Mededelingen 17 september

Goylants Kamerkoor 50 jaar

Op zaterdag 23 september om 20.15 uur geeft het Goylants Kamerkoor een jubileumconcert in de Sint- Vituskerk  in Blaricum. Thema van het concert is: Traditie en Vernieuwing,  50 jaar Goylants Kamerkoor.  De traditie komt tot uiting in een tiental werken die door koorleden zelf zijn aangedragen, de vernieuwing bestaat uit twee werken die speciaal voor deze gelegenheid zijn gecomponeerd. Anneke Wittop schreef prachtige, sfeervolle muziek met de veelbelovende titel Aurora en Dirk van der Niet maakte een compositie voor koor en blazersensemble Les Oreilles de m’oiselle Fitou – een titel die de nieuwsgierigheid opwekt.  

Toegang € 12.50, inclusief Jubileum-programmaboekje en koffie/thee met verrassing in de pauze.

 

Geloofsverdiepingavonden

Vanaf volgende week maandag, 18 september, start een serie geloofsverdiepingsavonden in de Vituskerk in Naarden. Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen (zowel jong als oud) die meer wil weten over het geloof, de bijbel en de sacramenten. De avonden worden iedere maandag en donderdag gehouden van 20.00 – 21.00 uur. Achter in de kerk kunt u foldertjes vinden en als u meer informatie wilt hebben, kunt altijd de pastores bellen. De pastores zijn er blij mee dat in onze parochies verschillende activiteiten worden aangeboden op het gebied van geloofsverdieping. Van harte aanbevolen!

Vormselvoorbereiding

Op dinsdagavond 12 september is er een informatieavond geweest over de voorbereiding op het vormsel. Het is een leuk project waarin wij ontdekken dat Gods Heilige Geest ons helpt. De eerste bijeenkomst voor de jongeren vindt plaats op donderdag 5 oktober om 19.00 uur (plaats nog niet bekend). Jongeren kunnen zich nog inschrijven om mee te doen aan de vormselvoorbereiding. Aanmelding via: vormselhlb1718@gmail.com Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de pastores.

Samen Kerk

Op de tafel in de hal ligt het nieuwste nummer van SamenKerk, het bisdomblad. In dit nummer aandacht voor jongeren. Hoe staan jongeren tegenover geloof en Kerk? De Kerkengek hoorde over een hostiewonder in Bergen. En Leo Fijen schreef een column over een boek van pastoor en vader Martin Los vanwege het overlijden van zijn dochter. Neemt u een exemplaar mee.

Vast voor in uw agenda:

Bijbel-lees-avonden:

Maandag 2 oktober start Cuno Lavaleije weer met de Bijbel-lees-avonden.

Cuno start dan met de eerste van 9 maandagavonden in Huizen.

Aanvang: 20.00 uur in de Thomaskerk.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Geen commentaar meer mogelijk.