Mededelingen 26 mei

Mededelingen:

Volgende week zondag 2 juni houdt de wereldwinkel, na de viering in de Thomaskerk, haar verkoop in de hal.

Maandag 3 juni is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Aanvang is 0m 20.00 uur.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Vrienden op bezoek…

In de zomervakantie mogen wij als RK Parochie en Protestantse gemeente Huizen bezoek uit Roemenië verwachten.

De Roemenië Groep (ROG) heeft een groep mensen uit het Roemeense Élesd uitgenodigd om hier vakantie te komen doorbrengen. Élesd is onze partnergemeente en iedere uitwisseling is weer bijzonder.

Bijzonder om zoveel oude vrienden weer te zien en nieuwe vrienden te maken. We eten samen, gaan samen op pad, praten met elkaar en gaan samen naar de kerk. Zo delen we veel ervaringen. Dan geeft het een bijzonder gevoel wanneer je weet dat we ondanks de afstand en het verschil in taal en cultuur met elkaar verbonden mogen zijn.

Wilt u dit ook meemaken? Geef u dan op als gastadres of ga met ons mee op pad.

Onze vrienden komen van donderdag 15 t/m vrijdag 23 augustus, de laatste week van de zomervakantie. We zoeken gastadressen van donderdag 15 t/m zondag 18 augustus. Van maandag t/m vrijdag 23 augustus logeert de groep in een groepsverblijf bij Oud Valkeveen.

Er is een aardig programma bedacht. Waarbij volop ruimte is voor ontmoeting.

De komende maanden zullen we meer van ons laten horen. Wilt u zich nu opgeven of meer van het programma weten? Kijk dan eens op de website: www.protestantshuizen.nl/rog

We horen graag van u!

Met een hartelijke groet namens de Roemenië Groep.

Collectes:

26 mei: OEC: De locatieraad probeert de bijzondere collectes over het jaar te spreiden. U bent gewend dat wij u in november vragen om een bijdrage voor de partnergemeenten in Polen en Roemenië ter ondersteuning van die gezinnen die – ondanks economische verbeteringen – een steuntje in de rug nog heel goed kunnen gebruiken. In plaats van november wordt het verzoek nu aan u gedaan. De Oost Europa Commissie hoopt dat u ook deze keer weer wilt meehelpen dit mogelijk te maken. Hartelijk dank voor uw gift.

2 juni, Pinksteractie. Aan het begin van de week Nederlandse missionaris collecteren we deze week voor al die mensen die zich op deze manier inzetten voor anderen.  Gedreven door hun geloof en naastenliefde zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de meest armen en kwetsbaren in de samenleving. Zij geloven in de ander en blijven waar anderen gaan. Onze steun hebben ze hierbij hard nodig. Hartelijk dank voor uw gave.

9 juni, Pinksteractie. Aan het einde van de week Nederlandse missionaris collecteren we voor de Pinksteractie. Dit jaar staat de actie in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. We zamelen we geld zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Half december 2018 is de verwarming van de Thomaskerk vervangen en zijn de hoognodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Wilt u bijdrage aan de kosten dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnr. NL 88 RABO 0106 7712 21 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum/Bijvanck o.v.v verwarming.