Mededelingen 2 december

Zondag 2 december is de jaarlijkse voedselbank actie. U kunt die dag levensmiddelen inleveren of een bijdrage in de melkbus doen. Op de tafel in de hal ligt een flyer van de voedselbank met levensmiddelen waar ze op dit moment erg veel behoefte aan hebben.

De wereld winkel is vandaag na afloop van de viering aanwezig in de hal.

Vrijdag 7 december is er een 1e Vrijdagviering in de Thomaskerk. Aanvang is 10.15 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

Maandag 3 december houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum.

Aanvang: 20.00 uur.

Zondag 9 december kunt u weer een mooi verhaal komen halen in de Thomaskerk. Aanvang 16.00 uur. De kerk is om 15.30 open.

In de maand december is er een initiatief dat ‘Pop-up Herberg’ heet. Vanuit Christelijk Huizen en met behulp van de gemeente is er in december van woensdag t/m zaterdag een pop-up herberg open waar iedereen terecht kan.

Natuurlijk zijn er vele handen nodig om dit vrijwilligerswerk te doen. Meer informatie vindt u op de achterkant van ons kontaktblad Kontaktpunten wat ook op de tafel in de hal ligt.

WWW.KERSTINHUIZEN.NL

Hoi (Huizen ontmoet interkerkelijk) organiseert ook dit jaar weer Kerst-in-Huizen. Er worden in de adventtijd van alles georganiseerd, waaronder de eerder genoemde Pop-up Herberg. Voor zaterdag 8 december zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen met flyeren in het oude dorp. Doet u ook mee?