42e Parochievergadering

Aan de leden van het Parochiebestuur, de parochiële werkgroepen en alle andere parochianen.

Hierbij nodig ik u uit voor de 42e Parochievergadering
op donderdag 27 mei 2010 om 20.00 uur in de Thomaskerk.

AGENDA:

Opening. Verslag 41-e Parochievergadering. Mededelingen Bestuur.

Koffie-Pauze

4. Recente perikelen in RK-Kerk.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

A.M. Dierick (secr.)
Huizen, 29 april 2010