Extra vergadering 26 januari 2010

Avond met mgr. van Burgsteden druk bezocht

Heel veel parochianen zijn ingegaan op de uitnodiging om op dinsdag 26 januari bij elkaar te komen om samen met de hulpbisschop van het bisdom Haarlem/Amsterdam te praten over de spanningen die de afgelopen tijd waargenomen werden in onze geloofsgemeenschap.
Onder het goede voorzitterschap van de heer Jos Verdier hebben velen hun grote bezorgdheid neer kunnen leggen bij de monseigneur. De monseigneur had een luisterend oor, maar hield vast aan de standpunten en visie vanuit de Paus en de bisschoppen opgelegd.
De monseigneur benadrukte dat de Rooms Katholieke Kerk een wereldinstituut is en aan regels gebonden. De Kerk wil graag dialoog met de gelovigen, maar wel binnen de gestelde kaders. Deze kaders zijn de laatste tijd weer strakker neergezet.
Na het 2e Vaticaans Concilie heeft men, volgens de monseigneur, net iets te veel vrijheid genomen om de vieringen naar eigen inzicht in te vullen. Die ruimte wordt nu nauwer. Velen van ons hebben daar grote moeite mee. Daarin zijn we niet nader tot elkaar gekomen. We kunnen wel constateren dat we in respect voor elkaar in openheid hebben kunnen spreken.
Ook hebben we kunnen ervaren dat we als geloofsgemeenschap een warme eenheid vormen met veel verscheidenheid.
We spreken de hoop uit dat we hierin onze kracht mogen kunnen blijven vinden…….
De monseigneur beloofde zijn ervaringen mee te nemen naar het bisschoppencollege.

Gebed voorgelezen door Gert Jan. gebed van het licht 20090128 .


Dinsdag 26 januari komt Mgr. J. van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem
voor een bijeenkomst met de parochianen naar onze parochie. Doel van deze
bijeenkomst is om met de bisschop van gedachten te wisselen over de gevoelens
van onrust, die er in onze parochie leven, na afkondiging van een aantal
maatregelen betreffende o.a. de eucharistieviering.

Aanvang 20.00 uur
Plaats: Thomaskerk

U bent van harte uitgenodigd uw stem te laten horen.