MOV nieuwsbrief maart/april

NIEUWSBRIEF VAN MAART/APRIL 2019 VAN DE MOV GROEP R.K. PAROCHIE HUIZEN.

VASTENACTIE 2019: ‘WATER VERANDERT ALLES!’

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd.

De watercrisis in cijfers 

844 miljoen mensen hebben géén schoon drinkwater ter beschikking;

263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water;

2,3 miljard mensen beschikken niet over sanitaire basisvoorzieningen;

jaarlijks gaan 443 miljoen schooldagen verloren omdat kinderen ziek thuis blijven door het drinken van verontreinigd water; 

de helft van alle ziekenhuisbedden op de wereld wordt ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden; 

in ontwikkelingslanden wordt ongeveer 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water; 

en iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water.

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming ‘hongerdoek’ in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.

Praktische informatie

U kunt de tentoonstelling bezoeken van donderdag 7 maart t/m Goede Vrijdag 19 april 2019 in de Domkerk in Utrecht (Achter de Dom 1). De toegang is gratis.

Openingstijden Domkerk:

      • maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur

      • zaterdag van 11.00 – 15.30 uur

      • zondag van 13.30 – 16.00 uur

Uw bijdrage voor de vastenactie wort zeer op prijs gesteld.

Bent u de acceptgiro kwijt geraakt dank kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL 77 INGB 0003 9347 00. t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen onder vermelding van Vastenactie.