Kontaktpunten 25 oktober

Vieringen 
De eerste lezing is deze zondag uit het boek Exodus. Exodus bevat het verhaal van de uittocht. Het wordt echter direct duidelijk dat weg gaan uit de onvrijheid niet automatisch betekent dat er vrijheid voor in de plaats komt. Vrijheid vraagt om regels en die ontvangt Mozes bij de Sinaï.
Wanneer het Bijbelboek Exodus heeft verteld hoe God de Tien Geboden op de Sinai aan het volk bekend maakt, volgen er drie hoofdstukken met allerlei religieuze, maar ook profane wetten. Deze regels zijn een verdere uitwerking van de Tien Geboden. Deze drie hoofdstukken uit Exodus worden ook wel het Verbondsboek genoemd. De eerste lezing is een klein stukje hieruit.

De regels komen uit de praktijk van het leven in het beloofde land. Steeds weer moet het volk er aan worden herinnerd dat ze ooit zelf in onvrijheid leefden in Egypte en daarom nu mensen in de knel de mogelijkheid zouden moeten bieden om in vrijheid te leven. Want ook in het nieuwe land waren al snel oude gewoontes van kracht: Het recht van de sterkste. Ook in deze nieuwe samenleving was delen moeilijk. Een nieuw land met oude regels en dus nog lang geen ‘beloofd’ land.
De wet, die Mozes uit naam van God aan het volk voorhield is niet bedoeld om vrijheid te beperken, maar om de vrijheid van iederéén te garanderen. De vreemdelingen en weduwen staan voor alle mensen die in de marge leven. We zouden daarbij nu denken aan mensen in financiële problemen, klanten van de voedselbank, chronisch zieken, eenzame ouderen of bijvoorbeeld de mensen in de Griekse kampen.

Over al deze mensen toen en nu zegt de lezing dat de Heer ze te hulp zal komen omdat Hij vol medelijden is. Tegelijkertijd is dat ook waartoe de lezing ons oproept: Barmhartigheid door te delen van onze vrijheid, te delen van onze rijkdom, te delen wat God je gegeven heeft.

Wilt u verder nadenken over deze lezing en over de uitspraak van Jezus over het voornaamste en eerste gebod? Kom dan zaterdag om 19:00 uur naar de viering in de Thomaskerk, luister naar de livestream van deze viering, of luister zondag om 10:00 uur naar de livestream van de oecumenische viering vanuit de Oosterlichtkerk.

Vergeet u niet om uw klok naar wintertijd te zetten!
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abma, thema: het goede leven
Zondag 1 november, Allerheiligen, eucharistieviering/familieviering, voorganger pastor Mikel Palić, thema: de gemeenschap van de heiligen
Maandag 2 november, Allerzielen. 18:30 uur Zegenen van de graven op het kerkhof, 19:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić en pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 6 november 10:15 uur, eucharistieviering , voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 8 november 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Omdat het maximale aantal bezoekers is teruggebracht naar 30 personen is de viering van 25 oktober vol. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet deelnemen aan deze viering. U kunt de vieringen zaterdag en zondag wel volgen via de livestream.

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zaterdag 24 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Onderhoud:
Nadat het klokkentorentje en de 1e verdieping opnieuw zijn geschilderd, is nu het herstel en buitenschilderwerk op de begane grond begonnen. Zo pakken we stap voor stap het achterstallig onderhoud aan, zodat ook ons gebouw, de Thomaskerk, klaar is voor de toekomst. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. onderhoud.
Collectes zondag 25 oktober
De 1e collecte is voor Hongarije, voor de zorgboerderij van Janka Tanya in Tótvázsony. Deze zorgboerderij verzorgt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Meer informatie vindt u op de website. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op bankrek. nr. NL26 RABO 0329 9747 69 t.n.v. Diaconie Prot.Gem. Huizen o.v.v Hongarije,.

De 2e collecte is voor de Oosterlichtkerk en -gemeente. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen, o.v.v. Oosterlichtkerk.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?
Geen koffiedrinken
Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat  Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
 
Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.

Nieuws uit de parochie 
Zaterdagavondviering
Zaterdag 24 oktober om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering vanuit de Thomaskerk. In deze viering die wordt verzorgd door leden van de lekenvieringengroep speelt het woord een belangrijke rol, maar is er ook ruimte voor individueel gebed. Er is muziek en zang en u wordt actief betrokken bij de viering. U bent van harte welkom. Omdat er op zondag geen viering is vanuit de Thomaskerk, kunt u de viering ook bekijken via de livestream. U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”..Omdat er zo weinig mensen aanwezig kunnen zijn zijn willen we voorstellen om in kleine “oecumenische” groepjes de viering via de livestream te volgen. Nodig een paar mensen van de Oosterlichtkerk uit en kijk met een kopje koffie of thee samen naar de livestream vanuit de Oosterlichtkerk.
Godly Play
Zondag tijdens de oecumenische viering is er Godly Play voor kinderen in de basisschool leeftijd. Godly Play is een manier van Bijbelverhalen beleven. Op een beeldende manier wordt er een verhaal verteld. Daarna is er tijd om je eigen plek te vinden in het verhaal. Dit gebeurt door een gesprek en een activiteit. Voor jongere kinderen, tot 4 jaar, is er oppas. Graag wel wat eigen speelgoed meegeven in verband met corona. De kinderen moeten van te voren worden aangemeld via het secretariaat (035-5240069)
1e vrijdagviering
Wie wil niet graag gezien worden? We verlangen naar respect. We willen iemand zijn die in aanzien staat. Maar de vraag is of ons streven daarnaar vaak niet averechts werkt. Niet ons huis, niet onze bankrekening doet mensen naar ons omzien. Niet onze maatschappelijke positie geeft ons aanzien.

We verdienen pas respect als we doen wat we zeggen. Belangrijk is dat we inzien dat we ten dienste van anderen leven. We worden pas iemand als we op de bres staan voor het geluk van anderen. Dat is het diepste inzicht dat het evangelie ons meegeeft. Woorden en daden horen bij elkaar.

Eretitels en ereplaatsen maken niemand groter in aanzien. Het enige dat telt is zo goed als God zijn. Als broers en zussen staan we ten dienste van elkaar, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Hoe groter onze zorg is voor de minsten, des te groter wordt ons aanzien in de ogen van God en van de mensen. Daarover willen wij verder nadenken op vrijdag 6 november om 10.15 uur tijdens de viering van de eerste vrijdag van de maand. U bent van harte uitgenodigd in de Thomaskerk.
Allerzielen
Ook dit jaar is er op maandag 2 november om 18:30 uur (vóór de allerzielenviering) de mogelijkheid om het graf van uw dierbare op de begraafplaats te laten zegenen. U bent hiervoor van harte welkom. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen en ook reserveren is niet nodig.
 
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering van 19:30 uur in de Thomaskerk. Overige parochianen kunnen via het secretariaat (035-5240069) reserveren voor deze viering. U hoort dan of er plek is. Kunt u de viering niet bijwonen, dan kunt u hem wel volgen via de livestream  of via onze website.U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Hulp gezocht
Sinds enkele jaren hebben we de gewoonte om op 2 november het hoofdpad en het Katholieke gedeelte van de begraafplaats te verlichten met waxinelichtjes. Ook dit jaar willen we dit weer doen, maar we zoeken daarvoor nog vrijwilligers die mee willen helpen om de potten met lichtjes klaar te zetten en/of na het zegenen van de graven op te ruimen. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843)
Huiskamergesprekken 2020, maar dan een beetje anders…

Kerk zijn in corona tijd, dat vraagt creativiteit. Sinds juni zijn de kerkdeuren gelukkig weer een beetje open. We willen elkaars verhaal horen en elkaar laten weten dat we elkaar niet vergeten zijn. Samen met de Oosterlichtkerk willen we elkaar ontmoeten. Gewoon om wat bij te praten in deze onwerkelijke tijden. We willen, als het maar enigszins mogelijk en verantwoord is, samen iets doen in de week van 9-13 november. De verschillende activiteiten duren ongeveer een uur. De tijden zijn nog niet bekend.

We hebben vier onderwerpen gekozen: In gesprek over levenskunst aan de hand van 1 Korintiërs 1. locatie: een ruimte in een van de kerken (max. 7 personen met gespreksleider) of bij iemand thuis (max. 4 personen zonder gespreksleider).Beeldmeditatie bij een schilderij van Marc Chagall – locatie: Stilteruimte Oosterlichtkerk (max. 7 personen). Grady van den Bosch begeleidt deze activiteit.Het goede leven – Crisis in muziek. Locatie: een ruimte in een van de kerken (max. 7 personen). Drie werkvormen met popmuziek rond thema’s die verbonden zijn met crisismomenten in ons leven. Eric Bakker en Willem Boersma begeleiden deze activiteit.Wandelen aan de hand van de Emmausgangers. Mensen gaan twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen, die het gesprek kleur gaf. Houdt u van wandelen, maar heeft u geen idee welk onderwerp u aan zou willen roeren? U krijgt kaartjes mee met mooie thema’s voor een gesprek.
Wordt u al enthousiast? Geef dan door aan het secretariaat (035-5240069) waar u bij zou willen zijn. Als er veel belangstelling is, dan overwegen we meer momenten in tijd te zoeken. Ontmoet u mee?

Namens de samenwerkende kerken, Carla Schaap, Roelie Loois (OLK) en Hanneke Henrichs.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Geen wandeling langs kerk en moskee op 7 november
De werkgroep Kerk en Moskee Huizen laat weten dat de geplande wandeling langs en naar de beide moskeeën, de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk op 7 november a.s. niet door kan gaan vanwege het oplopende aantal besmettingen met corona. De afgelopen twee jaar was er grote belangstelling voor deze ontmoeting, die steeds op de eerste zaterdag van november werd georganiseerd.
De werkgroep kijkt terug op twee geslaagde gezamenlijke activiteiten eerder dit jaar. Eerst was er het online uitgezonden gebedsmoment op 30 april, waaraan deelgenomen werd door de imams van de Turkse en de Marokkaanse moskee, de predikanten van de Oosterlichtkerk, de Goede Herderkerk, de pastor van de RK Thomaskerk en de voorganger van de synagoge in Bussum. (Klik op het plaatje om de opname te kijken.) Eind juni werd er samengewerkt bij de Actie Vakantietas: 60 kinderen kregen een rugzak met speelgoed voor de vakantieperiode.

De werkgroep wil de samenwerking graag voortzetten en zit ook nu niet stil. Er worden plannen gemaakt voor activiteiten begin volgend jaar. Te zijner tijd volgt nader bericht daarover.
Interview met pastor Mikel Palić
Op KathedraalTV is een interview geweest met pastor Mikel Palić en de twee andere priesters die in september gewijd zijn in ons bisdom. Zij vertellen over hun keuze voor het priesterschap, maar ook over de kansen van het katholieke geloof hier in Nederland. U kunt het interview terugkijken via de website van het bisdom.
Vakantie pastor
Pastor Mikel Palić is tot en met 30 oktober 2020 op vakantie.

Ter bemoediging
Maria
Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
van wie niemand nog iets verwacht.

Maria leeft in elke kleine mens
die niet berust
bij minachtig of onmacht
maar die
– tenminste bij zichzelf –
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen
in de angst en durft geloven in dat woord:
vrees niet,
met jou wil God
iets nieuws beginnen.

Ieder mens
kan in zijn leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.
 (Pastoraal werkster Giny v.d. Korput)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 7 oktober 2020

Vieringen 
Geef de keizer wat van de keizer is’. Ook al weet je niet precies de achtergrond, deze spreuk kent iedereen, ook buiten de kerk. Het is een spreekwoord geworden.

Dat Jezus er nog iets achteraan zegt, is minder bekend. Hij zegt: ‘en geef aan God wat God toebehoort’. De strekking van de spreuk lijkt algemeen bekend. Voor de meeste mensen is dat een keurige scheiding tussen het domein van de keizer – de overheid, of de staat – en het domein van God. Zeg maar, de scheiding tussen kerk en staat, of nog anders: de scheiding tussen de zondag en de rest van de week.

De evangelielezing van deze week gaat over deze spreuk. Als we wat verder over de tekst nadenken blijkt dat het waarschijnlijk juist niet Jezus’ bedoeling was om zaken te scheiden. Het gaat niet om een scheiding, maar om de juiste verhouding tussen beide. Tussen de keizer en God, tussen de wereld waarin je leeft en het geloof waarmee je dat doet.
Jezus zegt: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’. En Hij heeft dan een belastingmunt in handen. Daar staat de keizer op, in beeld en naam. Dan volgt die gevleugelde uitspraak: ‘Geef de keizer wat van de keizer is, geef aan God wat God toebehoort’.

De nadruk ligt op het tweede deel van deze uitspraak. Dat wat je aan God geeft is immers veel belangrijker dan dat wat de keizer toekomt. Geef aan God wat Hem toebehoort. Geef je beste krachten, je waardevolste bezit, aan Hem. Dat is immers oneindig veel belangrijker dan al het andere.

Jezus vraagt niet voor niets wat er op de munt te zien is. Het gaat over het beeld van de keizer en het beeld van God. Als mens ben je het beeld van God. Je maakt zijn Naam zichtbaar en tastbaar in deze wereld. Dat is wat ons te doen staat: Leven met de bedoeling het beeld van God dat in ons schuilgaat uit te dragen en vorm te geven. Dat moet juist in het gewone, dagelijkse leven gestalte krijgen. Geen makkelijke opgave.
Wilt u verder nadenken over deze deze uitspraak van Jezus? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 18 oktober 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abma, thema: het goede leven
Zondag 1 november, Allerheiligen, eucharistieviering/familieviering, voorganger Mikel Palić, thema: de gemeenschap van de heiligen
Maandag 2 november, Allerzielen. 18:30 uur Zegenen van de graven op het kerkhof, 19:30 uur Eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić
Omdat het maximale aantal bezoekers is teruggebracht naar 30 personen is de viering van 18 oktober vol. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet deelnemen aan de viering. U kunt de viering natuurlijk wel volgen livestream.

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Intenties
Vanwege het coronavirus ligt er op dit moment geen intentieboek achter in de kerk. Als u een intentie wilt opgeven, neem dan contact op met het secretariaat (035-5240069). U kunt intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven.
Collectes 18 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Missio:
De campagne voor de Wereldmissiemand heeft dit jaar als motto: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9). Te midden van grote problemen in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. Zo wordt er bijvoorbeeld geld gevraagd voor initiatieven vanuit de katholieke kerk in Nigeria en Niger om de vrede tussen katholieken en moslims en tussen ethnische groepen te bevorderen, waaronder ook hulp aan vluchtelingen voor het geweld van Boko Haram. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Missio.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?
Warme kleding
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
Geen koffiedrinken
Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat  Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
 
Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.

Nieuws uit de parochie 
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Wel is er zaterdagavond 24 oktober om 19:00 uur een woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”.

Voor deze viering moet u apart reserveren. Dat kan via het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Er zijn 15 parochianen welkom en er is nog plek. Omdat er zo weinig mensen aanwezig kunnen zijn zijn willen we voorstellen om in kleine “oecumenische” groepjes de viering via de livestream te volgen. Nodig een paar mensen van de Oosterlichtkerk uit en kijk met een kopje koffie of thee samen naar de livestream vanuit de Oosterlichtkerk.
Allerzielen
Ook dit jaar is er op maandag 2 november om 18:30 uur (vóór de allerzielenviering) de mogelijkheid om het graf van uw dierbare op de begraafplaats te laten zegenen. U bent hiervoor van harte welkom. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen en ook reserveren is niet nodig.
 
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering van 19:30 uur in de Thomaskerk. Zij hebben voorrang bij het toewijzen voor plaatsen tijdens de viering. Overige parochianen kunnen via het secretariaat (035-5240069) reserveren voor deze viering. U hoort dan in de week voor 2 november of er plek is. Kunt u de viering niet bijwonen, dan kunt u hem wel volgen via de livestream  of via onze website.U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Hulp gezocht
Sinds enkele jaren hebben we de gewoonte om op 2 november het hoofdpad en het Katholieke gedeelte van de begraafplaats te verlichten met waxinelichtjes. Ook dit jaar willen we dit weer doen, maar we zoeken daarvoor nog vrijwilligers die mee willen helpen om de potten met lichtjes klaar te zetten en/of na het zegenen van de graven op te ruimen. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843)
Ziekenzalvingsviering
Voor de ziekenzalvingsviering op vrijdag 20 november stonden in de Zaaijer per ongeluk twee verschillende aanvangstijden. De viering begint om 11 uur. Tijdens deze viering is  iedereen welkom die geconfronteerd wordt met ziekte of ouderdom en die via het sacrament van de zieken troost, bemoediging of de nabijheid van God wil ervaren. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij het secretariaat (035-5240069).
Oktober – Missio maand
In het laatste nummer van De Zaaijer stond aan het einde van het artikel over Missio dat een acceptgiro was bijgevoegd voor uw bijdrage. Echter door technische omstandigheden is dit niet het geval geweest. Wij verzoeken u daarom, als u een bijdrage wilt leveren, deze over te maken op bankrekening
NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Geen wandeling langs kerk en moskee op 7 november
De werkgroep Kerk en Moskee Huizen laat weten dat de geplande wandeling langs en naar de beide moskeeën, de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk op 7 november a.s. niet door kan gaan vanwege het oplopende aantal besmettingen met corona. De afgelopen twee jaar was er grote belangstelling voor deze ontmoeting, die steeds op de eerste zaterdag van november werd georganiseerd.
De werkgroep kijkt terug op twee geslaagde gezamenlijke activiteiten eerder dit jaar. Eerst was er het online uitgezonden gebedsmoment op 30 april, waaraan deelgenomen werd door de imams van de Turkse en de Marokkaanse moskee, de predikanten van de Oosterlichtkerk, de Goede Herderkerk, de pastor van de RK Thomaskerk en de voorganger van de synagoge in Bussum. (Klik op het plaatje om de opname te kijken.) Eind juni werd er samengewerkt bij de Actie Vakantietas: 60 kinderen kregen een rugzak met speelgoed voor de vakantieperiode.

De werkgroep wil de samenwerking graag voortzetten en zit ook nu niet stil. Er worden plannen gemaakt voor activiteiten begin volgend jaar. Te zijner tijd volgt nader bericht daarover.
Bijzondere vieringen
Weet u wel dat onze Thomaskerk veelvuldig wordt gebruikt? Afgelopen week waren er zomaar twee diensten. Op zaterdagmiddag was er een herdenkingsdienst voor een oma die 7 dagen daarvoor was overleden. Het bijzondere aan deze dienst was dat het een eucharistieviering in het Irakees was. De voorganger was een Irakese priester die ook werkzaam is in de Nederlandse kerk.

Zondagmiddag was er een doop die verzorgd werd door Mikel Palić, onze nieuwe priester. Ook deze dienst was bijzonder want hij was geheel in het Italiaans. Nog bijzonderder was dat de dienst werd gestreamd voor de grootouders van de dopeling in Italië. Op deze manier konden zij er bij zijn. Zo ziet u dat er gelukkig veel van onze Thomaskerk gebruik wordt gemaakt.
Open dag Hospice Huizen
Elk jaar wordt op de tweede zaterdag in oktober de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) gehouden. Dit jaar valt dat op 10 oktober. In aansluiting daarop wordt in de regio Gooi en Vechtstreek in de week van 17-29 oktober extra aandacht gevraagd voor Palliatieve Zorg. Verschillende betrokken organisaties zullen in deze week zich presenteren. Hospice Huizen start deze week met een Open Dag op zaterdag 17 oktober van 13.00-16.00 uur.

Heeft u iemand in uw omgeving die ziek is, bent u verwijzer, oriënteert u zich op zinvol vrijwilligerswerk of bent u gewoon belangstellend naar de zorg voor mensen in de laatste levensfase? Kom dan langs voor een rondleiding tijdens de open dag. Rondleidingen geven we in kleine groepjes van max. 3 personen. De gehele rondleiding duurt 15-20 minuten. Meer informatie vindt u op de website.
Armenië
Zoals we allemaal in de krant en op tv hebben vernomen: in Armenië en omstreken is weer veel geweld. Mensen verkeren in grote nood. Er is dringend hulp nodig in de vorm van medische hulpmiddelen. De Nederlandse Armeniërs vragen om hulp.

Hatun, en van onze parochianen komt ook uit Armenië, net zoals vele anderen in onze kerk. Zij ziet het met een gebroken hart gebeuren in haar land van afkomst en vraagt onze hulp. Wilt u een steentje bijdragen aan het lenigen van dit grote leed? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0009 5823 43 t.n.v. Vereniging Armeniefonds NL. Van harte aanbevolen. Meer informatie vindt u op de website van het Armeens Nederlands Medisch Genootschap
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Kerstinloop afgelast
Al bijna 20 jaar organiseren mensen vanuit verschillende kerken in Huizen op tweede Kerstdag een kerstinloop. Bezoekers zijn van allerlei pluimage, van binnen en buiten de kerk, vieren samen kerstmis en ontmoeten andere mensen rond een heerlijke maaltijd. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk vanwege de beperkingen die het coronavirus oplegt aan de contacten tussen mensen.
Boodschap bisschoppen
de bisschoppen hebben een video gemaakt met een woord van bemoediging in deze tijd van aangescherpte coronamaatregelen. De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. Deze video van nog geen tien minuten is te bekijken via de website van het bisdom.
Vakantie pastor
Pastor Mikel Palić is tot en met 30 oktober 2020 op vakantie.

Ter bemoediging
Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
van wie niemand nog iets verwacht.

Maria leeft in elke kleine mens
die niet berust
bij minachtig of onmacht
maar die
– tenminste bij zichzelf –
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen
in de angst en durft geloven in dat woord:
vrees niet,
met jou wil God
iets nieuws beginnen.

Ieder mens
kan in zijn leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 11 oktober

Vieringen 
Ook deze week horen we in het evangelie een gelijkenis. Een koning geeft een bruiloftsmaal  waar de genodigden wegblijven en waar vervolgens armen en zwervers aanwezig zijn. Dat op zich is al een mooi verhaal, maar de gelijkenis heeft een venijnig staartje. Een van de gasten heeft niet de juiste kleding aan en wordt gekneveld buiten gegooid. Hoe zit dat nu? Armen en zwervers hebben toch geen gepaste kleding voor een bruiloft?
 
De gasten komen binnen zoals ze zijn, in hun oude afgedragen kleren… Maar ze krijgen andere kleren, feestkleren, als teken dat ze feestgangers zijn. In het paleis is de feestkleding voor handen. Zo was dat in die tijd. Machthebbers richtten  soms feestmalen aan voor de armen om ze tevreden te houden. In de paleizen waren voorraadkamers vol met feestkleding in alle maten.  Als de zwervers en armen kwamen kregen ze eerst passende feestkleding. Ook hier staan de dienaren klaar om het feestkleed aan te reiken en neemt ieder het blij aan. Maar dan is er die ene man die het feestkleed niet wil aannemen.
Matteüs vertelt dit om te waarschuwen: wij, de genodigden, moeten niet denken dat het genoeg is om ‘ja’ te zeggen tegen de uitnodiging om mee te gaan met de beweging van Jezus. We moeten weten dat onze keuze consequenties heeft. Wij kunnen niet ons oude leven voortzetten we moeten het anders gaan doen. Het feestkleed aandoen staat symbool voor de bereidheid om een ander leven te leiden.
 
Elke keer opnieuw moeten we bedenken, ons bewust worden wat dat is dat leven in de navolging van Jezus waarvoor we gekozen hebben. Deze gelijkenis is een aanmoediging om te leven als een genodigde. Een oproep om echt mee te doen met het koninkrijk van God. Een oproep om van de wereld een betere, feestelijkere, rechtvaardigere plaats te maken, al is het maar voor één enkel mens
 
Wilt u verder nadenken over deze gelijkenis? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 11 oktober 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 18 oktober 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abma, thema: het goede leven
Zondag 1 november, Allerheiligen, eucharistieviering/familieviering, voorganger Mikel Palić
Omdat volgens de laatste regels het maximale aantal bezoekers is teruggebracht  naar 30 personen is de viering van 11 oktober vol. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet deelnemen aan de viering. U kunt de viering natuurlijk wel volgen via de livestream.

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 11 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
Dit jaar bestaat de school in Friersdale 90 jaar. Op 24 september,  Heritage Day, werd hierbij stilgestaan via een dansje van de docenten. U kunt dit bekijken op de website van de Stichting Friersdale. Uw steun om de school ook in de toekomst draaiende te houden is zeer welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
Mondkapjes
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willenwe u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is de kans dat u zonder reservering de viering kunt bijwonen minimaal. U kunt zich opgeven bij het secretariaat  Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen. Meld u dan wel af als u een keer niet komt.
 
Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie 
Eerste eucharistieviering van Mikel Palić in Huizen
Op zondag 4 oktober was de eerste eucharistieviering van Mikel Palić in de Thomaskerk. Het was een mooie en drukbezochte viering. Aan het einde van de viering ontving hij van de parochie een ingelijste herdruk van een landkaart van ‘Gooilant’ uit 1740. Hierop staan ook alle kerken uit het Gooi ook ingetekend. Om zich verder te verdiepen in de geschiedenis van deze omgeving kreeg hij het boek ‘Geuzen en Papen’ over de  katholieken en protestanten tussen Vecht en Eem tussen 1550 en 1800. Een mooie manier om meer te begrijpen van de achtergrond ons gelovigen in het Gooi. Tenslotte kreeg hij een envelopje en een mooi bloemstuk dat de bloemengroep had gemaakt. Na de viering was er de gelegenheid om de  neomistenzegen te ontvangen en hem te feliciteren
Meer foto’s vindt u op de website 
Kerkproeverij
Dit weekend is weer de jaarlijkse kerkproeverij. Kerkproeverij is een jaarlijks weekend in oktober waarin we onze deuren openstellen en parochianen vragen om gasten mee te nemen om hen te laten ‘proeven’ aan een viering.
Dat is in de kerk moeilijk met de huidige beperkingen, maar juist de livestream-viering biedt kansen om uit te nodigen. Het feit dat je anoniem kunt kijken en ‘proeven’ is een mooie mogelijkheid voor mensen die niet gewend zijn aan kerkdiensten. Juist nu kunt u heel goed mensen uitnodigen eens samen te kijken naar onze livestream.
 
In deze tijd hebben mensen extra behoefte aan inspiratie en bemoediging. Bij de kerkproeverij gaat het erom dat u durft uit te nodigen. Dan geeft u anderen een kans om kennis te maken met wat geloof en kerk-zijn voor u betekent.
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Wel is er zaterdagavond 24 oktober om 19:00 uur een woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”. Omdat er in totaal maar 30 mensen aanwezig kunnen zijn willen we voorstellen om in kleine “oecumenische” groepjes de viering via de livestream te volgen. Nodig een paar mensen van de Oosterlichtkerk uit en kijk met een kopje koffie of thee samen naar de livestream vanuit de Oosterlichtkerk.
Allerzielen
Ook dit jaar is er op maandag 2 november om 18:30 uur (voor de allerzielenviering) de mogelijkheid om het graf van uw dierbare op de begraafplaats te laten zegenen. U bent hiervoor van harte welkom. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen en ook reserveren is niet nodig.
 
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering van 19:30 uur in de Thomaskerk. Zij hebben voorrang bij het toewijzen voor plaatsen tijdens de viering. Overige parochianen kunnen via het secretariaat (035-5240069) reserveren voor deze viering. U hoort dan in de week voor 2 november of er plek is. Kunt u de viering niet bijwonen, dan kunt u hem wel volgen via de livestream  of via onze website.U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Ziekenzalvingsviering
Voor de ziekenzalvingsviering op vrijdag 20 november stonden in de Zaaijer per ongeluk twee verschillende aanvangstijden. De viering begint om 11 uur. Tijdens deze viering is  iedereen welkom die geconfronteerd wordt met ziekte of ouderdom en die via het sacrament van de zieken troost, bemoediging of de nabijheid van God wil ervaren. Na de viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten om samen op gepaste afstand een kopje koffie te drinken met iets lekkers erbij. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij het secretariaat (035-5240069).
Armenie
Zoals we allemaal in de krant en op tv hebben vernomen: in Armenië en omstreken is weer veel geweld. Mensen verkeren in grote nood. Er is dringend hulp nodig in de vorm van medische hulpmiddelen. De Nederlandse Armeniërs vragen om hulp.

Hatun, onze parochiaan komt ook uit Armenië, net zoals vele anderen in onze kerk. Zij ziet het met een gebroken hart gebeuren in haar land van afkomst en vraagt onze hulp. Wilt u een steentje bijdragen aan het lenigen van dit grote leed? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0009 5823 43 t.n.v. Vereniging Armeniefonds NL. Van harte aanbevolen. Meer informatie vindt u op de website van het Armeens Nederlands Medisch Genootschap
Bericht uit Polen
Vrijdagochtend is bisschop Jan Szarek overleden. Tien dagen geleden, op een bijeenkomst ter ere van zijn 60 jarig ambtsjubileum is hij besmet geraakt door het coronavirus. Dat is hem en vier collega’s fataal geworden. Jan Szarek is 85 jaar geworden.
 
Bisschop Szarek heeft een heel bijzondere rol gespeeld in het ontstaan en continueren van de contacten tussen Bielsko-Biała en Huizen. Zonder hem waren die nooit ontstaan. Hij stond zijn parochianen terzijde als ze problemen hadden, maar wist hen ook te bemoedigen om initiatieven te nemen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Met onze reizen over en weer, de kleding en andere transporten hebben we als kerken in Huizen daaraan een bijdrage geleverd. Maar ook wij hier in Huizen werden er “rijker” van. Met warmte, genegenheid en goede zorgen werden we in Bielsko-Biała overladen, ondanks dat daar vroeger zo weinig verkrijgbaar was. Allen die dat hebben meebeleefd, zullen het zich altijd blijven herinneren.

Met bisschop Szarek is een Groot Man heengegaan.
Pop-up Herberg en Corona
In het dorp begint de vraag alweer rond te zingen: komt er ook dit jaar weer een Pop-up Herberg? De ervaringen van de afgelopen twee jaar waren goed, hartverwarmend en samenbindend. Maar als werkgroep hebben we, met pijn in het hart, toch moeten besluiten dit jaar de herberg niet te laten op-poppen. Het vergt te veel van de organisatie om alles veilig te organiseren voor vrijwilligers en bezoekers. De vele maatregelen en beperkingen die daarvoor nodig zijn, zouden naar ons idee de ziel uit de Herberg halen en teveel afbreuk doen aan wat we willen bereiken: een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek zijn voor iedereen.

Geen Herberg dus dit jaar, helaas. Wat we wel gaan doen is een kerstkaarten-actie. Groeten uit de Herberg, voor alle inwoners van Huizen. Zo willen we een beetje licht verspreiden in de decemberperiode, een beetje hoop in deze onzekere en voor velen lastige tijd.

Op dit moment wordt er druk nagedacht over de vorm en uitvoering van deze actie. Wellicht hebben we daarbij hulp nodig. Dan laten we weer van ons horen.
Tot die tijd, een hartelijke groet in verbondenheid, vanuit de Herberg voor u allemaal,

namens de werkgroep,
ds. Geertje de Vries
Vakantie pastor
Pastor Mikel Palić is van 12 oktober tot en met 30 oktober 2020 op vakantie.
Ter bemoediging
Misschien
Misschien omdat je vrouw bent, Maria,
voel ik me zo tot je aangetrokken.
 
Misschien omdat je zo mooi bent, Maria,
heb je bij mij een plaats in mijn hart.
 
Misschien omdat je weet wat liefde is, Maria,
kan ik zo van je houden.
 
Misschien omdat je pijn ervaren hebt, Maria,
kan ik zo mijn eigen pijn dragen.
 
Misschien omdat je een kind had, Maria,
kan ik mijn moederschap zo goed beleven.
 
Misschien omdat je een vriendin had, Maria,
kan ik daardoor vriendschap uitdragen.
 
Maria, jij bent een vrouw onder alle vrouwen,
voor mij een voorbeeld dat zoveel waarde heeft.
Bedankt dat ik door jou de liefde ken!
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 4 okt

Vieringen 
Deze week lezen we net als afgelopen week een parabel over een wijngaard. Ook in de eerste lezing uit Jesaja gaat het over een wijngaard. Deze tekst wordt vaak het lied over de wijngaard genoemd. Het lied verhaalt over een man die met veel zorg een wijngaard plant. Ondanks alle zorg en liefde, brengtde gaard alleen wrange vruchten voort. De wijnbouwer verzucht: “wat had ik nog meer aan mijn wijngaard kunnen doen.” De man ontsteekt in woede en verandert de wijngaard in woestenij. “Israël is de wijngaard van de Eeuwige”, “Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht”. Jesaja vertelt met dit lied eigenlijk het verhaal van de Joodse ballingschap.

De verteller van de parabel heeft dit verhaal zonder meer in gedachte gehad. Vaak wordt de tekst erg simpel uitgelegd. God is de landeigenaar. De schurkachtige pachters, dat zijn de Joodse leiders. De dienaren die worden mishandeld en gedood zijn profeten die om rechtvaardigheid vragen. De zoon die wordt vermoord is Jezus en de wijngaard is het rijk van God. En die wijngaard wordt nu aan ons verpacht want wij doen het allemaal beter.

Die laatste conclusie is helaas volkomen onjuist. Waarschijnlijk zaten de Joodse leiders, die volgens Mattheüs de toehoorders van deze parabel waren, zelf behoorlijk met mensen als Jezus in hun maag. Zij moesten steeds voorzichtig laveren tussen het welzijn van hun eigen mensen en de belangen en eisen van een grillige en machtige militaire bezetter. Zij besloten dat het beter was Jezus op te offeren, dan om risico’s te nemen met het militaire regime. Jezus werd letterlijk de steen, die door de bouwers was afgekeurd.

Tijdens de tweede wereldoorlog werkten onze lokale overheden vaak pijnlijk netjes mee met de deportatie van Joden naar Duitsland. Waarschijnlijk leken de overwegingen van de lokale bestuurders erg veel op die van de leiders ten tijde van Jezus. De meeste van deze bestuurders waren gewoon mensen als u en ik. De parabel is dan ook aan ONS gericht.

Als u ooit in Westerbork komt, bezoek dan het monument dat daar ligt. Het is gemaakt uit 102000 stenen. Eén voor elke Nederlander, die niet terugkwam uit de holocaust, door onze keuzes. Of wij de prachtige wijngaard uit de parabel, waard zijn hangt af van de rechtvaardigheid van ONZE keuzes.

Wilt u verder nadenken over Gods wijngaard? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 4 oktober 9:30 uur, eerste Eucharistieviering pastor Mikel Palić
Zondag 11 oktober 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 18 oktober 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abtma, thema: het goede leven
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 4 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Missio:
Dit jaar collecteren we voor initiatieven vanuit de katholieke kerk in Nigeria en Niger om de vrede tussen katholieken en moslims en tussen ethnische groepen te bevorderen, waaronder ook hulp aan vluchtelingen voor het geweld van Boko Haram. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Missio.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.
Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u  dringend verzocht om te reserveren. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.
 
Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Mondkapjes
Na het dringende advies vanuit de overheid om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen, willen we u verzoeken om ook in de kerk als u van en naar uw zitplek loopt een mondkapje te dragen. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Nieuws uit de parochie 
Bijbel-lees-avond opgeschort
Helaas hebben we gezien de veranderde omstandigheden rondom corona moeten besluiten om de bijbel-lees-avonden voorlopig uit te stellen. De bijbel-lees-avond van maandag 5 oktober gaat dus niet door.
 
Priesterwijding Mikel Palić
Op zaterdag 26 oktober is Mikel Palić in de Bavo-kathedraal in Haarlem tot priester gewijd. De livestream van de viering kunt u nog steeds terugkijken via youTube op kathedraal TV
Op zondag 4 oktober om 9:30 uur gaat Mikel Palić voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk. Aan het einde van de viering zullen we hem vanuit de parochie een cadeau aanbieden. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren en om van hem de neomistenzegen te ontvangen.
Wereldwinkel
Op zondag 4 oktober is de wereldwinkel aanwezig. U kunt na afloop van de viering weer originele cadeaus en heerlijke en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De Wereldwinkel helpt de producenten, leveranciers en kunstenaars er een rechtvaardige prijs voor te krijgen, zodat een menswaardig bestaan opgebouwd kan worden. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank kan altijd spullen gebruiken!
Kerkproeverij
Zondag 11 oktober tijdens de viering van 9:30 uur is weer de jaarlijkse kerkproeverij. Kerkproeverij is een jaarlijks weekend in oktober waarin we onze deuren openstellen en parochianen vragen om gasten mee te nemen om hen te laten ‘proeven’ aan een viering.
Vind u het misschien nu extra moeilijk om uitnodigend te zijn? Misschien geeft de coronatijd juist een extra ingang: mensen zijn nieuwsgierig hoe u het volhoudt in deze tijd. U kunt uitleggen hoe u steun ontvangt uit uw geloof en zeggen dat u dat wilt delen. Ook de livestreamviering biedt kansen om uit te nodigen. Het feit dat je anoniem kunt kijken en ‘proeven’ is een mooie mogelijkheid voor mensen die niet gewend zijn aan kerkdiensten. Juist nu kunt u heel goed mensen uitnodigen eens te kijken naar onze livestream.
 
In deze tijd hebben mensen extra behoefte aan inspiratie en bemoediging. Bij de kerkproeverij gaat het erom dat u durft uit te nodigen. Dan geeft u anderen een kans om kennis te maken met wat geloof en kerk-zijn voor u betekent.
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Wel is er zaterdagavond 24 oktober om 19:00 uur een woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abtma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”.
Samen kerk
Het nieuwe nummer van SamenKerk is uit met mooie en interessante artikelen om te lezen. We blikken terug met harde werkers van dit voorjaar op hun ervaringen. De bisschop wenst ons een genadetijd toe. Vanaf volgende week kunt u in de kerk een exemplaar meenemen, maar u kunt hem hier al digitaal lezen.
Klokken luiden
Afgelopen dinsdag om half 10 hebben onze kerkklokken samen met kerkklokken uit heel Nederland 8 minuten en 20 seconden geluid. Die dag werd de petitie #500kinderen overhandigd aan de woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie is ook ondertekend door veel plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkleden.

Acht minuten en 20 seconden is 500 tellen. 500 is het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat Nederland zou moeten opnemen uit vluchtelingenkampen op de Griekste eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie, maar ook al meer dan 160 Nederlandse gemeenten. Meer informatie vindt u hier
Pop-up Herberg en Corona
In het dorp begint de vraag alweer rond te zingen: komt er ook dit jaar weer een Pop-up Herberg? De ervaringen van de afgelopen twee jaar waren goed, hartverwarmend en samenbindend. Maar als werkgroep hebben we, met pijn in het hart, toch moeten besluiten dit jaar de herberg niet te laten op-poppen. Het vergt te veel van de organisatie om alles veilig te organiseren voor vrijwilligers en bezoekers. De vele maatregelen en beperkingen die daarvoor nodig zijn, zouden naar ons idee de ziel uit de Herberg halen en teveel afbreuk doen aan wat we willen bereiken: een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek zijn voor iedereen.

Geen Herberg dus dit jaar, helaas. Wat wel wel gaan doen is een kerstkaarten-actie. Groeten uit de Herberg, voor alle inwoners van Huizen. Zo willen we een beetje licht verspreiden in de decemberperiode, een beetje hoop in deze onzekere en voor velen lastige tijd.

Op dit moment wordt er druk nagedacht over de vorm en uitvoering van deze actie. Wellicht hebben we daarbij hulp nodig. Dan laten we weer van ons horen.
Tot die tijd, een hartelijke groet in verbondenheid, vanuit de Herberg voor u allemaal,

namens de werkgroep,
ds. Geertje de Vries
Ter bemoediging
De druivelaar
Ergens op de wereld staat een druivelaar,
een sterke boom,
de vriendenboom.
Eén die niet van zon en regen leeft,
maar van een beetje tederheid,
vriendschap en genegenheid –
we zijn het langzaamaan vergeten.

’t is misschien een onvervulde kinderdroom,
die druivelaar van mij,
de vriendenboom.
Maar hij zou er moeten wezen
overal waar mensen samen zijn,
arm of rijk en groot en klein –
dat moest de hele wereld weten.

Als je maar oprecht naar die druivelaar wilt zoeken,
staat hij heel dichtbij misschien,
kun je ‘m uit je venster zien –
maar hij staat nergens in de boeken.

Als je durft te leven zonder angst of schroom,
dan groet ie wel,
de vriendenboom.
En je zult het met me eens zijn:
’t allermooiste van de hele schepping
is de vriendenboom.
(Martine Bijl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 27 september

Vieringen 
Net als in de evangelielezing van vorige week lezen we over een landeigenaar. Ditmaal vraagt hij zijn twee zonen om te helpen in de wijngaard. Beide reageren tegenovergesteld op zijn verzoek. De eerste zoon antwoordt: “Ik wil niet,” maar later bedenkt hij zich en gaat alsnog. De ander antwoordt: “Ja, vader,” maar gaat niet. De kunstenares Nelly Bube verbeeldde de gelijkenis door de drie hoofdpersonen elk in een eigen strook weer te geven. De ontwikkeling bij de zonen ziet u ook terug in de kleur van de achtergrond.
 
Ook wij houden van ons gewone leventje. Wij leven in een wereld die wij zelf opbouwen en waarin het ‘ik’ centraal staat. We zijn goed en rechtvaardig, maar geregeld handelen we niet juist. We zeggen ja op de waarheid, maar zeggen we niet ook regelmatig neen? Ontkennen  en miskennen we niet vaak onze fouten? Vegen we kleine onvolkomenheden niet onder de mat?
 
God zet echter de deur voor ons open. Gods gerechtigheid gaat veel verder dan rechtvaardigheid. Gerechtigheid is doordrenkt met genade, barmhartigheid en vergeving. Het is structurele liefde. Daarom vergeeft God en daarom is hij blij dat de mensen die fouten gemaakt hebben terug op het goede pad willen komen en spijt hebben van hun verleden. Hij belooft hen Gods koninkrijk.
 
Hoe ver gaan wij in onze liefde? Iemand die zijn eigen ongeluk heeft gezocht die verdient het zeggen wij, zulke mensen moeten we niet helpen. Maar God zegt neen ik blijf alle mensen bijstaan. Mensen die denken te kunnen teren op het feit dat ze correct naar de wereldlijke wetten handelen en zich niets aantrekken van Gods wijngaard worden door God niet gewaardeerd. Wij zeggen dan: “De weg van de Heer is onrechtvaardig,” maar Jezus zegt ons: het is uw weg die onrechtvaardig is! Ik zal ieder van u oordelen naar de weg die hij gaat!
 
Wilt u verder nadenken over deze lezingen? Kom dan zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zaterdag 26 september 19:00, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 27 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 2 oktober 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen, thema: Maria
Zondag 4 oktober 9:30 uur, eerste eucharistieviering pastor Mikel Palić
Zondag 11 oktober 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 27 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Alesd, Roemenië:
Al meer dan 30 jaar zijn onze parochie, de Oosterlichtkerk en de protestantse gemeente in Alesd in Roemenië met elkaar verbonden. Helaas is de situatie in Aleșd nog niet zo goed als hier in West-Europa. De collecte is bedoeld om het Kajántó Mária Kindertehuis en de thuiszorgorganisatie ‘Diakonia’ te ondersteunen.
 
Kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, hebben een liefdevolle plek gevonden in het kindertehuis. Helaas zijn de overheidsbijdragen lang niet genoeg om in de basisbehoeften te voorzien. De kerk draagt het overgrote deel van de kosten.
 
De thuiszorg ontvangt helemaal geen bijdrage vanuit de overheid en is volledig afhankelijk van de protestantse kerk in Aleșd. Vele ouderen krijgen sociale en medische hulp vanuit de thuiszorgorganisatie. Als bevriende parochie hopen we een klein beetje te kunnen helpen. Het is hard nodig! U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Roemenië.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.
Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u  dringend verzocht om te reserveren. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.
 
Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie 
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via kathedraal TV op YouTube te volgen. In Blaricum kunt u de livestream volgen via een groot scherm in de kerk.
 
Op zondag 4 oktober om 9:30 uur gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk in Huizen. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren. Wij bieden hem die ochtend ook een cadeau namens de parochie aan. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. cadeau Mikel. Ook staat er een bus in de hal van de kerk waarin u uw bijdrage kunt stoppen.
Lekenviering anders
De lekenviering in de Thomaskerk is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde viering gebleken voor velen, een viering die tegemoetkomt aan de roeping van ons allemaal om ‘samen kerk’  te zijn.  Het woord ‘leek’ betekent in het gangbare taalgebruik als zou iemand minder competent zijn, maar in het kerkelijk taalgebruik verwijst het woord ‘leek’ naar iemand die geen deel heeft aan het gewijde ambt.
 
De  oorspronkelijke betekenis van ‘leek’ is afgeleid van het Griekse  ‘laikos’  en betekent  zoiets als ‘behorend tot het volk’ en tot dat volk behoren allen die in Jezus’ naam gedoopt en gezalfd zijn.  Het gegeven dat leken actief zijn om een woordviering te leiden,  mag binnen het hele kerkgebeuren als een verrijking worden gezien. Want wil een parochie een levende gemeenschap zijn, dan moeten parochianen bereid zijn om zich door elkaars vuur te laten aansteken om zo de droom van Jezus van Nazareth levend te houden.  In het bijzonder in een tijd dat het niet meer als vanzelfsprekend mogelijk  is, dat  een viering door een gewijd persoon zal kunnen worden ingevuld.
Op zaterdag 26 september om 19.00 uur zal de lekenvieringengroep zijn tweede woordviering verzorgen.  Een woordviering is minder aan regels gebonden dan een Woord- en communieviering , maar het Woord zal een centraal onderdeel zijn van de viering zoals u dat van ons gewend bent.  U bent van harte uitgenodigd!
Bekommerd zijn om elkaar
Ieder jaar besteden we op een zondag in september speciale aandacht aan de mensen die
niet in blakende gezondheid verkeren. Lichamelijke gezondheid en je welbevinden is een groot goed. En in deze corona crisis, met alle beperkende maatregelen, hebben we gezien dat veel mensen zich slechter voelden doordat men niet spontaan aandacht aan hen kon besteden. ‘Aandacht’: je wordt er niet beter van, maar je voelt je er wel beter door. En dat is een groot goed.
Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan mensen die niet in blakende gezondheid verkeren. Dit doen we door kerkgangers in de gelegenheid te stellen om namens de kerk iemand een bloemetje te geven. We hebben goede ervaringen in de vorige jaren. Dus dit jaar organiseren we het weer. De eerste zondagen van september lukte dit niet. Daarom besteden we op zondag 27 september aandacht aan de mensen waar onze gedachten naar uitgaan. Ook dit jaar onderstrepen we onze aandacht met een bloem die u vanuit de kerk kunt meenemen. Zeker in deze vreemde coronatijd is dat een groot goed.
 
Namens de IPCI van Huizen, Blaricum en Laren
Cuno Lavaleije
1e vrijdagviering oktober
Bijna traditiegetrouw stellen we op de eerste vrijdag van de maand in de oktobermaand, de rozenkransmaand, Maria centraal. Waarom Maria? Net zoals het leven van Maria, is ons leven ook niet altijd gemakkelijk, het loopt niet over rozen, bij lange na niet, en toch is dat leven de moeite waard, ondanks alles. Die overtuiging kan je de veerkracht geven om over allerlei problemen en moeilijkheden heen te komen.
 
We weten niet hoe groot of hoe klein uw verering voor Maria is. Wij weten niet of u haar dagelijks gedenkt in uw gebed, of u haar bezoekt in bedevaartsplaatsen of bij een kapelletje of thuis, bij een beeldje of prentje… We hoeven het ook niet te weten… We zien de kaarsjes hier in de Thomaskerk telkens weer branden en daarmee weten we genoeg. We weten dat mensen hun toevlucht tot haar blijven nemen. En we weten van de pijn van mensen, en van het geluk van mensen. We weten van hun verdriet, en van hun hoop, van hun aarzelen van hun vertrouwen.
Ook het leven van Maria bestond voor een stuk uit pijn.
Pijn omdat het allemaal anders liep dan aanvankelijk gedroomd en gehoopt. Pijn om een kind, dat andere, onbewandelde paden wilde gaan. Pijn om het lijden van een kind. En om het onbegrip, en om het sterven… En allemaal maken wij dat ook in mindere of meerdere mate mee. Pijn om de liefde voor mensen die gebroken wordt door ziekte, door rouwen,
door ruzie en onbegrip. Pijn om het afscheid nemen, zo dikwijls, en altijd zo meedogenloos hard… Is het niet daarom dat die talloze kaarsjes bij Maria branden? Lichtjes als vraag naar solidariteit en begrip. Van die overtuiging is Maria de belichaming. Maria is daarom misschien wel een onderwerp om steeds weer verder over na te denken
Wees welkom in de Mariaviering op vrijdag 2  oktober 2020 om 10.15 uur in de Thomaskerk.
Bijbel-lees-avonden
Eenmaal per maand komt een aantal parochianen bij elkaar om zich samen over een tekst uit de bijbel te buigen. Dit jaar wordt er gelezen uit het boek Richteren over Gideon. We lezen daarin hoe het volk zich verder vestigt in het beloofde land en hoe God steeds een man of vrouw zendt als het volk dreigt van God af te dwalen. Daarbij horen ook enkele curieuze verhalen zoals van Samson. De avonden zijn afwisselend in Huizen en Blaricum. U bent ook voor een individuele avond van harte welkom. De eerste avond is maandag 5 oktober om 20:00 uur in de Thomaskerk. Wilt u in verband met het inrichten van de ruimte vooraf aangeven dat u komt? Dat kan via het secretariaat (035-5240069)
Kerkproeverij
Zondag 11 oktober tijdens de viering van 9:30 uur is weer de jaarlijkse kerkproeverij. Kerkproeverij is een jaarlijks weekend in oktober waarin we onze deuren openstellen en parochianen vragen om gasten mee te nemen om hen te laten ‘proeven’ aan een viering.
Vind u het misschien nu extra moeilijk om uitnodigend te zijn? Misschien geeft de coronatijd juist een extra ingang: mensen zijn nieuwsgierig hoe u het volhoudt in deze tijd. U kunt uitleggen hoe u steun ontvangt uit uw geloof en zeggen dat u dat wilt delen. Ook de livestream viering biedt kansen om uit te nodigen. Het feit dat je anoniem kunt kijken en ‘proeven’ is een mooie mogelijkheid voor mensen die niet gewend zijn aan kerkdiensten. Juist nu kunt u heel goed mensen uitnodigen eens te kijken naar onze livestream.
 
In deze tijd hebben mensen extra behoefte aan inspiratie en bemoediging. Bij de kerkproeverij gaat het erom dat u durft uit te nodigen. Dan geeft u anderen een kans om kennis te maken met wat geloof en kerk-zijn voor u betekent.
‘Verhaal halen’ afgelast
Na veel wikken en wegen hebben we besloten in ieder geval de laatste maanden van dit jaar geen ‘Verhaal halen’ te houden op de 2e zondag van de maand. Dit allemaal vanwege Corona. Dus in oktober, november en december helaas geen Verhaal Halen.

In december komen we als organisatie weer bij elkaar om een beslissing te nemen over ‘Verhaal halen’ in de eerste maanden van 2021. Wat ons betreft is het verhaal nog lang niet uit, dus we hopen in het nieuwe jaar weer van start te kunnen gaan. We zullen u via De Zaaijer en Kontaktpunten hierover informeren. En tot die tijd: blijf gezond, houd moed!
 
Namens de organisatie,
Lenie van den Ende en Hanneke Henrichs
Oktober – Missio maand
In het laatste nummer van De Zaaijer stond aan het einde van het artikel over Missio dat een acceptgiro was bijgevoegd voor uw bijdrage. Echter door technische omstandigheden is dit niet het geval geweest. Wij verzoeken u daarom, als u een bijdrage wilt leveren, dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen.
 
Deze aanschaf en het abonnement zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Tot nu toe hebben we al Є2475 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee?  U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kerkTV.
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling  2020
Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven waarin hij een link legt tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeite en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

Ook legt de paus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: “Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden,” schrijft paus Franciscus. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. De hele boodschap van de paus leest u hier
 
Gebed voor deze dag:
Heer Jezus,
in elke mens op de vlucht, in elke intern ontheemde kom Jij ons tegemoet.
Mogen wij, in jouw Naam, samen met zovele andere mensen van goede wil,
hen die wereldwijd moeten vluchten en ontheemd worden,
opnemen, beschermen, ondersteunen en integreren. Amen.
Verhuizing boekhandel de Echo
Zoals u misschien al weet gaat boekhandel de Echo verhuizen naar de Lindenlaan 32a. Op 3 oktober is de feestelijke opening van de nieuwe locatie. U bent van harte welkom om langs te komen tijdens de activiteiten die dag. Het begint om 10:00 uur met live muziek. Om 11:30 uur is er  optreden van dansgroep AVIV Dance Company. Tussen 13:00 en 15:00 uur signeert Gor Khatchikyan onder andere zijn boek “De coronacrisis”. Voor de kids is er een kleurwedstrijd. Meedoen kan tot eind oktober. Daarnaast is er op 3 oktober voor de jeugd  popcorn tussen 11:00 en !5:00 uur. Meer informatie vindt u op de website https://www.boekhandelecho.nl/nl.  U bent van harte welkom.
Ter bemoediging
Ergens komt een kind vandaan, van ver, van buiten zonder naam.
Het is nog niemand, spreekt geen woord, heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn en weet nog niet wie het ooit zal zijn…
Ergens moet een kind toch heen, het gaat zijn eigen weg alleen
en zoekt of in de wildernis een bron van levend water is
en luistert of een woord bestaat waarin zijn toekomst open gaat…
Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is
van vuilnisbelt tot gouden troon,
aan vluchteling of koningszoon.
Wie leeft die maakt zijn eigen lied
en wie niet leeft verstaat het niet…
Dan roepen mensen: jij, woon hier bij ons, woon hier bij mij.
De wereld wordt een huis voor jou
en liefde maakt een mens van jou.
Dan geven wij elkaar een naam iemand, niemand,
kind van mensen ben jij voortaan.
(Huub Oosterhuis)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 20 september

Vieringen 
In de evangelielezing van vandaag lezen we over de landeigenaar die gedurende de hele dag arbeiders  ronselt om op zijn wijngaard te werken. Aan het einde van de dag krijgt iedereen hetzelfde loon. Degene die de hele dag gewerkt hebben beginnen te morren. Begrijpelijk zult u denken, want zo werkt het niet in onze maatschappij. Onze hele maatschappij is gebaseerd op het principe ‘voor wat, hoort wat’.
 
In de gelijkenis is de landheer God zelf en de wijngaard is de weg naar het koninkrijk van de hemel. God roept ons en geeft ons een werkplek op die weg naar zijn koninkrijk. Op weg daarheen wil Hij ons een belangrijke boodschap meegeven. Hij wil dat we ons op Zijn goedheid gaan concentreren.
 
Maar wij zijn net als de werkers in de wijngaard prestatie gericht. We vergelijken voortdurend onze prestaties met die van anderen om ons heen. We willen het beter voor elkaar hebben dan onze buurman, onze collega. We vergelijken onszelf voortdurend met  anderen en we kunnen het maar moeilijk verdragen als anderen het beter lijken te hebben zonder dat ze daar iets extra’s voor hebbengedaan. In de kerk is dit vaak niet veel beter. Als wij betrokken zijn en ons voor de kerk inzetten, dan kunnen we zo maar minnetjes gaan denken over parochianen die dit niet doen.
 
Ook wij beschouwen het werken in Gods wijngaard vaak niet als een voorrecht, maar als een plicht, een prestatie waarvoor we beloond moeten worden. We zien niet in dat het werken in het koninkrijk van God een groot voorrecht is. We moet blij zijn dat we in zijn Koninkrijk mogen werken! Dat is een gunst die enkel en alleen uit Gods goedheid komt. Hij is blij met iedere zondaar die zich bekeert, ook al is het vijf voor twaalf.
 
Wilt u verder nadenken over deze lezingen? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 20 september 9:30 uur, voorgangers pastor Andrea Geria en diaken Ton HekkenbergZaterdag 26 september 9:30, woord- en gebedsviering, voorgangers lekenZondag 27 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenZondag 4 oktober 9:30 uur, eerste eucharistieviering pastor Mikel Palić
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 20 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
Onlangs zijn er in Friersdale twee klaslokalen aangebouwd. Afgelopen maand zijn de lokalen in gebruik genomen, wat geweldig is nu er meer ruimte nodig is met alle Corona maatregelen. En het is zeker geen overbodige luxe. Met de hoeveelheid kinderen zitten de klassen nog steeds overvol. Helpt u onze parochie om Friersdale te helpen?  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
 
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Wist u bijvoorbeeld dat we de het luchtafvoersysteem tegenwoordig continu aan hebben staan in de hal en tijdens de vieringen ook in de kerkzaal? Dit zorgt voor extra aanzuiging van frisse buitenlucht. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u  dringend verzocht om te reserveren. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.
 
Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie 
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. In de volgende Kontaktpunten leest u de link die u hiervoor kunt gebruiken. In Blaricum kunt u de livestream volgen via een groot scherm in de kerk. U kunt zich hiervoor in Blaricum aanmelden, liefst via email of telefonisch: 035-5383153.
 
Op zondag 4 oktober om 9:30 uur gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk in Huizen. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren. Wij zullen hem die ochtend ook een cadeau namens de parochie aanbieden. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. cadeau Mikel. Ook staat er een bus in de hal van de kerk waarin u uw bijdrage kunt stoppen.
Lekenviering anders
De lekenviering in de Thomaskerk is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde viering gebleken voor velen, een viering die tegemoetkomt aan de roeping van ons allemaal om ‘samen kerk’  te zijn.  Het woord ‘leek’ betekent in het gangbare taalgebruik als zou iemand minder competent zijn, maar in het kerkelijk taalgebruik verwijst het woord ‘leek’ naar iemand die geen deel heeft aan het gewijde ambt.
 
De  oorspronkelijke betekenis van ‘leek’ is afgeleid van het Griekse  ‘laikos’  en betekent  zoiets als ‘behorend tot het volk’: en tot dat volk behoren allen die in Jezus’ naam gedoopt en gezalfd zijn.  Het gegeven dat leken actief zijn om een woordviering te leiden,  mag binnen het hele kerkgebeuren als een verrijking worden gezien. Want wil een parochie een levende gemeenschap zijn, dan moeten parochianen bereid zijn om zich door elkaars vuur te laten aansteken om zo de droom van Jezus van Nazareth levend te houden.  In het bijzonder in een tijd dat het niet meer als vanzelfsprekend mogelijk  is, dat  een viering door een gewijd persoon zal kunnen worden ingevuld.
Op zaterdag 26 september om 19.00 uur zal de lekenvieringengroep zijn tweede woordviering verzorgen.  Een woordviering is minder aan regels gebonden dan een Woord- en communieviering , maar het Woord zal een centraal onderdeel zijn van de viering zoals u dat van ons gewend bent.  U bent van harte uitgenodigd!
‘Verhaal halen’ afgelast
Na veel wikken en wegen hebben we besloten in ieder geval de laatste maanden van ddit jaar geen ‘Verhaal halen’ te houden op de 2e zondag van de maand. Dit allemaal vanwege Corona. Dus in oktober, november en december helaas geen Verhaal Halen.

In december komen we als organisatie weer bij elkaar om een beslissing te nemen over ‘Verhaal halen’ in de eerste maanden van 2021.

Wat ons betreft is het verhaal nog lang niet uit, dus we houden u op de hoogte. We zullen in De Zaaijer en De Verbinding (parochie- en kerkblad) over de stand van zaken schrijven. U kunt ons volgen via Facebook.
Tot dan: blijf gezond, houd moed!
 
Namens de organisatie,
Lenie van den Ende en Hanneke Henrichs
Oktober – Missio maand
In het laatste nummer van De Zaaijer stond aan het einde van het artikel over Missio dat een acceptgiro was bijgevoegd voor uw bijdrage. Echter door technische omstandigheden is dit niet het geval geweest. Wij verzoeken u daarom, als u een bijdrage wilt leveren, dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen.
 
Deze aanschaf en het abonnement zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Tot nu toe hebben we al Є2475 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee?  U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kerkTV.
Vredesweek 2020
Het coronavirus heeft gezorgd voor meer solidariteit.  Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Maar al bestaande verschillen worden ook duidelijker, bij de voedselbank of bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.
En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX voor het thema ‘Vrede verbindt verschil’.
 
De Vredesweek (19 t/m 27 september)  is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs nu we niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen, juist nu. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar. Meer informatie vindt u  hier.
Ter bemoediging
Ubuntu
 
Op veel plekken in Afrika leeft de overtuiging dat je iemand wordt of bent dankzij anderen. Afrikanen noemen dit ubuntu. Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen.
Als iemand onverantwoordelijk of slecht handelt, wordt hij in het midden van het dorp tussen alle mannen, vrouwen en kinderen gezet. Om de beurt spreekt ieder lid van de stam tot hem en vertelt over zijn goede eigenschappen en daden. Niemand mag overdrijven, verhalen verzinnen of sarcastisch doen.
 
Na deze ceremonie wordt het stamlid op symbolische wijze opnieuw verwelkomd in de stam. De persoon in het midden wordt zo herinnerd aan de liefde die in hem leeft en kan zich weer met de mensen om zich heen verbinden.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 13 september

Vieringen 

Vergeving, hoe moeilijk kan dat soms zijn….
Vergeving: een tijdloos thema, dus ook altijd actueel! Zo horen we in de eerste lezing uit het Oude Testament, dat wrok (haat) en gramschap (boosheid) iets afschuwelijks zijn.  In het evangelie horen we Jezus zeggen dat 70 maal 7  keer vergeven nodig is. Die noodzaak horen we terug als we, tenminste bewust, het Onze Vader bidden ‘…en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’.
Deze Bijbelse teksten zou je kunnen lezen als een pleidooi voor ‘vergeven als grondhouding’. Waarom? Omdat het tegendeel, wrok, een splijtzwam is,  verbittert en agressie kweekt. Vergeving daarentegen  heelt. De ware vergeving stelt geen eisen, ook niet de eis van excuus: uitgaan van de ruimte die je de ander en jezelf gunt om fouten te maken.  In de wijsheden van Prediker (7,20) lezen we: ‘Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig’. Het besef dat ook wijzelf geen schone handen hebben, creëert ruimte voor de zwakheden van de ander. Vergeving bevrijdt je van negatieve gevoelens en verzoent je met de kleine en soms grote schade die een mens in zijn leven kan oplopen. Vergeving helpt ons de losse eindjes, de onopgeloste en onoplosbare conflicten te accepteren..…hoe moeilijk dat vaak ook is.  Ons grootste voorbeeld is toch wel de wijze waarop Jezus de vergeving gestalte gaf, toen hij vanaf het kruis de menigte die hem uitjoelde zag en bad: ‘Vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen.’
 
Het gaat vandaag in de lezingen, zoals vaak, om een universele en tijdloze boodschap, gekoppeld aan een  universele behoefte. En niet alleen in ons persoonlijk leven, maar in alle samenlevingsvormen!
 
Wilt u verder nadenken over deze lezingen? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 13 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 20 september 9:30 uur, voorganger pastor Andrea Geria en diaken Ton Hekkenberg 
Zaterdag 26 september 9:30, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 27 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 13 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Ziekenbezoekgroep:
Wekelijks bezoeken vrijwilligers en pastores zieken in onze parochie. Ze zorgen vaak voor een lichtpuntje in de week voor mensen die het moeilijk hebben. Rond Kerstmis en Pasen brengen we vanuit de parochie een kleine attentie. Op ziekenzondag vragen wij naast uw extra gebed en aandacht voor onze zieken, ook een financiële bijdrage voor de activiteiten van de ziekenbezoekgroep. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. ziekenbezoekgroep.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.
Vrijwilligers
U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. Zo zijn ze goed herkenbaar. Zij registreren uw naam bij binnenkomst, checken uw gezondheid en wijzen u een plek aan in de kerkzaal. Daarnaast kunt u met vragen of opmerkingen bij hen terecht. Zij helpen u dan verder.
Koffiedrinken
Na afloop, bij het verlaten van de kerk en bij het koffiedrinken blijkt het moeilijk te zijn om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daarom gaan we het koffiedrinken aanpassen. Hierbij hebben we gekeken naar de regels voor de horeca. We gaan daarom zittend koffiedrinken op 1,5 meter. Er komen tafels en stoelen die verder uit elkaar staan. Graag willen we u vragen om die afstand zo te houden. In de koffiehoek is het de bedoeling dat er niet meer dan 4 personen gaan zitten.
Als u daar de voorkeur aan geeft kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. De afstandsregel blijft daarbij natuurlijk onverminderd gelden, maar u hoeft niet te zitten. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten?

Bij het bestellen van de koffie is het belangrijk om niet allemaal tegelijk voor de balie te gaan staan. Gaat u gerust eerst zitten en wacht tot het wat rustiger is met het bestellen van uw koffie of thee. Gaat u in de rij staan, houdt dan ook de afstand in de gaten.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvind in de kerk. Wist u bijvoorbeeld dat we de het luchtafvoersysteem tegenwoordig continu aan hebben staan in de hal en tijdens de vieringen ook in de kerkzaal? Dit zorgt voor extra aanzuiging van frisse buitenlucht. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Met ingang van september beginnen de doordeweekse vieringen in de Vituskerk in Blaricum weer. Als u bij een viering op woensdag- en/of vrijdagochtend 10 uur aanwezig wilt zijn dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de pastores per mail of telefonisch. De vaste bezoekers hoeven niet te reserveren. De pastores zullen deze standaard opnemen bij de te verwachten aanwezigen.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diploma / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. In verband met corona mag er slechts een beperkt aantal mensen bij de viering aanwezig zijn. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. Houd de Kontaktpunten in de gaten. Er wordt nog over nagedacht de livestream samen te kijken via een groot scherm in de kerk in Blaricum en/of Huizen. Graag willen we weten of hiervoor belangstelling is. Laat het weten aan het secretariaat (secretariaat, 035-5240069) of noteer uw naam op een lijst achterin de kerk.

Op zondag 4 oktober om 9:30 gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk in Huizen. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren. Wij zullen hem die ochtend ook een cadeau namens de parochie aanbieden. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. cadeau Mikel. Ook staat er een bus in de hal van de kerk voor bijdragen aan het cadeau voor Mikel.
Lekenviering anders
De lekenviering in de Thomaskerk is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde viering gebleken voor velen, een viering die tegemoetkomt aan de roeping van ons allemaal om ‘samen kerk’  te zijn.  Het woord ‘leek’ betekent in het gangbare taalgebruik als zou iemand minder competent zijn, maar in het kerkelijk taalgebruik verwijst het woord ‘leek’ naar iemand die geen deel heeft aan het gewijde ambt.
 
De  oorspronkelijke betekenis van ‘leek’ is afgeleid van het Griekse  ‘laikos’  en betekent  zoiets als ‘behorend tot het volk’: en tot dat volk behoren allen die in Jezus’ naam gedoopt en gezalfd zijn.  Het gegeven dat leken actief zijn om een woordviering te leiden,  mag binnen het hele kerkgebeuren als een verrijking worden gezien. Want wil een parochie een levende gemeenschap zijn, dan moeten parochianen bereid zijn om zich door elkaars vuur te laten aansteken om zo de droom van Jezus van Nazareth levend te houden.  In het bijzonder in een tijd dat het niet meer als vanzelfsprekend mogelijk  is, dat  een viering door een gewijd persoon zal kunnen worden ingevuld.
 
Op zaterdag 26 september om 19 uur zal de lekenvieringengroep zijn tweede woordviering verzorgen.  Een woordviering is minder aan regels gebonden dan een Woord- en communieviering , maar het Woord zal een centraal onderdeel zijn van de viering zoals u dat van ons gewend bent.  U bent van harte uitgenodigd!
Hoort, zegt het voort, leest, het is geen feest
We hebben na veel wikken en wegen een beslissing genomen. Het doet ons pijn, maar jullie en onze gezondheid gaan boven alles. We hebben besloten in ieder geval de laatste maanden van het jaar 2020 geen Verhaal Halen te houden op de 2e zondag. Dit allemaal gezien in het licht van Corona. De cijfers liegen er niet om: Corona is nog steeds onder ons en we mogen het niet op ons geweten hebben, dat door ons verhaal het verhaal de verkeerde kant op gaat! Dus in oktober, november en december helaas geen Verhaal Halen.
 
In december komen we als organisatie weer bij elkaar om te bezien wat 2021 ons gaat brengen.
 
Wat ons betreft is het verhaal nog lang niet uit, dus we houden u op de hoogte. We zullen in De Zaaijer en Kontaktpunten over de stand van zaken schrijven. U kunt ons volgen via Facebook.
Tot dan: blijf gezond, houd moed!
 
Namens de organisatie,
Lenie van den Ende en Hanneke Henrichs
Livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen.
 
De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2255 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee?  U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Wereldwinkel
Helaas gaat dit jaar de Huizerdag niet door. Wereldwinkel Huizen wil deze dag toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom alleen op zaterdag 12 september maar liefs 20% korting op al onze non-foodproducten!
Nieuwe producten:
Komoniis een firma in Amsterdam die artistieke notitieboekjes met fantastische grafische ontwerpen uit Mexico importeert.Er wordt gerecycled hout gebruikt en er worden bomen geplant ter compensatie van activiteiten zoals import en verzending naar het buitenland.
Het atelier van Chasms Ceramics staat in een voorstad van Kaapstad. Er werken 32 mensen. Ze maken serviesgoed met felle vrolijke kleuren en opvallende veertjes en/of vissen erop. Alles met de hand gemaak, beschilderd en drie keer in de oven gebakken. Het kan in de vaatwasser en de magnetron. Het servies is van topkwaliteit en wordt gebruikt in een groot aantal hotels in Zuid Afrika.

Wereldwinkel Huizen, Kerkstraat 66, 1271 RM Huizen, 035 –526 93 81, info@wereldwinkelhuizen.nl
Geopend op maandag: 13:30 –17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag: 10:00 –17:00 uur en zaterdag: 10:00 –17:00 uur.
Volg www.wereldwinkelhuizen.nl ook op facebook en twitte
Ter bemoediging
Wie kan ik voor je zijn?
 
Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees ontvankelijk als de aarde
Wees aanstekelijk als het vuur
Wees verkwikkend als het water
Wees zachtmoedig als de wind

Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees een weg voor hen die dwalen
Wees een brug die samenbrengt
Wees een huis voor hen die vluchten
Wees een haard die warmte schenkt

Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees een mens die kan vergeven
Wees een mens die hoop kan geven
Wees een mens die wil ondersteunen
Wees een mens die steeds een ander zoekt
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 6 september

Vieringen 
Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam…
Deze zondag lezen we de bekende tekst uit de bijbel “Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. Deze zin begint niet voor niets met want. De zin is een vervolg van het voorafgaande.
In het begin van de evangelielezing staat een oproep van Jezus die best wel wat van ons vraagt: “Wanneer je broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht.” Ofwel, heeft de ander zich misdragen ten opzichte van jou, wacht dan niet tot hij zich komt verontschuldigen. Nee, ga naar hem toe. Hang het niet aan de grote klok. Probeer het met z’n tweeën op te lossen. Ook als je in het openbaar beledigd bent of voor gek gezet.

Wanneer je onder vier ogen geen oplossing vindt, kun je er zo nodig één of twee personen bij halen. Met z’n tweeën of z’n drieën kun je proberen de ander ervan te overtuigen dat zijn gedrag fout was. Pas wanneer hij ook naar hén niet wil luisteren, wordt de kwestie aan de openbare rechtsorde, de kerk, de christelijke gemeenschap voorgelegd. Wie dan nóg niet voor rede vatbaar is en iedere toenadering afwijst, plaatst zichzelf buiten de gemeenschap.

Matteüs houdt geen pleidooi voor straffen. Hij roept ons op verantwoordelijkheid te dragen voor ieder die onze naaste is. Dat betekent: je inzetten voor verzoening, voor het weer goed maken, samen werken aan een leefbare samenleving.

Natuurlijk kan het gebeuren, dat een ander niet wil Dat is ieders vrijheid, die we dienen te respecteren. Waar het uiteindelijk om gaat is het streven naar een stuk eensgezindheid en onderlinge solidariteit: niet zoetig en louter toegeeflijk, want je kunt best kritiek hebben of een stevig woordje met elkaar wisselen. Maar het laatste woord is eensgezindheid: “waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden”.

Wilt u verder nadenken over deze evangelietekst? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 6 september 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palić, thema familieviering: Augustinus
Zondag 13 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 20 september 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 6 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Bisdom
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom en daarom vragen wij u ook geregeld om een bijdrage. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. Wilt u bijdragen voor het bisdom? U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.
 
Vrijwilligers
U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. Zo zijn ze goed herkenbaar. Zij registreren uw naam bij binnenkomst, checken uw gezondheid en wijzen u een plek aan in de kerkzaal. Daarnaast kunt u met vragen of opmerkingen bij hen terecht. Zij helpen u dan verder.
Koffiedrinken
Na afloop, bij het verlaten van de kerk en bij het koffiedrinken blijkt het moeilijk te zijn om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daarom gaan we het koffiedrinken aanpassen. Hierbij hebben we gekeken naar de regels voor de horeca. We gaan daarom zittend koffiedrinken op 1,5 meter. Er komen tafels en stoelen die verder uit elkaar staan. Graag willen we u vragen om die afstand zo te houden. In de koffiehoek is het de bedoeling dat er niet meer dan 4 personen gaan zitten.
Als u daar de voorkeur aan geeft kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. De afstandsregel blijft daarbij natuurlijk onverminderd gelden, maar u hoeft niet te zitten. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten?

Bij het bestellen van de koffie is het belangrijk om niet allemaal tegelijk voor de balie te gaan staan. Gaat u gerust eerst zitten en wacht tot het wat rustiger is met het bestellen van uw koffie of thee. Gaat u in de rij staan, houdt dan ook de afstand in de gaten.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvind in de kerk. Wist u bijvoorbeeld dat we de het luchtafvoersysteem tegenwoordig continu aan hebben staan in de hal en tijdens de vieringen ook in de kerkzaal? Dit zorgt voor extra aanzuiging van frisse buitenlucht. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Met ingang van september beginnen de doordeweekse vieringen in de Vituskerk in Blaricum weer. Als u bij een viering op woensdag- en/of vrijdagochtend 10 uur aanwezig wilt zijn dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de pastores per mail of telefonisch. De vaste bezoekers hoeven niet te reserveren. De pastores zullen deze standaard opnemen bij de te verwachten aanwezigen.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diploma / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
Familieviering
Elk jaar op 27 en 28 augustus herdenkt de RK-kerk een moeder en een zoon. Twee heilige mensen uit het Noord Afrika van ….. bijna 1600 jaar geleden! De zoon is wereldberoemd, hij is de kerkvader Augustinus. Zijn moeder Monica is minder bekend, maar haar naam wordt nog vaak aan kinderen gegeven. In de familieviering van 6 september om 9:30 uur hebben we het over Augustinus. Hij werd uiteindelijk bisschop van Hippo, dichtbij de havenstad Carthago in het tegenwoordige Tunesië.

Augustinus werd niet bisschop zoals dat nu gaat. Nu wordt iemand door de Paus benoemd. Nee, op een zondagmorgen ging hij gewoon naar de kerk in Hippo en werd door de mensen herkend: ‘Hé, daar is die Augustinus, die zo goed kan spreken en uitleggen!’ Hij werd bij zijn kleren gepakt en het altaar opgeduwd. En hij moest beloven zich te laten wijden tot priester en dan later daar in Hippo bisschop te worden. Zo kon dat gaan in die tijd, 1600 jaar geleden, in Noord-Afrika.
Waarom lezen we Augustinus nog steeds?
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. In verband met corona mag er slechts een beperkt aantal mensen bij de viering aanwezig zijn. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. Houd de Kontaktpunten in de gaten. Er wordt nog over nagedacht de livestream samen te kijken via een groot scherm in de kerk in Blaricum en/of Huizen. Graag, willen we weten of hiervoor belangstelling is. Laat het weten aan het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069) of noteer uw naam op een lijst achterin de kerk. Op zondag 4 oktober om 9:30 gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk van Huizen
Verjaardag pastor A. Geria
Op donderdag 10 september is pastor Geria jarig. In tegenstelling tot andere jaren viert hij zijn verjaardag niet, vanwege de inmiddels welbekende beperkingen i.v.m. corona. Een kaartje sturen kan natuurlijk altijd!
Livestream-vieringen
Beste mede-parochianen,

Bijna aan het begin van de coronacrisis, heb ik mij als koster sterk gemaakt voor een videocamera in onze kerk, zodat iedereen die toen niet naar de kerk mocht toch de vieringen kon volgen. Gelukkig kunnen we nu wel weer naar de vieringen.

Deze aanschaf was een behoorlijke uitgave voor onze parochie. Het bestuur heeft ja gezegd en de apparatuur is aangeschaft. Zo kunt u nog steeds, als het niet lukt om te komen op zondag, toch de viering meemaken.

Alleen de kosten…
Ik heb bij de aanschaf voorgesteld om via crowdfunding of sponsoring de camera te kopen. Daarom wil ik u vragen om het bestuur te helpen door een bijdrage te storten om de kosten te drukken. Als koster van de Thomaskerk wil ik u alvast hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet,
Gérard Gilissen

Ook bijdragen? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Verder trekken
Wij zijn volmaakte reizigers,
maar nog geen volmaakte bezitters. …
Als reizigers zijn wij onderweg.
Jij vraagt: “Verder trekken, wat betekent dat?”
Om het kort te zeggen: dat betekent vooruitgaan.
Anders begrijp je het misschien verkeerd
en ga je steeds langzamer lopen.
Onderzoek jezelf.
Wil je bereiken wat je nog niet bent,
wees dan ontevreden met wat je nu bent.
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan.

Zodra je zegt: “Het is genoeg,” ga je ten onder.
Doe er dus steeds iets bij,
trek steeds verder,
maak steeds vooruitgang.’
(Augustinus, Preek169,18)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 30 augustus

Vieringen 
Ga weg, satan.
Afgelopen zondag prees Jezus Petrus nog en noemde hem de steenrots waarop hij zijn kerk bouwt. Vandaag wijst Jezus Petrus resoluut af met de woorden: “Ga weg, satan, terug.” Dit is niet de eerste keer dat deze harde woorden in het Matteüsevangelie voorkomen. Jezus zegt dit ook als hij in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld. Misschien valt Jezus in de evangelielezing niet zozeer tegen Petrus uit, die het goed bedoelde, als wel tegen de verleiding in zijn eigen hart.
De duivel had hem in de woestijn voorgesteld om de wereld te aanbidden, om alles in te zetten op het verwerven van rijkdom en macht. Maar voor Jezus is dat niet alleen een weg die doodloopt, het is ook een weg die uiteindelijk naar de dood leidt. Hij antwoordt dan ook: “Ga weg, satan, want alleen God is goed, alleen in Hem kan men het leven vinden en hem alleen moet men vereren”.

Nu, op weg naar Jeruzalem en naar zijn kruisiging, komt dezelfde verleiding terug in de woorden van Petrus, en die verleiding is sterk, als we op de felheid van de reactie letten: Wie mijn volgeling wilt zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op zich te nemen. Want al wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie alles, desnoods ook zijn eigen leven, op het spel zet om Gods goedheid te verspreiden, zal ook een blijvend leven vinden in de goedheid van God.”

Het is nu niet anders dan ten tijde van Jezus. We kunnen kiezen. Ofwel we denken op korte termijn, vergeten de gevolgen en gaan in de eerste plaats voor ons eigen belang ofwel we proberen Gods goedheid aan iedereen mee te geven, zelfs als dat moeite en pijn kost.

Wilt u verder nadenken over deze evangelietekst? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 30 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenVrijdag 4 september 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van WegenZondag 6 september 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palić, thema familieviering: AugustinusZondag 13 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 30 augustus
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
MIVA:
In het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in Bangladesh waar miljoenen Rohinja leven zijn inmiddels een aantal kleine klinieken gebouwd. Die zijn vaak te ver weg om naar toe te lopen. Daarom zijn er ambulances nodig. Ook kunnen zieken als de locale kliniek niet genoeg faciliteiten heeft met een ambulance naar een groter ziekenhuis worden vervoerd. MIVA heeft al een ambulance hiervoor beschikbaar gesteld, maar er zijn er meer nodig. Helpt u mee?

Tijdens de huidige crisis zijn vervoer en communicatie extra belangrijk. In verschillende landen waaronder India en Kenia worden vervoersmiddelen van MIVA worden nu ingezet om voorlichting te geven over corona en hulpmiddelen te uit te delen aan de bevolking. MIVA wil dit gaan uitbreiden naar Bangladesh. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar NL77 INGB 00 03 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v MIVA.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een lekenviering. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier
Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Vanaf deze zondag hebben de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal een rood hesje aan. Zo zijn ze goed herkenbaar. Zij registreren uw naam bij binnenkomst, checken uw gezondheid en wijzen u een plek aan in de kerkzaal. Daarnaast kunt u met vragen of opmerkingen bij hen terecht. Zij helpen u dan verder.
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Met ingang van september beginnen de doordeweekse vieringen in de Vituskerk in Blaricum weer. Als u bij een viering op woensdag- en/of vrijdagochtend 10 uur aanwezig wilt zijn dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de pastores per mail of telefonisch. De vaste bezoekers hoeven niet te reserveren. De pastores zullen deze standaard opnemen bij de te verwachten aanwezigen.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diploma / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
1e vrijdagviering
Op 4 september om 10:15 uur komen wij samen om te bidden en na te denken over ons leven. Jezus vraagt ons eerlijk, open, spontaan en echt te zijn. En dat is vaak heel wat anders dan wat wij rondom ons zien gebeuren: in het groot zien wij corruptie, schriftvervalsing; in het klein zien wij fouten en gebreken. Jezus vraagt ons elkaar op het juiste pad te houden. Het enige wat wij echt aan elkaar verschuldigd zijn is de liefde die iets weerspiegelt van Gods nabijheid, Gods barmhartigheid en Gods vergevingsgezindheid.
Familieviering
Elk jaar op 27 en 28 augustus herdenkt de RK-kerk een moeder en een zoon. Twee heilige mensen uit het Noord Afrika van ….. bijna 1600 jaar geleden! De zoon is wereldberoemd, hij is de kerkvader Augustinus. Zijn moeder Monica is minder bekend, maar haar naam wordt nog vaak aan kinderen gegeven. In de familieviering van 6 september om 9:30 uur hebben we het over Augustinus. Hij werd uiteindelijk bisschop van Hippo, dichtbij de havenstad Carthago in het tegenwoordige Tunesië.

Augustinus werd niet bisschop zoals dat nu gaat. Nu wordt iemand door de Paus benoemd. Nee, op een zondagmorgen ging hij gewoon naar de kerk in Hippo en werd door de mensen herkend: ‘Hé, daar is die Augustinus, die zo goed kan spreken en uitleggen!’ Hij werd bij zijn kleren gepakt en het altaar opgeduwd. En hij moest beloven zich te laten wijden tot priester en dan later daar in Hippo bisschop te worden. Zo kon dat gaan in die tijd, 1600 jaar geleden, in Noord-Afrika.
Waarom inspireren de teksten van Augustinus ons nog steeds?
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. In verband met corona mag er slechts een beperkt aantal mensen bij de viering aanwezig zijn. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. Houd de Kontaktpunten in de gaten. Er wordt nog over nagedacht de livestream samen te kijken via een groot scherm in de kerk in Blaricum en/of Huizen. Graag, willen we weten of hiervoor belangstelling is. Laat het weten aan het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069) of noteer uw naam op een lijst achterin de kerk. Op zondag 4 oktober om 9:30 gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk van Huizen
Livestream-vieringen
Beste mede-parochianen,

Bijna aan het begin van de coronacrisis, heb ik mij als koster sterk gemaakt voor een videocamera in onze kerk, zodat iedereen die toen niet naar de kerk mocht toch de vieringen kon volgen. Gelukkig kunnen we nu wel weer naar de vieringen.

Deze aanschaf was een behoorlijke uitgave voor onze parochie. Het bestuur heeft ja gezegd en de apparatuur is aangeschaft. Zo kunt u nog steeds, als het niet lukt om te komen op zondag, toch de viering meemaken.

Alleen de kosten
Ik heb bij de aanschaf voorgesteld om via crowdfunding of sponsoring de camera te kopen. Daarom wil ik u vragen om het bestuur te helpen door een bijdrage te storten om de kosten te drukken. Als koster van de Thomaskerk wil ik u alvast hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet,
Gérard Gilissen

Ook bijdragen? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Licht luisteren

Luisteren is meer dan horen.
Luisteren is tijd durven verliezen.
De ander laten uitpraten.
Geen oplossingen geven,
maar stapvoets met de ander op weg gaan.

Niet jouw tempo opdringen,
maar het zijne volgen.
Niet jouw antwoord geven,
maar hem het zijne laten vinden.

In het luisteren ervaart de ander
dat je van hem houdt.
Wie durft te luisteren voelt niet de dwang
om de ander te verlichten,
maar begint te geloven
dat het luisteren zelf al licht is.
(Erik Stynen)
Secretariaat gesloten
Het secretariaat is tot en met 4 september gesloten in verband met vakantie. Mail en voicemail zullen wel worden gelezen/beluisterd; u kunt dus gewoon reseveren voor de vieringen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 23 augustus

Vieringen 
Jij bent Petrus
De belijdenis van Petrus is een verhaal, dat we in drie evangeliën terugvinden in Marcus, Mattheüs en in Lucas. De oudste versie van dit verhaal vinden we in het Marcusevangelie, dat waarschijnlijk al geschreven was voor de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, in het jaar 70. Beide andere versies zijn waarschijnlijk pas rond het einde van de eerste eeuw geschreven, door mensen die Jezus waarschijnlijk net als u en ik alleen uit overlevering kennen. In die tijd begonnen vragen of Jezus wel echt een mens was een rol te spelen. In de versie van Mattheüs kun je zien, dat de schrijver zijn best doet om het “mens zijn” van Jezus te onderstrepen.

Komend weekeinde lezen deze versie van dit beroemde verhaal. Jezus vraagt eerst aan zijn leerlingen: “wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is” en vervolgens “wie zeggen jullie dat Ik ben”.

Op deze laatste vraag geeft Petrus antwoord: ”Jij bent de zoon van de levende God”. Anders dan in de versie van Marcus en Lucas krijgt Petrus een reactie van Jezus:” Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn”
Het is een zin, waar hele boeken over zijn volgeschreven. Het zijn deze woorden, die in de rand van de koepel van de grote St. Pietersbasiliek in Rome staan geschreven. Recht boven de plek, waar volgens overlevering het graf van Petrus ligt.

Bent u nieuwsgierig naar de achtergrond van deze woorden? Kom dan zaterdagavond om 19:00 uur naar de lekenviering of op zondag 9:30 uur naar de woord en communieviering waarin Mikel Palic zal voorgaan.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZaterdag 22 augustus 19:00 uur, voorgangers lekenvieringengroep
Zondag 23 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palic
Zondag 30 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 4 september 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 6 september 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palic, thema familieviering: Augustinus
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 23 augustus
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Kindercatechese:
De kindercatechese is voor kinderen die de 1e communie hebben gedaan, maar nog niet begonnen zijn met de vormselvoorbereiding. De bijeenkomst begint met het aansteken van de catechesekaars die jaarlijks met Pasen wordt gezegend. De bijeenkomst is een combinatie van serieuze en vrolijke activiteiten. De kinderen leren meer over de bijbel en het geloof bijvoorbeeld via een cahoot-kwis met hun telefoon of tablet, of over de kerk bijvoorbeeld via een speurtocht of er wordt bijvoorbeeld geknutseld voor kerstmis of Pasen. De bijeenkomsten hebben meestal een thema en de kinderen komen met veel enthousiasme en plezier. Natuurlijk zijn er ook kosten voor deze bijeenkomsten voor bijvoorbeeld knutselspullen, iets lekkers tijdens de bijeenkomst of een ijsje aan het einde van het seizoen. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kindercatechese.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. En elke 4e zaterdag van de maand is er een lekenviering. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diplome / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
Lekenvieringen verhuizen naar de zaterdagavond
Zoals u misschien al in de Zaaijer hebt gelezen mag de lekenvieringengroep alleen nog gebedsvieringen houden. Deze zullen maandelijks op de vierde zaterdag van de maand gaan plaatsvinden. Op 22 augustus om 19:00 uur is de eerste viering. De vieringen volgen de lezingen van de zondag en  krijgen de inhoudelijke invulling zoals u gewend bent van de lekenvieringengroep. De vieringen zullen, alleen al omdat ze ’s avonds plaats vinden, een eigen sfeer krijgen. Ze duren zo’n 45 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom om inspiratie te komen opdoen.
1e vrijdagviering
Op 4 september om 10:15 uur komen wij samen om te bidden en na te denken over ons leven. Jezus vraagt ons eerlijk, open, spontaan en echt te zijn. En dat is vaak heel wat anders dan wat wij rondom ons zien gebeuren: in het groot zien wij corruptie, schriftvervalsing; in het klein zien wij fouten en gebreken. Jezus vraagt ons elkaar op het juiste pad te houden. Het enige wat wij echt aan elkaar verschuldigd zijn is de liefde die iets weerspiegelt van Gods nabijheid, Gods barmhartigheid en Gods vergevingsgezindheid.
Livestream-vieringen
Beste mede-parochianen,

Bijna aan het begin van de corona crisis, heb ik mij als koster sterk gemaakt voor een videocamera in onze kerk, zodat iedereen die toen niet naar de kerk mocht toch de vieringen kon volgen. Gelukkig kunnen we nu wel weer naar de vieringen.

Deze aanschaf was een behoorlijke uitgave voor onze parochie. Het bestuur heeft ja gezegd en de apparatuur is aangeschaft. Zo kunt u nog steeds, als het niet lukt om te komen op zondag, toch de viering meemaken.

Alleen de kosten.
Ik heb bij de aanschaf voorgesteld om via crowdfunding of sponsoring de camera te kopen. Daarom wil ik u vragen om het bestuur te helpen door een bijdrage te storten om de kosten te drukken. Als koster van de Thomaskerk wil ik u alvast hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet,
Gérard Gilissen

Ook bijdragen? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Discipel

Laat mij als een Petrus zijn,
als een steenrots in de golven.
Sterk, standvastig, niet bedolven
door een vloed van vrees en pijn.

Gist’ren was ik Judas weer,
heeft mijn mond U, Heer, verraden;
zocht mijn hart alweer het kwade,
heb ik U opnieuw bezeerd.

Morgen zal ik Thomas zijn,
vol van ongeloof en twijfel,
met een hart dat telkens weifelt
tussen zekerheid en schijn.

Laat mij als een Petrus zijn,
vol geloof en vol verlangen.
Ook híj werd door vrees bevangen;
Zijn geloof was óók soms klein.

Laat mij, Heer, op mijn terrein,
middenin dit aardse leven,
U mijn hart, mijn liefde geven,
en zó Uw discipel zijn.
(Jelly Verwaal uit: “Beloofd is beloofd”)
Secretariaat gesloten
Het secretariaat is tot en met 4 september gesloten in verband met vakantie. Mail en voicemail zullen wel worden gelezen/beluisterd; u kunt dus gewoon reseveren voor de vieringen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.