MOV nieuwsbrief augustus/september

NIEUWSBRIEF  AUGUSTUS/SEPTEMBER M.O.V. GROEP R.K. GEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

Week Nederlandse Missionaris (Pinksteren) :

de opbrengst van de zondag collecte hiervoor was E 247,- waarvoor namens de missionarissen onze hartelijke dank !

MIVA-collecte in het weekend van 25 en 26 augustus 2018 :

Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor een project in één van de armste regio’s van Zimbabwe. Een gebied waar medische zorg voor de allerarmsten onbereikbaar is.

Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika, begrensd door Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Mozambique. Het land heeft ongeveer 16 miljoen inwoners. Er zijn 16 officiële talen met Engels, Shona en Ndebele als meest gebruikte.

De economie van Zimbabwe is sterk afhankelijk van de mijn- en landbouwsector. Naar schatting zijn er ruim 900.000 mensen met een handicap, waarvan 370.000 kinderen. Slechts 10% van deze kinderen gaat naar school.

Gelukkig zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. In deze arme regio bezoekt medisch personeel van het Silobela ziekenhuis de afgelegen dorpen om de meest kwetsbaren te helpen.

Kinderen en jongeren met een beperking worden opgespoord en krijgen de juiste zorg.

Hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. Sommige veldwerkers lopen uren naar de dorpen om gezinnen van medische hulpmiddelen te voorzien zoals een rolstoel of krukken.

MIVA wil deze veldwerkers helpen. Een auto maakt dan het verschil. Met de bijdrage uit de collecte willen we de teams van veldwerkers van een auto voorzien.

Samen met u helpen wij ze op weg om nog meer kinderen en jongeren te bereiken en hen de zorg te geven die zo hard nodig is.

Graag uw aandacht hiervoor;

 

Verder is van 15 – 23 september  weer de Vredesweek/Pax..

Ons gebed in deze vredesweek is zeer belangrijk.

Hieronder een beeldmeditatie

RECHT OP VREDE

Als een kind je aankijkt

Wat zeggen dan haar ogen:

Heb jij vandaag iets te eten voor mij

Of morgen misschien?

 

Als een kind je aankijkt

Wat fluisteren dan zij lippen:

Kan ik rustig slapen vannacht

Misschien wel in mijn eigen bed?

 

 

Als dit kind je aankijkt

Wat vertellen haar gebaren:

Moet ik aldoor bang zijn vandaag

Of kan ik ergens veilig spelen?

 

De ogen van een kind

Doen je beseffen

Dat hij, dat zij leeft,

In vrede leven moet en mag.

 

namens de M.O.V.-groep (Missie-Ontwikkelings en Vredesgroep) Huizen en Blaricum onze hartelijke dank !