Mededelingen 7 april

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 13 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069 (Petra) of 06 42 23 34 93 (Sandra). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 14 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Gezamenlijke maaltijd Thomaskerk         

In Huizen bestaat de goede gewoonte de veertigdagentijd te starten met een sobere maaltijd op Aswoensdag. De maaltijd zorgt voor verbinding tussen parochianen onderling en iedereen is altijd erg enthousiast. Daarom is nu besloten nog een keer samen te eten aan het begin van de Goede Week.

Met het laatste avondmaal op Witte Donderdag in gedachten willen we op palmzondag 14 april om 17.00 uur samen een vegetarische maaltijd gebruiken in de Thomaskerk.
We denken aan een bijdrage van € 5,00. Dit geld komt ten goede aan de veertigdagenactie.

Om vast te stellen hoeveel ingrediënten wij moeten inkopen, verzoeken wij u vriendelijk om ons via onderstaande telefoonnummers te laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen. Wilt u dit uiterlijk 31 maart doen? U kunt zich natuurlijk ook op zondag na de viering opgeven.

Julliette Basmaci:   035-5264468, 
Marion Koster 06-10673936, 
Johanna van Winsen  035-5260812, e-mail: j.halfschepel@ziggo.nl

Toelichting bij de collecte van

7 april:
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Schoon en veilig water is voor ons heel gewoon, maar in grote delen van de wereld is dit helaas nog altijd niet het geval. De vastenactie dit jaar is voor 5 projecten die zorgen voor schoon water door putten, pompen, tanks en infiltratiesystemen. Water dat levens kan redden. Uw  bijdrage is heel welkom.

14 april:
De tweede collecte is vandaag voor Kerk en vluchteling. Kerk en Vluchteling is een interkerkelijke werkgroep die zich inspant voor de mensen uit oorlogsgebieden die in Huizen hun onderdak hebben gevonden.
In de folder van Goede Buren, die in de hal ligt vindt u meer bijzonderheden over de activiteiten. Wilt u meer weten, dan kunt u Hanneke Henrichs bevragen. Uw bijdrage voor dit goede werk wordt zeer gewaardeerd. Hartelijk dank.

20 april (Paaswake):
De tweede collecte is vandaag voor Friersdale. Dit jaar wordt er geld ingezamelt om de school van zonnepanelen te voorzien. Dagelijks gaan er zo’n 650 kinderen naar school. Doordat de thuisomstandigheden van veel van deze kinderen verre van ideaal zijn, is de school voor hun toekomst veel belangrijker dan het voor ons hier in het Westen is. Met zonnepanelen kan er veel aan geld bespaard worden wat dan aan andere schoolbenodigdheden kan worden uitgegeven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

21 april (1e Paasdag):
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Dit jaar is de vastenactie voor waterprojecten in 5 verschillende landen. Als er bijvoorbeeld een waterput bij een school komt, zorgt dat er voor dat er meer kinderen, met name meisjes, naar school gaan. Zo betekent schoon water dus veel meer dan alleen veiligheid en voorziening in een eerste levensbehoefte. Water verandert alles! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vandaag, 7 april is de 44e Polderloop in Eemnes

Iedereen die het zonnepanelenproject in Friersdale wil steunen is vanmiddag van harte welkom bij de 44e Eemnesser Polderloop.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
–de hardlopers kunnen zich uitleven op de 5, 10 en 15 km.
–de wandelaars kunnen genieten van een rondje van 5 km. door de polder.

Wie wil meedoen, kan zich inschrijven tussen 12.00 en 12.45 uur op De Deel, Wakkerendijk
162 Eemnes. Het inschrijfgeld voor kinderen t/m 12 jaar is € 5,–. Personen van 13 jaar en ouder betalen € 8,–.

Pater Wijnand van Wegen geeft om 13.00 uur het startsein op de Jong Jaapeweg. Rond 15.00
uur is de prijsuitreiking op De Deel. Als je het niet zo ziet zitten om mee te lopen, ben je toch
van harte welkom op De Deel. Daar proef je de gezelligheid en kun je genieten van een hapje
en/of een drankje. Een deel van de omzet gaat die dag ook naar de zonnepanelen voor
Friersdale.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.