden deze actie samen met de moskeeën, de Oosterlichtkerk, Goede Buren en de Rotary. Vanwege deze samenwerking stuurde Kerk in Actie ons de 58 rugzakjes gratis op.

De ijswinkel in de Oostermeent gaf een bon voor een ijsje voor elk kind en deze week bestelde ’t Haagje spontaan twee dozen vol buitenspeelgoed voor de actie. Geweldig!
Gisteravond zijn alle spullen verdeeld over de tassen. Viltstiften, kleurboeken, voetballen, springtouwen, emmertjes en schepjes, frisbees en nog veel meer. Een heel gepuzzel om dat goed te verdelen over 58 kinderen van 2 -14 jaar.
Terugblik: opkikkertje
In deze bijzondere tijd van Corona merkten we dat we elkaar als parochianen missen. Wat zo normaal leek op zondag in de kerk, werd nu anders. We konden wel vieren via de livestream, maar dat is toch anders. Geen koffie naderhand, geen gezellig praatje over hoe het met ons gaat. We gingen op zoek naar een manier om mensen te laten weten dat we toch met elkaar verbonden willen blijven.
We besloten om een aantal parochianen een kleine attentie te brengen. Een opkikkertje. En naar wie ga je dan? De zieke parochianen? De eenzamen, de jongeren die zich inzetten voor de vieringen? We waren ons er terdege van bewust, dat we een keuze moesten maken. 2000 kikkertjes rondbrengen is wel een heel grote klus in deze moeilijke tijd. Dus we hebben ons beperkt en zijn aan de slag gegaan. We hebben 65 papieren tasjes gevuld met een kleine bloemengroet, een intentiekaarsje uit de kerk en een boekenlegger met het opkikkertje er aan.

Toen zijn de pastores en de overige locatieraadleden op de fiets gestapt. Op weg naar onze parochianen. De gesprekjes aan de deur, want binnen kwamen we niet uiteraard en in de tuin waren ontroerend. Voor zowel de ontvangers als voor de brengers van de tasjes. De persoonlijke ontmoeting en de aandacht die we hebben ervaren, heeft ons op een verrassende manier verbonden! Dit is ook kerkzijn! Hartverwarmend. Iets wat we willen vasthouden voor de toekomst.
 
Ter bemoediging
Een kamer vol kruisen
Een jonge man was ten einde raad. Hij zag geen uitweg meer in zijn leven, en begon te bidden: ‘God, ik kan niet meer! Mijn kruis is veel te zwaar om te dragen.’ God antwoordde: ‘Lieve zoon, kom even met me mee. In deze kamer staan verschillende kruisen. Kies maar het kruis waarvan jij vindt dat je dat het beste kunt dragen.’ De man was opgelucht. Hij keek rond in de kamer en zag allerlei soorten kruisen. Sommige waren zo groot dat hij er de top niet van kon zien. Andere zagen er heel zwaar uit. Toen zag hij een klein kruisje. Het stond tegen de muur. ‘Ik zou dat kruis willen, God,’ zei hij. Toen zei God: ‘Lieve zoon, dat is het kruis dat je zelf naar hier hebt gebracht.’
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 21 juni

Vieringen 

Wees niet bang
Wees niet bang, zegt Jezus in de evangelielezing tegen zijn apostelen. Waarom? Omdat God voor ons allemaal zorgt, ook voor de mens die zich net zo onbelangrijk voelt als een mus of net zo nietig als een hoofdhaar dat uitvalt.

Maar wat levert die zorg van God ons op? Die mus sterft nog steeds en het hoofdhaar blijft uitvallen. God voorkomt niet de misère, aftakeling of ongeluk. Waar zorgt God dan wel voor?

Wij hechten veel belang aan die uiterlijke zaken als ons huis, onze auto, ons werk, de vakantie of onze fysieke gesteldheid. Allemaal belangrijke aspecten van ons leven. Maar wil Jezus zijn leerlingen en ook ons er hier niet aan herinneren dat er meer is dan deze fysieke en materiële zaken, namelijk onze ziel? De ziel is onze verbinding met God. Zo bereikt God ons met zijn liefde. Zo beïnvloedt hij de manier waarop wij omgaan met alles wat ons overkomt, hoe we het ervaren en verwerken.

Bij alles wat we tegenkomen kunnen we ervoor kiezen om in plaats van verbitterd, opstandig en haatdragend te reageren, vergevingsgezind te zijn en open naar anderen, dankbaar voor wat er wel is. Zou dat niet de manier zijn waarop God zorg voor ons heeft? Niet door ons te behoeden voor onheil en verdriet, maar door ons kracht te geven en te bezielen om te kiezen voor wat nog wel kan en samen met anderen en vol liefde verder te gaan.

Verder nadenken over Gods zorg voor ons? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen in juni zijn
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
Woensdag om 10:00 vanuit de Vituskerk
Vrijdag om 10:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is in juni open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De vieringen van de pastores vanuit onze kerk en de Vituskerk in Blaricum zijn alleen beperkt toegankelijk. Zie bij ‘Viering 28 juni.

In juli zijn er op zondag weer wekelijks vieringen volgens het rooster om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk. Zie bij ‘Vieringen na 1 juli’.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage

Friersdale
De Corona uitbraak heeft grote gevolgen voor de arme bevolking in Friersdale. Na een hele tijd gesloten te zijn geweest begint de school in Frierdale weer op te starten.
De examenjaren gaan sinds deze week weer naar school en de bedoeling is dat de andere leerlingen in juli en augustus weer naar school kunnen komen. Een hele opgave want ook in Zuid-Afrika en Friersdale gelden daarvoor strikte voorwaarden (zie plaatje). Naast onderwijs zorgt de school er ook voor dat de kinderen in ieder geval één goede maaltijd per dag krijgen. Juist in deze moeilijke tijden kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer vieringen met maximaal 100 parochianen toegestaan. Er zullen dan weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster plaatsvinden. Ook de 1e vrijdagvieringen starten weer op. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier. Hoewel we verwachten dat er dan voldoende plaats in de kerk is voor iedereen, is het nog steeds nodig om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. Vanaf 28 juni kunt u reserveren voor vieringen in juli. In de volgende Kontaktpunten leest u hierover meer.

U kunt niet meer reserveren voor de viering van 21 juni om 11 uur in de Thomaskerk.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Viering van 28 juni
Op 28 juni is er om 11 uur een viering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Als u daarbij aanwezig wilt zijn kun u zich opgeven bij het secretariaat in Blaricum  (reserverenvitusblaricum@gmail.com). Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-53 83 153) opgeven. Aanmelden kan tot vrijdag 12 uur ’s middags. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering van 5 juli in Blaricum. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1950 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Bericht uit Hospice Huizen
Hoe gaat het met het hospice in deze bijzondere tijd? Dat is een vraag die we vaak horen, daarom willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u daarover te informeren.
Ook in het hospice hebben we te maken met de maatregelen die zijn ingevoerd ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus. Voor het hospice betekent dat ten eerste dat we minder vrijwilligers inzetten dan gebruikelijk en daarnaast dat er geen samenkomsten zijn in de algemene ruimtes. Gelukkig kunnen we wel bezoek toelaten op de gastenkamers in het hospice, al zijn daar wel enkele regels aan verbonden: alleen directe naasten komen op bezoek, er komen maximaal 4 personen tegelijk en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. Op deze manier kunnen gasten en hun naasten toch bij elkaar zijn in een zo veilig mogelijke omgeving.

Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de Stichting Hospice Huizen door ons financieel te steunen. Wij stellen uw donatie zeer op prijs. U kunt een eenmalige gift overmaken naar NL32 RABO 031 11 49 677 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Huizen. U kunt ook vaste donateur of vriend van Stichting Hospice Huizen worden door jaarlijks een bijdrage te doneren. U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage. Meer informatie vind u op de website.
Vaderdag in Wereldwinkel Huizen
Zondag 21 juni is het Vaderdag. Gelukkig is de Wereldwinkel weer open voor de verkoop van originele vaderdagcadeautjes zoals: mooie bronzen beeldjes uit Burkina Faso, prachtige kleurrijke potten uit Mexico, doppers, (h)eerlijke Tony Chocolonely, leuke boekjes en een prachtige houten motorfiets. Om ruimte te maken voor nieuwe spullen zijn een aantal planken gevuld met mooie artikelen met 20% korting. Daar staat misschien ook iets leuks bij voor vader. Ook zijn er mondkapjes, tweezijdig te gebruiken en wasbaar.

Door het kopen van een cadeau helpt u de vaders (en moeders) die deze producten maken, om een bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen. Op deze manier wordt Vaderdag extra feestelijk. Wereldwinkel Huizen, Kerkstraat 66, 1271 RM Huizen. Geopend op maandag: 13:30 – 17:00 uur, dinsdag t/m zaterdag: 10:00 – 17:00 uur. Meer informatie vind u op de website.
Ter bemoediging
Het stormt in mijn hoofd.
Ik kan er niet van slapen.
Al uren ben ik bezig
gedachten op te rapen.
Zoekend naar de juiste plek
lig ik maar te malen,
waardoor ik onbewust
het proces steeds blijf herhalen.
Onrustig wacht ik
tot de wind gaat liggen
en de storm verdwijnt.
Pas dan ontdek ik dat het licht is
en de zon allang weer schijnt.
(brievenbusgeluk)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 14 juni

Vieringen 

Ik ben het levend brood
In de evangelielezing zegt Jezus: Ik ben het levend brood. Deze uitspraak komt vlak nadat Jezus een grote menigte had gevoed met 5 broden en 2 vissen. De mensen vragen zich dan af wie Jezus eigenlijk is, wat ze moeten doen om dat te begrijpen. Jezus geeft dan aan dat ze in Hem moeten geloven. Hij zal zorgen dat ze nooit meer honger en dorst hebben.

Jezus vraagt dus om geloof. Dat zegt hij met sterke woorden: We moeten Hem eten en drinken, ofwel tot Hem komen en in Hem blijven. Wie gelooft in Jezus ‘eet’ Hem als het ware. Dat geeft indringend aan, wat geloven is. God helemaal in je opnemen, Hem volledig aanvaarden, helemaal op Hem vertrouwen. Geen half geloof, maar een totaal geloof.

Jezus voedt tot het eeuwige leven. Daarin ligt een belofte en een zegen. Hij is het brood des levens. Ons leven begint bij Hem. Wij zijn vaak geneigd om de volgorde om te draaien. Eerst moet ik zelf mijn leven op orde hebben, dan maak ik tijd voor Christus en het geloof. Maar is het niet juist andersom? Je mag bij Jezus, bij God beginnen, elke keer opnieuw. Ook als je onrustig bent, je leven een chaos is, je hoofd overvol en de wereld bedreigend. Je mag bij Hem beginnen. Elke nieuwe dag. Het geloof is erop gericht om ons weer te laten ademen; Om thuis te komen bij de Vader en in zijn vrede en blijdschap te leven.

Verder nadenken over het geloof als begin? Luister en kijk om 11:00 uur naar de viering of kom voor individueel gebed of om een kaarsje aan te steken langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.


Meer horen of verder nadenken over bidden of het eeuwige leven? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn in juni wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is in juni open open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De vieringen van de pastores vanuit onze kerk en de Vituskerk in Blaricum zijn alleen beperkt toegankelijk. Zie bij ‘Vieringen na 1 juni’.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Parochieactiviteiten:
In de afgelopen periode is maar weer gebleken hoe belangrijk onze parochiegemeenschap is. Nu we elkaar niet zagen ontdekten we pas hoe we elkaar missen. Normaal vieren we samen, we komen bijeen in een bijbelleesgroep, in een werkgroep, om de kerk schoon te maken of gewoon om samen koffie te drinken. Op 7 juni konden we voor het eerst weer samenzijn in een viering. Hopelijk kunnen we nu weer beginnen om onze parochie samen verder op te bouwen. Onze parochie maakt veel kosten, ook juist in de afgelopen periode, waarin allerlei extra inspanningen werden gedaan om toch met elkaar in verbinding te kunnen blijven. U kunt uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar rekeningnummer naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v parochieactiviteiten. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
Vanaf juni zijn er weer vieringen met parochianen toegestaan. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier. Onze pastores houden in juni één viering per zondag, of in Blaricum, of in Huizen. Op 21 juni is er om 11 uur een viering met parochianen in de Thomaskerk in Huizen en op 28 juni om 11 uur in de Vituskerk in Blaricum. Bij deze vieringen zijn 30 parochianen welkom. U moet daarom reserveren om bij de viering aanwezig te kunnen zijn. Hoe dat moet leest u hieronder. De Thomaskerk is in juni op zondag nog steeds tussen 9:30 en 10:30 open om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed.

Vanaf juli zijn er weer vieringen volgens het rooster om 9:30 uur. Dan zijn er ook weer zoveel parochianen welkom in een viering dat we verwachten dat er meestal voldoende plaatsen zijn voor iedereen. Reserveren zal echter nodig blijven.

U kunt niet meer reserveren voor de viering van 14 juni in de Vituskerk in Blaricum.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 15 uur door aan het secretariaat
Viering van 21 juni
Op 21 juni is er om 11 uur een viering vanuit de Thomaskerk in Huizen. Als u daarbij aanwezig wilt zijn kun u zich opgeven bij het secretariaat . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5258801) opgeven. Aanmelden kan tot vrijdag 12 uur ’s middags. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering van 5 juli in Huizen. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Viering met parochianen
Eindelijke mocht het weer: een viering met parochianen. Het was nog even wennen met handen schoonmaken, afstand houden en verspreid zitten, maar wat was het ontzettend fijn om weer samen te vieren. Maar ook, wat was het fijn om een viering te houden met bezoekers in plaats van voor een lege kerk. Zingen mag nog niet, maar de cantor had een geniaal idee. Neuriën kan wel. Zo konden de parochianen toch actief deelnemen aan de gezangen. Na afloop werd er gezellig nagepraat onder het genot van een kopje koffie.
Extra camera
Vanwege het succes van de camera hebben we een tweede aangeschaft zodat er nu zowel in Huizen als in Blaricum een camera is. Afgelopen donderdag zijn de camera’s samen met de bedieningsapparatuur geïnstalleerd. Misschien is het u tijdens de livestream op vrijdag al opgevallen. In Blaricum moet nog gekeken worden naar wat de beste plek is, maar voorlopig staat hij op de biechtstoel. Als de definitieve plek bepaald is wordt alles netter geïnstalleerd en worden de kabels ook weggewerkt. In Huizen is de camera, nu hij niet meer vervoerd hoeft te worden, aan het plafond bevestigd. Wel zo veilig. Blaricum en Huizen hebben dus nu beide een eigen camera en eigen bedieningsapparatuur en een gezamenlijke abonnement bij kerkdienstgemist. U kunt de vieringen dus op de vertrouwde plek blijven volgen.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1650 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Mogelijke verhuur Vituskerk
Het bestuur is in overleg met de Brug, onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen, over het gebruik van de kerk voor vieringen op zondagochtend. De huidige locatie waar de Brug bij elkaar komt is te klein vanwege de nieuwe 1,5 meter regels. Daarom zijn ze op zoek naar een andere plek om bij elkaar te komen. We hopen op korte termijn een overeenkomst te sluiten waardoor de Vituskerk, in afwachting van een definitieve bestemming, toch tijdelijk gebruikt wordt.
Ter bemoediging
Brood in de handen van God
Van bloem moet gij twaalf broden bakken, elk van twee issaron. Die moet gij in twee rijen van zes voor de Eeuwige op de tafel van zuiver goud leggen. (Lev. 24, 5-6)

Op een dag lag een rijke bakker te slapen in de synagoge. Op dat moment werd Leviticus 24, 5-6 gelezen, waarin de kinderen van Israël gevraagd wordt om twaalf broden op het altaar te leggen.
De bakker dacht dat God persoonlijk tot hem had gesproken. Hij haalde twaalf broden die hij achter het gordijn bij de Bijbelrollen verstopte.
Hij was nog maar net weg of de schoonmaker van de synagoge kwam het heiligdom binnen. Hij bad: ‘0 Heer, ik ben zo arm. Mijn gezin lijdt honger. We zullen sterven tenzij U een wonder verricht.’ Na zijn gebed ging hij aan het werk en vond de broden. ‘Een wonder!’, riep hij uit.
Het tafereel herhaalde zich een paar jaar lang. Totdat de rabbi op een dag toevallig zag wat zich afspeelde. Toen de waarheid boven tafel kwam, waren de bakker en de schoonmaker teleurgesteld dat God geen deel uitmaakte van hun leven.
Maar de rabbi zei: ‘Kijk naar jullie handen. Het zijn de handen van God, die brood ontvangt en het uitdeelt.’
(Book of Miracles)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 7 juni

Vieringen 

Drie-eenheid
Drie-eenheid. Een moeilijk begrip? Misschien valt het wel mee. Gaat het niet allemaal over een en dezelfde:De Vader: God die voor ons onbereikbaar is, die we alleen maar kunnen vermoeden. God die ons oneindig liefheeft.De Zoon: God die onze naaste is, mens onder de mensen, God die tastbaar en zichtbaar is. God die ons een originele levensvisie voorleefde.De Geest: God die in ons is, die ons enthousiast maakt en begeestert om het goed te doen. God die ons tot liefdedaden aanspoort om onze wereld te vernieuwen.
Laten we ons niet blindstaren op het begrip drie-eenheid, maar ons openstellen voor waar het echt om gaat: handen en voeten geven aan Gods Blijde Boodschap die tot ons kwam door zijn Zoon Jezus, die ons begeestert en inspireert om Gods rijk van liefde een stukje dichterbij te brengen.

Verder nadenken over het handen en voeten geven van de Blijde Boodschap? Luister en kijk om 11:00 uur naar de viering of kom voor individueel gebed of om een kaarsje aan te steken langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we beperkt gezamenlijke vieringen hebben in de Thomaskerk we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.


De vieringen zijn wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is in juni open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De vieringen van de pastores vanuit onze kerk en de Vituskerk in Blaricum zijn alleen beperkt toegankelijk. Zie bij ‘Vieringen na 1 juni’.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Kaarsen:
De collecte deze week is voor de kaarsen die we gebruiken tijdens de viering. Elke zondag branden er verschillende kaarsen op het altaar. De belangrijkste daarvan is de Paaskaars. Jaarlijks wordt deze met zorg uitgekozen om vervolgens met Pasen gewijd te worden. Deze week vragen we uw bijdrage aan de kosten voor deze kaarsen. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kaarsen. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
Vanaf juni zijn er weer vieringen met parochianen toegestaan. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier:. Onze pastores houden in juni één viering per zondag, of in Blaricum, of in Huizen. Op 7 juni en op 21 juni is er om 11 uur een viering met parochianen in Huizen. Vanaf 14 juni kan er ook ter communie worden gegaan. Bij deze vieringen zijn 30 parochianen welkom. U moet daarom reserveren om bij de viering aanwezig te kunnen zijn. Hoe dat moet leest u hieronder. De kerk is in juni op zondag nog steeds tussen 9:30 en 10:30 open om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed.

Vanaf juli zijn er weer vieringen volgens het rooster om 9:30 uur. Dan zijn er ook weer zoveel parochianen welkom in een viering dat we verwachten dat er meestal voldoende plaatsen zijn voor iedereen. Reserveren zal echter nodig blijven.

U kunt niet meer reserveren voor 7 juni en nog niet reserveren voor 21 juni.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 15 uur door aan het secretariaat
Viering 14 juni
Op 14 juni is er om 11 uur een viering vanuit de Vituskerk in Blaricum.Als u bij de viering aanwezig wilt zijn kun u zich opgeven bij het secretariaat in Blaricum, bij voorkeur via email en anders telefonisch (035-53 83 153). Aanmelden kan tot vrijdag 12 uur ‘s middags. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering 28 juni in Blaricum. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Het start weer op
Naast de vieringen die voorzichtig weer opstarten, kunnen ook andere activiteiten weer fysiek plaatsvinden in plaats van via videobellen. Donderdagmiddag was het Parochieel Liturgisch Beraad bij elkaar om te praten over de opstart van de vieringen en alle nieuwe regels die hiervoor gelden. Ook het parochiebestuur vergaderde donderdag voor het eerst sinds maanden weer samen en gebruikte daarvoor de De Goede zaal. Zaterdagavond komt de oudste na-vormselgroep in onze kerk bij elkaar.

Er komt dus weer wat meer leven in de brouwerij. Gelukkig hebben we ruimte in onze kerk om dit te kunnen doen. Wel is het ook hierbij belangrijk om de ruimte te reserveren. Er kunnen niet zomaar meerdere bijeenkomsten tegelijk plaatsvinden en niet alles is al weer mogelijk. Helaas moeten de koren nog langer wachten voordat ze weer kunnen gaan repeteren of zingen tijdens de vieringen. Toch is het heel fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten in de kerk.
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1650 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Nieuwe bisschop
Tweede Pinksterdag is onze bisschop Mgr. Punt met emeritaat gegaan. Hij is opgevolgd door Mgr. Hendriks die al sinds 2018 coadjutor was in ons bisdom. U kunt hier een brief van onze nieuwe bisschop lezen. Hij benoemt in zijn brief onder andere vier thema’s voor de toekomst voor ons Christen-zijn en dus voor de kerk in ons bisdom. De brief is zeer de moeite van het lezen waard is. Foto’s van de viering afgelopen maandag waarin de bisschopswisseling plaatsvond kunt u hier bekijken..
Secretariaat gesloten
Van 5 tot en met 12 juni is het secretariaat gesloten.
 
Ter bemoediging
Drie-eenheid
God,
Uw stem
horen wij spreken:
die ons leven volmaakt,
Jezus.

Zoon,
U roept
– tot liefde bereid –
vol van ons leven:
Geest.

Heilige,
U vult,
al onze harten
met de liefde van
Vader.
(Frans den Harder)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 31 mei

Vieringen 

Vrede zij u
De leerlingen zijn bij elkaar, maar uit angst hebben ze de deuren gesloten. Jezus is gestorven en verrezen, maar toch lijkt hij heel ver weg. Is dat niet, juist in deze periode waarin we niet zomaar samen kunnen komen en afstand moeten houden, heel herkenbaar? Wie voelt zich niet soms angstig, onbegrepen of eenzaam. Ook voor ons lijkt Jezus dan ver weg of afwezig.

En dan toch, ondanks de gesloten deuren komt Jezus binnen en zegt: ”Vrede zij u”. En zegt dat niet eigenlijk alles? Jezus komt door alle barrières heen, niet alleen toen maar ook nu nog. Hij komt en gaat midden in onze wanhoop en onze onmacht staan. Met zijn vredeswoorden verdrijft hij de angst en eenzaamheid. Hij brengt een nieuwe werkelijkheid, de werkelijkheid van Pasen, van de verrijzenis. Met de vrede van Jezus groeit de zekerheid dat God genadig is.

De leerlingen ontvangen de heilige Geest. Zoals God de eerste mens schiep door Hem levensadem in te blazen, zo blaast Jezus hier nieuw leven in de geloofsgemeenschap die onder zijn leiding is ontstaan. Die Geest geeft ook ons kracht en moed, vrijheid en visie om op weg te gaan en gestalte te geven aan Gods missie met als belangrijke peiler: vergeving schenken. Vergeving doorbreekt de neerwaartse spiraal van wrok en verbittering en maakt een nieuw begin. Zalig Pinksteren!
Wilt u Pinksteren vieren? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor individueel gebed of om een kaarsje aan te steken langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks opZondag om 11:00 uurWoensdag om 10:00 uurVrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten viering van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Pinksteractie
De Pinkstercollecte ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar! Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. Voorbeelden van ondersteuning door de WNM zijn: het betalen van de ziektekostenverzekering, het aanvullen van AOW-premie en het bijdragen aan een welverdiend verlof in Nederland. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 00 03 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v Pinksteractie. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
Vanaf juni zijn er weer vieringen met parochianen toegestaan. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier. Onze pastores houden in juni één viering per zondag, of in Blaricum, of in Huizen. Op 7 juni en op 21 juni is er om 11 uur een viering met parochianen in Huizen. Alleen op 21 juni kan er ook ter communie worden gegaan. Bij deze vieringen zijn 30 parochianen welkom. U moet daarom reserveren om bij de viering aanwezig te kunnen zijn. Hoe dat moet leest u hieronder. De kerk is in juni op zondag nog steeds tussen 9:30 en 10:30 open om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed.

Vanaf juli zijn er weer vieringen volgens het rooster om 9:30 uur. Dan zijn er ook weer zoveel parochianen welkom in een viering dat we verwachten dat er meestal voldoende plaatsen zijn voor iedereen. Reserveren zal echter nodig blijven.
Reserveren voor de viering van 7 juni
Als u de viering van 7 juni 11:00 uur in de Thomaskerk wilt bijwonen als parochiaan moet u hiervoor reserveren. U kunt dit doen door een mail te sturen naar het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u ook bellen. Aanmelden kan tot vrijdagmiddag 12:00 uur. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.
Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en krijgt u de vraag of u op 21 juni wilt komen. U staat dan voor die viering bovenaan de lijst. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we iemand anders blij maken met uw plek.

U kunt nog niet reserveren voor 21 juni.
Op transport
Net voor Hemelvaart is het tabernakel van de Vituskerk op transport gegaan naar Roman in Roemenië. Al een tijd geleden was het tabernakel uit de muur gefreesd. Een flinke klus want het tabernakel is tegelijkertijd een zware kluis. Afgelopen week was er ruimte in de vrachtwagen om hem ook mee te nemen naar zijn nieuwe bestemming. Hoewel het verdrietig is om de kerk stukje bij beetje steeds leger te zien worden, is het aan de andere kant toch ook wel mooi dat het allemaal een goede, nieuwe bestemming heeft gekregen.
Kerk in actie
De Oosterlichtkerk heeft het initiatief genomen om samen met GoedeBuren Huizen (de interkerkelijke werkgroep vluchteling) en de werkgroep Kerk en Moskee mee te doen aan “actie vakantietas”. Een vrolijk gebaar in deze nare tijden. Veel kinderen kunnen met hun ouders toch op vakantie, maar er zijn ook kinderen die om financiële redenen nooit op vakantie kunnen. Voor deze kinderen is Kerk in Actie de actie “actie vakantietas” begonnen. Deze actie verrast de kinderen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Kent U kinderen in uw omgeving, die zo’n tasje verdienen? Geef dit dan hier door. Wij zorgen er dan voor dat ook deze kinderen een tasje krijgen.
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1525 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Ter bemoediging
Maria
Jij vrouw die geloofd hebt
dat aan Jou vervuld zou worden
wat Je vanwege de Heer was toegezegd;

Jij, beeld en hart
van het geloof van de kerk;

Jij die ons in Kana gezegd hebt
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’
en wat leeg en opgebruikt was
werd plots teken van volheid en overvloed;

leer ons vandaag
in het oude én nieuwe Europa
met Jou te geloven
in het oeroude visioen van vrede:

dat mensen elkaars taal verstaan
en elkaar opbouwen en dragen,
verdrukking opgeheven,
het recht van de kleine erkend.

Leer ons, als Jij, ontvankelijk worden
voor de werking van Gods Geest
om vandaag hier te doen
wat gedaan kan worden
voor de komst van uw Zoon,
zijn rijk van vrede en gerechtigheid
voor heel onze wereld.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 24 mei

Vieringen 

Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed
In de eerste lezing zien we een biddende gemeenschap. De apostelen en de vrouwen volharden in gebed. Niet even 5 minuten of een uurtje, nee uren- en dagenlang. Voor dat gebed met lofprijzing, dankzegging, het luisteren naar de Geest en het bidden om de Geest maakten ze alles vrij.

Dat is iets waar de meesten van ons niet aan toekomen. Wanneer maakte u voor het laatst een periode van gebed mee, waarin niet het werk, niet de televisie of het internet, niet de sociale contacten of de sport de gedachten bepaalden, maar de aanwezigheid van God, de aanbidding en de dankzegging. Vaak is het al moeilijk om het uur tijdens de viering de dagelijkse beslommeringen buiten te houden.

En dat terwijl Gods rijk alleen gestalte kan krijgen onder Zijn leiding. Dat vraagt om een andere leefstijl, een manier van leven waarin het koninkrijk van God centraal staat. Dat is een leven waarin we Jezus en God kennen; niet alleen kennen met ons verstand, door kennis en inzicht, maar juist ook met onze zintuigen, met gevoel en in ons hart. Een leven waarin ons eeuwig leven is geschonken, een leven waarin we een relatie hebben met God.

Meer horen of verder nadenken over bidden of het eeuwige leven? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks opZondag om 11:00 uurWoensdag om 10:00 uurVrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Solidariteitsfonds:
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v solidariteitsfonds. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft onderzocht welke maatregelen per maandag 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Er is een protocol opgesteld, dat erin moet voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid. Over de uitwerking van dit protocol wordt op dit moment nagedacht door onder meer de pastores en de locatieraden in onze parochies. Zodra er meer duidelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld via Kontaktpunten en de website. Op de site van het bisdom kunt  hier alvast het een en ander lezen:
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1475 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Tuinhuisje
Deze week is in de tuin van de Thomaskerk een tuinhuisje door vrijwilligers in elkaar gezet. Vorige week was al een mooie gladde vloer met tegels gelegd en waren de uitgebreide installatie-instructies gekopieerd en ter lezing aan alle betrokkenen uitgedeeld. Op maandag kon er, goed voorbereid, begonnen worden met het in elkaar zetten van de wanden. De bouwbeschrijving werd opgehangen en stap voor stap verscheen er langzaam een tuinhuis. Dinsdag werd het project afgerond. In het huisje worden het tuingereedschap en andere materialen opgeslagendie tot nu toe in de verwarmingsruimtes lagendie tot nu toe in de verwarmingsruimtes lagen, zodat voldaan wordt aan de veiligheidseisen van de verwarming.
Vormel
Zoals veel activiteiten gaat het vormsel dit jaar ook niet door, maar dat wil niet zeggen dat de voorbereidingen ook gestopt zijn. De groep gaat gewoon door met de voorbereiding en hoopt volgend jaar extra goed voorbereid alsnog het vormsel te doen. Afgelopen week was er weer een voorbereidingsavond. De avond, die via Zoom werd gehouden, ging over mensen die belangrijk voor je zijn op je levensweg, over mensen die een voorbeeld voor je zijn in het geloof. Maar ook werd er in huis gezocht naar dingen die met geloof te maken hebben. Er werd druk gepraat, gewerkt, gezocht en aan het einde werd het even stil met een kaarsje erbij. Een mooie avond. Juist ook deze week heeft onze bisschop, bisschop Hendriks, een filmpje gemaakt speciaal voor de vormelingen. Dit filmpje staat hier.
Nieuwe kunst in de kerk
De familie van Jan van Duin heeft aan onze parochie een kunstwerk van Alphons van Leeuwen geschonken. De kruissymboliek, een Vere Dignum teken zoals ook in de wand achter het altaar is gekrast, stond op het graf van Jan van Duin Het graf werd geruimd en we zijn heel blij dat de familie aan onze parochie heeft gedacht als bestemming voor het kunstwerk. Afgelopen dinsdag is het kruis door de familie gebracht en afgelopen donderdag was Alphons van Leeuwen zelf in de kerk om te kijken naar de beste plek om het kunstwerk neer te zetten. Nadat het kruis opgepoetst was, kwam de oorspronkelijke kleur weer mooi naar voren. Op de foto ziet u het kruis geflankeerd door Alphons van Leeuwen en zijn vrouw.
Thomaswijn
Zoekt u nog een lekkere wijn voor Pinksteren? Bestel dan wat rode of witte wijn waarbij u ook nog eens een steentje bijdraagt voor de parochie. U betaalt slechts Є7,50 per fles. Bel of mail met het secretariaat om een afspraak te maken om uw bestelling af te halen.
‘Laudato si’ week 16-24 mei
Deze week is ingesteld naar aanleiding van de encycliek van de paus 5 jaar geleden. Het thema is ‘Alles is verbonden.’ De mondiale crisis die wij nu meemaken, raakt allen en kan alleen opgelost worden door samen te werken. Deze tijd laat zien dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en dat schepping, gezondheid, maar ook gerechtigheid en een nieuwe toekomst met elkaar samenhangen. Meer informatie vindt u op deze website.

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Het gebed dat hiervoor wordt gebruikt vindt u hier.
Afgelast
De parochiebijeenkomst van 28 mei gaat niet door. Hopelijk kunnen we in november wel weer bij elkaar komen. Wilt u voor die tijd iets over de parochie weten of hebt u ideeën of adviezen, mailt of belt u dan naar het secretariaat. Dan komt het vanzelf bij de juiste personen terecht.
Ter bemoediging
Moeder Maria
Moeder Maria,
eens hebt gij aan de wereld
Jezus gegeven als verlosser,
toon ons ook vandaag de weg naar Hem.

Schenk ons
iets van uw geloof
in donkere dagen,
iets van uw vreugde
om hetgeen God voor ons doet,
iets van uw luisterbereidheid
naar Jezus’ woord.

En help ons
Hem na te volgen
zoals gij het hebt gedaan
in eenvoud en dienstbaarheid.
Amen.