Mededelingen 8 september

Benoeming pastor Maciej Sendecki

In navolging op onze eerdere berichtgeving nog wat nadere informatie op basis van de ontvangen benoemingsbrief van de Bisschop. Maciej Sendecki is per 1 september benoemd tot pastoor/moderator van de samenwerkende parochies Wieringermeer en Wieringen/H.Hippolytus en pastoor in het samenwerkingsverband van de parochies in Schagen, Tuitjenhorn en De Vijfhoek ( Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp en Waarland). In dit geheel zal hij nauw gaan samenwerken met de pastoors Moltzer en Tilma. Hij gaat wonen in de pastorie in Nibbixwoud. Kortom, een nieuwe pastorale uitdaging in een groot samenwerkingsverband in West Friesland. Wij wensen hem veel inspiratie en voldoening toe.

Met vriendelijke groet, Florent F.L.Vlak.

Kerkproeverij

De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst.
Dit jaar is dat op zondag 29 september voor onze viering om 9:30 uur.
Eén zondag in het jaar, waarop parochianen en gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen een keer met hen mee te gaan. Op zondag 15 september worden na de dienst uitnodigingen uitgedeeld die uw persoonlijke uitnodigingen voor de Kerkproeverij kunnen ondersteunen

Vormselvoorbereiding

Om de twee jaar starten de gezamenlijke parochies Blaricum, Huizen en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Aanstaande oktober gaan we weer met een nieuwe groep op weg richting het toedienen van het Vormsel in juni 2020.

Je voorbereiden op het vormsel is samen met andere tieners op ontdekkingstocht gaan. Geloof ontdekken en zien dat het bijzonder is en helemaal niet saai hoeft te zijn. In de vormselvoorbereiding gaan we samen ontdekken wat geloof allemaal kan betekenen. Zo is er een kennismakingsavond, discussieavonden, excursies en gaan we activiteiten ondernemen. Kortom, het is een afwisselende en actieve voorbereidingstijd van één jaar.

Op donderdag 26 september geven we eerst informatie over het Vormsel en de weg daarnaar toe en worden vragen van alle belangstellende en nieuwgierige kinderen en ouders beantwoord. Alle kinderen tussen 12 en 14 jaar die nog niet eerder zijn uitgenodigd krijgen een uitnodigingsbrief. Mocht die brief niet bij jullie op de mat belanden, beschouw deze mededeling dan als uitnodiging. De informatieavond start om 19:30 uur en wordt gehouden in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum. Mocht je in de tussentijd contact willen dan zijn onze pastores natuurlijk beschikbaar.

Pastor Maciej Sendecki, pastor Andrea Geria, Maurice Lagemaat & Cécile de Jong

Collectes

8 september ziekenbezoekgroep. Wekelijks bezoeken vrijwilligers en pastores zieken in onze parochie. Ze zorgen vaak voor een lichtpuntje in de week voor mensen die het moeilijk hebben. Rond Kerstmis en Pasen brengen we vanuit de parochie een kleine attentie. Op ziekenzondag vragen wij naast uw extra gebed en aandacht voor onze zieken, ook een financiële bijdrage voor de activiteiten van de ziekenbezoekgroep.

15 september Friersdale: Pater van Wegen is na zijn bezoek aan Friersdale weer terug in Nederland en is herstellende van zijn armbreuk. Samen met hem willen we ons blijven inzetten voor Friersdale. Uw bijdrage in deze collecte is voor zonnepanelen voor de school in Friersdale.

22 september bloemen: Elke zondag verzorgt de bloemengroep verschillende bloemstukken in de kerk, niet alleen op het altaar maar ook bij de kruisjes en de beelden. Vandaag vragen we uw bijdrage voor de bloemen die hiervoor nodig zijn.