Mededelingen 28 juli

Afscheid Maciej Sendecki

Na de Sint-Jansprocessie heeft onze bisschop Mgr. Hendriks een beroep gedaan op onze pastor Maciej Sendecki om vanaf medio september a.s. te gaan werken als pastor in de R.K. parochie Wieringermeer en Wieringen met parochiekerken in Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland.

Pastor Maciej Sendecki heeft na zijn priesterwijding in 2011 gewerkt in de parochies van Naarden-Bussum, Blaricum en Huizen, waarvan de laatste vier jaar voor het grootste deel in Blaricum en Huizen. Wij hebben hem leren kennen als een bescheiden en dienstbare pastor, die groeide in zijn priesterschap door mensen nabij te zijn, maar ook door zijn eigen twijfels en diepe geloof met hen te delen.

Wij vinden het erg jammer dat hij onze parochies gaat verlaten, maar zien ook de waarde voor hem en de parochies in de Wieringermeer, van deze volgende fase in zijn priesterschap. We laten hem niet graag gaan, maar wensen hem alle goeds toe. Wij zullen op zondag 15 september afscheid van Maciej nemen. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Benoeming Mikel Palic

Er is ook vreugdevol nieuws. Wij zijn verheugd dat de bisschop meteen in de opvolging wil voorzien door de benoeming van pastor Mikel Palic uit Kroatië die inmiddels zijn studies voor het priesterschap in Nederland heeft afgerond en nu stage loopt.

In november a.s. zal hij naar verwachting tot diaken worden gewijd en zijn werkzaamheden aanvangen in onze parochies samen pastor Andrea Geria, onder leiding van pastoor Carlos Fabril. In juni 2020 zal hij dan tot priester worden gewijd. We heten hem nu al van harte welkom in onze parochies.

Namens het parochiebestuur,

Florent F.L. Vlak, vice voorzitterZ

Tijdens de parochiebijeenkomst van 16 mei jl, heeft de Locatie Raad om aandacht gevraagd voor een nieuwe jaarlijkse viering, de Thomasviering. Dit wordt een feestelijke Eucharistie viering met daarna nog activiteiten. De pastores en de Locatie Raad vragen om uw hulp. Wie wil en kan de pastores en L.R. helpen.                               

Opgeven kan bij de pastores, iemand van de Locatie Raad of bij het secretariaat. Wij zijn blij met de enkele aanmeldingen die we nu hebben, echter zou het heel fijn zijn als er nog een paar parochianen zich aanmelden zodat het een breder gedragen groep is.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

Collectes:

7 juli: 2e collecte is bestemd voor de afdracht aan het bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van liturgie tot jongeren, van MOV tot financiën. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen. Zo helpen ze ons om beter te functioneren. Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom.

14 juli: Terwijl Pater van Wegen geniet van een welverdiende vakantie in Friersdale gaan wij door met geld inzamelen voor zonnepanelen voor op de school. Zo kunnen ze in Friersdale vanaf volgend jaar hopelijk zonder uitval van computers en andere apparatuur lesgeven. Hartelijk dank voor uw gave.

21 juli: Wekelijks hebben we vieringen vanuit Thomaskerk. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen is goed onderhoud van onze kerk belangrijk. Door uw bijdrage in de tweede collecte helpt u mee om ons kerkgebouw in goede staat te houden. Hartelijk dank voor uw gave.

28 juli: De 2e collecte is bestemd voor het bisdom. Een van de activiteiten van het bisdom is de scholing en bij scholing van pastores en bestuursleden. Afgelopen jaar hebben een aantal bestuurs- en locatieraadleden de besturencursus van het bisdom gevolgd, 4 zaterdagen met steeds twee andere onderwerpen; nuttige en ook inspirerende dagen. Belangrijk voor de kennis en kunde binnen de parochie. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage voor dit soort activiteiten.

Mededelingen 21 juli

Op 25 juli wordt pastoor Willems 90 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren gaat hij voor in de eucharistieviering op zondag 28 juli 2019 om 11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum. Na de viering zijn alle parochianen uitgenodigd om achterin de kerk koffie te drinken met wat lekkers erbij.


Donderdagavond 26 september is er een informatie-avond voor ouders en kinderen over het vormsel. Om het jaar is er een regionale vormselvoorbereiding en -viering voor kinderen/jongeren van 11-14 jaar. Nadere informatie en uitnodigingen volgen nog, maar zet u het, indien van toepassing, vooral vast in uw agenda

Mededelingen 14 juli

Op 25 juli wordt pastoor Willems 90 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren gaat hij voor in de eucharistieviering op zondag 28 juli 2019 om 11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum. Na de viering zijn alle parochianen uitgenodigd om achterin de kerk koffie te drinken met wat lekkers erbij.


Donderdagavond 26 september is er een informatie-avond voor ouders en kinderen over het vormsel. Om het jaar is er een regionale vormselvoorbereiding en -viering voor kinderen/jongeren van 11-14 jaar. Nadere informatie en uitnodigingen volgen nog, maar zet u het, indien van toepassing, vooral vast in uw agenda Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.

Mededelingen 7 juli

Afscheid Maciej Sendecki

Na de Sint-Jansprocessie heeft onze bisschop Mgr. Hendriks een beroep gedaan op onze pastor Maciej Sendecki om vanaf medio september a.s. te gaan werken als pastor in de R.K. parochie Wieringermeer en Wieringen met parochiekerken in Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland.

Pastor Maciej Sendecki heeft na zijn priesterwijding in 2011 gewerkt in de parochies van Naarden-Bussum, Blaricum en Huizen, waarvan de laatste vier jaar voor het grootste deel in Blaricum en Huizen. Wij hebben hem leren kennen als een bescheiden en dienstbare pastor, die groeide in zijn priesterschap door mensen nabij te zijn, maar ook door zijn eigen twijfels en diepe geloof met hen te delen.

Wij vinden het erg jammer dat hij onze parochies gaat verlaten, maar zien ook de waarde voor hem en de parochies in de Wieringermeer, van deze volgende fase in zijn priesterschap. We laten hem niet graag gaan, maar wensen hem alle goeds toe. Wij zullen op zondag 15 september afscheid van Maciej nemen. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Benoeming Mikel Palic

Er is ook vreugdevol nieuws. Wij zijn verheugd dat de bisschop meteen in de opvolging wil voorzien door de benoeming van pastor Mikel Palic uit Kroatië die inmiddels zijn studies voor het priesterschap in Nederland heeft afgerond en nu stage loopt.

In november a.s. zal hij naar verwachting tot diaken worden gewijd en zijn werkzaamheden aanvangen in onze parochies samen pastor Andrea Geria, onder leiding van pastoor Carlos Fabril. In juni 2020 zal hij dan tot priester worden gewijd. We heten hem nu al van harte welkom in onze parochies.

Namens het parochiebestuur,

Florent F.L. Vlak, vice voorzitterZ

Tijdens de parochiebijeenkomst van 16 mei jl, heeft de Locatie Raad om aandacht gevraagd voor een nieuwe jaarlijkse viering, de Thomasviering. Dit wordt een feestelijke Eucharistie viering met daarna nog activiteiten. De pastores en de Locatie Raad vragen om uw hulp. Wie wil en kan de pastores en L.R. helpen.                               

Opgeven kan bij de pastores, iemand van de Locatie Raad of bij het secretariaat. Wij zijn blij met de enkele aanmeldingen die we nu hebben, echter zou het heel fijn zijn als er nog een paar parochianen zich aanmelden zodat het een breder gedragen groep is.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

Collectes:

7 juli: 2e collecte is bestemd voor de afdracht aan het bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van liturgie tot jongeren, van MOV tot financiën. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen. Zo helpen ze ons om beter te functioneren. Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom.

14 juli: Terwijl Pater van Wegen geniet van een welverdiende vakantie in Friersdale gaan wij door met geld inzamelen voor zonnepanelen voor op de school. Zo kunnen ze in Friersdale vanaf volgend jaar hopelijk zonder uitval van computers en andere apparatuur lesgeven. Hartelijk dank voor uw gave.

21 juli: Wekelijks hebben we vieringen vanuit Thomaskerk. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen is goed onderhoud van onze kerk belangrijk. Door uw bijdrage in de tweede collecte helpt u mee om ons kerkgebouw in goede staat te houden. Hartelijk dank voor uw gave.

28 juli: De 2e collecte is bestemd voor het bisdom. Een van de activiteiten van het bisdom is de scholing en bij scholing van pastores en bestuursleden. Afgelopen jaar hebben een aantal bestuurs- en locatieraadleden de besturencursus van het bisdom gevolgd, 4 zaterdagen met steeds twee andere onderwerpen; nuttige en ook inspirerende dagen. Belangrijk voor de kennis en kunde binnen de parochie. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage voor dit soort activiteiten.

Mededelingen 7 juli

Op 25 juli wordt pastoor Willems 90 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren gaat hij voor in de eucharistieviering op zondag 28 juli 2019 om 11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum. Na de viering zijn alle parochianen uitgenodigd om achterin de kerk koffie te drinken met wat lekkers erbij.

Voor dit schooljaar was dit de laatste familieviering. Op 1 september beginnen we weer. Dan is de vraag: Hoe doe je dat eigenlijk, een kruisteken maken en … waarom?

In de herfstvakantie gaan jongeren uit onze parochie en de buurparochies naar Rome. Na de viering verkopen jongeren stukken gebak en flessen wijn om bij te dragen in de kosten van deze reis. Ze vertellen u graag over hun plannen dus loop vooral even langs om meer over de reis te horen en uzelf of een ander te verwennen met wijn of gebak.

Donderdagavond 26 september is er een informatie-avond voor ouders en kinderen over het vormsel. Om het jaar is er een regionale vormselvoorbereiding en -viering voor kinderen/jongeren van 11-14 jaar. Nadere informatie en uitnodigingen volgen nog, maar zet u het, indien van toepassing, vooral vast in uw agenda

Mededelingen 23 juni

Tijdens de parochiebijeenkomst van 16 mei jl, heeft de Locatie Raad om aandacht gevraagd voor een nieuwe jaarlijkse viering, de Thomasviering. Dit wordt een feestelijke Eucharistie viering met daarna nog activiteiten. De pastores en de Locatie Raad vragen om uw hulp. Wie wil en kan de pastores en L.R. helpen.

Opgeven kan bij de pastores, iemand van de Locatie Raad of bij het secretariaat.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

Gastgezinnen gezocht! (Kom vandaag naar de informatiebijeenkomst)

We komen nog ongeveer 20 slaapplekken tekort van vrijdag 16 t/m maandagochtend 19 augustus. Dit is uw kans om eens kennis te maken met onze (Hongaarse) Roemeense vrienden uit Élesd. (z.o.z.)

Al bijna 30 jaar ontmoeten wij elkaar als vrienden. Afwisselend in Roemenië en in Huizen. Wie zijn ‘wij’ dan? ‘Wij’ zijn de vele gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huizen en de Rooms- Katholieke parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck, die in de afgelopen decennia al eens op reis zijn geweest naar Élesd, of thuis ooit gasten hebben ontvangen.

Gastgezin zijn is supergezellig en het verrijkt je (geloofs)leven!

Let op:  er komen ook 20 jongeren mee. Vooral als je zelf kinderen hebt (leeftijd 10-20) is het interessant om gastgezin te zijn.

De Hongaars-Roemeense vrienden komen van 16 t/m 23 augustus. Het eerste weekend logeren zij in gastgezinnen. Van maandag 19 t/m vrijdagochtend 23 augustus zal de groep verblijven in een groepshuis vlakbij Oud Valkeveen. Er wordt een gezellig programma georganiseerd voor alle gasten, maar ook alle geïnteresseerde Nederlanders (gemeenteleden/parochianen) mogen mee op pad.

Voor en met alle jongeren (inclusief Nederlandse jongeren) wordt een aantal leuke activiteiten georganiseerd.

Dus: aarzel niet, maak de logeerbedden vast op en geef door dat u gastgezin wilt zijn!

Opgeven kan via Annemiek Wijnja-Oudshoorn (miekwijn@concepts.nl) en via Marianne Hartong (hartongmarianne@gmail.com)

Op zondag 23 juni a.s. is er een informatiebijeenkomst in de Oosterlichtkerk. Om 12.00 uur, in de koffiezaal bent u van harte welkom!

Tot dan!

Collectes:

23 juni: 2e collecte voor het Klokkentorentje. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opknappen van het klokkentorentje en alle kozijnen op het dak. Dit is een flinke investering geweest, maar nu ziet het er dan ook weer prima uit. Ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld de goten en het loodgieterswerk blijven we investeren in onze Thomaskerk zodat hij toekomstbestendig blijft. Uw bijdrage daarvoor is zeer welkom.

30 juni: De 2e collecte is bestemd voor Pakistan. De MOV groep zal die dag meer vertellen waarvoor de collecte bestemd is.

7 juli: 2e collecte is bestemd voor de afdracht aan het bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van liturgie tot jongeren, van MOV tot financiën. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen. Zo helpen ze ons om beter te functioneren. Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom.

Reminder:

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Mededelingen 16 juni

Gastgezinnen gezocht. 16 t/m 23 augustus bezoeken Roemenen van onze zustergemeenschap in Élesd Huizen. We zoeken nog ongeveer 20 slaapplekken voor het eerste weekend, vrijdag 16 augustus t/m maandagochtend 19 augustus. Er zijn ook veel jongeren tussen 10 en 20 jaar die meekomen, dus voor gezinnen met jongeren in die leeftijd is het zeker leuk om gastgezin te zijn. Wilt u meer weten, kom dan op 23 juni om 12 uur naar de Oosterlichtkerk. Uitgebreidere informatie hierover en de aanmeldadressen vindt u in ons mededelingenblad Kontaktpunten in de hal.

Vluchtelingen gebedsweek:

Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. We zijn dankbaar voor veel christenen, misschien u ook wel die vluchtelingen liefhebben. Wilt u tijdens de Vluchtelingengebedsweek (17-23 juni) dagelijks voor vluchtelingen bidden? God belooft kracht aan gemeenschappelijk gebed. Er is zoveel verdriet, teleurstelling en frustratie in het leven van vluchtelingen. Bid dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Dat er mensen zijn die naar ze omzien en vertellen over de liefde van Jezus Christus. En bid om kracht om zelf zo’n mens te zijn.

Bid mee en heb lief
Geachte nieuwsbrieflezer,

Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. We zijn dankbaar voor veel christenen, misschien u ook wel die vluchtelingen liefhebben.

Wilt u tijdens de Vluchtelingengebedsweek (17-23 juni) dagelijks voor vluchtelingen bidden? God belooft kracht aan gemeenschappelijk gebed. Er is zoveel verdriet, teleurstelling en frustratie in het leven van vluchtelingen. Bid dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Dat er mensen zijn die naar ze omzien en vertellen over de liefde van Jezus Christus. En bid om kracht om zelf zo’n mens te zijn.

Het thema is ‘bid mee en heb lief’. We willen u vragen om aan te sluiten bij dat gebed. U kunt hiervoor gebedsboekjes bij ons bestellen die u met uw gezin of kerk in de week voorafgaand aan 23 juni kan gebruiken.

Het zou geweldig zijn als uw kerk ook meedoet. Wij bieden hiervoor een actiepakket met o.a. gebedspunten, een poster en kinderwerkmateriaal.
Doet u met uw gemeente mee?
Hier vindt u meer informatie. Ook kunt u hier (gratis) gebedsboekjes vanaf en posters bestellen.

Helpt u mee om op deze dag met zoveel mogelijk mensen samen te bidden voor vluchtelingen?

Bedankt!

Jan Pieter Mostert, directeur Gave

Mededelingen 9 juni

Zondag 23 juni om half 10 hebben we een bijzondere viering. Suzanna Yohannes Hagos wordt dan tijdens de viering gedoopt. Suzi’s ouders komen uit Eritrea en zouden het fijn vinden als u met hen dit heugelijke feit wilt vieren. Het Thomaskoor zal zingen tijdens de viering. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

De Pinkstergroet.

Met Pinksteren groeten in Huizen de leden van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie elkaar. Zij groeten elkaar met bloemen die iets zeggen over het Pinksterfeest.

In de verschillende kerken staan dezelfde bloemen en worden dezelfde woorden gesproken.
De schikking is gebaseerd op het thema van het Pinkster Festival: ’Aanraking Mens en Geest’.

In de bloemschikking staat een witte lelie, als teken van de Geest. Twee handvormige bladeren symboliseren de aanraking tussen Mens  en Geest. Daardoor ontstaat warmte en inspiratie. Dit is te zien in de vlammende Gloriosa bloemen. Neergaande lijnen van bladeren verbeelden de betrokkenheid op de wereld. De witte kleur van het doek draagt het verwarmde licht verder.

Tekst:

Zo mogen wij
vanuit die éne Geest
in hart en ziel geraakt zijn
voor de mensen hier binnen
voor de mensen daar buiten
en voor de wereld om ons heen.

Gastgezinnen gezocht! (Kom 23 juni naar de informatiebijeenkomst)

We komen nog ongeveer 20 slaapplekken tekort van vrijdag 16 t/m maandagochtend 19 augustus. Dit is uw kans om eens kennis te maken met onze (Hongaarse) Roemeense vrienden uit Élesd.

Al bijna 30 jaar ontmoeten wij elkaar als vrienden. Afwisselend in Roemenië en in Huizen. Wie zijn ‘wij’ dan? ‘Wij’ zijn de vele gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huizen en de Rooms- Katholieke parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck, die in de afgelopen decennia al eens op reis zijn geweest naar Élesd, of thuis ooit gasten hebben ontvangen.

Gastgezin zijn is supergezellig en het verrijkt je (geloofs)leven!

Let op:  er komen ook 20 jongeren mee. Vooral als je zelf kinderen hebt (leeftijd 10-20) is het interessant om gastgezin te zijn.

De Hongaars-Roemeense vrienden komen van 16 t/m 23 augustus. Het eerste weekend logeren zij in gastgezinnen. Van maandag 19 t/m vrijdagochtend 23 augustus zal de groep verblijven in een groepshuis vlakbij Oud Valkeveen. Er wordt een gezellig programma georganiseerd voor alle gasten, maar ook alle geïnteresseerde Nederlanders (gemeenteleden/parochianen) mogen mee op pad.

Voor en met alle jongeren (inclusief Nederlandse jongeren) wordt een aantal leuke activiteiten georganiseerd.

Dus: aarzel niet, maak de logeerbedden vast op en geef door dat u gastgezin wilt zijn!

Opgeven kan via Annemiek Wijnja-Oudshoorn (miekwijn@concepts.nl) en via Marianne Hartong (hartongmarianne@gmail.com)

Op zondag 23 juni a.s. is er een informatiebijeenkomst in de Oosterlichtkerk. Om 12.00 uur, in de koffiezaal bent u van harte welkom!

Tot dan!

Collectes:

9 juni: Pinksteractie. Aan het einde van de week Nederlandse missionaris collecteren we voor de Pinksteractie. Dit jaar staat de actie in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. We zamelen we geld zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

16 juni: 2e collecte is voor Friersdale. Over twee weken vertrekt pater van Wegen weer naar zijn geliefde Friersdale. Hij kan dan met eigen ogen  het resultaat van onze collectes van vorig jaar zien: de nieuwe waterzuiveringsinstallatie met zonnepanelen. Dit jaar collecteren we voor zonnepanelen voor de school zelf, zodat kinderen en docenten zonder de onzekerheid over de elektriciteitsvoorzieningen kunnen werken op de computers, maar ook de maaltijden zonder uitval van koelkasten en vriezers veilig kunnen worden bewaard en bereid. Hartelijk dank voor uw gave.

23 juni: 2e collecte voor het Klokkentorentje. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opknappen van het klokkentorentje en alle kozijnen op het dak. Dit is een flinke investering geweest, maar nu ziet het er dan ook weer prima uit. Ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld de goten en het loodgieterswerk blijven we investeren in onze Thomaskerk zodat hij toekomstbestendig blijft. Uw bijdrage daarvoor is zeer welkom.

Reminder:

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Mededelingen 2 juni

Maandag 3 juni is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Aanvang is 0m 20.00 uur.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Mededelingen 26 mei

Mededelingen:

Volgende week zondag 2 juni houdt de wereldwinkel, na de viering in de Thomaskerk, haar verkoop in de hal.

Maandag 3 juni is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Aanvang is 0m 20.00 uur.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Vrienden op bezoek…

In de zomervakantie mogen wij als RK Parochie en Protestantse gemeente Huizen bezoek uit Roemenië verwachten.

De Roemenië Groep (ROG) heeft een groep mensen uit het Roemeense Élesd uitgenodigd om hier vakantie te komen doorbrengen. Élesd is onze partnergemeente en iedere uitwisseling is weer bijzonder.

Bijzonder om zoveel oude vrienden weer te zien en nieuwe vrienden te maken. We eten samen, gaan samen op pad, praten met elkaar en gaan samen naar de kerk. Zo delen we veel ervaringen. Dan geeft het een bijzonder gevoel wanneer je weet dat we ondanks de afstand en het verschil in taal en cultuur met elkaar verbonden mogen zijn.

Wilt u dit ook meemaken? Geef u dan op als gastadres of ga met ons mee op pad.

Onze vrienden komen van donderdag 15 t/m vrijdag 23 augustus, de laatste week van de zomervakantie. We zoeken gastadressen van donderdag 15 t/m zondag 18 augustus. Van maandag t/m vrijdag 23 augustus logeert de groep in een groepsverblijf bij Oud Valkeveen.

Er is een aardig programma bedacht. Waarbij volop ruimte is voor ontmoeting.

De komende maanden zullen we meer van ons laten horen. Wilt u zich nu opgeven of meer van het programma weten? Kijk dan eens op de website: www.protestantshuizen.nl/rog

We horen graag van u!

Met een hartelijke groet namens de Roemenië Groep.

Collectes:

26 mei: OEC: De locatieraad probeert de bijzondere collectes over het jaar te spreiden. U bent gewend dat wij u in november vragen om een bijdrage voor de partnergemeenten in Polen en Roemenië ter ondersteuning van die gezinnen die – ondanks economische verbeteringen – een steuntje in de rug nog heel goed kunnen gebruiken. In plaats van november wordt het verzoek nu aan u gedaan. De Oost Europa Commissie hoopt dat u ook deze keer weer wilt meehelpen dit mogelijk te maken. Hartelijk dank voor uw gift.

2 juni, Pinksteractie. Aan het begin van de week Nederlandse missionaris collecteren we deze week voor al die mensen die zich op deze manier inzetten voor anderen.  Gedreven door hun geloof en naastenliefde zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de meest armen en kwetsbaren in de samenleving. Zij geloven in de ander en blijven waar anderen gaan. Onze steun hebben ze hierbij hard nodig. Hartelijk dank voor uw gave.

9 juni, Pinksteractie. Aan het einde van de week Nederlandse missionaris collecteren we voor de Pinksteractie. Dit jaar staat de actie in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. We zamelen we geld zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.