Mededelingen 25 maart

Vastenactie 2018  Herinnering

Via de Vastenactiecampagne 2018 steunen we het project in Mbala in Zambia. Onze bijdrage is voor 300 hiv-positieve mensen die weduwe of weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben en die gemiddeld zo’n 6 tot 8 personen in hun huishouden tellen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden en krijgen vervolgens hulp in natura, bijvoorbeeld: zakken zaad of jonge vis, of een klein startkapitaal. Na 3 jaar hebben de deelnemers voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen op deze wereld een goed leven kan leiden. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, sekse of afkomst.

Heeft u al gebruik gemaakt van de acceptgiro ? Mocht u dit kwijt zijn, wilt u dit dan overmaken t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie

op NL77 INGB 0003 9347 00.

Zondag 8 april wordt in Eemnes de jaarlijkse polderloop georganiseerd, t.b.v. Friersdale voor de vervanging van de defecte watermachine.

U kunt meedoen aan de prestatie of recreatieloop. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5, 10 of 15 km.

Inschrijven kan van 12.00 tot 12.45 uur bij De Deel, Wakkeredijk 162 te Eemnes.

Het startschot zal om 13.00 uur gegeven worden.

Vrijdag 6 april is de Eerste Vrijdagviering om 10.15 uur in de Thomaskerk. Voorganger is pater Wijnand van Wegen.

Maandag 9 april houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk. Aanvang is om 20.00 uur.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de bus/doos worden gedaan.

Op Zaterdag 21 april organiseert buurt parochie, de St. Vitus Blaricum, een uitje naar het Klooster museum in Ter Apel. Als u mee wil, kan u zich opgeven door middel van het inschrijfformulier dat bij het prikbord in de hal ligt.