Mededelingen 22 oktober

Vandaag, zondag 22 oktober trakteert mw. Bep Bloks de kerkgangers op een kop koffie omdat zij jarig is. Van harte gefeliciteerd mw. Bloks.

 

Zondag 5 november is er een themaviering die georganiseerd wordt door de gezins- vieringen groep. Het thema van deze zondag is: de heilige Sint Martinus. U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Ook uw kinderen of kleinkinderen zijn van harte welkom, want deze viering is voor het hele gezin bedoeld.

 

IPCI, wat is dat eigenlijk en wat doen ze?

In het Evangelie van de apostel Matteüs 25,31-46 kunnen we lezen:

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,

Ik was naakt en jullie kleedden mij.

Ik was ziek en jullie bezochten mij.

Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Ik verzeker jullie: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor mij gedaan.”

De PCI’s van onze parochies in Blaricum, Huizen en Laren zijn sinds 2015 samengegaan in het IPC Blaricum, Huizen, Laren. De woorden uit het Evangelie vormen de inspiratie en uitgangspunten voor onze IPCI.

In de praktijk betekent dat, dat er via via vragen van parochianen binnenkomen voor mensen die een bepaalde nood hebben, waar de gemeentelijke voorzieningen niet in kunnen voorzien. Vaak zijn dat kleine dingen. Zoals een wasmachine, die de geest heeft gegeven in een druk gezin. Dit is een zeer ongenode kostenpost in een gezin, dat van een minimum moet rondkomen. De IPCI kan hierin een oplossing bieden. Of een plots enorme tandartsrekening. Onze tandartsen zijn geweldig, maar hun rekeningen zijn hoog. Vaak besluit de patiënt dan maar niets te doen. Maar dat bezorgt dan weer een vreselijke hoofdpijn. Letterlijk én figuurlijk. De IPCI kan hierin een helpende hand bieden.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Het gaat om kleine, eenmalige onverwachte tegenvallers in het leven van mensen die het toch al niet gemakkelijk hebben.

Wilt u er meer van weten? Neem dan de flyer van onze IPCI mee die in uw kerk ligt.

 

Vast voor in uw agenda:

–      Donderdag 2 november, Allerzielen viering in de Thomaskerk.Aanvang 19.30 uur

–      Vrijdag 3 november 1e Vrijdagviering in de Thomaskerk.

–      Maandag 6 november Bijbel-lees-avond in de koffie kamer van de St. Vituskerk te Blaricum

–      Donderdag 30 november: Parochie bijeenkomst (voorheen Parochie Vergadering)

–      Zondag 3 december: jaarlijkse voedselbankactie in de Thomaskerk

Geen commentaar meer mogelijk.