MOV Nieuwsbrief juni

NIEUWSBRIEF M.O.V.GROEP VAN DE R.K.PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM/BIJVBANCK  VAN JUNI 2017.

PINKSTERAKTIE: WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS VAN 27 MEI TOT 4 JUNI 2017.

GELOVEN IN DE ANDER.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het werk en het welzijn van Nederlandse missionarissen en missio9naire werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich met hart en ziel inspannen voor hun medemens.

Geїnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor arme en uitgesloten mensen. Zij leven samen met hen en weten vanuit hun ervaringen wat er nodig is. Zij hebben bij hun inzet wel behoefte aan een breed thuisfront van familie, vrienden, parochies, de WNM: zij hebben uw steun nodig! De steun vanuit Nederland is voor de missionarissen en missionair werkers ook een teken van solidariteit. Zij weten zich gesteund door veel betrokken mensen. De Week Nederlandse Missionaris staat dit jaar in het teken van: Geloven in de ander”. In de campagne staan dit keer Mill Hill missionaris Nol Verhoeven en missionair werker  Ellen Schouten in de schijnwerpers..

 

PASTORAAL WERK.

Father Nol Verhoeven m.h.m. is in 1969 als missionaris naar Kameroen gezonden. Hij deed daar veel pastoraal werk, bezocht zieken en gevangenen en werkte met jongeren. Zijn inzet gedurende zes jaar in een afgelegen gebied dat alleen via Nigeria, of per helikopter of per vliegtuigje bereikbaar was, heeft het meeste indruk op hem gemaakt (Dit kwam ook op de Inspiratiedag op 13 mei naar buiten). “Alles deden we te voet”, aldus father Nol. Begin jaren negentig maakt hij  in Kameroen een onrustige tijd mee  met protesten en demonstraties. Deze hebben toen wel geleid tot meer samenwerking tussen de verschillende christelijke groepen en de moslimgemeenschap in Kumba.

Missionair werker Ellen Schouten ging eind 1984 naar Venezuela. Van meet af aan heeft zij tussen en met arbeiders, armen en uitgesloten mensen geleefd.Zij zet zich al ruim dertig jaar in voor hun rechten. Zij vertelt hierover: “We vechten met z’n allen voor water en voor elektriciteit. En dat het vuilnis word opgehaald, dat de school opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg gratis wordt of blijft”. Ik heb beiden mogen ontmoeten tijdens de inspiratiedag en was zeer onder de indruk van hun uiteenzetting en hun enthousiasme. Ondanks veel tegenwerking blijven zij erin geloven.

 

PINKSTERACTIE VAN 27 MEI T/M 4 JUNI.

De Week Nederlandse Missionaris wil graag missionarissen en missionaire werkers blijven steunen in hun werk. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Allereerst door voldoende aandacht te schenken aan de WNM. tijdens de Pinkstercollecte.

Wilt u meer doen?

Dat kan via de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

U kunt ook bellen (0703136731, of mailen naar:

contact@weeknederlandsemissionaris.nl

Ik zelf had voor geen goud de inspiratiedag willen missen. Ruim 100 mensen hebben met elkaar geluisterd en gepraat over deze onderwerpen.

 

Bep Bloks.