39ste parochievergadering

De parochievergadering wordt 20 november 2009 gehouden i.p.v. 27 november.

Aanvang is 20.00 uur in de Thomaskerk.

Er wordt dan gesproken over de begroting voor 2009 en over het beleidsplan met de toekomstvisie en de meerjarenbegroting. Achter in de kerk liggen de betreffende documenten voor u klaar. Een ieder is van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

De Tekst Cuno pv 2009 van Cuno die bij het verslag van de parochievergadering van november 2009 hoort.