Mededelingen 28 april

Zondag 5 mei: is het thema van de familie viering: Anne Frank

Zondag 12 mei is de Eerste Heilige Communieviering.

Deze viering begint om 10.00 uur, en niet, zoals u gewend bent in de Thomaskerk, om 09.30 uur.

Zaterdag 18 mei wordt er in de Thomaskerk een boekenbeurs georganiseerd voor de Roemenië groep om geld in te zamelen voor hun komst in augustus.

Vrijdag 17 mei kunt u van 15.00 toto 20.00 uur boeken inleveren in de Thomaskerk.

Donderdag 16 mei wordt de halfjaarlijkse Parochie avond gehouden. Aanvang is 20.00 uur.

De Thema’s van die avond: Jongeren, financiën, wat doen we al allemaal oecumenisch, en de aankondiging van een jaarlijks terugkerende Thomasviering rond eind november.

Mededelingen Pasen

Zondag 12 mei is de viering van de Eerste heilige Communie.

Deze viering begint om 10:00 uur (en niet om half tien zoals we in gewend zijn) in de Thomaskerk.

Donderdag 16 mei om 20:00 uur is er een Parochie avond in de Thomaskerk. De Locatie Raad nodigt u daar hartelijk voor uit. Meer informatie wordt na Pasen gegeven. Zet u hem alvast in de agenda?

Met Pasen eindigt de Vastenactie die we gedurende de 40-dagen tijd hebben gehouden onder het motto “Water verandert alles”.

Door middel van de bloemschikking hebben we geprobeerd dit visueel weer te geven en we hopen dat u een kijkje heeft genomen.

Zo niet bekijkt u dan nog even het eindresultaat  met de beschrijving die er bij staat.

Voor zover u nog niet aan de Vastenactie heeft bijgedragen, deze blijft van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.

Dank u wel voor uw bijdrage.

De MOV groep.

Maandag 6 mei houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond. Deze avond bent u van harte welkom in de Thomaskerk. Aanvang van de avond: 20.00 uur.

Toelichting bij de collecte van:  


20 april (Paaswake):
De tweede collecte is vandaag voor Friersdale. Dit jaar wordt er geld ingezameld om de school van zonnepanelen te voorzien. Dagelijks gaan er zo’n 650 kinderen naar school. Doordat de thuisomstandigheden van veel van deze kinderen verre van ideaal zijn, is de school voor hun toekomst veel belangrijker dan het voor ons hier in het Westen is. Met zonnepanelen kan er veel aan geld bespaard worden wat dan aan andere schoolbenodigdheden kan worden uitgegeven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

21 april (1e Paasdag):
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Dit jaar is de vastenactie voor waterprojecten in 5 verschillende landen. Als er bijvoorbeeld een waterput bij een school komt, zorgt dat er voor dat er meer kinderen, met name meisjes, naar school gaan. Zo betekent schoon water dus veel meer dan alleen veiligheid en voorziening in een eerste levensbehoefte. Water verandert alles! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 14 april

Net als de afgelopen jaren organiseren de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk gezamenlijk een vesper, een korte meditative bijeenkomst ter voorbereiding op Pasen, op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april. Het thema in de diensten is dit jaar: Ontmoetingen langs de Via Dolorosa, ontmoetingen van Jezus op zijn weg naar Golgotha. U ben de komende 3 dagen van harte welkom om 19:30 uur in de Oosterlichtikerk. De vieringen duren ongeveer een half uur. Achterin het boekje vindt u informatie over alle vieringen tijdens de Goede week en Pasen. Neemt u het boekje gerust mee als ruggensteuntje.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat u hieronder kunt downloaden. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Mededelingen 7 april

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 13 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069 (Petra) of 06 42 23 34 93 (Sandra). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 14 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Gezamenlijke maaltijd Thomaskerk         

In Huizen bestaat de goede gewoonte de veertigdagentijd te starten met een sobere maaltijd op Aswoensdag. De maaltijd zorgt voor verbinding tussen parochianen onderling en iedereen is altijd erg enthousiast. Daarom is nu besloten nog een keer samen te eten aan het begin van de Goede Week.

Met het laatste avondmaal op Witte Donderdag in gedachten willen we op palmzondag 14 april om 17.00 uur samen een vegetarische maaltijd gebruiken in de Thomaskerk.
We denken aan een bijdrage van € 5,00. Dit geld komt ten goede aan de veertigdagenactie.

Om vast te stellen hoeveel ingrediënten wij moeten inkopen, verzoeken wij u vriendelijk om ons via onderstaande telefoonnummers te laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen. Wilt u dit uiterlijk 31 maart doen? U kunt zich natuurlijk ook op zondag na de viering opgeven.

Julliette Basmaci:   035-5264468, 
Marion Koster 06-10673936, 
Johanna van Winsen  035-5260812, e-mail: j.halfschepel@ziggo.nl

Toelichting bij de collecte van

7 april:
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Schoon en veilig water is voor ons heel gewoon, maar in grote delen van de wereld is dit helaas nog altijd niet het geval. De vastenactie dit jaar is voor 5 projecten die zorgen voor schoon water door putten, pompen, tanks en infiltratiesystemen. Water dat levens kan redden. Uw  bijdrage is heel welkom.

14 april:
De tweede collecte is vandaag voor Kerk en vluchteling. Kerk en Vluchteling is een interkerkelijke werkgroep die zich inspant voor de mensen uit oorlogsgebieden die in Huizen hun onderdak hebben gevonden.
In de folder van Goede Buren, die in de hal ligt vindt u meer bijzonderheden over de activiteiten. Wilt u meer weten, dan kunt u Hanneke Henrichs bevragen. Uw bijdrage voor dit goede werk wordt zeer gewaardeerd. Hartelijk dank.

20 april (Paaswake):
De tweede collecte is vandaag voor Friersdale. Dit jaar wordt er geld ingezamelt om de school van zonnepanelen te voorzien. Dagelijks gaan er zo’n 650 kinderen naar school. Doordat de thuisomstandigheden van veel van deze kinderen verre van ideaal zijn, is de school voor hun toekomst veel belangrijker dan het voor ons hier in het Westen is. Met zonnepanelen kan er veel aan geld bespaard worden wat dan aan andere schoolbenodigdheden kan worden uitgegeven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

21 april (1e Paasdag):
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Dit jaar is de vastenactie voor waterprojecten in 5 verschillende landen. Als er bijvoorbeeld een waterput bij een school komt, zorgt dat er voor dat er meer kinderen, met name meisjes, naar school gaan. Zo betekent schoon water dus veel meer dan alleen veiligheid en voorziening in een eerste levensbehoefte. Water verandert alles! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vandaag, 7 april is de 44e Polderloop in Eemnes

Iedereen die het zonnepanelenproject in Friersdale wil steunen is vanmiddag van harte welkom bij de 44e Eemnesser Polderloop.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
–de hardlopers kunnen zich uitleven op de 5, 10 en 15 km.
–de wandelaars kunnen genieten van een rondje van 5 km. door de polder.

Wie wil meedoen, kan zich inschrijven tussen 12.00 en 12.45 uur op De Deel, Wakkerendijk
162 Eemnes. Het inschrijfgeld voor kinderen t/m 12 jaar is € 5,–. Personen van 13 jaar en ouder betalen € 8,–.

Pater Wijnand van Wegen geeft om 13.00 uur het startsein op de Jong Jaapeweg. Rond 15.00
uur is de prijsuitreiking op De Deel. Als je het niet zo ziet zitten om mee te lopen, ben je toch
van harte welkom op De Deel. Daar proef je de gezelligheid en kun je genieten van een hapje
en/of een drankje. Een deel van de omzet gaat die dag ook naar de zonnepanelen voor
Friersdale.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 24 maart

Als je iemand verloren hebt, is niets meer hetzelfde. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies.

In samenwerking met de Protestante kerken start dinsdag 26 maart een rouwgroep. 

Aanmelden kan bij Elly Herms.

In de Vastentijd is er elke week een symbolische bloemschikking. Op het tweede blad van deze Kontaktpunten vindt u een uitgebreide beschrijving hiervan. Deze beschrijving staat ook in de Kerkzaal bij bloemstuk.

7 april: Wereldwinkel in de Thomaskerk

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 13 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069 (Petra) of 06 42 23 34 93 (Sandra). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 14 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Gezamenlijke maaltijd Thomaskerk         

In Huizen bestaat de goede gewoonte de veertigdagentijd te starten met een sobere maaltijd op Aswoensdag. De maaltijd zorgt voor verbinding tussen parochianen onderling en iedereen is altijd erg enthousiast. Daarom is nu besloten nog een keer samen te eten aan het begin van de Goede Week.

Met het laatste avondmaal op Witte Donderdag in gedachten willen we op palmzondag 14 april om 17.00 uur samen een vegetarische maaltijd gebruiken in de Thomaskerk.
We denken aan een bijdrage van € 5,00. Dit geld komt ten goede aan de veertigdagenactie.

Om vast te stellen hoeveel ingrediënten wij moeten inkopen, verzoeken wij u vriendelijk om ons via onderstaande telefoonnummers te laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen. Wilt u dit uiterlijk 31 maart doen? U kunt zich natuurlijk ook op zondag na de viering opgeven.

Julliette Basmaci:   035-5264468, 
Marion Koster 06-10673936, 
Johanna van Winsen  035-5260812

Toelichting bij de collecte van 24 maart en 31 maart

24 maart: klokketorentje: De tweede collecte is vandaag voor het klokketorentje. De schilder is de afgelopen dagen weer druk bezig geweest op het dak. Naast het klokketorentje zal hij de raamkozijnen op het dak nog schilderen, zodat alles er weer fris bij staat. Is het u overigens opgevallen dat onze vrijwilligers hier binnen in de kerk ook druk aan het schilderen zijn? Hartelijk dank voor uw bijdrage,

31 maart: bisdom: De tweede collect is vandaag voor het bisdom. Het bisdom, dat zijn we als parochies, samen. We worden ondersteund door het bisdom met bijvoorbeeld cursussen. Een aantal parochianen gaat binnenkort een dag naar een besturencursus, maar het bisdom kijkt ook vooruit en gaat bestuurders van de toekomst op te leiden via the Missionairy school. Uw bijdrage voor dit belangrijke werk is van harte welkom.

Maandag 1 april is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van hart uit om hierbij aanwezig te zijn.

The Missionary School
In september gaat The Missionary School van start voor jongeren vanaf 18 jaar. The Missionary School is een 2-jarig traject waarin je je ontwikkelt op geloofsinhoudelijk en professioneel vlak en leert om dit in de praktijk toe te passen.Samen met jou willen we op weg gaan en ontdekken wat voor bijdrage the Missionary School in ons bisdom kan doen en misschien nog wel belangrijker, wat the Missionary School in jouw leven kan betekenen. Meer informatie hierover kun je vinden in de laatste Samen kerk, die je vindt in de hal.

44e Polderloop in Eemnes

Iedereen die het zonnepanelenproject in Friersdale wil steunen is op zondag 7 april a.s.
van harte welkom bij de 44e Eemnesser Polderloop.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
–de hardlopers kunnen zich uitleven op de 5, 10 en 15 km.
–de wandelaars kunnen genieten van een rondje van 5 km. door de polder.

Wie wil meedoen, kan zich inschrijven tussen 12.00 en 12.45 uur op De Deel, Wakkerendijk
162 Eemnes. Het inschrijfgeld voor kinderen t/m 12 jaar is € 5,–. Personen van 13 jaar en ouder betalen € 8,–.

Pater Wijnand van Wegen geeft om 13.00 uur het startsein op de Jong Jaapeweg. Rond 15.00
uur is de prijsuitreiking op De Deel. Als je het niet zo ziet zitten om mee te lopen, ben je toch
van harte welkom op De Deel. Daar proef je de gezelligheid en kun je genieten van een hapje
en/of een drankje. Een deel van de omzet gaat die dag ook naar de zonnepanelen voor
Friersdale.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 17 maart

In de Vastentijd is er elke week een symbolische bloemschikking. Op het tweede blad van deze Kontaktpunten vindt u een uitgebreide beschrijving hiervan. Deze beschrijving staat ook in de Kerkzaal bij bloemstuk.

Collecte 17 maart: Friersdale

De 2e collecte is vandaag voor Friersdale. Afgelopen jaar is de opbrengst van deze collectes besteed aan zonnepanelen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Van dit schone water maken nu dagelijks 700 mensen gebruik. Een mooi voorbeeld hoe belangrijk water is! Dit jaar collecten we voor nog meer zonnepanelen om de school in Friersdale van energie te voorzien.

Maandag 1 april is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van hart uit om hierbij aanwezig te zijn.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 10 maart

Zondag 10 maart, vanmiddag  is alweer de afsluiting van een seizoen Verhaal halen. Vier vertellers vertellen een verhaal met het centrale thema: Kleurrijk slot.

De muzikale begeleiding is in handen van Ruud Wagemakers op viool en Theo Henrichs op piano.

De kerk is vanaf 15.30 uur open, de aanvang is: 16.00 uur

U bent van harte welkom.

In de Vastentijd is er elke week een symbolische bloemschikking. Op het tweede blad van deze Kontaktpunten vindt u een uitgebreide beschrijving hiervan. Deze beschrijving staat ook in de Kerkzaal bij bloemstuk.

Toelichting bij de collecte van 10 en 17 maart

Op 10 maart is de tweede collecte is bestemd voor de vastenactie

De vastenactie is dit jaar voor waterprojecten in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen. Bij deze projecten worden infiltratiesystemen, putten en pompen en opslagtanks aangelegd om zo te zorgen voor schoon water. Schoon water is essentieel voor elke gemeenschap, maar een waterput bij een school zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat meer meisjes naar school gaan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Collecte 17 maart: Friersdale

De 2e collecte is vandaag voor Friersdale. Afgelopen jaar is de opbrengst van deze collectes besteed aan zonnepanelen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Van dit schone water maken nu dagelijks 700 mensen gebruik. Een mooi voorbeeld hoe belangrijk water is! Dit jaar collecten we voor nog meer zonnepanelen om de school in Friersdale van energie te voorzien.

Dinsdag 12 maart is er van 16.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst van de 1e communie groep in Blaricum.

Maandag 1 april is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van hart uit om hierbij aanwezig te zijn.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 3 maart

Informatie avond kloosterweekend in de Zaaijer

Er staat helaas een verkeerde datum bij de informatie avond over: “gluren bij de buren”.

De juiste datum van de informatie avond is dinsdag 5 maart en niet dinsdag 20 maart.

Maandag 4 maart is er een Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk. Cuno Lavaleije nodigt u uit om aanwezig te zijn. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 6 maart is de Aswoensdagviering. Deze viering wordt vooraf gegaan door de sobere maaltijd. De viering begint om 19.30 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

Zondag 10 maart is alweer de afsluiting van een seizoen Verhaal halen. Vier vertellers vertellen een verhaal met het centrale thema: Kleurrijk slot.

De muzikale begeleiding is in handen van Ruud Wagemakers op viool en Theo Henrichs op piano.

De kerk is vanaf 15.30 uur open, de aanvang is: 16.00 uur

U bent van harte welkom.

Toelichting bij de collecte van 3 en 10 maart

Op 3 maart is de tweede collecte is bestemd voor de Kaarsen. Tijdens de vieringen branden er altijd kaarsen. Naast de Godslamp branden er 4 grote, witte kaarsen bij het altaar en brand natuurlijk de paaskaars, die over een aantal weken met Pasen weer vernieuwd wordt. In deze collecte vragen we u een bijdrage in de kosten van deze kaarsen.

Op 10 maart is de tweede collecte is bestemd voor de vastenactie

De vastenactie is dit jaar voor waterprojecten in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen. Bij deze projecten worden infiltratiesystemen, putten en pompen en opslagtanks aangelegd om zo te zorgen voor schoon water. Schoon water is essentieel voor elke gemeenschap, maar een waterput bij een school zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat meer meisjes naar school gaan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.

Mededelingen 24 februari

Zondag 3 maart is het Carnaval, een oeroud feest dat je kunt samenvatten als de wens om de bestaande verhoudingen om te draaien: de jongste is de eerste, de baas  is ondergeschikt. Met iedereen wordt de draak gestoken.

Daar gaan we in de familieviering die dag wat mee doen. Daarnaast worden die zondag de eerste communicantjes aan de parochie voorgesteld en stellen wij ons als parochie voor. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn en om voor deze bijzondere viering verkleed naar de kerk te komen.

Maandag 4 maart is er een bijbel-lees-avond in de Thomaskerk.

Cuno Lavaleije nodigt u van hart uit om vanaf 20.00 uur deze avond aanwezig te zijn.

Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.

Mededelingen 17 februari

Zondag 3 maart is het Carnaval, een oeroud feest dat je kunt samenvatten als de wens om de bestaande verhoudingen om te draaien: de jongste is de eerste, de baas  is ondergeschikt. Met iedereen wordt de draak gestoken.

Daar gaan we in de familieviering die dag wat mee doen. Daarnaast worden die zondag de eerste communicantjes aan de parochie voorgesteld en stellen wij ons als parochie voor. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn en om voor deze bijzondere viering verkleed naar de kerk te komen.

Informatie avond kloosterweekend in de Zaaijer

Er staat helaas een verkeerde datum bij de informatie avond over: “gluren bij de buren”.

De juiste datum van de informatie avond is dinsdag 5 maart en niet dinsdag 20 maart.

Toelichting bij de collecte van 17 en 24 februari.

Op 17 februari is de tweede collecte is bestemd voor het Klokkentorentje. Onderhoud aan onze kerk is natuurlijk belangrijk. Veel daarvan wordt door onze vrijwilligers gedaan, maar voor het klokkentorentje hebben we een professionele schilder moeten inhuren. We hopen dat u wilt bijdragen aan het onderhoud van dit markante onderdeel van ons gebouw. Hartelijk dank voor uw gaven.

Op 24 februari is de tweede collecte is bestemd voor de afdracht aan het Bisdom. Het bisdom helpt ons op allerlei manieren. Het ondersteunt ons in bijvoorbeeld de ledenadministratie en allerlei wettelijke regelingen, maar het zorgt bijvoorbeeld ook voor de salarissen en ondersteuning van onze pastores. Het bisdom is dus belangrijk om onze parochie draaiende te houden. Daarom vragen vandaag in de collecte graag uw bijdrage voor het werk van het bisdom. Hartelijk dank voor uw gaven.Z

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.