Mededelingen 19 januari

Nieuwtjes uit de parochie

Op 5 januari vierden we Driekoningen en is er zoals gebruikelijk een nieuwe koning gekozen. Het komende jaar is George onze koning. Na de viering was de nieuwjaarsreceptie met de gebruikelijke soesjes, hapjes en drankjes. Het was fijn om zoveel parochianen bij elkaar te zien. Een goed begin van een nieuwe jaar waarin we hopelijk nog veel mooie vieringen en activiteiten mogen hebben samen. Zie foto’s.

Komende vieringen

Zondag 26 januari om 9:30 uur eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Thomaskoor

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: orgelfonds. Deze collecte wordt gebruikt voor het onderhoud van onze piano’s en ons orgel. Hartelijk dan voor uw bijdrage.

Zondag 2 februari om 9:30 uur familieviering Maria Lichtmis, eucharistieviering

Voorganger: pastoor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: Cantors

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Friersdale. We blijven voor Friersdale collecteren voor projecten rondom energiebesparing.   Naast zonneboilers, willen we ook de halogeenlampen van de nachtverlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen. Hartelijk dan voor uw bijdrage.

Thema viering: Maria Lichtmis valt ongeveer midden tussen Kerstmis en Pasen in. We zitten nog in de winter, maar de dagen worden al langer en we voelen dat we alweer richting de lente gaan. Vandaar lichtmis, maar waarom staat er Maria voor?

Activiteiten

In de hal vindt u blauwe aanmeldformulieren voor het jaarlijkse parochie-busuitje. Dit jaar gaan we naar Leiden en is het uitje op zaterdag 18 april.

Op 9 februari kunt u weer verhaal komen halen. Jetse Jaarsma vertelt een Japans verhaal over dankbaarheid en Marjolein Heminez en Marion Schaap zorgen voor de muzikale omlijsting. De kerk is open om 15:30 uur en is er koffie en |thee. Het verhaal begint om 16:00 uur. Na afloop bent u uitgenodigd om iets te drinken en wat na te praten. Kosten: € 3,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Aktie kerkbalans

De komende periode doen we als parochie mee aan de aktie kerkbalans. Onze kerk kan bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Een paar voorbeelden:

Kinderen en jongeren uit onze parochie kwamen maandelijks bij elkaar om elkaar te ontmoeten en te praten over apecten van het geloof in hun leven van alle dag.

– We hadden de jaarlijkse sobere maaltijd voorafgaand aan de Aswoensdagviering

– We konden samen kinderen voorbereiden op de eerste communie en op het vormsel met als resultaat dat een aantal jongeren blijvend geïnteresseerd is voor de kerk. 

– We hebben ook het afgelopen jaar het onderhoud van ons kerkgebouw op peil kunnen houden, bijvoorbeeld door het schilderen van het klokkentorentje en met een nieuwe verwarming.

– We ontvingen meer dan 100 mensen in onze kerk en vertelden hen over Maria tijdens de wandeling langs kerk en moskee 

– We begonnen we met een nieuwe traditie rond de verjaardag van onze kerk, het kerkwijdingsfeest Thomas, een bijzondere viering met na afloop een feestelijke bijeenkomst.

– De vieringen en het  samenzijn na afloop, het pastoraat en de vele vrijwilligersgroepen en activiteiten brengen mensen samen.

In 2020 willen we dit alles voortzetten. Dat kan dankzij uw bijdrage. Als het goed is brengt een vrijwilliger in de komende twee weken de gebruikelijke kerkbalans enveloppe bij u langs. We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Mocht u nog geen enveloppe ontvangen, neemt u er dan gerust een mee naar huis vanuit de hal

Bezinning

Het licht is rond

Het licht is rond en rolt naar alle kanten

de bergen op en af, de dalen door,

de wezens in en uit en langs de planten

stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.

Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,

omdat mijn handen en mijn voeten,

mijn ogen en mijn hart zo moeten

en ik het licht nu eenmaal zo versta.

Uit Transitieven en immobielen.van Pierre Kemp

Mededelingen 12 jan

In de hal ligt voor ieder van u de bekende huiszegen. Misschien hebt u er al een meegenomen. Zo niet, neemt u er dan vooral een mee wanneer u straks naar huis gaat. Het is het lezen waard. Zo kunt u lezen hoe het driekoningenverhaal u kan helpen om uw goede voornemens vol te houden en op de achterkant vindt u het driekoningenverhaal geschreven door T.S. Eliot.

Zondag 12 januari kunt u een verhaal komen halen om 16:00 uur in de Thomaskerk. Joussef Alkhoury verteld het Syrische verhaal “De moeder”.

Monir Caran omlijst het verhaal met Syrische muziek op een ud, een Syrisch instrument. Vanaf 15:30 bent u in de Thomaskerk welkom.

Mededelingen 5 jan

Nieuwtjes uit de parochie

Nadat het orgel zijn nieuwe bestemming in Beverwijk had bereikt, zijn ook de banken van de Vituskerk nog voor kerstmis in de kerk in Bacar geplaatst zodat de parochianen met kerstmis allemaal konden zitten.

Collectes 5 januari

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Het bisdom ondersteunt de parochies in het bisdom op allerlei manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen en studiedagen voor pastores, maar ook voor vrijwilligers binnen parochies.  Uw bijdrage deze zondag wordt gevraagd om onder andere dit soort activiteiten van het bisdom financieel te ondersteunen.

Komende vieringen

Zondag 12 januari om 9:30 uur eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Thomaskoor

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Friersdale. Deze collecte voor Friersdale helpt bij de exploitatie van de school en het Koshuis in Friersdale. In deze arme regio met veel kleurlingen krijgen kinderen hierdoor de kans om te leren lezen en schrijven en zelfs de middelbare school af te ronden. Geef deze kinderen een betere toekomst door deel te nemen aan deze collecte.

Zondag 19 januari om 9:30 uur woord- en communieviering

Voorganger: lekenvieringengroep

Muzikale begeleiding: cantor

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: onderhoud kerk. Afgelopen jaar is het klokkentorentje geschilderd. Nu is het schilderwerk op de begane grond aan de beurt. Hartelijk dan voor uw bijdrage.

Activiteiten

De pop-up herberg is nog tot 11 januari geopend. Iedereen kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 17:00 vrijblijvend binnenlopen in het oude postkantoor in het centrum van huizen voor een kopje koffie of thee en chocolademelk of wat fris voor de kinderen, voor een praatje, om een engeltje te hangen in de wensboom of om gewoon even te zitten in alle stilte. Kortom, je kunt er terecht als het nodig is maar ook voor de gezelligheid. Loop eens binnen tijdens het winkelen of boodschappen doen!

– 7 januari 10:00 uur: Jude Foundation: Syrische hapjes en themaochtend

Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten: http://www.popupherberg.nl

Het jaarlijkse parochie-busuitje is op zaterdag 18 april. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier dat u vindt in de hal van de kerk.

Maandag 6 januari om 20:00 uur houdt Cuno Lavaleije een bijbelleesavond in de Thomaskerk. U bent van harte welkom.

Op vrijdagavond 10 januari organiseert de Roemeniëgroep van de Oost-Europa Commissie vanaf 20:00 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in het werk met en voor onze vrienden in Polen en Roemenië. Dit jaar is de receptie op een speciale plek: de Pop-up herberg aan de Kerkstraat. We zullen iets vertellen over onze uitwisseling met onze vrienden uit Alesd van afgelopen zomer en over de laatste ontwikkelingen rondom het kindertehuis.

Het wordt een leuke avond. Van harte welkom!

Op zondag 12 januari om 16:00 uur is er weer verhaal halen. Joussef Alkhoury verteld het Syrische verhaal “De moeder”. Monir Caran omlijst het verhaal met Syrische muziek op een ud, een Syrisch instrument. Vanaf 15:30 bent u in de Thomaskerk welkom.

Bezinning

Bemin en doe dan wat je wilt:

wil je zwijgen, zwijg uit liefde,

wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,

wil je corrigeren, doe het uit liefde,

wil je vergeven, vergeef uit liefde.

Draag de bron van liefde in je hart,

want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.

Augustinus, preken op de Eerste brief van Johanes, preek 7.8

Mededelingen kerst

Nieuwtjes uit de parochie

Het orgel uit de Vituskerk heeft een nieuwe plek gevonden in Beverwijk zoals te zien is op de foto. Ook een groot deel van de inventaris van de Vitus is inmiddels vervoert naar zijn nieuwe bestemming. In januari volgen de beelden van Maria en Josef en de laatste banken.

Pater Wijnand van Wegen is nog steeds herstellende. Het lijkt de goede kant op te gaan met het bestrijden van de bacterie in zijn lichaam en hij is druk aan het revalideren met zijn arm. Hij is heel blij met alle bezoekjes die hij krijgt en met de vele kerstkaarten die hij heeft ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor. Hij hoopt spoedig weer voor te kunnen gaan in de Thomaskerk

Misintenties:

Kerstavond: Ter nagedachtenis aan pastor Jan Berkhout

Zondag 29 december: Jaargetijde van pastor Jan Berkhout en Kees van Ursum

Vrijdag 3 januari: Ter nagedachtenis aan Harrie en Josephine Schepens

Zondag 5 januari: Ter nagedachtenis aan José Koster-Fijen

Komende vieringen

Woensdag 25 december om 15:30 kindje-wiegen

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Pastor Andrea Geria

In deze bijeenkomst voor peuters en kleuters rondom de kribbe zingen we bekende kerstliedjes die we met muziekinstrumentjes opvrolijken en we luisteren naar het kerstverhaal.

Zondag 29 december 9:30 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: onderhoud kerk. Hoewel ons kerkgebouw niet erg oud is vraagt het toch voortdurend om onderhoud. De afgelopen periode is de verwarming vervangen, maar bij de daaropvolgende controle bleken er ook nog aanpassingen nodig aan het stookhok waar de ketel staat. Ook een aantal goten moeten vernieuwd worden. Uw bijdrage voor het onderhoud van onze kerk is dan ook zeer welkom.

Dinsdag 31 december om 19:30 gebedsviering oudjaar

Voorgangers: leken

Muzikale begeleiding: cantor

We staan in een korte viering stil bij het afgelopen jaar. De viering is een gebedsviering gebaseerd op de klassieke avondviering waarin we samen zingen en bidden, luisteren en overdenken. Na een half uur gaan we met een goed gevoel huiswaarts, klaar voor het nieuwe jaar.

Woensdag 1 januari om 9:30 Eucharistieviering nieuwjaar

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: orgelfonds. Ook het orgel, de piano’s  en onze geluidsinstallatie hebben onderhoud nodig en soms moeten er onderdelen worden vervangen. In deze collecte vragen we uw bijdrage voor deze kosten.

Zondag 5 januari om 9:30 uur  Familieviering Driekoningen.

Voorganger: Pastor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: combo en cantores

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Het bisdom ondersteunt de parochies in het bisdom op allerlei manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen en studiedagen voor pastores, maar ook voor vrijwilligers binnen de parochies.  Uw bijdrage deze zondag wordt gevraagd om onder andere dit soort activiteiten van het bisdom financieëel te ondersteunen.

Thema: Er is iets bijzonders met het getal drie. We kennen niet alleen driekoningen, maar bijvoorbeeld ook het spreekwoord “ieder dubbeltje drie keer moeten omdraaien”. Wat is dat toch allemaal met het getal drie? Aan het einde van de viering krijgen alle kinderen een broodje en degene die het broodje met de boon heeft wordt dan door de de koning van het afgelopen jaar als nieuwe koning gekroond. Na deze viering is de nieuwjaarsreceptie.

Zondag 12 januari om 9:30 Eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzkcale begeleiding: Thomaskoor

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: Friersdale. Deze collecte voor Friersdale helpt bij de exploitatie van de school en het Koshuis in Friersdale. In deze arme regio met veel kleurlingen krijgen kinderen hierdoor de kans om te leren lezen en schrijven en zelfs de middelbare school af te ronden. Geef deze kinderen een betere toekomst door deel te nemen aan deze collecte.

Activiteiten

Net als het afgelopen jaar organiseren de gezamenlijke kerken tussen 30 november en 11 januari de Pop-up herberg. Iedereen kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 17:00 vrijblijvend binnenlopen in het oude postkantoor in het centrum van huizen voor een kopje koffie of thee en chocolademelk of wat limonade voor de kinderen, voor een praatje, om een engeltje te hangen in de wensboom of om gewoon even te zitten in alle stilte. Kortom, je kunt er terecht als het nodig is maar ook voor de gezelligheid. Loop eens binnen tijdens het winkelen of boodschappen doen!

Bijzondere activiteiten in de komende weken:

– 25 en 26 december is de herberg gesloten

– 29 december is de herberg een van de locaties die worden bezocht tijdens de lichtjestocht in Huizen

– op 31 december is de herberg ook ’s avonds geopend vanaf 19:30 uur

– op 1 januari is de herberg gesloten

– 7 januari 10:00 uur: Jude Foundation: Syrische hapjes en themaochtend

Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten: http://www.popupherberg.nl

Op zondag 5 januari, na de familieviering waarin we driekoningen vieren is de nieuwjaarsreceptie. De locatieraad nodigt u van harte uit om elkaar te ontmoeten en een gezegend nieuwjaar te wensen.

Maandag 6 januari om 20:00 uur houdt Cuno Lavalije een bijbelleesavond in de Thomaskerk. U bent van harte welkom.

Op zondag 12 januari om 16:00 uur is er weer verhaal halen. Joussef Alkhoury verteld het Syrische verhaal “De moeder”. Monir Caran omlijst het verhaal met Syrische muziek op een ud, een Syrisch instrument. Vanaf 15:30 bent u in de Thomaskerk welkom.

Bezinning

Goedheid is sterker dan slechtheid,

liefde is sterker dan haat,

licht is sterker dan duisternis,

leven sterker dan dood.

Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad

Desmond Tutu

Mededeling 22 december

Achter in de kerk ligt het feestelijke kerstnummer van SamenKerk met onder meer de kerstboodschap van onze bisschop, een interview met de nieuwe Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en de brief van paus Franciscus over de kerststal. Neem een gratis exemplaar mee.

Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.

Mededelingen 15 december

Nieuwtjes uit de parochie

De jongeren van de kerststalgroep hebben in het begin van de advent de kerststal weer neergezet. De eerste week was hij nog leeg. Kerst was nog ver weg, maar de eerste tekenen waren er al. Afgelopen week lag er hooi in de stal en stond er een eenzaam verloren schaap. Op het muurtje zagen we de herders en de andere schapen op zoek naar het verloren schaap. Ook zagen we in de verte Maria en Josef al op weg naar Bethlehem. Zouden de herders het schaap deze week gevonden hebben?

Misintenties

10 december jaargetijde Piet Hof

Komende vieringen:

Donderdag 19 december 19:15 verzoeningsviering

locatie: Vituskerk, Blaricum

Voorganger: pastor Andrea Geria

Deze viering nodigt kort en krachtig uit tot persoonlijke inkeer en tot verzoening met onze naaste. Na afloop is er voor wie dat wenst gelegenheid tot biechten.

Zondag 22 december 9:30 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: kaarsen. Wat is een kerk zonder kaarsen. Tijdens elke viering branden er naast de paaskaars, vier kaarsen bij het altaar. In de advent kijken we uit naar het licht en ontsteken we een voor een de kaarsen van de adventskrans. In deze collecte vragen we uw bijdrage voor de kaarsen die we in de vieringen gebruiken.

Activiteiten

Vanmiddag, zondag 15 december 19.30 uur Oecumenische Kerstzang

Voorgangers: dominee Richtsje Abma en Hanneke Henrichs

Locatie: de Goede Herderkerk

Muzicale begeleiding:  het kamerkoor Akkoord (Hilversum) o.l.v. Cees van der Poel

Deze Kerstzang is op initiatief van de Rooms Katholieke Parochie Huizen en de Protestantse Gemeente Huizen. Het koor laat fraaie kerstliederen horen, onder meer van de Deense componist Lauridsen. De koormuziek wordt afgewisseld met lezingen, een overdenking, en met het zingen van bekende kerstliederen. Weet dat u van harte welkom bent!

Net als het afgelopen jaar organiseren de gezamenlijke kerken tussen 30 november en 11 januari de Pop-up herberg. Iedereen kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 17:00 vrijblijvend binnenlopen in het oude postkantoor in het centrum van huizen voor een kopje koffie of thee en chocolademelk of wat fris voor de kinderen, voor een praatje, om een engeltje te hangen in de wensboom of om gewoon even te zitten in alle stilte. Kortom, je kunt er terecht als het nodig is maar ook voor de gezelligheid. Loop eens binnen tijdens het winkelen of boodschappen doen!

Bijzondere activiteiten in de komende week:

– woensdagochtend 18 december 10:00 -12:00: koffiecreatief

– woensdagmiddag 18 december 14:00 uur: workshop schilderen rondom advent door Grady van den Heuvel (vooraf opgeven)

– woensdagavond 18 december vanaf 17:30 uur: tafels van hoop. aanmelden via goedeburenhuizen@gmail.com. Meer informatie: Hanneke Henrichs

– vrijdagmiddag 20 december 15:00-17:00: Sing in door Annemiek Wijnja-Oudshoorn en Martijn Wolters

– zaterdag 21 december vanaf 12:00 uur: Gospelkoor Good News

Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten: http://www.popupherberg.nl

Op de tweede Kerstdag is iedereen van harte uitgenodigd om een gezellige Kerstmiddag en -avond met elkaar te beleven. Jong, ouder, alleen gaand, samen, met een gezin, (on)kerkelijk, inwoner van Huizen of daarbuiten, arm of rijk; Iedereen is welkom, u ook! Onze gastvrouwen en -heren ontvangen u graag en bieden een helpende hand waar nodig. Vanaf 14.30 uur bent u welkom om een kopje thee, koffie of iets anders te komen drinken. Rond 17.00 uur wordt u een heerlijke, goed Verzorgde maaltijd aangeboden en om ongeveer 20.00 uur wordt de Kerstinloop  afgesloten. Deze Kerstinloop wordt u geheel gratis aangeboden; een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs gesteld.

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 december bij

Dick Kruiswijk,

tel: 06-44 502 165 of email:kruiswijk.dick@gmail.com

Bij hem kunt u ook informatie vragen.

Bezinning

De derde zondag van de Advent wordt ook wel zondag Gaudete genoemd, wat vertaalt: ’verheugt u ‘betekend. Deze term ‘Gaudete’ is ontleend aan een vers uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin hij de gemeenschap oproept tot vreugde. Met het vooruitzicht van het kerstfeest worden ook wij opgeroepen om verheugd te zijn, vreugdevol vooruit te kijken naar de komst van Jezus in ons leven.

Zijn komst moet een omwenteling veroorzaken in ons leven. Niet enkel theoretisch, maar juist zichtbaar in ons leven van alle dag. Vreugde en vriendelijkheid, echte blijdschap en warme genegenheid voor onze medemens kan ons daarbij zeker helpen. Op deze zondag krijgen we, net als vorige week, weer concrete richtlijnen van Johannes de Doper.

Hij roept ons op tot bekering. Hij zegt ook dat er na hem iemand komt die groter is dan hij. Iemand had een droom: Vrede op aarde liefde en levensvreugde wereldwijd gedeeld. Zo droomde God wordt er verteld. Droom mee en bekeer je. Zo roept Johannes de Doper ons op. Denk anders – doe anders en deel anders en de wereld om je heen zal nieuw worden.

Tonny, Gerard en Ben

Mededelingen 1 december

Maandag 2 december houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. De avond begint op 20.00 uur.

Zondag 8 december kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. Hanneke Henrichs heeft een mooi verhaal geschreven dat vooruitblikt op Kerst. Esther Stikkelorum vertelt het verhaal van De Engel van deze nacht. Muzikale omlijsting is van Ron Overtoom op piano en Astrid Sparrenboom op dwarsfluit.

De Thomaskerk is om 15.30 uur open en het verhaal begint om 16.00 uur.

Na de viering staat de wereldwinkel met haar producten klaar in de hal. Heeft u zelf niets nodig, denk dan eens aan de voedselbank. Er staat altijd een bak voor de voedselbank klaar om de producten in ontvangst te nemen

De punten van Leo Fijen in het kort n.a.v. de parochie-bijeenkomst van 28 november 2019.

Stel jezelf het volgende voor:

 • Sta bij de deur en heet de mensen welkom! Iedereen heeft het verlangen om thuis te komen. Heb oprechte aandacht voor de komende en gaande mens
 • Er zijn 7 verlangens: goedheid, vertrouwen, hoop, liefde, perspectief, God en schoonheid. Over schoonheid: “Als je iets mooi vindt, ben je nooit alleen!”
 • Luister naar wat onder de mensen leeft.
 • Durf over GOD te spreken. Wij rooms-katholieken zijn dat niet zo gewend
 • Doe de deuren open in de lokale samenleving.
 • Hoe nabij ben je bij de mensen bij z.g. ‘scharniermomenten’. B.v. bij geboorte en sterven
 • Organiseer evenementen! Onze kleine bijdrage aanPop up Herberg is een voorbeeld. En wat denkt u van Verhaal Halen. Of de wandeling Langs kerk en Moskee. Zorg dat u er bij bent!
 • Toekomst is er alleen als er leiders zijn. Mensen die het voortouw durven en willen nemen. Vaak zijn dit leken
 • Wees en doe niet krampachtig tegenover jongeren. Het is de geest van de tijd; jongeren komen af op gemeenschap, mystiek en schoonheid. Heb geduld. Geef ze een duidelijke taak als ze er zijn. Of vraag ze voor projecten. Dat geldt trouwens voor meer parochianen, die wel iets willen doen, maar niet willen vastzitten aan een vaste taak
 • Wees af en toe stil … maak tijd voor jezelf, dan is er tijd voor een ander en voor God. Aandacht en tijd zijn essentieel.

Leo benadrukt “Er is toekomst van geloven”! Als je in vrede en vrijheid met jezelf bent, dan komen er vanzelf ‘plekken’… doe het met aandacht en liefde. Geef het leven door. Als je leeft voor de ander, dan wordt het leven je gegeven. Beminnen en bemind worden. Zoek elkaar op; zoek een plek om samen te komen. Dat hoeft niet per se een gebouw te zijn.

God is overal..!!

Mededelingen 24 november

Pater Wijnand van Wegen  is zover hersteld dat hij het ziekenhuis mag verlaten en naar huis is gekomen. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Donderdag 28 november is de volgende parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd om met ons over de toekomst na te denken. De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen.  U bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende avond.

Zondag 1 december is de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. Alle houdbare producten en non-food producten zijn welkom, net als een financiële bijdrage. Neemt u ook iets mee?

Maandag 2 december houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. De avond begint op 20.00 uur.

Mededelingen 17 november

Zondag 24 november 9:30 uur: Christus Koning, eucharistieviering

Voorganger: Pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Thomaskoor

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: bisdom. Ook het bisdom werkt aan de toekomst van onze kerk bijvoorbeeld door jongerenactiviteiten te organiseren. Zo zijn afgelopen augustus 12 jongeren begonnen aan the missionary school, een traject om jongeren op te leiden voor leiderschap en jongerenwerk in ons bisdom. U kunt hier meer over lezen in Samen kerk. Uw bijdrage voor deze en andere toekomstgerichte activiteiten van het bisdom is van harte welkom.

Zondag 1 december 9:30 uur: familieviering, eucharistieviering

Thema: Waarom hangt er in de advent … een krans… met vier kaarsen

Voorganger: Pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Cantores

Collectes:

 • eerste collecte: eigen kerk
 • tweede collecte: In deze Adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus, willen we ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld. Zoals voor Venezolaanse kinderen die met hun ouders zijn gevlucht naar Peru. Veel kinderen zijn ondervoed en hebben last van
 •  traumatische ervaringen. De adventsactie ondersteunt de katholieke organisatie Warmi Huasi, die zich richt op het beschermen van kinderen. Het geld wordt besteed aan de ondersteuning van een groep van 100 ouders met jonge kinderen. Ook worden twee kindercentra opgezet waar vrijwilligers ouders ondersteunen in de zorg voor hun kinderen. Laten we ouders en kinderen hoop geven op een goede toekomst door te deel te nemen aan deze collecte!

Pater Wijnand van Wegen  is zover hersteld dat hij het ziekenhuis mag verlaten en huis mocht. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Parochiebijeenkomst

Donderdag 28 november is de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd voor deze avond. Hij is bekend van TV programma’s als Geloofsgesprek en Kloosterserie en van boeken als Het wonder van Maartensdijk en Geloven op zondagmorgen. We willen deze avond op een positieve en inspirerende wijze naar de toekomst kijken.  Hoe zorgen we er samen voor dat we een levendige en betrokken parochie blijven. Leo Feijen zal ons aan de hand van 10 punten inspireren om hiermee aan de slag te gaan. De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen

Voedselbank

Zondag 1 december houden we onze jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. Neemt u ook weer iets mee? De voedselbank kan alles gebruiken behalve versproducten (groente, fruit, melkproducten) en diepvries. Verder zijn alle houdbare producten en non-food producten welkom. Mocht u er op 1 december niet zijn en toch wat willen geven voor de voedselbank, dan staat er altijd een krat in de hal bij de ingang waar u producten voor de voedselbank kunt achterlaten. Deze wordt elke donderdag als de voedselbank uitdeling heeft in de kerk geleegd.

Wij willen u herinneren u aan de actie voor Missio.

Bij het laatste nummer van De Zaaijer trof u een acceptgiro aan om uw bijdrage aan deze actie te leveren. Mocht deze zijn zoekgeraakt dan kunt u uw bijdrage ook zelf overmaken op rekening nummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio 2019.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De Pop-up Herberg zoekt Herbergiers (m/v)

Heb je zin en gelegenheid om één of meer dagdelen in december de Pop-up open te stellen, meld je aan! De Pop-up Herberg komt van 30 november tot 11 januari 2020 op Kerkstraat 2 in het Oude Dorp. Het is een plek namens de gezamenlijke kerken waar  je binnen kunt lopen, iets warms kunt drinken en elkaar kunt ontmoeten.

 Een laagdrempelige, toegankelijke plek van licht en warmte, in het spoor van Jezus die het licht der wereld is.

Er worden geen (bijzondere) eisen gesteld aan de herbergiers. Het enige is rust en ruimte bieden, luisteren en kopje(s) koffie/thee schenken.

Tieners kunnen het laten meetellen  als maatschappelijke stage. Ook worden er mensen voor een schoonmaakploeg gezocht. Je kunt je opgeven via popupherberghuizen@gmail.com. Geef je even aan welke dagdelen je kunt? De Pop-up-Herberg is open van woensdag t/m zaterdag tussen 10 en 17 uur.

Mededelingen 10 november

Mededelingen:

Pater van Wegen ligt nog steeds in het ziekenhuis. Informatie over de afdeling waar de pater ligt kunt u bij het secretariaat vragen.

Alle parochianen ontvangen na de viering een uitnodiging voor het kerkwijdingsfeest en een lootje voor de loterij die er die ochtend is.

Vanmiddag kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. Saskia Turk vertelt die middag: Van wie ben je er een?

De muzikale begeleiding is in handen van Sander Loog en Theo Henrichs.

Op maandag 11 november is er een St Maarten optocht vanuit de Vituskerk in Blaricum. Het begint om 18:00 uur en duurt tot 19:00 uur. Meer informatie vindt u op de poster in de hal.

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic tot diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo

Zaterdag 16 november  is er een benefietconcert voor de Molukken in de Kruiskerk.  Ambon en de omliggende eilanden zijn op 26 september getroffen door een zware aardbeving. Naast eerste levensbehoeften, is ook medische hulp hard nodig.  Zeker 9 Molukse koren en 3 andere Huizense koren zullen op 16 november optreden om zo geld in te zamelen. De avond begint om 19 uur en duurt tot ongeveer 21 uur.

Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied, een lied speciaal voor onze kerk door oud-pastoor Jan Duin geschreven.

Pastoor Jan Duin zal samen met pastoor Carlos Fabril voorgaan in deze viering en ook de overweging houden. Tevens is dit de eerste viering van diaken Mikel Palic als diaken. Vamos zingt tijdens deze bijzondere viering. Na de viering hoort u een mooie legende over Thomas en is er muziek.

Parochiebijeenkomst

Donderdag 28 november is de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd voor deze avond. Hij is bekend van TV programma’s als Geloofsgesprek en Kloosterserie en van boeken als Het wonder van Maartensdijk en Geloven op zondagmorgen. We willen deze avond op een positieve en inspirerende wijze naar de toekomst kijken.  De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen