Mededelingen 17 maart

In de Vastentijd is er elke week een symbolische bloemschikking. Op het tweede blad van deze Kontaktpunten vindt u een uitgebreide beschrijving hiervan. Deze beschrijving staat ook in de Kerkzaal bij bloemstuk.

Collecte 17 maart: Friersdale

De 2e collecte is vandaag voor Friersdale. Afgelopen jaar is de opbrengst van deze collectes besteed aan zonnepanelen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Van dit schone water maken nu dagelijks 700 mensen gebruik. Een mooi voorbeeld hoe belangrijk water is! Dit jaar collecten we voor nog meer zonnepanelen om de school in Friersdale van energie te voorzien.

Maandag 1 april is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van hart uit om hierbij aanwezig te zijn.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.