Mededelingen 27 oktober

Zondag 3 november 9:30 uur: familieviering

Voorgangers: pastoor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: cantores

Collectes: 

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: IPCI:

Huiskamergesprekken

Thema: Een goed verhaal…

Geweldig! Er hebben zich al meer dan 80 mensen aangemeld en sommige data zijn vol, maar er zijn ook nog enkele plaatsen over. Graag snel reageren…

Ochtend Ochtend Ochtend Middag Middag Middag Avond Avond Avond Avond
Di 29 okt Wo 30 okt Do 7 nov Ma 28 okt Do 14 nov Zo 17 nov Di 5 nov Do 7 nov Ma 11 nov Wo13 nov
10-12 uur 10-12 uur 10-12 uur 14-16 uur 14-16 uur 14-16 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur
VOL VOL Nog 5 plaatsen VOL Nog 3 plaatsen Nog 6 plaatsen Nog 5 plaatsen Nog 1 plaats VOL Nog 5 plaatsen

Waar kan ik me opgeven?

Via de mail groepspastoraatolk@gmail.com 

Graag voorkeur 1 en 2 aangeven. Wanneer mailen niet lukt kunt u zich ook telefonisch aanmelden: 06-37651888  (Roelie Loois) of 06-16445162 (Carla Schaap)

Ook kunt u zich zondag a.s. na de kerkdienst in de hal van de kerk opgeven bij Carla Schaap. Ook kunt u bij haar meer informatie krijgen over de huiskamergesprekken.

Nadat we alle meldingen binnen hebben hoort u van ons de exacte datum en het adres.

Wij hopen u heel graag te ontmoeten!

Namens beide kerken, Carla Schaap (Thomaskerk) en Roelie Loois (Oosterlichtkerk),

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote Hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Ook zouden we graag enkele plastic boodschappenkratten lenen op 2 november om de potten in te vervoeren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Allerzielen

De Allerzielen viering op zaterdag 2 november verloopt dit jaar anders dan andere jaren. U kunt het graf van uw dierbare op de nieuwe begraafplaats van Huizen dit jaar laten zegenen vóórafgaand aan de viering, om 18:30 uur. Daarna kunt u dan naar de Thomaskerk gaan waar om 19:30 uur de viering begint. Na de viering bent u welkom voor  een kopje koffie/thee met een plak cake. U bent van harte uitgenodigd.

Familieviering:  Hoe wordt een kerkgebouw huis van God?

Het thema van de familieviering van 3 november om 9:30 uur  is:  Hoe wordt een kerkgebouw een huis van God? Op 17 november zullen we in de Thomaskerk voor de eerste keer de verjaardag van ons kerkgebouw vieren. Op 21 november 1981 werd ‘de Thomas’ ingewijd door de bisschop van toen.  ‘Deze nieuwe kerk’, zei Mgr. Zwartkruis, ‘is meer het huis van gebed waar je je als mens thuis in voelt en waar geen kloof meer is tussen priester en parochiaan.’

We hebben er we lang over gedaan (38 jaar!) om de kerkwijding van onze Thomaskerk te gaan vieren. Nu zijn we van plan dit jaarlijks  in november te gaan doen, zo dicht mogelijk bij de

verjaardag zelf. Deze eerste keer gaan we ons er goed op voorbereiden en dat doen we in de familieviering van deze maand. Sinds de sluiting van de Vitus weten we allemaal heel goed hoe je je aan een kerkgebouw kunt hechten! Hoe gaat dat eigenlijk een kerkwijding? Hoe wordt een ‘stapel stenen’ een huis waar je samen kunt bidden en vieren, een huis van God?

Langs kerk en moskee

Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een wandeling langs kerk en moskee.Het idee is om elkaar, gelovig of niet gelovig, te ontmoeten. Dit jaar verdiepen we ons wat meer in elkaars verhalen. De wandeling begint zaterdag 9 november om 10:00 uur in de Marokkaanse Moskee An-Nasr, Gooierserf 250.We lopen met elkaar via de Protestantse Oosterlichtkerk en de Turkse Moskee Selemiya naar de Thomaskerk waar het programma rond 13:00 uur is afgelopen. Overal worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.

Diakenwijding

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo (kapellaan 144, 1851 PE Heiloo)  Na afloop is er een samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd.

Kerkwijdingsfeest Thomas

Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied, een lied speciaal voor onze kerk door oud-pastoor Jan Duin geschreven lied. Pastoor Jan Duin zal samen met pastoor Carlos Fabril voorgaan in deze viering en ook de overweging houden. Vamos zingt tijdens deze bijzondere viering. Na de viering is er zoals bij een verjaardag hoort koffie/thee met iets lekkers. We luisteren naar een mooie legende over Thomas en er is muziek. Tot slot nog een traktatie: een loterij. De loten krijgt u na de vieringen in de weken voor 17 november.  Het feest duurt tot ongeveer 12:30 uur.

Installatieviering pastoor Maciej: Zondag 3 november wordt‘onze’ pastor Maciej Sendecki geïnstalleerd in zijn nieuwe parochie.

De RK Parochies Wieringen-Wieringenmeer nodigen u van harte uit om bij de installatieviering aanwezig te zijn.

Tijdens deze feestelijke vieringen gaat hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks voor. Aanvang van de viering is: 10.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid om pastoor Maciej te feliciteren.