MOV nieuwsbrief februari maart 2018

NIEUWSBRIEF FEBR/MRT 2018 VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE RK. GELOOFSGEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

VASTENACTIE-CAMPAGNE 2018  ‘Gaan waar niemand gaat’

Voor het Vastenactie campagneproject 2018 gaan we naar Mbala in het uiterste noorden van Zambia aan de grens met Tanzania. Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld week-inkomen van 0 tot 6,90 Euro per huishouden.

Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: Zambia Compound. Er is geen schoon water, geen riolering en geen elektriciteit in grote delen van Zambia Compound. De wegen zijn er zo slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden. De meeste mensen in Zambia Compound werken als dagloner. De hiv/aids pandemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd : bijna 13% van de volwassenen is geïnfecteerd en veel mensen zijn te zwak om te werken. Veel kinderen krijgen thuis maar één maaltijd per dag en soms zelfs dat niet. Als er wat geld is, worden de jongens naar school gestuurd; van meisjes wordt verwacht dat ze jong trouwen. Naar schatting kan meer dan de helft van de vrouwen hier dan ook niet lezen of schrijven.

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zuster van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters op ‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’; dat is zelf het pad banen. En dat betekent risico’s nemen, jezelf in de waagschaal stellen, mogelijk jezelf verliezen. Het vraagt moed van de zusters maar ook van de deelnemers. Moed is geen angst hebben. Of misschien beter: je angst overwinnen. De zusters en hun medewerkers proberen verblindende angst bij anderen weg te nemen. Zowel de angst bij mensen die getroffen zijn door hiv om toch zo goed als mogelijk met hun lichaam om te gaan als ook de angst bij gezonde mensen, op de eerste plaats familieleden, om toch de relaties met hiv-geïnfecteerden aan te gaan en te handhaven en hen deel van de gemeenschap te laten zijn. De zusters proberen daarbij vooral ook hoop te bieden. Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren ’80 de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in Distress-programma, dat we dit jaar via Vastenactie steunen.

Tot u roepen wij:

Het is nog donker, bijna nacht nog, als een moeder aanklopt. Haar kinderen hebben het koud ’s nachts, op de vloer van hun hut, met slechts een oude plastic zak voor de warmte.

Dan volgt een man. Hij wacht stilletjes bij de voordeur tot iemand hem opmerkt, graatmager.  In vodden. Hij heeft honger. En dorst. Zij zullen vandaag niet de enigen zijn die aanbellen. Ook morgen zullen er mensen komen. En de dag daarna.

Voor iedereen is er een luisterend oor, een arm om de schouder en een helpende hand. Een deken, zeep, wat maїspap, medicijnen of een duwtje in de rug. Niemand wordt weggestuurd.

Wij doen wat niemand doet, zeggen de zusters van deze  congregatie.

Wij proberen ervoor te zorgen dat mensen steun vinden en weer opbloeien en op eigen benen kunnen staan

Wij komen waar niemand komt. En ik zie dat het waar is. (delen uit de poster van de Vastenactie van 2018

Campagneproject

Via de Vastenactiecampagne 2018 steunen we dit HID-programma. Onze bijdrage is voor 300 hiv-positieve mensen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben en die gemiddeld zo’n 6 tot 8 personen in hun huishouden tellen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden en krijgen vervolgens hulp in natura, bijvoorbeeld: zakken zaad of jonge vis, of een klein startkapitaal. Na 3 jaar hebben de deelnemers voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Ieder mens is waardevol

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen op deze wereld een goed leven kan leiden. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, sekse of afkomst.

Wilt u de mensen in Mbala helpen ? Gebruik dan svp de acceptgiro die u vindt bij De Zaaijer. Kunt u deze niet meer vinden dan kunt u uw bijdrage overmaken op naam van de Missionaire Werkgroep Huizen, rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00, o.v.v. Vastenactie. Meer informatie via www.vastenactie.nl

Opbrengst collecte tijdens de jubileumviering € 225,00 en van de Adventsactie € 746,13.

Wij hopen u graag te ontmoeten tijdens de sobere maaltijd op woensdag 14 februari a.s. om 18.00 uur in de Thomaskerk met in aansluiting om 19.30 uur de aswoensdagviering.

Namens de M.O.V. groep (Missie Ontwikkeling en Vrede) alvast een goede vastentijd toegewenst !