Mededelingen 6 oktober

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Projectkoor oecumenische viering

Na de positieve ervaringen bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, wordt er tijdens de oecumenische viering op 27 oktober hier in de Thomaskerk weer gezongen door een projectkoor van mensen uit de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk samen. Zingt u mee? We repeteren op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen, ook als u er niet alle repetities bij kunt zijn.

Collectes:

6 oktober: wereldmissiedag van de kinderen: Lange tijd mocht je als buitenlander niet in Noordoost-India komen. Vooral het gebied in de Himalaya dat grenst aan China was verboden.  Nu is dat anders. In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. De tweede collecte deze zondag is om het werk van de zusters en priesters in dit gebied te ondersteunen.

13 oktober: Friersdale: in ons project voor zonnepanelen voor Friersdale is weer een volgende stap gezet.  Afgelopen augustus zijn er 39 zonnepanelen geplaatst op de school die voorzien in het grootste gedeelte van de stroombehoefte van de school en het Koshuis Volgende stap Is het vervangen van de elektrische boilers door zonneboilers. Doet u weer mee. Dan u wel voor uw gave.

20 oktober: wereldmissiedag. Dit jaar staat wereldmissiemaand in het teken van NoordOost India, een gebied wat bekend staat om de assamthee. De omstandigheden voor de pluksters op de theeplantages zijn vaak heel slecht. Zij worden uitgebuit, krijgen een hongerloontje en worden vaak slachtoffer van mensenhandel. Daarom steunt Missio het werk van zusters die strijden voor betere levens- en werkomstandigheden. Met uw bijdrage steutn u dit an andere projecten in deze regio. Hartelijk dank.