Mededelingen Pasen

Zondag 12 mei is de viering van de Eerste heilige Communie.

Deze viering begint om 10:00 uur (en niet om half tien zoals we in gewend zijn) in de Thomaskerk.

Donderdag 16 mei om 20:00 uur is er een Parochie avond in de Thomaskerk. De Locatie Raad nodigt u daar hartelijk voor uit. Meer informatie wordt na Pasen gegeven. Zet u hem alvast in de agenda?

Met Pasen eindigt de Vastenactie die we gedurende de 40-dagen tijd hebben gehouden onder het motto “Water verandert alles”.

Door middel van de bloemschikking hebben we geprobeerd dit visueel weer te geven en we hopen dat u een kijkje heeft genomen.

Zo niet bekijkt u dan nog even het eindresultaat  met de beschrijving die er bij staat.

Voor zover u nog niet aan de Vastenactie heeft bijgedragen, deze blijft van harte welkom op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.

Dank u wel voor uw bijdrage.

De MOV groep.

Maandag 6 mei houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond. Deze avond bent u van harte welkom in de Thomaskerk. Aanvang van de avond: 20.00 uur.

Toelichting bij de collecte van:  


20 april (Paaswake):
De tweede collecte is vandaag voor Friersdale. Dit jaar wordt er geld ingezameld om de school van zonnepanelen te voorzien. Dagelijks gaan er zo’n 650 kinderen naar school. Doordat de thuisomstandigheden van veel van deze kinderen verre van ideaal zijn, is de school voor hun toekomst veel belangrijker dan het voor ons hier in het Westen is. Met zonnepanelen kan er veel aan geld bespaard worden wat dan aan andere schoolbenodigdheden kan worden uitgegeven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

21 april (1e Paasdag):
De tweede collecte is vandaag voor de vastenactie. Dit jaar is de vastenactie voor waterprojecten in 5 verschillende landen. Als er bijvoorbeeld een waterput bij een school komt, zorgt dat er voor dat er meer kinderen, met name meisjes, naar school gaan. Zo betekent schoon water dus veel meer dan alleen veiligheid en voorziening in een eerste levensbehoefte. Water verandert alles! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.