Mededelingen 12 mei

Donderdag 16 mei is er de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst om 20:00 uur in de Thomaskerk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: jongeren, oecumene, financiën en een nieuwe jaarlijkse viering, de Thomasviering. Daarnaast nodigen we alle werkgroepen van harte uit om wat te vertellen over hun activiteiten. We vinden het belangrijk dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn en wat er allemaal wel niet gebeurt binnen de parochie.

Vrienden op bezoek…

In de zomervakantie mogen wij als RK Parochie en Protestantse gemeente Huizen bezoek uit Roemenië verwachten.

De Roemenië Groep (ROG) heeft een groep mensen uit het Roemeense Élesd uitgenodigd om hier vakantie te komen doorbrengen. Élesd is onze partnergemeente en iedere uitwisseling is weer bijzonder.

Bijzonder om zoveel oude vrienden weer te zien en nieuwe vrienden te maken. We eten samen, gaan samen op pad, praten met elkaar en gaan samen naar de kerk. Zo delen we veel ervaringen. Dan geeft het een bijzonder gevoel wanneer je weet dat we ondanks de afstand en het verschil in taal en cultuur met elkaar verbonden mogen zijn.

Wilt u dit ook meemaken? Geef u dan op als gastadres of ga met ons mee op pad.

Onze vrienden komen van donderdag 15 t/m vrijdag 23 augustus, de laatste week van de zomervakantie. We zoeken gastadressen van donderdag 15 t/m zondag 18 augustus. Van maandag t/m vrijdag 23 augustus logeert de groep in een groepsverblijf bij Oud Valkeveen.

Er is een aardig programma bedacht. Waarbij volop ruimte is voor ontmoeting.

De komende maanden zullen we meer van ons laten horen. Wilt u zich nu opgeven of meer van het programma weten? Kijk dan eens op de website: www.protestantshuizen.nl/rog

We horen graag van u!

Met een hartelijke groet namens de Roemenië Groep.

Boekenmarkt in de Thomaskerk

Heeft de opruimgoeroe Marie Kondo u in de greep gekregen? En zijn nu uw boekenplanken aan de beurt om leeg te maken? Breng uw oude boeken (platen, cd’s en puzzels mogen ook). Bij de Roemeniëgroep zijn ze welkom. U kunt ze inleveren op vrijdag 17 mei a.s. van 15.00-20.00 uur in de Thomaskerk.

En vindt u daarna uw boekenplanken toch iets te leeg? Kom dan weer nieuwe exemplaren uitzoeken tijdens de boekenmarkt van de Roemeniëgroep op zaterdag 18 mei, tussen 10.00 en 16.00 uur.

Kom lekker snuffelen en geniet tussendoor van een lekker kopje koffie met een plak cake of stukje gebak.

U bent van harte uitgenodigd. 

De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor het bezoek van onze vrienden uit partnergemeente Élesd (Aleşd) in Roemenië. Zij zullen deze zomer met een grote groep een bezoek brengen aan Huizen. Als u meer informatie wilt over deze uitwisseling (of u wilt eens kennismaken), kijk dan eens op www.protestantshuizen.nl/rog

Tot ziens op 18 mei!

Collectes:

12 mei: De tweede collecte Is deze week voor Friersdale in Zuid Afrika. Dit jaar collecteren we voor zonnepanelen voor de school en het ‘koshuis’ in Friersdale. Door zonnepanelen worden ze minder afhankelijk van het nationale energienet dat bijna dagelijks voor kortere of langere tijd uitvalt waardoor bijvoorbeeld computers niet gebruikt kunnen worden, maar ook de koelkast en diepvries uitvallen. Uw bijdrage is zeer welkom. Houdt u echter ook wat geld over voor de deurcollecte voor roepingenzondag aan het einde van de viering.

Deurcollecte roepingenzondag. Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. In de evangelielezing op Roepingenzondag zegt Jezus: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” Er blijven mensen nodig die zich op een bijzondere wijze wijden aan het werk in de kerk, de verkondiging van het Woord Gods en de toediening van de sacramenten. Met uw bijdrage aan de deurcollecte wordt de opleiding van priesters en diakens financieel ondersteund.

19 mei: bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van liturgie tot jongeren, van MOV tot financiën. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen. Zo helpen ze ons om beter te functioneren. Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom.

26 mei: OEC: De locatieraad probeert de bijzondere collectes over het jaar te spreiden. U bent gewend dat wij u in november vragen om een bijdrage voor de partnergemeenten in Polen en Roemenië ter ondersteuning van die gezinnen die – ondanks economische verbeteringen – een steuntje in de rug nog heel goed kunnen gebruiken. In plaats van november wordt het verzoek nu aan u gedaan. De Oost Europa Commissie hoopt dat u ook deze keer weer wilt meehelpen dit mogelijk te maken. Hartelijk dank voor uw gift.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.