Mededelingen 10 maart

Zondag 10 maart, vanmiddag  is alweer de afsluiting van een seizoen Verhaal halen. Vier vertellers vertellen een verhaal met het centrale thema: Kleurrijk slot.

De muzikale begeleiding is in handen van Ruud Wagemakers op viool en Theo Henrichs op piano.

De kerk is vanaf 15.30 uur open, de aanvang is: 16.00 uur

U bent van harte welkom.

In de Vastentijd is er elke week een symbolische bloemschikking. Op het tweede blad van deze Kontaktpunten vindt u een uitgebreide beschrijving hiervan. Deze beschrijving staat ook in de Kerkzaal bij bloemstuk.

Toelichting bij de collecte van 10 en 17 maart

Op 10 maart is de tweede collecte is bestemd voor de vastenactie

De vastenactie is dit jaar voor waterprojecten in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen. Bij deze projecten worden infiltratiesystemen, putten en pompen en opslagtanks aangelegd om zo te zorgen voor schoon water. Schoon water is essentieel voor elke gemeenschap, maar een waterput bij een school zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat meer meisjes naar school gaan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Collecte 17 maart: Friersdale

De 2e collecte is vandaag voor Friersdale. Afgelopen jaar is de opbrengst van deze collectes besteed aan zonnepanelen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Van dit schone water maken nu dagelijks 700 mensen gebruik. Een mooi voorbeeld hoe belangrijk water is! Dit jaar collecten we voor nog meer zonnepanelen om de school in Friersdale van energie te voorzien.

Dinsdag 12 maart is er van 16.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst van de 1e communie groep in Blaricum.

Maandag 1 april is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van hart uit om hierbij aanwezig te zijn.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.