Mededelingen 3 maart

Informatie avond kloosterweekend in de Zaaijer

Er staat helaas een verkeerde datum bij de informatie avond over: “gluren bij de buren”.

De juiste datum van de informatie avond is dinsdag 5 maart en niet dinsdag 20 maart.

Maandag 4 maart is er een Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk. Cuno Lavaleije nodigt u uit om aanwezig te zijn. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 6 maart is de Aswoensdagviering. Deze viering wordt vooraf gegaan door de sobere maaltijd. De viering begint om 19.30 uur. Voorganger is pater W. van Wegen.

Zondag 10 maart is alweer de afsluiting van een seizoen Verhaal halen. Vier vertellers vertellen een verhaal met het centrale thema: Kleurrijk slot.

De muzikale begeleiding is in handen van Ruud Wagemakers op viool en Theo Henrichs op piano.

De kerk is vanaf 15.30 uur open, de aanvang is: 16.00 uur

U bent van harte welkom.

Toelichting bij de collecte van 3 en 10 maart

Op 3 maart is de tweede collecte is bestemd voor de Kaarsen. Tijdens de vieringen branden er altijd kaarsen. Naast de Godslamp branden er 4 grote, witte kaarsen bij het altaar en brand natuurlijk de paaskaars, die over een aantal weken met Pasen weer vernieuwd wordt. In deze collecte vragen we u een bijdrage in de kosten van deze kaarsen.

Op 10 maart is de tweede collecte is bestemd voor de vastenactie

De vastenactie is dit jaar voor waterprojecten in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen. Bij deze projecten worden infiltratiesystemen, putten en pompen en opslagtanks aangelegd om zo te zorgen voor schoon water. Schoon water is essentieel voor elke gemeenschap, maar een waterput bij een school zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat meer meisjes naar school gaan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.