Mededelingen 10 juni

Zaterdag 16 juni worden in de St. Vituskerk Blaricum de vormelingen van Blaricum, Laren en Huizen gevormd.

De aanvang van de viering is 17.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om deze speciale viering bij te wonen.

Zondag 17 juni doen de kinderen van de communiegroep van Huizen en Blaricum, die samen de voorbereiding hebben gedaan hun communie.

De viering wordt gehouden in de St. Vituskerk Blaricum.

Aanvang van de viering is 11.00 uur.

De viering van 09.30 uur in de Thomaskerk gaat gewoon door.

U bent van harte uitgenodigd om met dit samen met de communicantjes te komen vieren.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Tuinfeest pastorietuin Blaricum

Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht,  huifkarrit, warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum en Huizen.  Het feest vindt plaats in de pastorietuin van de Vituskerk in Blaricum. In de hal kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per

e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.