Mededelingen 11 november

Vanmiddag kunt u een ‘verhaal komen halen’ in de Thomaskerk. Een verhaal met de titel: Een boot naar de vrijheid. Aanvang 16.00 uur.

Vanmiddag, 11 november, is het Sint Maarten. Zowel in Blaricum als in Laren kunnen de kinderen meedoen met de optocht. In Laren begint het om half 5 en lopen de kinderen vanaf de kerk een rondje waarbij ook het verhaal van Sint Maarten wordt verteld. In Blaricum begint het om 6 uur  en wordt er ook vanaf de kerk een rondje door de straten gelopen. Op beide plekken is er natuurlijk snoep voor de kinderen en Glühwein voor de volwassenen. U bent van harte welkom.

Aanbeveling IPCI collecte op Caritas zondag 18 november 2018

De IPCI is de Inter Parochiële Caritas Instelling van de parochie Blaricum, Huizen en Laren. Deze Instelling beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden.

 Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen.

Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk –  dus namens u hier bijeen – deze vorm van Caritas geeft.

U kunt u bijdrage aan het fonds geven in de collecte, zodat het fonds op peil blijft. Hartelijk dank

Vanuit de Oosterlichtkerk worden huiskamergesprekken georganiseerd. Dit zijn eenmalige bijeenkomsten van ongeveer 10 personen bij iemand thuis waarbij over het geloof wordt gesproken. Parochianen van onze kerk worden van harte uitgenodigd om hier ook aan deel te nemen. In het bijzonder op zondag 4 november. In de hal van de kerk vindt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze huiskamergesprekken..