Kontakpunten 9 januari

Vieringen
De eerste lezing is vandaag uit het boek Jesaja. Dit Bijbelboek is genoemd naar de profeet Jesaja die leefde rond 750-700 voor Christus. Het Bijbelboek Jesaja bestaat uit drie delen. De lezing van vandaag is uit het tweede deel van het boek Jesaja. Dit speelt zich af aan het einde van de Babylonische ballingschap. Er is weinig hoop. Veel ballingen zijn in ballingschap geboren en kennen Juda niet eens meer. Jesaja kondigt echter een nieuwe toekomst aan. De terugkeer wordt vergeleken met de uittocht uit Egypte. Israël zal in ere worden hersteld.
In de lezing van vandaag horen we een waterverkoper. Hij biedt de dorstigen gratis water aan. Wie kan dat nu weigeren? Als we naar hem luisteren worden we verzadigd met heerlijke spijs. Deze oproep is gericht aan de ballingen die geen toekomst zien, die geen hoop hebben. Aan ballingen die hun geld uitgeven aan nutteloze dingen, misschien zelfs aan offers voor Babylonische goden. Maar misschien ook wel aan ons in onze luxe wereld waarin het geloof makkelijk naar de achtergrond verdwijnt.
 
We lezen dat er wel degelijk een toekomst is. Als we er maar voor open staan. En wat is die toekomst dan? Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, lezen we. Geeft dit niet aan dat God ons nooit uit het oog verliest en dat zijn weg met ons altijd doorloopt? Dat als alle hoop vervlogen lijkt, God hoop geeft? Hij opent de toekomst als je radeloos bent. Als je het opgeeft en er zelfs niet meer aan durft te denken dat het goed komt, denkt God er wel aan. Want Zijn wegen en Zijn gedachten zijn hoger. Deze woorden préken geen berusting, ze bréken de berusting!
 
Hoe? Dat lezen we in het laatste deel waar het gaat over regen en sneeuw die op de aarde valt. Die valt in oneindige hoeveelheden, zoals ook Gods genade onbegrensd is. Genade die ons bereikt via zijn woord. Maar als na een bui de zon gaat schijnen verdwijnt de regen en sneeuw al snel. Er lijkt niets van over. Ook wat dat betreft lijkt het op het woord van God. Wat blijft er uiteindelijk hangen van wat we horen tijdens een viering of in een overweging? De woorden lijken vluchtig. Maar als het een tijd niet regent of sneeuwt blijkt zo’n bui wel degelijk heel belangrijk en zorgt ervoor dat het dorre land vruchtbaar wordt. Is het zo niet ook met het woord van God. Het lijkt vluchtig, maar is toch vruchtbaar?
 
Verder nadenken over het woord van God? Kom dan, als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 10 januari 9:30 uur eucharistieviering.  Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 17 januari 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Zaterdag 23 januari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 24 januari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 10 januari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer 2\
NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
Het afgelopen jaar was voor iedereen een moeilijk jaar. Door de coronamaatregelen is het Koshuis in Friersdale tijdelijk gesloten. Sommige kinderen zijn daarom opgenomen in een gastgezin. Deze gezinnen willen we met een voedselpakket bedanken. Medewerkers van de school stellen deze voedselpakketten samen. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Storing livestream afgelopen zondag
Afgelopen zondag werd de rechtstreekse uitzending plotseling onderbroken. Dit kwam door een storing bij Kerkdienstgemist door overbelasting van het netwerk. Het probleem is gelukkig weer verholpen, maar velen hebben hierdoor de viering voor een deel niet kunnen zien. Jammer, want het was een inspirerende Driekoningenviering. Gelukkig is de viering nog wel terug te kijken via Kerkdienstgemist.nl.
Gevonden
Van wie is deze sleutel? Hij is in de kerk gevonden en ligt alweer even op zijn eigenaar te wachten. U kunt de sleutel afhalen bij het secretariaat.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Periodieke schenking: Doet u ook mee?
Het begin van het nieuwe jaar is een uitgelezen moment om te overwegen over te gaan op een periodieke schenking. Voor iedereen die jaarlijks € 100 of meer aan de parochie schenkt en inkomstenbelasting betaalt kan dit interessant zijn.
 
Als u voor uw kerkbalans gebruik gaat maken van een periodieke schenking mag u het hele bedrag aftrekken van uw inkomstenbelastingen. Dit kan een flink voordeel opleveren.
U tekent een contract met de parochie voor minimaal 5 jaar (zonder tussenkomst van de notaris) om gedurende die periode een vast bedrag aan de parochie te geven. Deze verplichting vervalt natuurlijk als u of uw partner overlijdt.
 
Voorbeeld: Iemand met een inkomen van € 40.000 (belastingtarief top 37,10%, 1% drempel € 400). Er zijn verder geen andere giften.
normale giftperiodieke giftperiodieke gift
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans€ 300€ 300€ 400
Aftrekbaar bedrag€ 0€ 300€ 400
U krijgt terug van de belasting€ 0€ 111€ 148
Uw gift kost u netto€ 300€ 189€ 252
Uw parochie ontvangt€ 300€ 300€ 400 
Wilt u meer informatie over de periodieke schenking, dan kunt u contact opnemen met de heer Frans van Rossen, tel 035-5240975. Voor het formulier voor de overeenkomst kun u ook terecht bij het secretariaat.
Gewijzigde openingstijden
Vanaf januari is het secretariaat op maandag gesloten. Het secretariaat is dan geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend en op vrijdagmiddag.

Ter bemoediging
De kruik die stuk was
Een waterdrager moest elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen. Aan weerszijde van zijn lichaam hing een kruik aan een houten juk. De ene kruik was zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder breuken. De andere kruik was oud en gebarsten en hij lekte continue water. Bij thuiskomst bleek de helft van deze kruik soms al leeg te zijn en dat deed de oude kruik verdriet. Op een dag kon hij het niet meer voor zich houden en zei tegen de waterdrager: meester, ik schaam me zo. Maar waarom toch, vroeg de waterdrager. Omdat ik niet in de schaduw van uw andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies. Oh, maar dat wist ik immers al lang, antwoordde de waterdrager. En toch heb ik je al die tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen langs de weg je niet opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid. Jij hebt ze elke dag begoten en nu kan ik steeds een prachtig boeket plukken voor mijn heer. Een tijdje kwam er geen antwoord van de gebarsten kruik. Zo had hij het nog nooit bekeken. Hij had die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust in dienst had gehouden en dat hij hem ondanks alle gebreken toch kon gebruiken, dat was nog nooit bij hem opgekomen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 3 januari

Vieringen
Het is een dun lijntje tussen wijs en dwaas. Dat zien we in de evangelielezing van vandaag. We komen er wijzen tegen uit het oosten, hooggeschoolde en invloedrijke adviseurs van de machtigen der aarde. Uitblinkers in meetkunde, wiskunde en sterrenkunde die besluiten op reis te gaan naar een pasgeboren kind.

De wijzen hebben zich vijftien kilometers misrekend: ze komen aan in Jeruzalem in plaats van Bethlehem. Het blijkt een wereld van verschil te zijn. Het verschil tussen de arrogantie van de macht en de stilte van het platteland, tussen een visioen van stedelijke kracht en welvaart en een tegenbeweging van eenvoud, kwetsbaarheid en nederigheid. Jeruzalem en Bethlehem staan voor twee levensstijlen: een leven van macht en invloed versus een leven dat het moet hebben van wat God heeft beloofd.

Je proeft de tegenstelling ook in de houding van de twee typen wijzen die we tegenkomen. De Schriftgeleerden in Jeruzalem zijn heel wijze mannen die alles van de bijbel weten. Tegelijk begrijpen ze er niets van en zijn ze ziende blind. Ze komen op geen enkele manier in beweging. Die andere wijzen, uit het oosten komen met hun kennis wel tot aanbidding van Jezus. Je komt ze beiden tegen: dwaze wijzen en wijze dwazen. Maar wie is hier nu de dwaas en wie is er werkelijk wijs?

Het hele koningschap van Jezus staat bol van paradoxen. Het is een koningschap dat er al is en toch ook nog niet. Het is een koning die alles op zijn kop zet met uitspraken als: ‘‘Als je zwak bent, ben je sterk.’ ,‘Wie sterft, zal leven.’ ‘De eersten zullen de laatsten zijn.’
Hiernaast ziet u een oude afbeelding die in Rome gevonden is, vermoedelijk uit de tweede eeuw na Christus. De gekraste woorden betekenen Alexamenos aanbidt zijn God. Het bijzondere van deze spotprent van Alexamenos en de gekruisigde met de ezelskop is dat in de ruimte ernaast in hetzelfde complex nog een tekst is gevonden. Die korte tekst betekent zoiets als: Alexamenos vertrouwt erop. Het klinkt als een antwoord. Alsof deze Alexamenos terugschrijft: het mag absurd lijken en dwaas, maar ik geloof erin, ik vertrouw erop. En dat is wat in alle tijden, ook vandaag, mensen wereldwijd zeggen en leven. Ze knielen voor Jezus en aanbidden hem en zeggen als dwaze wijzen: Ik vertrouw op U.

Verder nadenken over driekoningen? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 3 januari 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: De drie wijzen, waren het magiërs of koningen?

Vrijdag 8 januari 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen. Thema: de Heilige Familie

Zondag 10 januari 9:30 uur eucharistieviering.  Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 17 januari 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 3 januari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Onderhoud:
Ook in dit nieuwe jaar zullen we weer onderhoud aan de Thomaskerk doen. Zo willen we bijvoorbeeld het voegwerk vernieuwen op een aantal plekken waar het erg slecht is. Op deze manier blijft onze kerk in goede conditie en klaar voor de toekomst. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Onderhoud
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Driekoningen
Mattheus is de enige evangelist die over de drie koningen schrijft. Wij noemen ze zo: ‘koningen’. Maar Mattheus noemt ze: ‘magoi’, dit zijn: ‘magiërs’. Zo’n naam lijkt verdacht veel op ‘magie’, tovenarij. Ze komen uit het oosten, want daar hebben ze de Ster gezien. Waren het dan sterrenkijkers, die de banen van de planeten kenden en horoscopen schreven? Het verhaal van Mattheus heeft altijd onze fantasie gestimuleerd. Het verhaal betovert ons. Maar … heeft het ook ons geloof versterkt … of toch vooral onze magische ideeën en gevoelens ?
Geen Nieuwjaarsreceptie
Helaas kan de Nieuwjaarsreceptie dit jaar niet doorgaan. Gelukkig zijn er nog veel andere mogelijkheden om elkaar een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Laten we proberen elkaar zo ook aan het begin van dit nieuwe jaar nabij te zijn.
1e vrijdagviering 8 januari 10:15 uur
Het lijkt heel knus: het jonge gezinnetje uit Bethlehem. Engelengezang en herders, sterren in de nacht: alles doet denken aan glorie aan God en vrede op aarde.

Maar het was zo anders. Voor het Kind was geen plaats. Vanaf het begin was het een teken van tegenspraak. Het zal aan mensen een spiegel voorhouden en dat is zwaar. Al vanaf het begin wees zijn leven in de richting van het kruis. Het zwaard van pijn en lijden stond midden in het leven van dit gezin. Maar toch zeiden ze samen ‘ja’ tegen hun levensopdracht. Vanuit de geschiedenis van hun volk wisten ze, dat het leven een woestijntocht is. Maar ze durfden die weg te gaan: God zou hen nooit in de steek laten. Het gezin van Nazareth is voor ons een voorbeeld in de kunst van het geloven. In goede en in kwade dagen bleven ze vertrouwen, wetend dat God hun leven op handen bleef dragen.
Nieuwjaarswens
De Christelijke kerken in Huizen hebben gezamenlijk de geloofsbelijdenis uitgesproken en voorgangers uit elke kerk wensen ons in deze video op hun eigen wijze een gezegend nieuwjaar. Luister naar deze bemoedigende woorden via deze link.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Voedselpakkettenactie voor Friersdale
Veel mensen in Friersdale beschikken niet over buffers en worden onevenredig hard geraakt door de gevolgen van de coronapandemie, het zijn voor hen letterlijk donkere dagen: de belangrijkste vraag voor hen is of ze morgen nog wel te eten hebben. Daarom is de Stichting Friersdale de actie “Laat uw lichtje schijnen” begonnen, gericht op het helpen van de mensen die “koshuiskinders” in hun gezin hadden opgenomen.

Dankzij diverse gulle gevers heeft de actie al een heel mooie start kunnen maken: van de ontvangen bijdragen hebben we al een aantal gezinnen van een voedselpakket kunnen voorzien, een geweldige manier om de kerstgedachte echt in praktijk te brengen!
Graag zouden we nog meer gezinnen van zo’n pakket willen voorzien om ze door deze zeer moeilijke periode heen te helpen. U kunt daarbij helpen door een donatie van € 25,00 voor een voedselpakket. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL50 RABO 0315 9021 59 t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes o.v.v. Voedselpakket 2020.
Gewijzigde openingstijden
Vanaf januari is het secretariaat op maandag gesloten. Het secretariaat is dan geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend en op vrijdagmiddag.

Ter bemoediging
Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.

Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft bewegen,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.

Ik wens dat je
net als Jezus’ leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
’t vertrouwen kan helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een redder mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde te tonen.(Kerststal Thomaskerk Driekoningen)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 27 december

Vieringen
In de evangelielezing van vandaag is Jezus met zijn ouders in Betlehem om in de tempel de voorgeschreven rituelen te ondergaan. Daar ontmoeten ze Simeon. We zeggen vaak, de oude Simeon. We concluderen dit omdat er staat dat hem geopenbaard is dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien, maar dat betekent nog niet per se dat hij ook oud is, laat staan terminaal. Wij vatten de zin ‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan’  vaak op als zwanenzang.
 
Er wordt in de oorspronkelijke tekst echter een woord gebruikt dat letterlijk betekent: losmaken. U hebt, o Heer, uw dienaar losgemaakt… Hetzelfde woord wordt in het evangelie van Lucas gebruikt in twee genezingsverhalen: een kreupele vrouw wordt losgemaakt en kan weer lopen en een man met waterzucht wordt losgemaakt en hij geneest. Het woord losmaken betekent zoveel als: genezen, bevrijden, verlossen. Het is dus niet: laat mij nu maar sterven, maar veel meer: nu kan ik pas leven!
 
We kunnen Simeon zien als iemand die ons het zicht op de toekomst opent. Hij is vol van verwachting, van openheid en ontvankelijkheid. Dat maakt het mogelijk dat hij in dit kind ziet wat hij ziet. Dat maakt dat hij de woorden spreekt die hij spreekt. Hij looft God, staat er, en als hij de ouders en in het bijzonder Maria toespreekt, zegent hij hen eerst. En zegenen doe je met het oog op de toekomst, op dat wat voor je ligt, het leven, de tijd, de wereld.
 
Zo komt God in onze wereld in de gestalte van een kind, het teken van onschuld en van nieuw begin; van ontvankelijkheid en afhankelijkheid. Niet iedereen durft zich echter te openen voor die toekomst. Want die is onzeker. Veel mensen klampen zich vast aan het verleden. Aan het verleden weet je wat je hebt, dat moet je bij de toekomst nog maar afwachten. Kun jij je verleden loslaten?
 
Geloven is, je openstellen voor de toekomst, leven in de verwachting, omdat het God zelf is die naar ons toe komt en dat wordt zichtbaar in het kind Jezus. Dat zien wij vandaag door de ogen van Simeon, een rechtvaardig en vroom mens, vol verwachting en uitgerust met de heilige Geest. De ogen van een mens die, hoe oud hij wellicht ook was, altijd jong is gebleven. Want je bent nooit te oud om te verwachten.
 
Verder nadenken over dit bijzondere bezoek aan de tempel? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringenDe komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 27 december 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić.

Donderdag 31 december 19:30 uur, gebedsviering, voorgangers leken

Vrijdag 1 januari 09:30 uur Nieuwjaarsviering, eucharistieviering, voorganger pastoor Carlos Fabril

Zondag 3 januari 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: De drie koningen, waren het magiërs of wijzen?

Vrijdag 8 januari 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 10 januari 9:30 uur eucharistieviering.  Voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 27 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Het bisdom ondersteund onze parochie en de andere parochies in ons bisdom. Zo geeft het bisdom regels en richtlijnen voor vieringen in deze coronatijd. Maar ook publiceert het bisdom bijvoorbeeld het blad Samen Kerk dat juist weer is uitgekomen en waarin u inspirerende artikelen leest en informatie vindt over activiteiten in het bisdom. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

De komende week is het secretariaat gesloten en kunt u de kerk gedurende de week niet bezoeken.

Daarna kunt u doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Oudejaarsavondviering 2020
Thomaskerk 19.30 – 20:00 uur
Was 2020 een bijzonder jaar? Zeker! We zullen ons dit jaar altijd herinneren als het Jaar van de Pandemie. Kortom: was 2020 een zegen of een plaag? Of allebei? Zoals elk jaar luiden we op oudejaarsavond het oude jaar uit en verwelkomen we het nieuwe jaar. Dit gebeurt in een eenvoudige sfeervolle viering met gebed en zang. En … een paar regels tekst over de Tien Plagen in het boek Exodus. Ongeveer een half uur. U bent van harte welkom!
Driekoningen
Mattheus is de enige evangelist die over de drie koningen schrijft. Wij noemen ze zo: ‘koningen’. Maar Mattheus noemt ze: ‘magoi’, dit zijn: ‘magiërs’. Zo’n naam lijkt verdacht veel op ‘magie’, tovenarij. Ze komen uit het oosten, want daar hebben ze de Ster gezien. Waren het dan sterrenkijkers, die de banen van de planeten kenden en horoscopen schreven? Het verhaal van Mattheus heeft altijd onze fantasie gestimuleerd. Het verhaal betovert ons. Maar … heeft het ook ons geloof versterkt … of toch vooral onze magische ideeën en gevoelens ?
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Secretariaat gesloten
Van 25 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten. U kunt in die periode wel via het emailadres of het telefoonnummer (035-5240069 – antwoordapparaat) van secretariaat reserveren voor vieringen. U ontvangt een bevestiging als u een viering kunt bijwonen.
 

Gewijzigde openingstijden
Vanaf januari is het secretariaat op maandag gesloten. Het secretariaat is dan geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend en op vrijdagmiddag.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Kinderen
En hij zei: Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen gelijk hen te worden,
maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie zijn de bogen,
waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn;
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.
(Kahlil Gibran)        
Kerststal Thomaskerk 27 december                      
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 24 december

Vieringen met Kerstmis
Vieringen op 24 december via de livestream
De volgende vieringen vanuit de Thomaskerk worden uitgezonden via de livestream:
19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores. Livestream en boekje vindt u via deze link.
21.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v leden van Vamos. Livestream en boekje vindt u via deze link.
Openstelling kerk op 24 december
Op donderdag 24 december van 15.30 – 17.00 uur is de Thomaskerk open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. Jef Scholten speelt orgel tijdens de openstelling. U kunt zonder reserveren op elk moment binnenlopen.

 
Vieringen op 25 december
De viering op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is. Alleen als u gereserveerd hebt en een bevestiging hebt ontvangen dat er plek is, kunt u de viering bijwonen. Anders kunt u de viering volgen via de livestream.9.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor
Openstelling kerk op 25 december
Op vrijdag 25 december van 15.30 – 16.30 uur is de Thomaskerk open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. U kunt zonder reserveren op elk moment binnenkomen.

Vieringen kijken via de livestream
De vieringen zijn direct te volgen via deze link . Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De vieringen die worden uitgezonden zijn terug te kijken via deze link.
Collectes donderdag 24 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
In verband met corona is het kinderhuis (Koshuis) in Friersdale tijdelijk gesloten. Gelukkig heeft het hoofd van de school, Fanty de Klerk, diverse ouders bereid gevonden één of meer kinderen uit het Koshuis in huis te nemen, zodat deze kinderen toch naar school kunnen gaan. Vanuit Nederland is er voedselpakkettenactie voor de gastgezinnen van de koshuiskinderen. Uw bijdrage voor Friersdale is juist nu extra welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale
Collectes vrijdag 25 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!

Adventsactie:
Delen smaakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Bijvoorbeeld door workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. Helpt u mee om mensen uit deze armoedeval te laten ontsnappen? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Adventsactie
Extra bijdrage voor livestream vieringen
Nu we een camera hebben zijn vieringen goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. We zijn heel bij dat we hierdoor op Kerstavond bijna alle vieringen kunnen uitzenden via de livestream. Zo kunnen we toch, zij het op afstand, gezamelijk Kerstmis vieren. Naast de wekelijkse vieringen op zondag kunt u ook andere vieringen zoals bijvoorbeeld begrafenisvieringen vaak via de livesrream bijwonen.

De apparatuur en het abonnement voor kerkdienstgemist zijn echter een flinke kostenpost, zeker in een maand als deze waarin extra veel parochianen de vieringen via de livestream volgen. We zijn daarom heel blij met de bijdragen van parochianen op rekeningnummer
NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV. Hartelijk dank.
Een viering bezoeken
Alleen wanneer u gereserveerd hebt bent u welkom in de vieringen. Wilt u proberen om op tijd aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nieuws uit de parochie en omstreken
Kerstgroet uit Alest
Vanuit onze zustergemeente in Alest ontvingen we bovenstaande kerstgroet.
Kerstviering
Pastor Mikel Palic heeft meegewerkt aan de opname van de kerstviering van GooiTV. De viering is opgenomen in de Grote Kerk van Weesp. De voorgangers zijn dominee Jacomette de Blois en pastor Mikel Palic.Het Vocaal ensemble Voices zingt samen met het Wilhelminaconsort bekende en minder bekende kerstliederen om naar te luisteren en om mee te zingen..Ze zingen onder andere muziek van Handel uit de Messiah en van John Rutter. De opname is te beluisteren en te bekijken vanaf 25 december 2020 om 10:30 uur via GooiTV. U kunt ook kijken via het Youtube op kanaal van GooiTV, Ook hier vanaf 25 dec. 10:30 uur
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is op donderdag 24 december van 14:00 tot 16:00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. Op vrijdag 25 december is de kerk gesloten. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
Lied van Eenheid
De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-KatholiekeKerk hebben een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht, als bemoediging voor Kerst. Berget Lewis, Brainpower, bekende kerkelijke gezichten en tientallen lokale gemeenten leverden een bijdrage aan het lied.Via deze link kunt u kijken en vooral luisteren naar dit inspirerende lied: Lied van eenheid | O kom, o kom Immanuël | Heer maak ons één -YouTube
Voor de allerjongsten
Vanuit het bisdom is er een leuk poppenspel voor Kerstmis: Pauli – de Koning komt. De schapen Pauli en Marie, de herder Florian, de papa en mama van Pauli wachten en wachten op de geboorte van een broertje of toch een zusje. Pauli vraagt zich af of de baby ooit nog wel geboren wordt. De herder Florian vertelt over de komst van een Koning, dat lijkt ook eeuwig te duren. Hoe loopt dat af? Eén ding is zeker: Pauli is het wachten helemaal zat! U vindt het verhaal via deze link.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Secretariaat gesloten
Van 25 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten. U kunt in die periode wel via het emailadres of het telefoonnummer (035-5240069 – antwoordapparaat) van secretariaat reserveren voor vieringen. U ontvangt een bevestiging als u een viering kunt bijwonen.

Ter bemoediging
Het wonder
van de menswording gebeurt.
Niet in een zee van licht
niet in straten vol glitter
niet in de verblindende veelheid
en ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos, geborgen
misschien in het holst van de nacht.
Op plaatsen, ontelbaar
waar leven wordt doorgegeven
waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld wordt
waar niemand te min is
waar je als vreemde een thuis vindt
waar eenzaamheid wordt geheeld
pijn niet vergeten
angst niet meer hoeft
waar men grootmoedig een stap zet naar vrede.
Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen
God,
wat een wonder!
 (naar K.Gelaude)Kerststal Thomaskerk
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 20 december

Vieringen
De geboorteaankondiging door de engel Gabriël aan Maria is een van de meest uitgebeelde Bijbelverhalen. En als je die afbeeldingen met elkaar vergelijkt lijken de meesten op elkaar. We zien Maria als een vrome, devote vrouw.
Maar als we naar deze pentekening van Rembrandt kijken krijgen we een hele andere indruk. Maria is hier niet de voorbeeldige heilige moederfiguur. Maria kan hier letterlijk geen kant uit, weet niet waar ze het zoeken moet. Ze glijdt uit de comfortabele fraaie stoel waar ze in zat. Linksonder ligt een slof die ze zojuist verloren heeft. Als je goed kijkt zie je een boek van haar schoot glijden. Met haar linkerhand grijpt ze de engel vast, zoekt ze steun? Of weert ze hem juist af, houdt ze hem op afstand? Haar rechterhand grijpt in het luchtledige. Ze wendt haar gezicht af van de engel, het lijkt teveel voor haar. Ze is duidelijk uit haar evenwicht, uit balans.  We lezen in het evangelie dan ook “zij schrok van dit woord”.
 
De tekening bevat iets van de spanning die je ook in de lezing proeft. Tussen verwarring en kalmte, tussen onrust en regie. Alles is in rep en roer, de engel stuift binnen als een wervelwind en tegelijk is er de kalmte waarmee hij zich aandachtig en teder over haar heen buigt. Met een enkel handgebaar zendt God zelf vanaf zijn troon de machtige Gabriël naar zomaar een meisje in zomaar een dorpje. Een ontmoeting die haar leven en de geschiedenis van de mensen volledig op zijn kop zal zetten.
 
De eigenlijke kracht in deze tekening zit niet in het vastgrijpen, de omhelzing. Het zit in de woorden. ‘De Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Zoals Gods Geest ooit in den beginne over de wateren zweefde, zo komt de Geest over Maria. God maakt hier een heel nieuw begin.
 
Wat hier aan Maria is gebeurd, gebeurt op een andere wijze ook aan ons in ons hele gewone, alledaagse bestaan. De overschaduwing door de kracht van de Allerhoogste. Dan komt de Geest van God over ons en laat in ons iets heel nieuws beginnen. Iets dat zoveel sterker is dan wijzelf. Durven wij dan met Maria te zeggen: Hier ben ik Heer, laat met mij gebeuren wat U wilt.
 
Wilt u verder nadenken over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria? Kom als u gereserveerd hebt zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringenDe komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 20 december, 09:30 uur, woord- en communieviering, 4e zondag van de advent, voorganger Ton Hekkenberg

Donderdag 24 december 19:00 uur, Kerstavond, eucharistieviering, familieviering, voorganger pastor Mikel Palić, thema: vrede voor heel (l)even?

Donderdag 24 december 21:30 uur, Kerstavond, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 25 december 9:30 uur, 1e Kerstdag, eucharistieviering, voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor

Zondag 27 december 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić.Donderdag 31 december 19:30 uur, gebedsviering, voorgangers leken

Vrijdag 1 januari 09:30 uur Nieuwjaarsviering, eucharistieviering, voorganger pastoor Carlos Fabril
De vieringen op 24 december zijn alleen via de Livestream te volgen.

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’ en onder ‘Vieringen met kerstmis’. Reserveren voor de kerstviering tot uiterlijk 21 december!
Collectes zondag 20 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Kaarsen:
Kerstmis is feest van het licht. Meer nog dan in andere periodes steken we kaarsen aan in deze donkere periode rondom Kerstmis. Denk alleen maar aan de kaarsen van de adventskrans waarvan we deze week de vierde kaars aansteken. Bij de collecte deze week vragen we uw bijdrage hiervoor. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Kaarsen
 
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Openingstijden Thomaskerk tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Op Kerstavond en 1e Kerstdag is de Thomaskerk extra geopend om de kerststal te bezoeken, een kaarsje op te steken of voor individueel gebed:
Op 24 december is de Thomaskerk open van 15:30-17:00 uur
Op 25 december is de Thomaskerk open van 15:30-16:30 uur
 
Van 28 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten en is de Thomaskerk buiten de vieringen gesloten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Vieringen met Kerstmis
Op 24 december zijn er alleen vieringen via de livestream. De volgende vieringen worden uitgezonden:
•     19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores
•     21.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. leden van Vamos
•     23.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. leden van het Ceciliakoor

De vieringen van 17:00 uur en de viering om 19:15 uur in Blaricum komen helemaal te vervallen.
 
De vieringen op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en waarvoor reserveren verplicht is.
•     9.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor
•     11.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. leden van het Ceciliakoor.
Het kindje wiegen om 15:30 uur gaat zowel in Huizen als in Blaricum niet door.
 
Op 2e Kerstdag is er zoals gebruikelijk geen viering in de Thomaskerk. Er is wel een viering  om 10 uur in de Vituskerk in Blaricum. Voorganger is pastor Mikel Palić m.m.v. leden van het Ceciliakoor.
 
Als u op 25 of op 27 december naar een viering in Huizen wilt komen, kunt u zich aanmelden tot en met maandag 21 december bij het secretariaat (035-5240069). U hoort dan tussen 22 en 24 december of er plek is in de viering. Zonder reservering en zonder bevestiging dat er plek is, kunt u de viering niet bijwonen.
 
Als u op 25, 26 of 27 december naar een viering in Blaricum wilt komen, kunt u zich aanmelden tot en met maandag 21 december via deze link . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) aanmelden. U hoort dan tussen 22 en 24 december of er plek is in de viering. Zonder reservering en zonder bevestiging dat er plek is, kunt u de viering niet bijwonen.
 
U kunt de vieringen op kerstavond  en de vieringen van 1e kerstdag ook volgen of terugkijken via de livestream 
Adventsactie
Delen smaakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Bijvoorbeeld om schooluitval bij kinderen van alleenstaande moeders in Malawi te verminderen door de moeders te ondersteunen via opleidingen en met middelen zodat hun kinderen zonder honger naar school kunnen. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. Helpt u mee om mensen uit deze armoedeval te laten ontsnappen? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Adventsactie
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering op zondagochtend kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Hulp gezocht
Wie wil meehelpen de kaarten met kerstgroet van de pop-up Herberg te verspreiden over ons dorp?
 
De kaarten staan in ’t Visnet, in de werkkamer van Jan Verkerk. Hier kunnen ze opgehaald worden. Ook is het mogelijk om dat te doen in de Vituskerk op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur. Iedereen die loopt (of ieder groepje dat loopt) kiest uit de beschikbare lijsten een stukje Huizen uit. Dat stukje Huizen is uitgelicht op een plattegrond en daarbij zit ook een lijst met de straten in dat gebied met aantallen brievenbussen. Je kunt zelf kiezen welk gebied van Huizen je (of samen met je groepje) wil lopen. Uiteraard wordt de keuze in de loop van de dagen beperkter. Kunt u helpen, app dan met Jan of hij aanwezig is. Op zaterdag en zondag is hij er niet. Zijn nummer is 06 5799 2829. Stoere RK wandelaars, meld u!
Nieuwe Samen Kerk
De Kersteditie van Samen Kerk is uit met onder andere een interview met onze eigen pastor Mikel  Palić. U kunt Samen Kerk nu al digitaal lezen via deze link. U kunt ook een gedrukt exemplaar meenemen vanuit de Thomaskerk.
De wereldwinkel is gesloten
De Wereldwinkel is vanwege de Lock down gesloten. Wilt u ons ondersteunen met een aankoop? Bij een bestelling van minimaal 15 euro brengen wij de bestelling bij u thuis. Wij hebben een uitgebreid aanbod aan kerstartikelen. De website, op Facebook:Wereldwinkel Huizen | Facebook of mail voor een bestelling of nadere informatie.
Secretariaat gesloten
Van 25 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten. U kunt in die periode wel via het emailadres of het telefoonnummer (035-5240069 – antwoordapparaat) van secretariaat reserveren voor vieringen. U ontvangt een bevestiging als u een viering kunt bijwonen.

Ter bemoediging
De Bijbel staat vol van ‘engelen’,
boodschappers van God.
Waarom waren er toen wel engelen
en nu niet meer?
Bestaan engelen nog
of komen ze alleen maar in de Bijbel voor?
Hoe ziet een engel eruit?
 
Misschien zeggen ze wel eens tegen je:
‘Jij bent een engel!’
Wanneer is dat dan?
Engelen kunnen gewone mensen zijn
die er voor jou op het juiste moment zijn,
zoals de vrouw die stopte
om te vragen of alles wel goed ging,
toen iemand niet goed geworden was
en hem meenam naar huis
om de dokter te bellen.
Engelen bestaan nog!
Herinner je jouw laatste ontmoeting?Kerststal Thomaskerk 4e week advent

Mededelingen over de kerstvieringen

Vieringen met kerstmis
Geen publieke vieringen op Kerstavond 24 december 2020
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond 24 december geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Voor de parochies van Blaricum en Huizen houdt dit in dat er op kerstavond alleen vieringen via de livestream kunnen worden gevolgd.

De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

Alle nog beschikbare vieringen zijn terug te kijken via deze link.
Vieringen op 24 december via de livestream
De volgende vieringen worden uitgezonden via de livestream:

19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores

21.30 uur. Eucharistieviering.vanuit de Thomaskerk. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v leden van Vamos

23.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. leden van het Ceciliakoor

De vieringen van 17:00 uur en de viering om 19:15 uur in Blaricum komen helemaal te vervallen.
Openstelling kerk op 24 december
Op donderdag 24 december van 15.30 – 17.00 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. In de Thomaskerk zal Jef Scholten orgel spelen tijdens de openstelling.
Vieringen op 25 december
De vieringen op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en waarvoor reserveren verplicht is.

9.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor

11.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palic m.m.v. leden van het Ceciliakoor.

Beide vieringen worden ook via de livestream uitgezonden.
Kindje wiegen op 25 december vervalt
Op 25 december, eerste kerstdag vervalt het Kindje wiegen, zowel in Huizen als in Blaricum.
Openstelling kerk op 25 december
Op vrijdag 25 december van 15.30 – 16.30 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken.
Vieringen na 25 december
De vieringen na 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en ook reserveren verplicht is!
Reserveren
Wij vragen u zich uiterlijk maandag 21 december aan te melden voor de vieringen van 25 december t/m zondag 27 december.  Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt tussen 22 en 24 december een bericht of u kunt deelnemen.

In de week na Kerstmis zijn de secretariaten gesloten, maar uw reserveringen voor de vieringen van 28 december t/m driekoningen (3 januari) kunt u ook dan doorgeven, bij voorkeur via de mail en anders inspreken op het antwoordapparaat. Ook voor deze vieringen geldt: Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt een bericht of u kunt deelnemen.

Aanmelden voor de vieringen in de kersttijd kan op de volgende wijze:
Vieringen Huizen: secretariaat@rkhuizen.nl. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
Vieringen Blaricum: reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 13 oktober

Vieringen
Net als afgelopen zondag lezen we dit weekend over Johannes de Doper. In het begin van alle vier de evangeliën staat het verhaal van Johannes de Doper. Deze zondag lezen we erover uit Johannes.
 
De machthebbers in Jerusalem konden in die tijd niet meer om Johannes heen. Er ontstond een hele beweging rondom hem. Johannes predikte de komst van de Messias. Veel Joden in die tijd keken daar naar uit. Ze verwachtten een “traditionele” leider en dat kon gevaarlijk worden voor de heersende macht. Daarom stuurden ze een delegatie naar Johannes toe.
De priesters en levieten die naar Johannes gingen hadden een goede kennis van de officiële kerkleer en probeerden Johannes daar een plek in te geven. Daarom vragen ze hem Wie bent u? Het is niet zomaar een vraag. We kunnen het zien als een aanklacht, als een officiële vraag van het bevoegd gezag, als een verhoor. Johannes moet legitimeren wat hij doet. Daarom staat er waarschijnlijk ook in de tekst “Dit dan is het getuigenis van Johannes”.
 
Johannes begint met te vertellen wie hij allemaal niet is. Hij is niet de messias. Johannes weet dat mensen denken dat hij de messias is en wil daarom dat als eerste ontkrachten. Daarna vragen de geleerden door. Elia dan? Dat was die belangrijke profeet van 9 eeuwen daarvoor die zich keerde tegen afgoderij en de priesters van onder andere de God Baäl. De Joden verwachten Elia’s terugkeer op grond van de voorspelling in Maleachi. Veel Joden dachten mede door de kleding van Johannes dat hij Elia was, maar ook dat ontkent hij. Tenslotte krijgt Johannes nog de vraag of hij de profeet is. Daarmee doelen ze op de profeet van wie Mozes vlak voor zijn sterven heeft aangegeven dat God hem zou verwekken en dat het volk naar hem zou luisteren. Ook die profeet is Johannes niet. Pas daarna als ze het nogmaals vragen zegt hij wie hij is. Een weg-bereider die doopt met water.
 
Hoewel u waarschijnlijk een ondervraging zoals Johannes niet hoeft te verwachten, is het ook voor ons in deze adventstijd misschien wel relevant om over na te denken: Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe?
 
Wilt u verder nadenken over deze getuigenis van Johannes de Doper? Kom als u gereserveerd hebt zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk: Zondag 13 december 9:30 uur, eucharistieviering, 3e zondag van de advent, voorganger pater Wijnand van Wegen
Donderdag 17 december 19:15 uur Vituskerk Blaricum, boete- en verzoeningsviering, voorganger pastor Andrea Geria
Zondag 20 december, 09:30 uur, woord- en communieviering, 4e zondag van de advent, voorganger Ton Hekkenberg
Donderdag 24 december 17:00 uur, Kerstavond, gebedsviering voor peuters en kleuters, voorgangers leken.
Donderdag 24 december 19:00 uur, Kerstavond, eucharistieviering, familieviering, voorganger pastor Mikel Palić, thema: vrede voor heel (l)even?
Donderdag 24 december 21:30 uur, Kerstavond, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. leden van Vamos
Vrijdag 25 december 9:30 uur, 1e Kerstdag, eucharistieviering, voorganger pastoor Carlos Fabril
Vrijdag 25 december 15:30 uur, 1e Kerstdag, kindje wiegen, voorganger pastor Andrea GeriaZondag 27 december 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić.
Het maximum aantal van 30 personen is voor de viering van zondag 13 december bereikt. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet aanwezig zijn. U kunt de viering van zondag wel volgen via de livestream

Voor alle vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’ en onder ‘Vieringen met kerstmis.’
Collectes zondag 13 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Adventsactie:
Delen smaakt naar meer.
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Bijvoorbeeld door op de Westbank kleine, duurzame landbouwbedrijfjes op te zetten voor arme boerenfamilies. Meer informatie vindt u via deze link. Helpt u mee om mensen uit deze armoedeval te laten ontsnappen? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Adventsactie
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Verzoeningsviering
Donderdag 17 december is er om 19:15 uur een verzoeningsviering in de Vituskerk in Blaricum. De voorganger is pastor Andrea Geria. Deze viering nodigt kort en krachtig uit tot persoonlijke inkeer en tot verzoening met onze naaste. Na afloop is er voor wie dat wenst gelegenheid tot biechten. Als u de viering wilt bijwonen kunt u reserveren bij voorkeur via mail of telefonisch 035-5383153.
Vieringen met kerstmis
Zoals gebruikelijk zijn er op kerstavond drie vieringen. De tijden zijn echter anders dan u gewend bent, namelijk:
17:00 uur peuter- en kleuterviering
19:00 uur familieviering
21:30 uur nachtmis

Op 1e kerstdag zijn er twee activiteiten:
9:30 uur eucharistieviering
15:30 uur kindje wiegen

Voor alles geldt een beperking in het aantal bezoekers. Zoals het er nu naar uit ziet is dat 30 personen. Als u wilt komen, kunt u zich aanmelden tot en met  maandag 21 december bij het secretariaat (035-5240069). U hoort dan tussen 22 en 24 december of er plek is in de viering. Zonder reservering en zonder bevestiging dat er plek is, kunt u de viering niet bijwonen. U kunt de vieringen op kerstavond van 19:00 uur en 21:30 uur en de viering van 1e kerstdag om 9:30 uur ook volgen of terugkijken via de livestream. 
 
Kerstversiering
Nadat vorige week de eerste kerstbomen al waren neergezet zijn afgelopen donderdag de bomen op het altaar gezet en zijn de bomen in de hal versierd. Zo is ook in de kerk te zien dat Kerstmis er aan komt.
 
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering op zondagochtend kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Hulp gezocht
Wie wil meehelpen de kaarten met kerstgroet van de pop-up Herberg te verspreiden over ons dorp?
 
De kaarten staan in ’t Visnet, in de werkkamer van Jan Verkerk. Hier kunnen ze opgehaald worden. Ook is het mogelijk om dat te doen in de Vituskerk op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur. Iedereen die loopt (of ieder groepje dat loopt) kiest uit de beschikbare lijsten een stukje Huizen uit. Dat stukje Huizen is uitgelicht op een plattegrond en daarbij zit ook een lijst met de straten in dat gebied met aantallen brievenbussen. Je kunt zelf kiezen welk gebied van Huizen je (of samen met je groepje) wil lopen. Uiteraard wordt de keuze in de loop van de dagen beperkter. Kunt u helpen, app dan met Jan of hij aanwezig is. Op zaterdag en zondag is hij er niet. Zijn nummer is 06 5799 2829. Stoere RK wandelaars, meld u!
Nasi Rames eten voor een goed doel!
De Molukse Pniëlkerk heeft een nieuw dak nodig. Om het benodigde bedrag van Є45.000 binnen te halen organiseren wij diverse acties. ‘Koken voor de Huzerse gemeenschap’ is er één van.
Sinds 1951 woont de Molukse gemeenschap (oorspronkelijk uit Indonesië) in Huizen. De Molukkers zijn in de samenleving opgegaan. Onze keuken heeft u omarmd met een portie saté als ons handelsmerk. Wij gaan doen waar wij het beste in zijn en dat is een gevuld bord Nasi Rames bereiden. Trakteer uzelf of uw gezin op een bord Nasi Rames voor slechts Є10,-.
 
Van 10 t/m 15 december kunt u bestellingen plaatsen:
Telefonisch: 06-42246613 / WhatsApp: 06-42246613
Facebook: Hati to Hati / Email
 
Op vrijdag 18 december worden de maaltijden tussen 12.00-14.00 uur of 17.00-19.00 uur bezorgd. Bezorgkosten € 2,- per adres in Huizen of afhalen bij Eetcafé The Beach tussen 17.00-20.00 uur.
 
Alvast onze dank en voor straks Selamat Makan!

Ter bemoediging
Er zijn er niet zoveel als Jan de doper
die de woestijn aandurven:
de stilte, het alleen staan
en het dorre eenzaam vechten
met de diepste levensvraag:
wat ga ik van mijn leven maken?
God, wat wil je dat ik doe?
 
Er zijn er niet zoveel
die na de eigen ommekeer
ook ommekeer bij anderen gaan vragen,
en blijven doorgaan,
ook al gaat hun roep verloren
in woestijnen van onbegrip.
 
Er zijn er niet zoveel als Jan de doper,
zo gelouterd, zuiver van bedoeling
dat het waar was wat hij zei:
ik doe het niet voor mezelf.
Het gaat om Hem die na mij komt.
Het gaat om beter leven met allen.
 
Van die mensen zegt het evangelie:                    
Hij getuigde van het Licht,
met woord en daad.
 
Dat is onze bestemming:
Gods licht doorlaten,
Hem laten schijnen in ons leven.

(Carlos Desoete)
Kerststal Thomaskerk 3e week advent
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 6 december

Vieringen
In de evangelielezing van deze zondag lezen we de eerste acht verzen uit het evangelie van Marcus en dat begint spectaculair: Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Het lijkt wel een titel of een samenvatting. We kunnen er uit opmaken dat het evangelie niet zomaar over iemand gaat. Het gaat  over Jezus die de Christus is, de gezalfde waar het volk van Israël al eeuwen naar uitkijkt. En dat is dan ook nog de zoon van God.
 
Vervolgens begint het verhaal dan niet met de geboorte of een introductie van de hoofdpersoon Jezus. Nee, er volgt een citaat van de profeet Jesaja, die tijdens de Babilonische ballingschap de Joden moed in sprak. En het citaat verwijst ook niet naar Jezus. Het is meer een introductie voor Johannes. Hij wordt gezien als bode die een weg baant, als degene die een weg voorbereidt voor de heer.
Johannes de Doper wordt vaak gezien als de laatste profeet uit het oude testament. In zijn boodschap vinden we alle verwachtingen uit het Oude Testament terug: God zal komen om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan en om alle onrecht te verdelgen. Hij sluit de geschiedenis van de profeten af. Na hem komt iemand die een nieuw tijdperk inluidt.
 
Johannes doopt Joden in de Jordaan. Waarschijnlijk vlak bij de plek waar het Israëlische volk vanuit Egypte het beloofde land introk, van slavernij naar vrede en welvaart. Johannes zag deze onderdompeling in de Jordaan als een bekering. De mensen toonden hiermee aan dat ze het anders wilden gaan doen, dat ze opnieuw wilden beginnen. Veel mensen konden niet zwemmen. Onderdompeling voelde als bijna verdrinken en weer boven komen, als het verdrinken van oude gewoontes en opnieuw beginnen. Zo bereid Johannes de Joden voor op de komst van Jezus.
 
Zou die oproep om een weg te banen voor de heer, die oproep tot bekering niet ook voor ons bedoeld zijn nu wij ons tijdens deze advent voorbereiden op de komst van Jezus. En geven de eerste woorden uit het evangelie van Marcus, “Begin van de Blijde Boodschap”, niet aan dat het de moeite waard is om een nieuw begin te maken, om het oude achter te laten.
 
Wilt u verder nadenken over deze oproep van Johannes de Doper? Kom als u gereserveerd hebt zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 6 december 9:30 uur, familieviering/eucharistieviering, 2e zondag van de advent, voorganger pastor Mikel Palić, thema: Sint Nicolaas 
Zondag 13 december 9:30 uur, eucharistieviering, 3e zondag van de advent, voorganger pater Wijnand van Wegen
Donderdag 17 december 19:15 uur Vituskerk Blaricum, boete- en verzoeningsviering, voorganger pastor Andrea Geria
Zondag 20 december, 09:30 uur, woord- en communieviering, 4e zondag van de advent, voorganger Ton Hekkenberg

Het maximum aantal van 30 personen is voor de viering van zondag 6 december bereikt. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet aanwezig zijn. U kunt de viering van zondag wel volgen via de livestream

Voor alle vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zondag 6 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Huizen ontmoet interkerkelijk (HOI):
In HOI werken de verschillende kerken in Huizen samen. U kent ze misschien van de spandoeken rond Kerstmis en Pasen en de websites paseninhuizen.nl en kerstinhuizen.nl, waarop u alle activiteiten in Huizen in deze periodes terug kunt vinden. Door deze contacten weten we als kerken elkaar ook makkelijker te vinden voor andere (eenmalige) activiteiten. Graag vragen we uw bijdrage om dit soort activiteiten te kunnen blijven organiseren.  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. HOI.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Voedselbankactie
Het begint echt een jaarlijkse traditie te worden rond Sinterklaastijd. Op 6 december staan er in de Thomaskerk en in de Vituskerk in Blaricum weer kratten klaar om uw bijdragen in natura aan de Voedselbank in te deponeren. We praten veel over armoede buiten onze grenzen, maar moeten ook dichtbij huis blijven kijken. Steeds meer mensen komen in problemen. Zeker in deze tijd van Corona en de gevolgen. En dan is het fijn als je voor de wekelijkse, broodnodige boodschappen een uitgestoken hand kunt krijgen. Zet u het in uw agenda? En laat het ook uw kinderen weten. Misschien willen zij ook wel meedoen. Van hun zakgeld een lekkere pot pindakaas kopen bijvoorbeeld. Hoe stoer is dat!
 
Wat kunt u meenemen?
Houdbare voedingsmiddelen – koffie/thee – suiker – flacon braadboter – rijst/pasta -o.i.d., aardappelpuree – vis-/vleesconserven – soep in blik – maaltijdmix/-saus – jam/pindakaas e.d. – groente-/fruitconserven, reinigingsmiddel voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, shampoo, stukje zeep, tandpasta, wasmiddel. Als u liever een geldelijke bijdrage doet, kunt u het in de daarvoor klaarstaande bus doen.
Vieringen met kerstmis
Zoals gebruikelijk zijn er op kerstavond drie vieringen. De tijden zijn echter anders dan u gewend bent, namelijk:
17:00 uur peuter- en kleuterviering
19:00 uur familieviering
21:30 uur nachtmis
Op 1e kerstdag zijn er twee activiteiten:
9:30 uur eucharistieviering
15:30 uur kindje wiegen
Voor alles geldt een beperking in het aantal bezoekers. Zoals het er nu naar uit ziet is dat 30 personen. Als u wilt komen, kunt u zich aanmelden tot en met maandag 21 december bij het secretariaat (035-5240069). U hoort dan tussen 22 en 24 december of er plek is in de viering. Zonder reservering en zonder bevestiging dat er plek is, kunt u de viering niet bijwonen. U kunt de vieringen op kerstavond van 19:00 uur en 21:30 uur en de viering van 1e kerstdag om 9:30 uur ook volgen of terugkijken via de livestream. 
De Brug is open………, samen door de donkere weken
Medio oktober hebben de kerken in Nederland (RKK en PKN), EO en CDA een brief aan het kabinet gestuurd om hulp te bieden in deze tijd van crisis. De RK-Parochie Huizen/Blaricum- Bijvanck en De Brug willen graag, op beperkte wijze, concreet gestalte geven aan het omzien naar elkaar.
Vanaf 1 december is De Brug (onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen) aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/ thee to go.
 
Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag in de gelegenheid bent om gastvrouw/ gastheer te zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
 
Dank alvast, namens de locatieraad,
Carla Schaap
Adventsactie
Delen smaakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Bijvoorbeeld door gezinnen in het armste en droogste gebied van Nicaragua met duurzame landbouwtechnieken te leren  leven van hun land. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl.  Helpt u mee om mensen uit deze armoedeval te laten ontsnappen? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Adventsactie
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering op zondagochtend kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Resultaat Cookie drive-in
De cookie drive-in die afgelopen twee zaterdagen werd gehouden in Eemnes om geld op te halen voor drie goed doelen heeft maar liefst Є 6.855 opgebracht. Maandag kregen de drie goede doelen, waaronder Friersdale, elk een cheque van Є 2.283 uitgereikt. Zie foto uit de Laarder Courant de Bel.  Er zijn een kleine 17.000 koekjes en muffins verkocht. Een enorm succes. De resterende muffins zijn geschonken aan het zorgpersoneel van het Tergooi ziekenhuis ter bemoediging.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Adventsganger
Wachten vraagt stilte en leegte:
opruimen het huis van de ziel;
alle dingen op orde.
Wat op orde is, is bij zichzelf,
bestaat in zijn verworven maat,
gaat open naar meer dat nog komt.
Ik moet nu wachten; de weg
onderbreken en stil staan en zien
of de dingen al zijn bij zichzelf
en vrede woont in mijn huis.
Ik weet niet of Hij zal komen
op wie ik wacht. Ieder uur
is het Zijne. Bij Hem ligt de tijd.
Maar er is al iets van zijn komen
als het huis gereed is en de dingen
staan open naar meer. Is het dat
waarom het gaat?
Reeds is er stilte
en leegte ontstaat als een kruik
wachtend op olie. Ontsteken                                         
kan Hij toch alleen de lamp.
(Herman Andriessen –                                                       https://hermanandriessen.wordpress.com/tag/advent/)
 
(kerststal Thomaskerk 2e zondag advent)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 29 november

Vieringen
Vandaag maken we een nieuwe start. Deze eerste zondag van de advent is tevens het begin van een nieuw kerkelijk jaar waarin het Evangelie volgens Marcus onze leidraad is. Het evangelie volgens Marcus is het kortste, maar hoogstwaarschijnlijk ook het oudste van de vier evangelies.
 
Traditioneel wordt Marcus geïdentificeerd met Johannes Marcus die als metgezel van Paulus wordt vermeld en van wie wordt gezegd dat hij later metgezel werd van Petrus. Tussen 10 en 20 jaar na de verrijzenis van Jezus reisde Marcus naar Alexandrië en stichtte de Kerk van Alexandrië, de Koptisch-orthodoxe kerk.
Marcus schreef zijn evangelie in eerste instantie voor de christenen van Rome ter ondersteuning van hun geloof. Deze eerste christenen maakten een moeilijke periode door. Velen werden vervolgd, gemarteld en ter dood veroordeeld waaronder ook Petrus en Paulus. Marcus wilde zijn medegelovigen meegeven dat de verrezen Jezus Christus bovenal de Messias is die gekruisigd werd omdat Hij openlijk opkwam voor kwetsbare mensen en onrecht aan de kaak stelde. Meer dan de andere evangelies benadrukt het evangelie van Marcus dat er geen Pasen is zonder Goede Vrijdag, geen opstanding zonder lijden, en dat iedereen die Jezus echt wil volgen ook zijn kruis zal moeten opnemen.
 
Deze week roept Marcus op tot alertheid, tot waakzaamheid. Jezus doelt hierbij op waakzaamheid in onze relatie met God, onze medemens en de schepping. Hij roept ons op om geïnspireerd met ons leven om te gaan. We worden opgeroepen tot waakzaamheid vanuit het besef dat iedere dag van ons leven Christus op de een of andere manier bij ons kan aankloppen in de gedaante van een mens die liefde en barmhartigheid vraagt en geeft.
 
Het is een oproep om naar Jezus’ woorden en daden te leven en zijn Blijde Boodschap concreet te maken. We zouden deze houding spirituele waakzaamheid kunnen noemen. Bij deze spirituele waakzaamheid gaat het om zien, bewogen worden en hierdoor in beweging komen. Immers, overal waar mensen zorg dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun leefomgeving, hoe bescheiden dan ook, gloort er iets van een stralende toekomst, is er iets te zien van het licht van Kerstmis. Dat deze advent een leertijd mag zijn in spirituele waakzaamheid.
 
Wilt u verder nadenken over deze waakzaamheid? Kom als u gereserveerd hebt zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk: Zondag 29 november 9:30 uur, eucharistieviering, 1e zondag van de advent, voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 4 december, 10:15 uur, 1e vrijdagviering, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 6 december 9:30 uur, familieviering, eucharistieviering, 2e zondag van de advent, voorganger pastor Mikel Palić, thema: Sint Nicolaas 
Zondag 13 december 9:30 uur, eucharistieviering, 3e zondag van de advent, voorganger pater Wijnand van Wegen
Donderdag 17 december 19:15 uur Vituskerk Blaricum, boete- en verzoeningsviering, voorganger pastor Andrea Geria

Het maximum aantal van 30 personen is voor de viering van zondag 29 november bereikt. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet aanwezig zijn. Op zaterdagavond is er wel nog ruimte. U kunt de viering van zondag wel volgen via de livestream

Voor alle vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zondag 29 november 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Adventsactie:
Delen smaakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Bijvoorbeeld met gemeenschappelijke akkers voor ontheemde gezinnen in de Democratische Republiek Congo. Zo kunnen deze vluchtelingen gezamenlijk hun eigen voedsel verbouwen. Meer informatie vindt u via deze link. Helpt u mee om mensen uit deze armoedeval te laten ontsnappen?  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Adventsactie
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie
Viering eerste vrijdag van de maand december
Adventstijd is meer dan herdenken en verwachten. Het is ook een tijd van bezinning. God komt naar de mensen toe, maar de mensen worden ook geroepen om naar God toe te komen, en om na te denken over hun manier van leven en hun hele zijn. Bij het lezen van de evangeliën die bij de adventstijd horen, wordt men soms flink wakker geschud. Men wordt er keer op keer aan herinnerd Gods boodschap ter harte te nemen: Durf te veranderen! Ga op weg. Blijf niet steken in vaste gewoontes! Werk mee aan de komst van Jezus in harten, gezinnen, levens, enz. Wanneer Hij terugkomt roept Hij de mensen tot verantwoording. Mensen worden opgeroepen tot waakzaamheid. Hierover willen we verder nadenken in de viering van vrijdag 4 december in de Thomaskerk. U bent van harte welkom tijdens de viering om 10.15 uur.
Voedselbankactie
Het begint echt een jaarlijkse traditie te worden rond Sinterklaastijd. Op 6 december staan er in de Thomaskerk en in de Vituskerk in Blaricum weer kratten klaar om uw bijdragen in natura aan de Voedselbank in te deponeren. We praten veel over armoede buiten onze grenzen, maar moeten ook dichtbij huis blijven kijken. Steeds meer mensen komen in problemen. Zeker in deze tijd van Corona en de gevolgen. En dan is het fijn als je voor de wekelijkse, broodnodige boodschappen een uitgestoken hand kunt krijgen. Zet u het in uw agenda? En laat het ook uw kinderen weten. Misschien willen zij ook wel meedoen. Van hun zakgeld een lekkere pot pindakaas kopen bijvoorbeeld. Hoe stoer is dat!
 
Wat kunt u meenemen?
Houdbare voedingsmiddelen – koffie / thee – suiker – flacon braadboter – rijst / pasta -o.i.d., aardappelpuree – vis-/vleesconserven – soep in blik – maaltijdmix /-saus – jam / pindakaas e.d. – groente-/fruitconserven, reinigingsmiddel voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, shampoo, stukje zeep, tandpasta, wasmiddel. Als u liever een geldelijke bijdrage doet, kunt u het in de daarvoor klaarstaande bus doen.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
Medio oktober hebben de kerken in Nederland (RKK en PKN), EO en CDA een brief aan het kabinet gestuurd om hulp te bieden in deze tijd van crisis. De RK-Parochie Huizen/Blaricum- Bijvanck en De Brug willen graag, op beperkte wijze, concreet gestalte geven aan het omzien naar elkaar.
Vanaf 1 december is De Brug (onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen) aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/ thee to go.
 
Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag in de gelegenheid bent om gastvrouw/ gastheer te zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl) of bij Carla Schaap (carla.schaap@ziggo.nl).
 
Dank alvast, namens de locatieraad,
Carla Schaap
Muziekopname in Vituskerk
Afgelopen zaterdag heeft kinderkoor Jong Holland een opname gemaakt van 3 kerstliederen in de Vituskerk. Normaal gesproken zingt het koor in december kerstliederen bij veel verzorgingstehuizen. Dit jaar is dit niet mogelijk en zochten ze naar een andere manier om toch iets te kunnen doen voor de ouderen en ook voor de kinderen van het koor. Want optreden is tenslotte toch waarvoor je oefent met het koor. Deze opname is als alternatief bedacht. De opgenomen liederen worden aangeboden aan de verzorgingstehuizen, zodat zij dit aan de bewoners kunnen laten zien en horen. Ook als parochie krijgen wij toegang tot de opnames.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering op zondagochtend kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069).
Adventsretraite 2020
Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook de retraite aangeboden door de Jezuïeten. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven.
 
Het thema van de retraite is: “Zie, ik kom spoedig”. Dagelijks, vanaf 28 november, wordt om 18 uur een nieuwsbrief verstuurd. Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal, ook een korte duiding van het thema van de komende week. Tevens worden dan ook nieuwe tips over hoe te bidden en citaten uit de ignatiaanse traditie of van de kerkvaders aangeboden. Interesse? Meer informatie en inschrijven kan via de link.

Ter bemoediging
Advent
Advent is leven
een kans om wat ons is gegeven
te delen en aan anderen door te geven.
Een kans om wat krom is recht te trekken,
om wie inslaapt wakker te schudden,
om wie hopeloos of radeloos is
er weer in te laten geloven.
Advent is het licht zien in de duisternis.
Goede Vader,
Zend ons het licht
door het vuur van de vreugde
door het vuur van de vriendschap
door het vuur van de hoop
door het vuur van het geloof
door het vuur van het geduld
door het vuur van de liefde
laat ons het beste van onszelf geven.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.

Kontaktpunten 22 november

Vieringen
In zowel de eerste lezing als de evangelielezing van vandaag gaat het over een herder. In de evangelielezing over een herder die onderscheid maakt tussen schapen en bokken als parallel voor de Koning die onderscheid maakt tussen de rechtvaardigen en de vervloekten. In de eerste lezing wordt verteld hoe God als een goede herder voor zijn volk zorgt.
 
De eerste lezing is uit het boek Ezechiël. De profeet Ezechiël leefde in de 6e eeuw voor Christus in dezelfde tijd als de profeet Jeremia. Ezechiël was de zoon van een priester. Hij werd weggevoerd in ballingschap naar Babel. Daar wordt hij profeet en worden zijn woorden opgetekend in wat wij nu kennen als het Bijbelboek Ezechiël.
Ezechiël wordt ook wel de stomme profeet genoemd omdat hij tijdens een periode van zo’n 7 jaar alleen kon spreken als God hem woorden in de mond legde. Hij kon dus geen gewone dagelijkse gesprekken voeren. Pas toen Jeruzalem vernietigd was, kon hij weer spreken.
 
Het boek Ezechiël is een van de langste boeken uit de bijbel en soms ook lastig te volgen. Niet voor niets is er een oud Joods verbod om dit Bijbelboek te lezen voor je 30e jaar. Het eerste deel van het boek gaat over de roeping van Ezechiël (zie afbeelding), waarschuwingen voor afgoderij en voor de op handen zijnde val van Jeruzalem en onheilsvoorspellingen voor verschillende omliggende volkeren. De val van Jeruzalem is een keerpunt. Daarna beschrijft het boek Ezechiël juist voorspellingen over de terugkeer naar het beloofde land en de toekomstige nieuwe tempel van Jeruzalem.
 
De lezing van deze zondag komt uit het laatste gedeelte en beschrijft hoe God als een herder voor zijn volk is. Hij brengt ze bijeen, zorgt voor ze, zoekt het vermiste schaap en brengt het verdwaalde schaap terug. Een mooie tegenhanger voor de herder die in de evangelielezing de schapen en bokken scheidt, de Koning die de rechtvaardigen ontvangt in zijn Rijk en de vervloekten wegstuurt. Tegenover de waarschuwing uit het evangelie staat het vertrouwen dat we mogen putten uit de eerste lezing: Als we de fout in gaan, als we afdwalen, krijgen we de kans om terug te keren op het goede pad.
 
Wilt u hierover verder nadenken? Kom dan zaterdag om 19:00 uur naar de Thomaskerk. Of kijk en luister zondag naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 21 november 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 22 november 9:30 uur, kerkwijdingsfeest met doop, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić
zondag 29 november, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 4 december, 10:15 uur, 1e vrijdagviering/eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 6 december 09:30 uur, familieviering/eucharistieviering, 2e zondag van de advent, voorganger pastor Mikel Palić, thema: Sint Nicolaas

Het maximum aantal van 30 personen is voor de viering van zondag 22 november bereikt. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet aanwezig zijn. Op zaterdagavond is er wel nog ruimte. U kunt de viering van zondag wel volgen via de livestream

Voor alle vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zondag 22 november 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Jongerencollecte:
Het jongerenwerk lijdt net als vele anderen dingen onder de corona-crisis, maar gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden. Jongeren hebben weinig moeite met de digitale wegen al is fysiek bijeenkomen ook echt een must. Om nieuwe projecten te realiseren en fysieke bijeenkomsten te organiseren is geld nodig. “Waar twee of meer samenkomen in Mijn naam, daar ben Ik” zegt God. Samen geloven betekent samen op weg gaan en samen groeien. Geeft u ook om dit voor jongeren te kunnen realiseren? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. jongeren.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie
Schapen en bokken
In de lezingen van het weekend van 22 november lezen we over herders, schapen, bokken en rammen. Tijdens de lekenviering op zaterdagavond 21 november om 19:00 uur willen we nadenken over de betekenis van deze herders maar vooral ook over al deze verschillende dieren die voorbij komen. Hebben de schapen in de beide lezingen dezelfde rol? En geldt dit ook voor de bokken? Of wordt er om verschillende redenen onderscheid gemaakt tussen al die dieren. U bent van harte welkom om tijdens de viering hier verder over na te komen denken.
Viering eerste vrijdag van de maand december
Adventstijd is meer dan herdenken en verwachten. Het is ook een tijd van bezinning. God komt naar de mensen toe, maar de mensen worden ook geroepen om naar God toe te komen, en om na te denken over hun manier van leven en hun hele zijn. Bij het lezen van de evangeliën die bij de adventstijd horen, wordt men soms flink wakker geschud. Men wordt er keer op keer aan herinnerd Gods boodschap ter harte te nemen: Durf te veranderen! Ga op weg. Blijf niet steken in vaste gewoontes! Werk mee aan de komst van Jezus in harten, gezinnen, levens, enz. Wanneer Hij terugkomt roept Hij de mensen tot verantwoording. Mensen worden opgeroepen tot waakzaamheid. Hierover willen we verder nadenken in de viering van vrijdag 4 december in de Thomaskerk. U bent van harte welkom tijdens de viering om 10.15 uur.
Geen parochiebijeenkomst
De parochiebijeenkomst die gepland was op 26 november gaat niet door. 
Komende Zaaijer
Vanwege de onduidelijkheid over de vieringen rondom kerstmis is de verschijningsdatum van de Zaaijer verschoven. De Zaaijer zal vanaf 17 december bij u worden bezorgd. U kunt nog tot 27 november kopij aanleveren voor deze Zaaijer.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Cookie drive-in
Een grote Nederlandse bakkerij die zijn producten niet kwijt kon, heeft besloten deze gratis te schenken aan goede doelen. Drie samenwerkende goede doelen in Eemnes,
Pax Kinderhulp Eemnes, thuisfrontcommissie Zending Zuid-Soedan en de Stichting Friersdale-Eemnes, hebben bosbessen muffins en chocolade koeken gekregen.

Op 21 november is er een heuse “cookie drive-in” op Wakkerendijk 31 in Eemnes. Veilig zittend in de eigen auto kunnen dan tussen 9 uur en 16 uur ter plekke de lekkernijen besteld, betaald en afgehaald worden. Verpakt per 5 stuks worden dan voor € 2,50 per zak de bosbessenmuffins en triple chocolate cookies aan de man gebracht.
Adventsretraite 2020
Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven – denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus’ geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van vertroosting en wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).
De jezuïeten bieden een adventsretraite met als thema: “Zie, ik kom spoedig”. Dagelijks, vanaf 28 november, wordt om 18 uur een nieuwsbrief verstuurd. Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal, ook een korte duiding van het thema van de komende week. Tevens worden dan ook nieuwe tips over hoe te bidden en citaten uit de ignatiaanse traditie of van de kerkvaders aangeboden. Interesse? Meer informatie en inschrijven kan via deze link.
Christus Koning
Het feest van Christus Koning van het heelal is ingevoerd door paus Pius XI in 1925 ter gelegenheid van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Op dat concilie werd de geloofsbelijdenis geschreven die we nog steeds gebruiken. Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vóór het begin van de advent. De term Christus Koning verwijst naar een van de drie functies van Jezus als messias: Koning, Priester en Profeet. Christus’ heerschappij over het heelal geldt als beeld voor de verhevenheid van Jezus Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk en figuurlijk de kroon spant over de hele schepping.

Ter bemoediging
Wachten op de steen
Een succesvolle jonge zakenman reed door een oude wijk met zijn nieuwe Jaguar, net iets te snel, maar hij keek goed uit voor de spelende kinderen tussen de geparkeerde auto’s. Hij zag iets bewegen en remde iets af toen hij een paar geparkeerde auto’s passeerde. Ineens werd er een steen tegen de zijdeur van zijn nieuwe auto gegooid. Boos reed hij achteruit naar de plek waar de steen vandaan kwam en boos greep hij het eerste kind dat hij zag, duwde het tegen de auto aan en riep: “Wat denk je dat je aan het doen bent, een steen gooien tegen mijn dure auto. Dit gaat je enorm veel geld kosten. Waarom doe je zoiets?”
De jonge jongen keek hem verontschuldigend aan en zei: “Het spijt me, meneer. Ik wist niet meer wat ik anders moest doen. Niemand wilde stoppen.” Met tranen die over zijn wangen rolden, wees de jongen naar een plek achter de geparkeerde auto’s. “Het is mijn broer”, zei hij, “Hij rolde van de stoep af en viel uit zijn rolstoel en ik kan hem niet optillen.” Nog snikkend vroeg de jongen: “Wilt u me alstublieft helpen hem weer in zijn rolstoel te tillen?” Hij is gewond en te zwaar voor mij.” Met een brok in de keel liep de jonge zakenman naar de plek waar de jongen lag en hielp hem weer in zijn rolstoel. Met zijn dure zakdoek depte hij de wonden van de jongen. Na een korte inspectie bleek het verder goed te gaan met de jongen.
 
“Heel erg bedankt en mag God u zegenen.” zei de jongen. Nog erg onder de indruk zag de man hoe de kleine jongen zijn grotere broer in de rolstoel naar huis duwde. Hij liep langzaam terug naar zijn auto. De schade was duidelijk zichtbaar. Toch liet hij het niet repareren. Hij hield het om hem er aan te herinneren dat je nooit zo snel door het leven moet gaan dat iemand een steen moet gooien om je aandacht te krijgen. God fluistert in onze ziel, spreekt door ons hart en soms als we niet de tijd nemen om te luisteren moet hij een steen naar ons gooien. Het is onze keuze om te luisteren naar de stem van binnen, of te wachten op de steen.
(Hein Pragt, gebaseerd op “Wait for the brick”)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.