Mededelingen 3 november

Zondag 10 november 9:30 uur: eucharistieviering

Voorgangers: lekenvieringengroep

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes: 

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: Friersdale: Afgelopen augustus zijn er 39 zonnepanelen geplaatst op de school die voorzien in het grootste gedeelte van de stroombehoefte van de school en het Koshuis  We collecteren nu om het zonne-energiesysteem te voorzien van accu’s zodat de opgewerkte stroom ook ’s avonds en ’s nachts kan worden gebruikt in het Koshuis. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
  • Deurcollecte: oecumene: Deze collecte is voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het thema van dit jaar is Uit liefde voor God. Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht van de kerken in deze tijd. Dankzij de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient gekoesterd te worden. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u cursussen, bijeenkomsten en andere activiteiten op het gebied van de oecumene. Hartelijk dank voor uw gave.

Zondag 17 november 9:30 uur: kerkinwijdingsfeest

Voorgangers: pastoor Carlos Fabril en pastoor Jan Duin

Muzikale begeleiding: Vamos

Collectes: 

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: onderhoud. Begin dit jaar is het verven van het klokkentorentje afgerond. Nu is ook de begane grond van de Thomaskerk toe aan een verfbeurt. In deze collecte vragen wij uw bijdrage voor dit onderhoud. Hartelijk dank voor uw gave.
  • Deurcollecte: Nationale jongeren: Deze collecte is voor landelijke jongerenprojecten en het jongerenwerk binnen ons bisdom. Hierbij kunt u denken aan tienerkampen en – bedevaarten, de voorbereidingen op de wereldjongerendagen, kloosterweekenden. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Pater Wijnand van Wegen  is helaas weer opgenomen in ziekenhuis Ter Gooi Hilversum. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Maandag 4 november houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de Thomaskerk. De avond begint om 20.00 uur. Cuno nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Langs kerk en moskee

Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een wandeling langs kerk en moskee.Het idee is om elkaar, gelovig of niet gelovig, te ontmoeten. Dit jaar verdiepen we ons wat meer in elkaars verhalen. De wandeling begint zaterdag 9 november om 10:00 uur in de Marokkaanse Moskee An-Nasr, Gooierserf 250.We lopen met elkaar via de Protestantse Oosterlichtkerk en de Turkse Moskee Selemiya naar de Thomaskerk waar het programma rond 13:00 uur is afgelopen. Overal worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.

Zondag 10 november kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. Saskia Turk vertelt die middag: Van wie ben je er een?

De muzikale begeleiding is in handen van Sander Loog en Theo Henrichs. U bent vanaf 15:30 uur welkom. Om 16:00 begint het.

Diakenwijding

Op zaterdag 16 november om 12:00 uur wordt Mikel Palic tot diaken gewijd ter voorbereiding op zijn priesterwijding in juni 2020. De wijding vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo (kapellaan 144, 1851 PE Heiloo)  Na afloop is er een samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd.

Zaterdag 16 november  is er een benefietconcert voor de Molukken in de Kruiskerk.

Ambon en de omliggende eilanden zijn op 26 september getroffen door een zware aardbeving. Naast eerste levensbehoeften, is ook medische hulp hard nodig.  Zeker 9 Molukse koren en 3 andere Huizense koren zullen op 16 november optreden om zo geld in te zamelen. De avond begint om 19 uur en duurt tot ongeveer 21 uur.

Kerkwijdingsfeest Thomas

Zondag 17 november hebben we het 38e Thomas kerkwijdingsfeest. We vieren zo gezegd de verjaardag van de Thomaskerk. Om 9:30 is er een feestelijke eucharistieviering met de introductie van het Thomaslied, een lied speciaal voor onze kerk door oud-pastoor Jan Duin geschreven. Pastoor Jan Duin zal samen met pastoor Carlos Fabril voorgaan in deze viering en ook de overweging houden. Vamos zingt tijdens deze bijzondere viering. Na de viering is er zoals bij een verjaardag hoort koffie/thee met iets lekkers. We luisteren naar een mooie legende over Thomas en er is muziek.

Tot slot nog een traktatie: een loterij. De loten krijgt u na de vieringen in de weken voor 17 november.  Het feest duurt tot ongeveer 12:30 uur.

Parochiebijeenkomst

Donderdag 28 november is de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd voor deze avond. Hij is bekend van TV programma’s als Geloofsgesprek en Kloosterserie en van boeken als Het wonder van Maartensdijk en Geloven op zondagmorgen. We willen deze avond op een positieve en inspirerende wijze naar de toekomst kijken.  De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen

Met de komst van gas, elektriciteit, tv en computer, is de kunst van verhalen vertellen langzamerhand verdwenen. Dat is jammer want verhalen prikkelen fantasie en verbeeldingskracht. Ze helpen mensen om te gaan met levensvragen, angsten en dilemma’s.

Verhalen houden een spiegel voor. Verhalen inspireren om stil te staan bij de zin van het leven.

Op zondag 10 november vertelt Saskia Turk: Van wie ben je er een?

Een verhaal over familie, over afkomst, over tradities waar je deel van uitmaakt of over de consequenties als je niet weet van wie je er een bent?
Of gaat het over iets heel anders? Als je het wilt weten, moet je komen luisteren…

De muziek wordt deze middag verzorgd door Sander Loog op saxofoon en Theo Henrichs op piano.

Zondag 8 december vertelt Esther Stikkelorum: ‘De engel van deze nacht’. De muziek wordt dan verzorgd door Ron Overtoom op piano en Astrid Sparreboom op dwarsfluit.

Aanvang         : 16.00 uur

Kosten            : € 3,50. Kinderen tot 12 jaar gratis

Vanaf 15.30 uur is de kerk open en is er koffie en thee. Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.

Hanneke Henrichs (RK) en Lenie van den Ende (PKN)

Voorbereiding eerste communie
In december begint voor de parochies van Huizen en Blaricum de voorbereiding voor kinderen die hun eerste communie willen doen. Op vrijdag 15 november om 20.15 uur is er een ouderbijeenkomst op de pastorie, Kerklaan 19 in Blaricum.  De eerste-communievoorbereiding is bedoeld voor kinderen van 7/8 jaar, die in groep 4 van de basisschool zitten. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Mocht uw kind geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel mee willen doen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Nieuws vanuit christelijke boekhandel de ECHO

DOEL:

Bent u ook zo blij met de ECHO, als christelijke boekhandel in Huizen?  Ons doel is het evangelie te verspreiden door de verkoop van boeken en cadeauartikelen. Dit willen we doen d.m.v. onze goed gesorteerde winkel waar je vriendelijk geholpen wordt en eigenlijk altijd slaagt voor een passend cadeau, een goed, boeiend of interessant boek om gewoon lekker te lezen, of om je juist te verdiepen in het geloof.

ZORGEN:

26 jaar ECHO heeft ons veel inzicht gegeven in wat u als klant zoekt maar laat anno 2019 tevens een veranderend en minder rooskleurig beeld zien. Zo worden er nu veel boeken gelezen op E-readers, bijbelgedeeltes online naast elkaar gelegd en niet te vergeten…….veel boeken besteld via internetwinkels. Deze lijken goedkoper te zijn (dat klopt niet) en kunnen snel leveren.  Ook de ECHO heeft een door u besteld artikel binnen een paar dagen in huis.

TOEKOMST:

We hebben uw hulp als klant hard nodig om onze doelstelling te kunnen voortzetten.  Het zou daarom mooi zijn als elk kerkelijk meelevend persoon 1 x per jaar, een extra boek of cadeau bij

ons zou kopen…! Denk eens aan De Echo als u een cadeau of boek gaat uitzoeken voor de komende feestmaanden en gun ons de verkoop.

Wij zien u daarom graag binnenkort in onze prachtige winkel, van harte welkom om gewoon eens langs te komen!

Bestuur en medewerkers de ECHO

www.boekhandelecho.nl