Mededelingen 13 oktober

Afgelopen woensdag is pater Wijnand van Wegen opnieuw geopereerd aan zijn schouder en heeft hij een prothese heeft gekregen. De komende 5 á 6 weken verblijft de pater voor herstel en revalidatie in ‘Zuiderheide’ in Hilversum. Hij ontvangt graag bezoek. Via het secretariaat kunt u zijn telefoonnummer en details over Zuiderheide verkrijgen.

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamer-gesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Op zondag 27 oktober is de jaarlijkse oecumenische viering samen met de Oosterlichtkerk. Pastor Andrea Geria gaat samen met dominee Richtsje Abma voor in de viering om 10:00 uur in de Thomaskerk. Deze viering begint dus een half uur later dan de normale vieringen. Voorafgaand aan de oecumenische viering is er om 9:00 uur een kort eucharistisch gebed voor iedereen die graag ook op deze zondag ter communie wil gaan. Andrea Geria gaat hierin voor.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee? Ook als u er niet alle drie de repetities bij kunt zijn bent u van harte welkom.

Zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. Om 18:30 uur bent u uitgenodigd op de begraafplaats aan de Naarderstraat voor het zegenen van de graven. Aansluitend begint om 19:30  de allerzielenviering in de Thomaskerk. Na afloop is er een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd.

Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.