Nieuws van het Albanië Comité

Rond de feestdagen verbleven Herman en Anne-Lise Lubbers ruim vier weken in het hulpverleningsgebied rond het Albanese bergdorp Mushqeta. Terwijl de thermometer op vaderlandse bodem ruim boven nul aangaf, zakte de temperatuur in de Albanese bergen tot ver onder het vriespunt. Dat leverde prachtige foto’s op van bijvoorbeeld een bevroren waterval bij Zali, maar voor de bewoners in de bergdorpen was het -en is het nog steeds- een beproeving. Het was ijzig koud in de schamele huisjes.

Als vanouds trokken Herman en Anne-Lise erop uit om op haast onbegaanbare weggetjes voedselpakketten te brengen naar de allerarmste gezinnen in de bergen, die zonder voedselhulp vanuit Nederland onmogelijk de winter door kunnen komen. Het was spannend of het benodigde geldbedrag ook dit jaar weer binnen zou komen, om genoeg pakketten met voor drie maanden meel, suiker, rijst, olie en andere eerste levensbehoeften te kunnen kopen. Op de valreep stond de teller op € 31.262,- van de benodigde € 36.000,-. Helaas net niet voldoende, maar toch reden voor dankbaarheid dat zo veel mensen een bijdrage hebben geleverd. Heel hartelijk dank daarvoor! Om zoveel mogelijk families te kunnen ondersteunen, kregen de gezinnen die wat minder arm zijn in plaats van een heel voedselpakket de helft van de proviand. Daardoor hebben meerdere families een steuntje in de rug gekregen om de ijskoude wintermaanden het hoofd te kunnen bieden. Ook de komende maanden gaat de uitgifte van voedselpakketten door. Bijdragen daarvoor zijn dan ook nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08.

Jongerenreis

Ook deze zomer staat er weer een jongerenreis naar Albanië gepland. De jeugd wordt van harte uitgenodigd van 26 juli tot en met 5 augustus de handen uit de mouwen te komen steken bij de Kinderbijbelweek en hulpverleningsprojecten. Op dit moment gaan er vier meiden en twee jongens mee en is er nog plek voor vier jongeren om op reis te gaan voor het goede doel. Graag een reactie naar Margreet Visser via 06-11958693 of voorzitter@albaniecomite.nl

Website

De vernieuwde website www.albaniecomite.nl is online: neem gerust een kijkje, laat u informeren of maak kennis met de stichting, het hulpverleningswerk, de projecten en hoe u mee kunt leven of doen. Ook met de mobiele telefoon is de site goed te volgen. Als er suggesties zijn voor verbetering, houdt het stichtingsbestuur zich aanbevolen.


Vacatures Er is in het bestuur binnenkort een vacature voor een penningmeester. De stichting is op zoek naar een vrijwilliger die interesse heeft in cijfers en zich met zijn of haar kwaliteiten graag in wil zetten voor het hulpverleningswerk in Albanië. Uiteraard wordt het nieuwe bestuurslid helemaal ingewerkt. Ook is er behoefte aan een webmaster die de nieuwe website up-to-date kan houden. Geïnteresseerden kunnen