Mededelingen 16 juni

Gastgezinnen gezocht. 16 t/m 23 augustus bezoeken Roemenen van onze zustergemeenschap in Élesd Huizen. We zoeken nog ongeveer 20 slaapplekken voor het eerste weekend, vrijdag 16 augustus t/m maandagochtend 19 augustus. Er zijn ook veel jongeren tussen 10 en 20 jaar die meekomen, dus voor gezinnen met jongeren in die leeftijd is het zeker leuk om gastgezin te zijn. Wilt u meer weten, kom dan op 23 juni om 12 uur naar de Oosterlichtkerk. Uitgebreidere informatie hierover en de aanmeldadressen vindt u in ons mededelingenblad Kontaktpunten in de hal.

Vluchtelingen gebedsweek:

Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. We zijn dankbaar voor veel christenen, misschien u ook wel die vluchtelingen liefhebben. Wilt u tijdens de Vluchtelingengebedsweek (17-23 juni) dagelijks voor vluchtelingen bidden? God belooft kracht aan gemeenschappelijk gebed. Er is zoveel verdriet, teleurstelling en frustratie in het leven van vluchtelingen. Bid dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Dat er mensen zijn die naar ze omzien en vertellen over de liefde van Jezus Christus. En bid om kracht om zelf zo’n mens te zijn.

Bid mee en heb lief
Geachte nieuwsbrieflezer,

Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. We zijn dankbaar voor veel christenen, misschien u ook wel die vluchtelingen liefhebben.

Wilt u tijdens de Vluchtelingengebedsweek (17-23 juni) dagelijks voor vluchtelingen bidden? God belooft kracht aan gemeenschappelijk gebed. Er is zoveel verdriet, teleurstelling en frustratie in het leven van vluchtelingen. Bid dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Dat er mensen zijn die naar ze omzien en vertellen over de liefde van Jezus Christus. En bid om kracht om zelf zo’n mens te zijn.

Het thema is ‘bid mee en heb lief’. We willen u vragen om aan te sluiten bij dat gebed. U kunt hiervoor gebedsboekjes bij ons bestellen die u met uw gezin of kerk in de week voorafgaand aan 23 juni kan gebruiken.

Het zou geweldig zijn als uw kerk ook meedoet. Wij bieden hiervoor een actiepakket met o.a. gebedspunten, een poster en kinderwerkmateriaal.
Doet u met uw gemeente mee?
Hier vindt u meer informatie. Ook kunt u hier (gratis) gebedsboekjes vanaf en posters bestellen.

Helpt u mee om op deze dag met zoveel mogelijk mensen samen te bidden voor vluchtelingen?

Bedankt!

Jan Pieter Mostert, directeur Gave

Mededelingen 9 juni

Zondag 23 juni om half 10 hebben we een bijzondere viering. Suzanna Yohannes Hagos wordt dan tijdens de viering gedoopt. Suzi’s ouders komen uit Eritrea en zouden het fijn vinden als u met hen dit heugelijke feit wilt vieren. Het Thomaskoor zal zingen tijdens de viering. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

De Pinkstergroet.

Met Pinksteren groeten in Huizen de leden van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie elkaar. Zij groeten elkaar met bloemen die iets zeggen over het Pinksterfeest.

In de verschillende kerken staan dezelfde bloemen en worden dezelfde woorden gesproken.
De schikking is gebaseerd op het thema van het Pinkster Festival: ’Aanraking Mens en Geest’.

In de bloemschikking staat een witte lelie, als teken van de Geest. Twee handvormige bladeren symboliseren de aanraking tussen Mens  en Geest. Daardoor ontstaat warmte en inspiratie. Dit is te zien in de vlammende Gloriosa bloemen. Neergaande lijnen van bladeren verbeelden de betrokkenheid op de wereld. De witte kleur van het doek draagt het verwarmde licht verder.

Tekst:

Zo mogen wij
vanuit die éne Geest
in hart en ziel geraakt zijn
voor de mensen hier binnen
voor de mensen daar buiten
en voor de wereld om ons heen.

Gastgezinnen gezocht! (Kom 23 juni naar de informatiebijeenkomst)

We komen nog ongeveer 20 slaapplekken tekort van vrijdag 16 t/m maandagochtend 19 augustus. Dit is uw kans om eens kennis te maken met onze (Hongaarse) Roemeense vrienden uit Élesd.

Al bijna 30 jaar ontmoeten wij elkaar als vrienden. Afwisselend in Roemenië en in Huizen. Wie zijn ‘wij’ dan? ‘Wij’ zijn de vele gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huizen en de Rooms- Katholieke parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck, die in de afgelopen decennia al eens op reis zijn geweest naar Élesd, of thuis ooit gasten hebben ontvangen.

Gastgezin zijn is supergezellig en het verrijkt je (geloofs)leven!

Let op:  er komen ook 20 jongeren mee. Vooral als je zelf kinderen hebt (leeftijd 10-20) is het interessant om gastgezin te zijn.

De Hongaars-Roemeense vrienden komen van 16 t/m 23 augustus. Het eerste weekend logeren zij in gastgezinnen. Van maandag 19 t/m vrijdagochtend 23 augustus zal de groep verblijven in een groepshuis vlakbij Oud Valkeveen. Er wordt een gezellig programma georganiseerd voor alle gasten, maar ook alle geïnteresseerde Nederlanders (gemeenteleden/parochianen) mogen mee op pad.

Voor en met alle jongeren (inclusief Nederlandse jongeren) wordt een aantal leuke activiteiten georganiseerd.

Dus: aarzel niet, maak de logeerbedden vast op en geef door dat u gastgezin wilt zijn!

Opgeven kan via Annemiek Wijnja-Oudshoorn (miekwijn@concepts.nl) en via Marianne Hartong (hartongmarianne@gmail.com)

Op zondag 23 juni a.s. is er een informatiebijeenkomst in de Oosterlichtkerk. Om 12.00 uur, in de koffiezaal bent u van harte welkom!

Tot dan!

Collectes:

9 juni: Pinksteractie. Aan het einde van de week Nederlandse missionaris collecteren we voor de Pinksteractie. Dit jaar staat de actie in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. We zamelen we geld zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

16 juni: 2e collecte is voor Friersdale. Over twee weken vertrekt pater van Wegen weer naar zijn geliefde Friersdale. Hij kan dan met eigen ogen  het resultaat van onze collectes van vorig jaar zien: de nieuwe waterzuiveringsinstallatie met zonnepanelen. Dit jaar collecteren we voor zonnepanelen voor de school zelf, zodat kinderen en docenten zonder de onzekerheid over de elektriciteitsvoorzieningen kunnen werken op de computers, maar ook de maaltijden zonder uitval van koelkasten en vriezers veilig kunnen worden bewaard en bereid. Hartelijk dank voor uw gave.

23 juni: 2e collecte voor het Klokkentorentje. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opknappen van het klokkentorentje en alle kozijnen op het dak. Dit is een flinke investering geweest, maar nu ziet het er dan ook weer prima uit. Ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld de goten en het loodgieterswerk blijven we investeren in onze Thomaskerk zodat hij toekomstbestendig blijft. Uw bijdrage daarvoor is zeer welkom.

Reminder:

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Mededelingen 2 juni

Maandag 3 juni is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Aanvang is 0m 20.00 uur.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Mededelingen 26 mei

Mededelingen:

Volgende week zondag 2 juni houdt de wereldwinkel, na de viering in de Thomaskerk, haar verkoop in de hal.

Maandag 3 juni is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Aanvang is 0m 20.00 uur.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Vrienden op bezoek…

In de zomervakantie mogen wij als RK Parochie en Protestantse gemeente Huizen bezoek uit Roemenië verwachten.

De Roemenië Groep (ROG) heeft een groep mensen uit het Roemeense Élesd uitgenodigd om hier vakantie te komen doorbrengen. Élesd is onze partnergemeente en iedere uitwisseling is weer bijzonder.

Bijzonder om zoveel oude vrienden weer te zien en nieuwe vrienden te maken. We eten samen, gaan samen op pad, praten met elkaar en gaan samen naar de kerk. Zo delen we veel ervaringen. Dan geeft het een bijzonder gevoel wanneer je weet dat we ondanks de afstand en het verschil in taal en cultuur met elkaar verbonden mogen zijn.

Wilt u dit ook meemaken? Geef u dan op als gastadres of ga met ons mee op pad.

Onze vrienden komen van donderdag 15 t/m vrijdag 23 augustus, de laatste week van de zomervakantie. We zoeken gastadressen van donderdag 15 t/m zondag 18 augustus. Van maandag t/m vrijdag 23 augustus logeert de groep in een groepsverblijf bij Oud Valkeveen.

Er is een aardig programma bedacht. Waarbij volop ruimte is voor ontmoeting.

De komende maanden zullen we meer van ons laten horen. Wilt u zich nu opgeven of meer van het programma weten? Kijk dan eens op de website: www.protestantshuizen.nl/rog

We horen graag van u!

Met een hartelijke groet namens de Roemenië Groep.

Collectes:

26 mei: OEC: De locatieraad probeert de bijzondere collectes over het jaar te spreiden. U bent gewend dat wij u in november vragen om een bijdrage voor de partnergemeenten in Polen en Roemenië ter ondersteuning van die gezinnen die – ondanks economische verbeteringen – een steuntje in de rug nog heel goed kunnen gebruiken. In plaats van november wordt het verzoek nu aan u gedaan. De Oost Europa Commissie hoopt dat u ook deze keer weer wilt meehelpen dit mogelijk te maken. Hartelijk dank voor uw gift.

2 juni, Pinksteractie. Aan het begin van de week Nederlandse missionaris collecteren we deze week voor al die mensen die zich op deze manier inzetten voor anderen.  Gedreven door hun geloof en naastenliefde zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de meest armen en kwetsbaren in de samenleving. Zij geloven in de ander en blijven waar anderen gaan. Onze steun hebben ze hierbij hard nodig. Hartelijk dank voor uw gave.

9 juni, Pinksteractie. Aan het einde van de week Nederlandse missionaris collecteren we voor de Pinksteractie. Dit jaar staat de actie in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. We zamelen we geld zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 12 mei

Donderdag 16 mei is er de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst om 20:00 uur in de Thomaskerk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: jongeren, oecumene, financiën en een nieuwe jaarlijkse viering, de Thomasviering. Daarnaast nodigen we alle werkgroepen van harte uit om wat te vertellen over hun activiteiten. We vinden het belangrijk dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn en wat er allemaal wel niet gebeurt binnen de parochie.

Vrienden op bezoek…

In de zomervakantie mogen wij als RK Parochie en Protestantse gemeente Huizen bezoek uit Roemenië verwachten.

De Roemenië Groep (ROG) heeft een groep mensen uit het Roemeense Élesd uitgenodigd om hier vakantie te komen doorbrengen. Élesd is onze partnergemeente en iedere uitwisseling is weer bijzonder.

Bijzonder om zoveel oude vrienden weer te zien en nieuwe vrienden te maken. We eten samen, gaan samen op pad, praten met elkaar en gaan samen naar de kerk. Zo delen we veel ervaringen. Dan geeft het een bijzonder gevoel wanneer je weet dat we ondanks de afstand en het verschil in taal en cultuur met elkaar verbonden mogen zijn.

Wilt u dit ook meemaken? Geef u dan op als gastadres of ga met ons mee op pad.

Onze vrienden komen van donderdag 15 t/m vrijdag 23 augustus, de laatste week van de zomervakantie. We zoeken gastadressen van donderdag 15 t/m zondag 18 augustus. Van maandag t/m vrijdag 23 augustus logeert de groep in een groepsverblijf bij Oud Valkeveen.

Er is een aardig programma bedacht. Waarbij volop ruimte is voor ontmoeting.

De komende maanden zullen we meer van ons laten horen. Wilt u zich nu opgeven of meer van het programma weten? Kijk dan eens op de website: www.protestantshuizen.nl/rog

We horen graag van u!

Met een hartelijke groet namens de Roemenië Groep.

Boekenmarkt in de Thomaskerk

Heeft de opruimgoeroe Marie Kondo u in de greep gekregen? En zijn nu uw boekenplanken aan de beurt om leeg te maken? Breng uw oude boeken (platen, cd’s en puzzels mogen ook). Bij de Roemeniëgroep zijn ze welkom. U kunt ze inleveren op vrijdag 17 mei a.s. van 15.00-20.00 uur in de Thomaskerk.

En vindt u daarna uw boekenplanken toch iets te leeg? Kom dan weer nieuwe exemplaren uitzoeken tijdens de boekenmarkt van de Roemeniëgroep op zaterdag 18 mei, tussen 10.00 en 16.00 uur.

Kom lekker snuffelen en geniet tussendoor van een lekker kopje koffie met een plak cake of stukje gebak.

U bent van harte uitgenodigd. 

De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor het bezoek van onze vrienden uit partnergemeente Élesd (Aleşd) in Roemenië. Zij zullen deze zomer met een grote groep een bezoek brengen aan Huizen. Als u meer informatie wilt over deze uitwisseling (of u wilt eens kennismaken), kijk dan eens op www.protestantshuizen.nl/rog

Tot ziens op 18 mei!

Collectes:

12 mei: De tweede collecte Is deze week voor Friersdale in Zuid Afrika. Dit jaar collecteren we voor zonnepanelen voor de school en het ‘koshuis’ in Friersdale. Door zonnepanelen worden ze minder afhankelijk van het nationale energienet dat bijna dagelijks voor kortere of langere tijd uitvalt waardoor bijvoorbeeld computers niet gebruikt kunnen worden, maar ook de koelkast en diepvries uitvallen. Uw bijdrage is zeer welkom. Houdt u echter ook wat geld over voor de deurcollecte voor roepingenzondag aan het einde van de viering.

Deurcollecte roepingenzondag. Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. In de evangelielezing op Roepingenzondag zegt Jezus: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” Er blijven mensen nodig die zich op een bijzondere wijze wijden aan het werk in de kerk, de verkondiging van het Woord Gods en de toediening van de sacramenten. Met uw bijdrage aan de deurcollecte wordt de opleiding van priesters en diakens financieel ondersteund.

19 mei: bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van liturgie tot jongeren, van MOV tot financiën. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen. Zo helpen ze ons om beter te functioneren. Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom.

26 mei: OEC: De locatieraad probeert de bijzondere collectes over het jaar te spreiden. U bent gewend dat wij u in november vragen om een bijdrage voor de partnergemeenten in Polen en Roemenië ter ondersteuning van die gezinnen die – ondanks economische verbeteringen – een steuntje in de rug nog heel goed kunnen gebruiken. In plaats van november wordt het verzoek nu aan u gedaan. De Oost Europa Commissie hoopt dat u ook deze keer weer wilt meehelpen dit mogelijk te maken. Hartelijk dank voor uw gift.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 5 mei

Maandag 6 mei houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond. Deze avond bent u van harte welkom in de Thomaskerk. Aanvang van de avond: 20.00 uur.

Zondag 12 mei is de viering van de Eerste heilige Communie.

Deze viering begint om 10:00 uur (en niet om half tien zoals we in gewend zijn) in de Thomaskerk.

Donderdag 16 mei om 20:00 uur is er een Parochie avond in de Thomaskerk. De Locatie Raad nodigt u daar hartelijk voor uit. Meer informatie wordt na Pasen gegeven. Zet u hem alvast in de agenda?

In de hal ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met twee bijzondere interviews: één met Tiny Tol van Moedige Moeders over hulpverlening aan ouders van drugsverslaafde kinderen en één met bisschop Audo van Aleppo in Syrië over de oorlog daar. Neem dus een gratis exemplaar mee.

Mededelingen 28 april

Zondag 5 mei: is het thema van de familie viering: Anne Frank

Zondag 12 mei is de Eerste Heilige Communieviering.

Deze viering begint om 10.00 uur, en niet, zoals u gewend bent in de Thomaskerk, om 09.30 uur.

Zaterdag 18 mei wordt er in de Thomaskerk een boekenbeurs georganiseerd voor de Roemenië groep om geld in te zamelen voor hun komst in augustus.

Vrijdag 17 mei kunt u van 15.00 toto 20.00 uur boeken inleveren in de Thomaskerk.

Donderdag 16 mei wordt de halfjaarlijkse Parochie avond gehouden. Aanvang is 20.00 uur.

De Thema’s van die avond: Jongeren, financiën, wat doen we al allemaal oecumenisch, en de aankondiging van een jaarlijks terugkerende Thomasviering rond eind november.

Mededelingen Pasen

Zondag 12 mei is de viering van de Eerste heilige Communie.

Deze viering begint om 10:00 uur (en niet om half tien zoals we in gewend zijn) in de Thomaskerk.

Donderdag 16 mei om 20:00 uur is er een Parochie avond in de Thomaskerk. De Locatie Raad nodigt u daar hartelijk voor uit. Meer informatie wordt na Pasen gegeven. Zet u hem alvast in de agenda?

Met Pasen eindigt de Vastenactie die we gedurende de 40-dagen tijd hebben gehouden onder het motto “Water verandert alles”.

Door middel van de bloemschikking hebben we geprobeerd dit visueel weer te geven en we hopen dat u een kijkje heeft genomen.

Zo niet bekijkt u dan nog even het eindresultaat  met de beschrijving die er bij staat.

Voor zover u nog niet aan de Vastenactie heeft bijgedragen, deze blijft van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.

Dank u wel voor uw bijdrage.

De MOV groep.

Maandag 6 mei houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond. Deze avond bent u van harte welkom in de Thomaskerk. Aanvang van de avond: 20.00 uur.

Toelichting bij de collecte van:  


20 april (Paaswake):
De tweede collecte is vandaag voor Friersdale. Dit jaar wordt er geld ingezameld om de school van zonnepanelen te voorzien. Dagelijks gaan er zo’n 650 kinderen naar school. Doordat de thuisomstandigheden van veel van deze kinderen verre van ideaal zijn, is de school voor hun toekomst veel belangrijker dan het voor ons hier in het Westen is. Met zonnepanelen kan er veel aan geld bespaard worden wat dan aan andere schoolbenodigdheden kan worden uitgegeven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

21 april (1e Paasdag):
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Dit jaar is de vastenactie voor waterprojecten in 5 verschillende landen. Als er bijvoorbeeld een waterput bij een school komt, zorgt dat er voor dat er meer kinderen, met name meisjes, naar school gaan. Zo betekent schoon water dus veel meer dan alleen veiligheid en voorziening in een eerste levensbehoefte. Water verandert alles! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 14 april

Net als de afgelopen jaren organiseren de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk gezamenlijk een vesper, een korte meditative bijeenkomst ter voorbereiding op Pasen, op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april. Het thema in de diensten is dit jaar: Ontmoetingen langs de Via Dolorosa, ontmoetingen van Jezus op zijn weg naar Golgotha. U ben de komende 3 dagen van harte welkom om 19:30 uur in de Oosterlichtikerk. De vieringen duren ongeveer een half uur. Achterin het boekje vindt u informatie over alle vieringen tijdens de Goede week en Pasen. Neemt u het boekje gerust mee als ruggensteuntje.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat u hieronder kunt downloaden. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Mededelingen 7 april

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 13 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069 (Petra) of 06 42 23 34 93 (Sandra). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 14 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Gezamenlijke maaltijd Thomaskerk         

In Huizen bestaat de goede gewoonte de veertigdagentijd te starten met een sobere maaltijd op Aswoensdag. De maaltijd zorgt voor verbinding tussen parochianen onderling en iedereen is altijd erg enthousiast. Daarom is nu besloten nog een keer samen te eten aan het begin van de Goede Week.

Met het laatste avondmaal op Witte Donderdag in gedachten willen we op palmzondag 14 april om 17.00 uur samen een vegetarische maaltijd gebruiken in de Thomaskerk.
We denken aan een bijdrage van € 5,00. Dit geld komt ten goede aan de veertigdagenactie.

Om vast te stellen hoeveel ingrediënten wij moeten inkopen, verzoeken wij u vriendelijk om ons via onderstaande telefoonnummers te laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen. Wilt u dit uiterlijk 31 maart doen? U kunt zich natuurlijk ook op zondag na de viering opgeven.

Julliette Basmaci:   035-5264468, 
Marion Koster 06-10673936, 
Johanna van Winsen  035-5260812, e-mail: j.halfschepel@ziggo.nl

Toelichting bij de collecte van

7 april:
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Schoon en veilig water is voor ons heel gewoon, maar in grote delen van de wereld is dit helaas nog altijd niet het geval. De vastenactie dit jaar is voor 5 projecten die zorgen voor schoon water door putten, pompen, tanks en infiltratiesystemen. Water dat levens kan redden. Uw  bijdrage is heel welkom.

14 april:
De tweede collecte is vandaag voor Kerk en vluchteling. Kerk en Vluchteling is een interkerkelijke werkgroep die zich inspant voor de mensen uit oorlogsgebieden die in Huizen hun onderdak hebben gevonden.
In de folder van Goede Buren, die in de hal ligt vindt u meer bijzonderheden over de activiteiten. Wilt u meer weten, dan kunt u Hanneke Henrichs bevragen. Uw bijdrage voor dit goede werk wordt zeer gewaardeerd. Hartelijk dank.

20 april (Paaswake):
De tweede collecte is vandaag voor Friersdale. Dit jaar wordt er geld ingezamelt om de school van zonnepanelen te voorzien. Dagelijks gaan er zo’n 650 kinderen naar school. Doordat de thuisomstandigheden van veel van deze kinderen verre van ideaal zijn, is de school voor hun toekomst veel belangrijker dan het voor ons hier in het Westen is. Met zonnepanelen kan er veel aan geld bespaard worden wat dan aan andere schoolbenodigdheden kan worden uitgegeven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

21 april (1e Paasdag):
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Dit jaar is de vastenactie voor waterprojecten in 5 verschillende landen. Als er bijvoorbeeld een waterput bij een school komt, zorgt dat er voor dat er meer kinderen, met name meisjes, naar school gaan. Zo betekent schoon water dus veel meer dan alleen veiligheid en voorziening in een eerste levensbehoefte. Water verandert alles! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vandaag, 7 april is de 44e Polderloop in Eemnes

Iedereen die het zonnepanelenproject in Friersdale wil steunen is vanmiddag van harte welkom bij de 44e Eemnesser Polderloop.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
–de hardlopers kunnen zich uitleven op de 5, 10 en 15 km.
–de wandelaars kunnen genieten van een rondje van 5 km. door de polder.

Wie wil meedoen, kan zich inschrijven tussen 12.00 en 12.45 uur op De Deel, Wakkerendijk
162 Eemnes. Het inschrijfgeld voor kinderen t/m 12 jaar is € 5,–. Personen van 13 jaar en ouder betalen € 8,–.

Pater Wijnand van Wegen geeft om 13.00 uur het startsein op de Jong Jaapeweg. Rond 15.00
uur is de prijsuitreiking op De Deel. Als je het niet zo ziet zitten om mee te lopen, ben je toch
van harte welkom op De Deel. Daar proef je de gezelligheid en kun je genieten van een hapje
en/of een drankje. Een deel van de omzet gaat die dag ook naar de zonnepanelen voor
Friersdale.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.