Mededelingen 20 mei

Aanstaande donderdag 24 mei wordt in de Thomaskerk de halfjaarlijkse Parochie Bijeenkomst gehouden. De avond begint om 20.00 uur. Deze avond wordt o.a. besproken wat de uitkomsten waren van de parochie bijeenkomst van november. Ook vertellen de pastores verhalen vanuit de praktijk met als rode draad de jongeren.

U wordt van harte uitgenodigd om donderdag avond aanwezig te zijn.

Vrijdag 1 juni: Is er een Eerste Vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang: 10.15 uur.

Maandag 4 juni houdt Cuno Lavaleije de laatste Bijbel-lees-avond van dit seizoen. De avond wordt in de Thomaskerk gehouden. Aanvang: 20.00 uur.

 

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.
Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.

 

Uitgebreide informatie over de 2e collecte, voor de Missionarissen, op Eerste Pinksterdag (20 mei): 

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee : Steun de WNM Pinksteractie (12 t/m 20 mei 2018)

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig ! De steun

vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. 

Contact met thuis

Het contact met thuis. Dat is wat de Week Nederlandse Missionaris voor pater Bert Hagendoorn o.f.m. betekent. “Je weet dat je een thuis hebt. Dat er mensen zijn die achter je staan en daar steun je op. Ik heb dan weliswaar administratief een nieuwe nationaliteit (de Indonesische, red.) maar mijn wortels zijn daar waar ik geboren ben”. Pater Bert heeft 46 jaar geleden Nederland verlaten om als missionaris in Indonesië aan de slag te gaan in het land van de Papoea’s. Naast pastoraal werk, zet hij zich in Papoea in voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.

Missionair werker Inge Kuiphuis maakt zich in Guatemala sterk voor de rechten van de boeren en landarbeiders. Koffieplukkers zoals Imelda en haar gezin, die jarenlang keihard werkten op een koffieplantage. Plotseling kregen zij hun loon niet meer uitbetaald. Pas na een lange juridische strijd kregen zij hun geld. “Wij informeren arbeiders over hun rechten en werken samen met vakbonden en andere organisaties om voor betere arbeidsomstandigheden te vechten”. 

Pinksteractie 12 t/m 20 mei

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Uw steun is daarbij onmisbaar. Dat kunt u door aandacht te schenken aan de WNM tijdens de Pinkstercollecte.

Kijk ook op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

De tweede collecte tijdens de viering op Pinksteren is voor deze actie.

Mocht u verhinderd zijn dan is uw bijdrage ook van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire  Werkgroep Huizen o.v.v. WMN

Namens de Nederlandse missionarissen en werkers hartelijk dank.