Ziekenzondag

Het weekend van 9 september is Ziekenzondag.

De meeste mensen zwijgen over hun ziekte, hun verlies, hun verdriet of hun malaise. Je loopt immers niet met je ellende te koop. Van de andere kant is er echter ook een grote behoefte aan meeleven, belangstelling. Zo zit iemand die een tegenslag overkomt een beetje gevangen tussen je niet laten kennen en gekend willen worden. Immers als je je smart kunt delen wordt dat halve smart. Iemand helpt je mee dragen. Ziekenzondag is bedoeld om een handreiking te geven aan mensen met verdriet. Je denkt misschien wel aan ze, maar nu kun je concreet laten zien dat je aan iemand denkt.

De kerk stelt een aantal bloemen ter beschikking die vanuit de viering naar iemand meegenomen kunnen worden. Je kunt ook zelf uit je tuin of langs de weg een bloemetje plukken om aan iemand te geven. En dat hoeft niet alleen beperkt te worden tot deze dag.