Nieuws van het Albanië Comité

Verhuizing inzameldepot:

Zoals ieder jaar hebben Herman en Anne-Lise Lubbers de zomerweken doorgebracht in het gebied waar het Albanië Comité hulpverleningswerk verricht. Naast het begeleiden van het binnengekomen transport, zijn gezinnen bezocht, is voedsel uitgedeeld, zijn klusprojecten verricht en heeft de Albanese jeugd kunnen genieten van de Kinderbijbelweek, die ook dit keer weer was voorbereid door een groep Huizer jongeren. De kerkjeugd bracht daarnaast bezoekjes aan de families in de bergdorpjes en stak de handen uit de mouwen bij de renovatie van het huisje van Skender in het bergdorp Zali. Een uitgebreid verslag hierover valt te lezen in de Nieuwsbrief van het Abanië Comité.

Verhuizing kledinginzameling

Na een zomerstop is de inzameling van kleding en goederen ten behoeve van het Albanië Comité weer van start gegaan. Iedere maandagavond staan vrijwilligers van 19.30 tot 20.30 uur klaar om goederen en kleding in ontvangst te nemen. Het vaste inzameldepot is sinds jaar en dag Garage Lubbers aan de Ambachtsweg 1. Daar komt dit najaar verandering in. De inzamel- en opslagruimte gaat verhuizen naar de Fabrieksweg 2, naast het oude pand van de Ireneshop. De verwachting is, dat er vanaf oktober op dit nieuwe adres ingeleverd kan worden. Op de website www.albaniecomite.nl en via Facebook zal de exacte datum bekend gemaakt worden.

Schoenendozen- en voedselpakkettenactie

In oktober start de jaarlijkse voedselpakkettenactie om de allerarmsten in de bergdorpen de winter door te helpen. Ook de schoenendozenactie is weer begonnen, waarbij de dozen worden gevuld en versierd om vlak voor kerst uitgedeeld te worden aan de kindertehuis-, straat- en KANS-kinderen. Behalve scholen en kerken kunnen ook verenigingen, bedrijven of particulieren mee doen. Vul een versierde schoenendoos of cadeautasje met kleine spulletjes, zoals toiletgerei, kleine kledingstukken, knutselspulletjes of speelgoed e.d. en lever de doos of het tasje in op de maandagavond bij het inzameldepot of na een telefoontje met de familie Lubbers (tel. 035-5263249/e-mail famlubbers@albaniecomite.nl) of Margreet Visser (tel: 035-2000103/e-mail voorzitter@albaniecomite.nl) op een ander tijdstip/locatie.

Vrijwilligerstekort

Vrijwilligers zijn al jarenlang de kurk waar het Albanië Comité op drijft. De stichting prijst zich gelukkig met ‘de oude garde’, maar om het hulpverleningswerk voort te kunnen blijven zetten is verjonging absoluut noodzakelijk. Daarom is de stichting dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers op allerlei gebied, zoals o.a. een secretaris, een coördinator voor het organiseren van de verkopen op markten en braderieën, fondsenwervers en extra handen die helpen het nieuwe magazijn aan de Fabrieksweg in te richten met stellingen en de inventaris van het huidige depot te verhuizen naar de nieuwe plek. Bel of mail voor meer informatie met Margreet Visser of de familie Lubbers.

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes en een uitgebreid verslag willen lezen van de jongerenreis naar Albanië, kunnen contact

opnemen met de familie Lubbers of Margreet Visser (contactgegevens zie bovenstaand) voor de (digitale) Nieuwsbrief van het Albanië Comité, die ook op de website en via Facebook te lezen is.

Creativiteit tijdens de Kinderbijbelweek.