Mededelingen 29 september

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Om de twee jaar starten we samen met Blaricum en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. In oktober gaat een nieuw vormseltraject van start voor het vormsel in juni 2020. Op donderdag 26 september is er een informatieavond voor kinderen en ouders over het vormsel en de weg er naar toe. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De avond is om 19:30 in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum.

Maandag 30 september houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond is 20.00 uur. Meer informatie over deze avonden kunt u vinden op het mededelingenbord bij het secretariaat.

Cuno nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 20:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee? Ook als u er niet alle drie de repetities bij kunt zijn bent u van harte welkom.

Inschrijven kan hier

Sponsordiner-Spaghettiefeest voor jongerenreis

Op zaterdag 05 oktober in de Thomaskerk in Huizen aanvang om 18:30 uur.

Meer informatie en voor het aanmelden voor het spaghettifeest kan via de intekenlijsten in de hal van de kerk.