Mededelingen 24 maart

Als je iemand verloren hebt, is niets meer hetzelfde. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies.

In samenwerking met de Protestante kerken start dinsdag 26 maart een rouwgroep. 

Aanmelden kan bij Elly Herms.

In de Vastentijd is er elke week een symbolische bloemschikking. Op het tweede blad van deze Kontaktpunten vindt u een uitgebreide beschrijving hiervan. Deze beschrijving staat ook in de Kerkzaal bij bloemstuk.

7 april: Wereldwinkel in de Thomaskerk

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 13 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069 (Petra) of 06 42 23 34 93 (Sandra). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 14 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Gezamenlijke maaltijd Thomaskerk         

In Huizen bestaat de goede gewoonte de veertigdagentijd te starten met een sobere maaltijd op Aswoensdag. De maaltijd zorgt voor verbinding tussen parochianen onderling en iedereen is altijd erg enthousiast. Daarom is nu besloten nog een keer samen te eten aan het begin van de Goede Week.

Met het laatste avondmaal op Witte Donderdag in gedachten willen we op palmzondag 14 april om 17.00 uur samen een vegetarische maaltijd gebruiken in de Thomaskerk.
We denken aan een bijdrage van € 5,00. Dit geld komt ten goede aan de veertigdagenactie.

Om vast te stellen hoeveel ingrediënten wij moeten inkopen, verzoeken wij u vriendelijk om ons via onderstaande telefoonnummers te laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen. Wilt u dit uiterlijk 31 maart doen? U kunt zich natuurlijk ook op zondag na de viering opgeven.

Julliette Basmaci:   035-5264468, 
Marion Koster 06-10673936, 
Johanna van Winsen  035-5260812

Toelichting bij de collecte van 24 maart en 31 maart

24 maart: klokketorentje: De tweede collecte is vandaag voor het klokketorentje. De schilder is de afgelopen dagen weer druk bezig geweest op het dak. Naast het klokketorentje zal hij de raamkozijnen op het dak nog schilderen, zodat alles er weer fris bij staat. Is het u overigens opgevallen dat onze vrijwilligers hier binnen in de kerk ook druk aan het schilderen zijn? Hartelijk dank voor uw bijdrage,

31 maart: bisdom: De tweede collect is vandaag voor het bisdom. Het bisdom, dat zijn we als parochies, samen. We worden ondersteund door het bisdom met bijvoorbeeld cursussen. Een aantal parochianen gaat binnenkort een dag naar een besturencursus, maar het bisdom kijkt ook vooruit en gaat bestuurders van de toekomst op te leiden via the Missionairy school. Uw bijdrage voor dit belangrijke werk is van harte welkom.

Maandag 1 april is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van hart uit om hierbij aanwezig te zijn.

The Missionary School
In september gaat The Missionary School van start voor jongeren vanaf 18 jaar. The Missionary School is een 2-jarig traject waarin je je ontwikkelt op geloofsinhoudelijk en professioneel vlak en leert om dit in de praktijk toe te passen.Samen met jou willen we op weg gaan en ontdekken wat voor bijdrage the Missionary School in ons bisdom kan doen en misschien nog wel belangrijker, wat the Missionary School in jouw leven kan betekenen. Meer informatie hierover kun je vinden in de laatste Samen kerk, die je vindt in de hal.

44e Polderloop in Eemnes

Iedereen die het zonnepanelenproject in Friersdale wil steunen is op zondag 7 april a.s.
van harte welkom bij de 44e Eemnesser Polderloop.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
–de hardlopers kunnen zich uitleven op de 5, 10 en 15 km.
–de wandelaars kunnen genieten van een rondje van 5 km. door de polder.

Wie wil meedoen, kan zich inschrijven tussen 12.00 en 12.45 uur op De Deel, Wakkerendijk
162 Eemnes. Het inschrijfgeld voor kinderen t/m 12 jaar is € 5,–. Personen van 13 jaar en ouder betalen € 8,–.

Pater Wijnand van Wegen geeft om 13.00 uur het startsein op de Jong Jaapeweg. Rond 15.00
uur is de prijsuitreiking op De Deel. Als je het niet zo ziet zitten om mee te lopen, ben je toch
van harte welkom op De Deel. Daar proef je de gezelligheid en kun je genieten van een hapje
en/of een drankje. Een deel van de omzet gaat die dag ook naar de zonnepanelen voor
Friersdale.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.