Mededelingen 22 september

Mededelingen:

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Vormselvoorbereiding:

Om de twee jaar starten de gezamenlijke parochies Blaricum, Huizen en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Aanstaande oktober gaan we weer met een nieuwe groep op weg richting het toedienen van het Vormsel in juni 2020.

Je voorbereiden op het vormsel  is samen met andere tieners op ontdekkingstocht gaan. Geloof ontdekken en zien dat het bijzonder is en helemaal niet saai hoeft te zijn. In de vormselvoorbereiding gaan we samen ontdekken wat geloof allemaal kan betekenen. Zo is er een kennismakingsavond, discussieavonden, excursies en gaan we activiteiten ondernemen. Kortom, het is een afwisselende en actieve voorbereidingstijd van één jaar.

Op donderdag 26 september geven we eerst informatie over het Vormsel en de weg daarnaar toe en worden vragen van alle belangstellende en nieuwgierige kinderen en ouders beantwoord. Alle kinderen tussen 12 en 14 jaar die nog niet eerder zijn uitgenodigd krijgen een uitnodigingsbrief. Mocht die brief niet bij jullie op de mat belanden, beschouw deze mededeling dan  als uitnodiging. De informatieavond start om 19:30 uur en wordt gehouden in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum. Mocht je in de tussentijd contact willen dan zijn onze pastores natuurlijk beschikbaar.

Pastor Andrea Geria, Maurice Lagemaat & Cécile de Jong

Kerkproeverij

De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst.

Dit jaar is dat op zondag 29 september voor onze viering om 9:30 uur.

Eén zondag in het jaar, waarop parochianen en gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen een keer met hen mee te gaan. Op zondag 15 september worden na de dienst uitnodigingen uitgedeeld die uw persoonlijke uitnodigingen voor de Kerkproeverij kunnen ondersteunen

Maandag 30 september houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond is 20.00 uur. Meer informatie over deze avonden kunt u vinden op het mededelingenbord bij het secretariaat.

Cuno nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

Projectkoor oecumenische viering

Na de positieve ervaringen bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, wordt we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober hier in de Thomaskerk weer gezongen door een projectkoor van mensen uit de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk samen. Zingt u mee? We repeteren op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 20:00 uur hier in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen, ook als u er niet alle repetities bij kunt zijn.

Opgeven kan hier

Nationaal Katholiek Thuisfront

Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront zet zich in voor steun en verbondenheid met militairen en hun ‘thuisfront’ en met veteranen. Al sinds jaren wordt in het tweede weekend van de vredesweek aandacht gevraagd voor het werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront wil solidair zijn met onze militairen en veteranen en een open oog houden voor de omstandigheden waarin militairen hun werk moeten doen. Het NKT geeft hier gestalte aan in nauwe samenwerking met de Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Deze samenwerking komt onder andere tot uitdrukking bij de jaarlijkse Requiemviering voor overleden defensiepersoneel te Best en de veteranenkruisweg te Roermond. Daarnaast ondersteunt het NKT individuele militairen en diverse projecten.

Wilt u het NKT helpen de solidariteit met onze militairen, hun thuisfront en de veteranen vanuit kerk en samenleving handen en voeten te geven? U kunt uw gift overmaken op:

Bankrekeningnummer: 7033 ten name van Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront te Zeist.

IBAN rekeningnummer: NL90 INGB 0000 007033, BIC Code: INGBNL2A. Of kijk op de website www.katholiekthuisfront.nl. Heel hartelijk dank voor uw steun.   

Collectes:

22 september bloemen: Elke zondag verzorgt  de bloemengroep verschillende bloemstukken in de kerk, niet  alleen op het altaar maar ook bij de kruisjes en de beelden. Vandaag vragen we uw bijdrage voor de bloemen die hiervoor nodig zijn.

29 september: bisdom Het bisdom ondersteunt de parochies in het bisdom op allerlei manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen en studiedagen voor pastores, maar ook voor vrijwilligers binnen parochies.   Uw bijdrage deze zondag wordt gevraagd om onder andere dit soort activiteiten van het bisdom financieel te ondersteunen.

6 oktober: wereldmissiedag van de kinderen: Lange tijd mocht je als buitenlander niet in Noordoost-India komen. Vooral het gebied in de Himalaya dat grenst aan China was verboden.  Nu is dat anders. In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. De tweede collecte deze zondag is om het werk van de zusters en priesters in dit gebied te ondersteunen.