Mededelingen 11 augustus

Zondag 11 augustus: Terwijl Pater van Wegen geniet van een welverdiende vakantie in Friersdale gaan wij door met geld inzamelen voor zonnepanelen voor op de school. Zo kunnen ze in Friersdale vanaf volgend jaar hopelijk zonder uitval van computers en andere apparatuur lesgeven. Hartelijk dank voor uw gave.

18 augustus: Hoewel onze parochie voor een groot deel op vrijwilligers draait, zijn er ook een klein aantal betaalde krachten. Allereerst natuurlijk de pastores, maar ook onze jongerenwerker, het secretariaat, de dirigent en sommige organisten krijgen betaald. Vandaag vragen we in de tweede collecte uw bijdrage in deze kosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

25 augustus bisdom. In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies  kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. Graag vragen we hiervoor uw bijdrage. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

25 augustus deurcollecte MIVA Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Met deze auto worden verafgelegen gezinnen en gemeenschappen bereikt en krijgen ze ondersteuning en onderwijs. MIVA wil dit jaar nog 6 auto’s financieren in Kameroen. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan.