MOV nieuwsbrief juni 2019

NIEUWSSBRIEF VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE RK.PAROCHIE IN HUIZEN VAN JUNI  2019

WNM (Week Nederlandse Missionaris) – Pinksteractie 2019

Geloven in de ander – een wereldwijde missie

Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. De week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt deze bevlogen mannen en vrouwen financieel, zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen blijven inzetten voor hun medemens. Gesterkt en geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Bij hun werk hebben zij ook uw steun nodig!

“We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen”. “Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s, ”vertelt Jet Nauta (48). Met steun van de week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij uitgezonden als missionair werker in Mexico. Het land waaraan zij haar hart verloor. Geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Maya- bevolking leefde -en nog steeds leeft- besloot Jet zich voor hen in te zetten. ”Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden”, weet de van oorsprong Amsterdamse. Daarom werkt Jet bij de Vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt kwetsbare groepen, stuurt waarnemers naar de gebieden zodat de Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten die er liggen. De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord. Jet: “We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het geweld escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij zoeken ook mensen op in de inheemse dorpen die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen onder een zeiltje bivakkeren”. En dat brengen Jet en haar collega’s internationaal onder de aandacht.

Zuster Willy is nu een vluchteling met een tas. Ze moest in oktober Kameroen uit vluchten waar ze op dat moment alweer 15 jaar werkte: zuster Willy van Mer (72). Toen de Missiezuster Catechisten van het Heilig Hart hoorde dat opstandelingen haar wilden ontvoeren en losgeld wilden vragen voor haar vrijlating, besloot ze met haar medezusters voor enkele maanden naar huis te gaan. Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na bijna 40 jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling een vluchteling met een reistas. Het is vooral sinds 2016 onrustig in Kameroen. Het Engelstalige deel wil zich afsplitsen van het Franstalige. Dat gaat steeds vaker gepaard met geweld. “We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan”, vertelt zuster Willy. Zij had in Baba een huis vol zwangere vrouwen die bijna uitgerekend waren. Zij moesten met hun dikke buiken onder de bedden schuilen. In korte tijd zijn een seminarist, een jonge Mill Hill-missionaris en een Amerikaanse Baptistenpastor vermoord. Zuster Willy heeft een dubbele roeping: zij is religieus en verpleegkundige.

Pinksteractie 1 t/m 9 juni 2019

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun wereldwijde missie. Ook in 2019 kunt u met uw bijdrage het verschil voor hen maken. Uw steun voor de Pinkstercollecte is daarbij onmisbaar.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op naam van de Missionaire Werkgroep Huizen, rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00,  o.v.vv. Week Nederlandse MissonarisDe WNM hoopt van harte op uw betrokkenheid.

Verder is de opbrengst van de Vastenactie in onze parochie in totaal €.  2734,00.