Mededelingen 7 juli

Afscheid Maciej Sendecki

Na de Sint-Jansprocessie heeft onze bisschop Mgr. Hendriks een beroep gedaan op onze pastor Maciej Sendecki om vanaf medio september a.s. te gaan werken als pastor in de R.K. parochie Wieringermeer en Wieringen met parochiekerken in Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland.

Pastor Maciej Sendecki heeft na zijn priesterwijding in 2011 gewerkt in de parochies van Naarden-Bussum, Blaricum en Huizen, waarvan de laatste vier jaar voor het grootste deel in Blaricum en Huizen. Wij hebben hem leren kennen als een bescheiden en dienstbare pastor, die groeide in zijn priesterschap door mensen nabij te zijn, maar ook door zijn eigen twijfels en diepe geloof met hen te delen.

Wij vinden het erg jammer dat hij onze parochies gaat verlaten, maar zien ook de waarde voor hem en de parochies in de Wieringermeer, van deze volgende fase in zijn priesterschap. We laten hem niet graag gaan, maar wensen hem alle goeds toe. Wij zullen op zondag 15 september afscheid van Maciej nemen. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Benoeming Mikel Palic

Er is ook vreugdevol nieuws. Wij zijn verheugd dat de bisschop meteen in de opvolging wil voorzien door de benoeming van pastor Mikel Palic uit Kroatië die inmiddels zijn studies voor het priesterschap in Nederland heeft afgerond en nu stage loopt.

In november a.s. zal hij naar verwachting tot diaken worden gewijd en zijn werkzaamheden aanvangen in onze parochies samen pastor Andrea Geria, onder leiding van pastoor Carlos Fabril. In juni 2020 zal hij dan tot priester worden gewijd. We heten hem nu al van harte welkom in onze parochies.

Namens het parochiebestuur,

Florent F.L. Vlak, vice voorzitterZ

Tijdens de parochiebijeenkomst van 16 mei jl, heeft de Locatie Raad om aandacht gevraagd voor een nieuwe jaarlijkse viering, de Thomasviering. Dit wordt een feestelijke Eucharistie viering met daarna nog activiteiten. De pastores en de Locatie Raad vragen om uw hulp. Wie wil en kan de pastores en L.R. helpen.                               

Opgeven kan bij de pastores, iemand van de Locatie Raad of bij het secretariaat. Wij zijn blij met de enkele aanmeldingen die we nu hebben, echter zou het heel fijn zijn als er nog een paar parochianen zich aanmelden zodat het een breder gedragen groep is.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

Collectes:

7 juli: 2e collecte is bestemd voor de afdracht aan het bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van liturgie tot jongeren, van MOV tot financiën. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen. Zo helpen ze ons om beter te functioneren. Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom.

14 juli: Terwijl Pater van Wegen geniet van een welverdiende vakantie in Friersdale gaan wij door met geld inzamelen voor zonnepanelen voor op de school. Zo kunnen ze in Friersdale vanaf volgend jaar hopelijk zonder uitval van computers en andere apparatuur lesgeven. Hartelijk dank voor uw gave.

21 juli: Wekelijks hebben we vieringen vanuit Thomaskerk. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen is goed onderhoud van onze kerk belangrijk. Door uw bijdrage in de tweede collecte helpt u mee om ons kerkgebouw in goede staat te houden. Hartelijk dank voor uw gave.

28 juli: De 2e collecte is bestemd voor het bisdom. Een van de activiteiten van het bisdom is de scholing en bij scholing van pastores en bestuursleden. Afgelopen jaar hebben een aantal bestuurs- en locatieraadleden de besturencursus van het bisdom gevolgd, 4 zaterdagen met steeds twee andere onderwerpen; nuttige en ook inspirerende dagen. Belangrijk voor de kennis en kunde binnen de parochie. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage voor dit soort activiteiten.