Mededelingen 17 februari

Zondag 3 maart is het Carnaval, een oeroud feest dat je kunt samenvatten als de wens om de bestaande verhoudingen om te draaien: de jongste is de eerste, de baas  is ondergeschikt. Met iedereen wordt de draak gestoken.

Daar gaan we in de familieviering die dag wat mee doen. Daarnaast worden die zondag de eerste communicantjes aan de parochie voorgesteld en stellen wij ons als parochie voor. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn en om voor deze bijzondere viering verkleed naar de kerk te komen.

Informatie avond kloosterweekend in de Zaaijer

Er staat helaas een verkeerde datum bij de informatie avond over: “gluren bij de buren”.

De juiste datum van de informatie avond is dinsdag 5 maart en niet dinsdag 20 maart.

Toelichting bij de collecte van 17 en 24 februari.

Op 17 februari is de tweede collecte is bestemd voor het Klokkentorentje. Onderhoud aan onze kerk is natuurlijk belangrijk. Veel daarvan wordt door onze vrijwilligers gedaan, maar voor het klokkentorentje hebben we een professionele schilder moeten inhuren. We hopen dat u wilt bijdragen aan het onderhoud van dit markante onderdeel van ons gebouw. Hartelijk dank voor uw gaven.

Op 24 februari is de tweede collecte is bestemd voor de afdracht aan het Bisdom. Het bisdom helpt ons op allerlei manieren. Het ondersteunt ons in bijvoorbeeld de ledenadministratie en allerlei wettelijke regelingen, maar het zorgt bijvoorbeeld ook voor de salarissen en ondersteuning van onze pastores. Het bisdom is dus belangrijk om onze parochie draaiende te houden. Daarom vragen vandaag in de collecte graag uw bijdrage voor het werk van het bisdom. Hartelijk dank voor uw gaven.Z

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.