Goede buren gezocht

Goede Buren gezocht!

De werkgroep Kerk en Vluchteling heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een project om nieuwkomers met een verblijfsstatus kennis te laten maken met de Huizer samenleving en haar inwoners. Dit project, waarover we u al eerder hebben bericht onder de naam ‘buddyproject’, loopt goed. De samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk en de steun vanuit de deelnemende kerken hebben ervoor gezorgd dat al heel wat statushouders aan inwoners van Huizen gekoppeld zijn, waar warme contacten uit voortkomen.

Ondertussen is er van alles in beweging. Twee belangrijke veranderingen willen we u melden.
Ten eerste: de naam van het project hebben we veranderd in Goede Buren.
Deze naam geeft aan wat we van de deelnemers verwachten. Namelijk: dat ze de statushouders ontvangen en wegwijs maken als buren. Gedurende een jaar lang onderneem je activiteiten en houd je contact, zoals je dat zou doen met nieuwe buren, die de weg nog niet kennen. Niet meer en niet minder.

Naast een nieuwe naam, hebben we als werkgroep ook te maken met een nieuwe doelgroep. Behalve gezinnen, komen er ook alleenstaande jonge mannen (tussen 21-36 jaar) met een verblijfsstatus in Huizen wonen. Deze mannen hebben vaak een veelbewogen en gevaarlijke tijd achter de rug. Hun familie hebben ze verloren of moeten achterlaten. Veelal zijn ze afkomstig uit Syrië of Eritrea. Ook voor hen zijn we dringend op zoek naar Goede Buren, mensen die hen willen verwelkomen en wegwijs maken in het alledaagse leven in ons dorp.
Een vriendelijk woord en een bekend gezicht zijn van onschatbare waarde om je ergens thuis te gaan voelen.

Wanneer kun je Goede Buur worden? Als je in Huizen woont en bereidt bent om voor een jaar ca. eenmaal per twee weken contact te onderhouden met een nieuwkomer. Zo simpel is het.
Meer informatie en aanmelding kan via onderstaand mailadres. Deze zomer zullen er dan koppels gevormd worden, zodat er na de zomervakantie gestart kan worden met de kennismaking.
We hopen op veel nieuwe Goede Buren!

Werkgroep Kerk en Vluchteling
Per mail goedeburenhuizen@gmail.com

Voor RK Huizen/Blarcium-Bijvanck: Hanneke Henrichs, locatieraad Diaconie.
hallo buur plaatje