Mededelingen 3 december

Vandaag 3 december is er weer een actie voor de voedselbank. U kunt uw  producten in kratten doen, die de voedselbank beschikbaar heeft gesteld.. Wilt u liever geldelijke steun geven, dan kunt u dat in de melkbus deponeren.

Maandag 6 december: Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk.

Zondag 10 december: Start ‘Verhaal-halen’ weer in de Thomaskerk

“Huizen ontmoet Interkerkelijk”, afgekort HOI,  is een samenwerkingsverband van diverse (alle) kerken in Huizen.  Zij willen een positieve verandering brengen in de manier van PR voeren tijdens dit PR-moment van het jaar. Daarom willen zij gezamenlijk hun vieringen te publiceren.

Daarvoor starten zij de website www.kerstinhuizen.nl. Daar kan een ieder rustig rond kijken naar wat er aan vieringen wordt aangeboden en wat bij hen past.

Uitgebreidere informatie ligt in de hal van de kerk.

Geen commentaar meer mogelijk.