Mededelingen 2 september

Vrijdag 7 september is er een Eerste Vrijdagviering. Pater W. van Wegen gaat voor in deze Eucharistieviering. Aanvang 10.15 uur in de Thomaskerk.

Het weekend van 9 september is Ziekenzondag.

De meeste mensen zwijgen over hun ziekte, hun verlies, hun verdriet of hun malaise. Je loopt immers niet met je ellende te koop. Van de andere kant is er echter ook een grote behoefte aan meeleven, belangstelling. Zo zit iemand die een tegenslag overkomt een beetje gevangen tussen je niet laten kennen en gekend willen worden. Immers als je je smart kunt delen wordt dat halve smart. Iemand helpt je mee dragen. Ziekenzondag is bedoeld om een handreiking te geven aan mensen met verdriet. Je denkt misschien wel aan ze, maar nu kun je concreet laten zien dat je aan iemand denkt.

De kerk stelt een aantal bloemen ter beschikking die vanuit de viering naar iemand meegenomen kunnen worden. Je kunt ook zelf uit je tuin of langs de weg een bloemetje plukken om aan iemand te geven. En dat hoeft niet alleen beperkt te worden tot deze dag.

Kerkproeverij:

We gaan iets nieuws doen! En wel op zondag 16 september. Alle kerken samen. Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien al veel eerder hadden moeten. Namelijk, gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te ‘proeven’. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? 

Doe je, doet u mee? Durf jij, durft u iemand uit te nodigen om mee te gaan in dat weekeind? 

Naar de kerk? Zo maar? Om gewoon een keer mee te maken?

Oecumenische viering

Zondag 23 september gaan dominee Richtsje Abma en kapelaan Andrea Geria samen voor in een oecumenische viering. De viering wordt in de Oosterlichtkerk gehouden.

De aanvangstijd is: 10.00 uur.

Zij nodigen u van harte uit om bij de viering aanwezig te zijn.

Dinsdag 9 oktober wordt de ziekenzalving (viering) in de Thomaskerk gehouden.

Aanvang van deze viering is 10.30 uur.

De ziekenzalving is niet alleen voor mensen die niet meer beter kunnen worden, maar ook voor hen die op dit moment extra steun kunnen gebruiken.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De  bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Ook kunt u bij Petra op het secretariaat gehaakte onderzetters en pannenlappen kopen. De helft van het verkoopbedrag is voor de klokkentoren. Zie ook de flyer op het prikbord en de deur van het secretariaat.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.

NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck

o.v.v klokkentorentje.

Vakantiedata:

Maciej Sendecki: 27 augustus t/m 17 september