mededelingen 21 oktober

Vrijdag 2 november is er een 1e vrijdagviering in de Thomaskerk. Voorganger is pater W. van Wegen. Aanvang is 10.15 uur.

Vrijdag 2 november wordt de Allerzielen viering gehouden in de Thomaskerk.
Per abuis staan er 2 verschillende tijden in de Zaaijer.
De juiste aanvangstijd is 19.30 uur. Tijdens deze viering gaat pater W. van Wegen voor.
Na de viering worden de graven gezegend door Kapelaan Andrea Geria. Er is voldoende tijd om na de viering naar de begraafplaats te gaan om het zegenen van de graven bij te wonen.

Maandag 5 november is er een Bijbel-lees-avonden. Cuno Lavaleije gaat samen met u verder lezen in het boek Jozua.
De avond begint om 20.00 uur. En deze eerste maandag start het seizoen in de Thomaskerk.

Vanuit de Oosterlichtkerk worden huiskamergesprekken georganiseerd. Dit zijn eenmalige bijeenkomsten van ongeveer 10 personen bij iemand thuis waarbij over het geloof wordt gesproken. Parochianen van onze kerk worden van harte uitgenodigd om hier ook aan deel te nemen. In het bijzonder op zondag 4 november. In de hal van de kerk vindt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze huiskamergesprekken.

U kunt nog steeds de wijnen bestellen t.b.v. de reparatie en het schilderen van het klokkentorentje. De bestellijstje kunnen ingevuld worden en in de grote enveloppe op het prikbord worden gedaan.

Wilt u geen wijn of onderzetters kopen, maar wel graag wat bijdragen aan de restauratie van het klokkentorentje dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr.
NL 88 RABO 0106 7712 21 .t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck
o.v.v klokkentorentje.