Parochievergadering op 24 november

Aan de leden van het Parochiebestuur, de parochiële werkgroepen en alle andere parochianen.

Hierbij nodig ik u uit voor de 44e Parochievergadering op donderdag 24 november 2011 om 20.00 uur in de Thomaskerk.

AGENDA:

 

  1. Opening.
  2. Verslag 42-e Parochievergadering.
  3. Mededelingen Bestuur.
  4. Begroting 2012 (bijgevoegd).

      Koffie-Pauze

      5.  Toekomst van onze parochie in de regio

      6.   Rondvraag.

      7.   Sluiting

 P. Rebel, secretaresse

Huizen,  11 november 2011


Uit de Kontakpunten

Enkele weken geleden stond er een stuk in de Gooi- en Eemlander over het kerkbezoek in regio Gooi – West (Bussum en omstreken). Het SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) kwam me tcijfers over ingeschreven Katholieken en kerkbezoekers, nu en in 2020. Slechts 10% van de ingeschreven Katholieken gaat naar de kerk. Gebaseerd op het verleden zouden er in 2020 weinig kerkbezoekers overblijven.

Al enige jaren worden we geconfronteerd met een teruglopend kerkbezoek. Van diverse kanten en om diverse redenen gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Het begint langzaam een zichzelf bevestigende voorspelling te worden.

Maar al te vaak zijn aangekondigde acties gebaseerd op deze voorspellingen.Enerzijds moet het bestuur (of een parochie) zich niet laten leiden door dit soort voorspellingen. Slechts 10% van de ingeschreven Katholieken gaat naar de kerk. Dus moet gewoon veel in het werk worden gesteld om deze mensen tot kerkbezoek te motiveren. Anderzijds is besturen ook vooruit kijken en zijn er ook andere feiten die vragen om een antwoord.

De problemen hieronder kort omschreven. Van de betalende parochianen is 40% boven de 75 jaar en 60% boven de 65 jaar. Dat gaat een begrotingsprobleem opleveren in de komende jaren. Daarbij zijn er minder priesters dan kerkgebouwen. Als een priester zich over te veel kerken moet verdelen, duurt het opbouwen van een band met de parochianen erg lang en dat bemoeilijkt de opbouw en uitbouw van het aantal kerkbezoekers. Steeds minder parochianen zijn bereid om vrijwilligerswerk en bestuurstaken op zich te nemen.

Het bisdom ziet de oplossing van veel problemen in een verdere samenwerking tussen buurparochies en de regio. Een beleid gebaseerd op maximaal resultaat uit de inzet van vrijwilligers, pastores en budget.

De komende parochievergadering willen we graag met u van gedachten wisselen over de toekomst van onze parochie en de regionale samenwerking. Ik nodig u van harte uit mee te komen praten op donderdag 24 november 2011.