MOV nieuwsbrief december

NIEUWSBRIEF VAN DE MOV GROEP VAN DE R.K.GEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM VAN DECEMBER 2017.

Beste mensen,

Hierbij weer de nieuwsbrief , waarin wij u vertellen over de Adventsactie voor dit jaar.

Vorig jaar hebben wij ons gezamenlijk ingezet voor de ondersteuning van de straatkinderen van Rwanda. Ook dit jaar is dit ons project voor de R.K. Gemeenschap in Huizen van de M.O.V.groep.

STRAATKINDEREN TERUG NAAR HUIS IN RWANDA.

De organisatie Fidesco helpt al jarenlang straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Ze vangen de kinderen op., maar hun doel is dat de kinderen terug naar huis kunnen. Ze krijgen in het centrum kleding, medische zorg, gaan naar school en hebben contact met een psycholoog.

Wij, als MOV.groep, vragen u dan ook dit project mede te willen ondersteunen met uw bijdrage, welke u kan storten op NL77INGB00039347006 t.n.v. Missionaire Werkgroep  van Huizen.

Tevens is de 2e collecte in de diensten van de adventszondagen bestemd voor dit doel.

Verder kunt u meer informatie vinden op cmbr@knr.nl of www.knr.nl/solidariteit.

Het project van Missio heeft totaal € 1402,50 opgebracht en de Wereldmissiedag voor de kinderen  € 240,55. Pax  € 145,84 en Miva € 139,20 waarvoor wij u zeer dankbaar voor zijn.

Er zijn nog steeds adventskaarsen te koop na de diensten in de Thomaskerk.

Op 19 november  hebben wij ons veertig jarige jubileum gevierd in een heel mooie dienst waar Alie Cobelens in het zonnetje is gezet en pastor Vlooswijk voorging.

Bep Bloks