Mededelingen 3 februari

Maandag 4 februari houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond. Deze keer bent u welkom in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond: 20.00 uur.

Zondag 10 februari kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. De kerk is om 15.30 uur open voor een kopje koffie of thee en het verhaal begint om 16.00 uur

Op zaterdag 13 april is er weer het jaarlijkse parochie-uitje van Blaricum en Huizen. Dit jaar gaan we naar de bollen. Allereerst bezoeken we de nieuwe Bavo in Haarlem die juist dan helemaal versiert is met bloemen. De tocht wordt vervolgt langs de bollenvelden naar Den Helder. Daar is de lunch op een plek met prachtig uitzicht.

Daar bezoeken we ook Fort Kijkduin. Via een omweg en een afzakkertje rijden we weer terug. U kunt zich aanmelden via de blauwe aanmeldformulieren die u vindt in de hal

Toelichting bij de collecte

De tweede collecte is bestemd voor de afdracht aan het Bisdom. Het bisdom wordt gevormd door alle parochies samen en ondersteunt ons op allerlei gebieden zoals de ledenadministratie en de financiën. Daarnaast organiseert het bisdom ook een heleboel voor ons als individuele parochianen, zoals bedevaarten, jongerenbijeenkomsten en cursussen,. U kunt hier meer over lezen in Samen kerk. Hartelijk dank voor uw gave.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.